Pomocnicy Matki Kościoła

DSCN3044

NOWSZE WIADOMOŚCI NA DOLE STRONY

logoPMK    28.11. 2012
Podczas Misji świętych prowadzonych przez naszego Rodaka ks. Jana Rydzika, dnia 28.11.2012 roku, przy naszym kościele parafialnym został założony Ruch Pomocników Matki Kościoła.
Misje te miały szczególny charakter. Nie tylko pogłębiały naszą wiarę, ale też przygotowywały nas na Nawiedzenie Papieskiego Krzyża i relikwii Błogosławionego Jana Pawła II, które odbyło się w naszej parafii w dniach 27-28.11.2012 roku.
Ks. Jan Rydzik proboszcz parafii w Odrzykoniu, a zarazem Diecezjalny Asystent Pomocników Matki Kościoła w Archidiecezji Przemyskiej, zebrawszy chętnych, przedstawił genezę tego Ruchu – założonego w 1969 roku przez Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ks. Jan wytyczył zadania tego Ruchu. Stwierdził, że członkowie Ruchu PMK powinni żyć Ewangelią, czuć się odpowiedzialnymi za Kościół, a swoją postawą, modlitwą, ofiarą duchową a nawet materialną wspierać Kościół w Jego działaniach.
Spośród obecnych na tym spotkaniu, do Pomocników Matki Kościoła zapisało się 19 osób.
Oto lista członków Ruchu Pomocników Matki Kościoła w Pełkiniach:
1. Grzesik Grażyna – przewodnicząca
2. Kulpa Eugenia – zastępca przewodniczącej
3. Dyjor Justyna – protokolantka
4. Jurkiewicz Józefa – skrabnik
5. Kurzydło Maria
6. Słoma Teresa
7. Adamiec Maria
8. Koryl Halina
9. Stępak Karolina
10. Dyjor Janina
11. Herman Barbara
12. Kozło Urszula
13. Nazar Józefa
14. Pawełek Krystyna
15. Dyrda Albina
16. Grunt Lucyna
17. Grunt Natalia
18. Siry Maria
19. Fiałek Maria
Opiekunem Ruchu jest ks. Roman – proboszcz parafii.

logoPMK  4.01.2013
Tego dnia odbyło się pierwsze parafialne spotkanie członków Ruchu PMK – połączone ono było z dzieleniem się opłatkiem, składaniem sobie życzeń i śpiewem kolęd.
Każdy członek założonego Ruchu PMK zobowiązał się uczestniczyć w każdą pierwszą środę miesiąca w modlitwie różańcowej przed Mszą św. Członkinie Ruchu zobowiązały się też uczestniczyć we Mszach św., w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i innych nabożeństwach w kościele.
Ponadto członkinie PMK włączają się czynnie w życie i duszpasterstwo parafii. Pomagają proboszczowi w różnych przedsięwzięciach dla dobra mieszkańców Pełkiń.

logoPMK
Nasze spotkania to przede wszystkim wspólna modlitwa i udział we Mszy św. Spotykamy się w każdą pierwszą środę miesiąca. Interpretujemy wspólnie – ale pod przewodnictwem opiekuna Ruchu ks. Romana – Ewangelię przeznaczoną w liturgii na dzień naszego spotkania. Omawiamy też bieżące sprawy dotyczące naszej parafii. Spotkania kończą się wspólną modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem.
Wszystkie sprawy oddajemy Tej, która zwyciężyła – Maryi.
Opracowała p. Justyna Dyjor.

logoPMK Ujezna 17.01.2013
Nasz oddział PMK wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym w Ujeznej. Do tej parafii zostali zaproszeni Pomocnicy z Rozborza, Odrzykonia i Pełkiń – razem było 40 osób. Spotkanie rozpoczęła modlitwa różańcowa, a po niej uczestniczyliśmy w Mszy św. koncelebrowanej przez proboszczów wyżej wymienionych parafii. Mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Jan Rydzik. Druga część spotkania odbyła się na plebanii.
logoPMK       3.04.2013
Wraz z ks. proboszczem zdecydowaliśmy, że będziemy modlić się wzajemnie za siebie. O tym za kogo będziemy modlić się przez miesiąc zadecyduje losowanie.
logoPMK     1.05.2013
Przed odpustem parafialnym Matki Bożej Królowej Polski, członkinie PMK  uporządkowały parking przykościelny i plac wokół kościoła.
logoPMK   3.08.2013
Z udziałem ks. proboszcza wyruszyliśmy na pielgrzymkę: „Sanktuaria południowej Polski i Słowacji”. Odwiedziliśmy sanktuarium św. Jana z Dukli i jego pustelnię. Byliśmy w Bardejowie i Lewoczy. Następny przystanek to Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Na koniec sanktuarium w Ludźmierzu i Msza św. Późnym wieczorem wróciliśmy do domu.
logoPMK     29.09.2013
Wraz z członkami PMK z Ujeznej i Rozborza uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Odrzykonia. Uczestniczyliśmy we Mszy św. i różańcu w terenie (3 km), przy 20 dróżkach Matki Bożej. W drodze do Odrzykonia zwiedziliśmy sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym – wzięliśmy też udział w procesji ku czci św. Michała Archanioła.
logoPMK   4.12.2013
Spotkanie rozpoczęło się od rozdania prezentów mikołajkowych. Od św. Mikołaja otrzymałyśmy Miserikordynę – lek duchowy.
logoPMK    6.01.2014
Po Mszy św. wieczornej wzięłyśmy udział we wspólnym, parafialnym kolędowaniu.
logoPMK   12.01.2014
Spotkanie Opłatkowe. Dzieliliśmy się opłatkiem i składali życzenia noworoczne. Następnym punktem spotkania był wspólny posiłek: pstrąg z dodatkami i ciasta z kawą czy herbatą. Po posiłku śpiewaliśmy kolędy i pastorałki.
logoPMK   7.03.2014
W pierwszy piątek Wielkiego Postu prowadziłyśmy rozważania Drogi Krzyżowej.
logoPMK   13.04.2014
W Niedzielę Palmową uczestniczyłyśmy w Parafialnej Drodze Krzyżowej na Jeżyk. Włączyłyśmy się w odczytanie rozważań Drogi Krzyżowej.
logoPMK   18 i 19.04.2014
W Wielki Piątek i Wielką Sobotę adorowałyśmy Pana Jezusa w ciemnicy i przy Bożym Grobie.
logoPMK   31.05.2014 i 7.06.2014
W naszej parafii po raz drugi – tym razem ze względu na pogodę w dwie soboty – odbył się Parafialny Dzień Dziecka. Czynnie włączyłyśmy się w jego przygotowanie i przeprowadzenie. Dzieci świetnie się bawiły.