Róże Różańcowe

                                                                DSCN2873

We wszystkich objawieniach Maryja prosi o odmawianie Różańca. Maryja zdaje się mówić: Otrzymacie wszystko, o co prosicie, przez odmawianie Różańca.
Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.
Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński mówił: Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa, na stromej skale szczytów. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu (…)

Różaniec to prosta, a jednocześnie tajemnicza, trudna i wymagająca modlitwa. Różaniec to nie tylko słowa, ale też – a może przede wszystkim – uruchomienie swojego serca i swojej wyobraźni. To jakby wyciąganie starych rodzinnych fotografii i wspominanie tych, którzy byli najdrożsi, najbliżsi. Różaniec to przedkładanie sobie przed oczy 20 najdroższych wspomnień, 20 obrazów z życia najdroższych nam Osób, dla których żyjemy jako ludzie wierzący.
Wypowiadane słowa „Zdrowaś Maryjo” mają nas wyciszyć, stworzyć atmosferę, po to, by usłyszeć co Pan Bóg przez daną tajemnicę ma nam do powiedzenie o rzeczywistości w której żyjemy, o nas samych, o tym co to znaczy kochać.
Różaniec oplata więc nie tylko dłonie, ale również serce i myśli człowieka.
Mówią, że Różaniec jest nudny. Jeśli jednak dobrze się modlimy – to Różaniec nigdy nam się nie znudzi, bo Pan Bóg nie jest nudny.
W Różańcu nie chodzi o to byśmy patrzyli, czy rozmyślali – chodzi o to, byśmy te tajemnice sobie przyswoili (jak mówił Jan Paweł II), a więc weszli w życie Jezusa, po to by On wszedł w nasze życie.
Różaniec to modlitwa skoncentrowana na Chrystusie. Nie modlimy się do Maryi – ale przez Maryję. To Maryja prowadzi nas przez tajemnice życia Swojego Syna – od radosnych dziecinnych chwil, przez trud głoszenia Ewangelii, przez tajemnice męki i śmierci, do zmartwychwstania i chwały.

Postanów sobie odmawiać chociaż jedną dziesiątkę Różańca dziennie… Nie odkładaj tego na później… Nie jutro…, nie za godzinę…, nie jak będziesz miał czas… Zacznij od dzisiaj odkrywać piękno modlitwy, piękno oddania się Maryi przez Różaniec.

Więcej o różańcu można dowiedzieć się otwierając stronę internetową:
Strona internetowa Żywego Różańca

Zasady odmawiania Różańca przez członków Róż Różańcowych:

Każdy z członków „Żywego Różańca” modli się – w miejscu i czasie przez siebie wybranym – tajemnicą, którą otrzymał przy zmianie tajemnic. Jednak dzięki więzi modlitewnej z innymi członkami Róży – ma odmówiony cały Różaniec (20 tajemnic). Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Matki Bożej.
Każdy, kto ma I tajemnicę z danej części Różańca powinien zacząć ją od odmówienia: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu – tak jak na początku całego Różańca. Każdy, kto ma ostatni dziesiątek z danej części – powinien dodać na końcu dziesiątka: Pod Twoją obronę.W ten sposób każdy z członków danej Róży będzie miał odmówiony cały Różaniec.

Zadania Członków Róż Różańcowych:

1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach papieskich ogólnych, misyjnych, bieżących sprawach parafii, naszego społeczeństwa i całego Kościoła.
2. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego
3. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
4. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
5. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską

Wiadomości ogólne:

> Do wspólnoty Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony.
> Każda Róża składa się z 20 osób, na czele których stoi zelator.
> Zmiana tajemnic różańcowych w I niedzielę miesiąca o 15.30.
> W naszej parafii jest 10 Róż Różańcowych – w tym 2 męskie.

Zachęcam parafian do włączenia się do wspólnoty Żywego Różańca.
Można zapisywać się w zakrystii.