Kapłaństwo

                                                                                                                                                                                   

DSCN2833


Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. KKK 1536
Urząd kościelny, przez Boga ustanowiony, sprawowany jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów , prezbiterów i diakonów. Nauka katolicka, wyrażona w liturgii, Urząd Nauczycielski i stała praktyka Kościoła uznają, że istnieją dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos – kapłan – oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Nauka katolicka przyjmuje jednak, że zarówno dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie (episkopat i prezbiterat), jak i stopień służby (diakonat), są udzielane za pośrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego „święceniami”, to znaczy przez sakrament święceń.
KKK1554
Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony. Pan Jezus wybrał mężczyzn, by utworzyć kolegium Dwunastu Apostołów, i tak samo czynili Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników, którzy mieli przejąć ich misję. Kolegium Biskupów, z którym prezbiterzy są zjednoczeni w kapłaństwie, uobecnia i aktualizuje aż do powrotu Chrystusa kolegium Dwunastu. Kościół czuje się związany tym wyborem dokonanym przez samego Pana. Z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet
KKK 1577

     Młody Człowieku, jeśli słyszysz w swoim sercu Boży głos powołania: „Pójdź za Mną”…
  Młody Człowieku, jeśli chcesz poświęcić swoje życie na służbę Kościołowi i do pomocy w zbawianiu ludzi…
   Młody Człowieku, jeśli chcesz głosić Dobrą Nowinę w naszej diecezji i w różnych zakątkach świata…
  Młody Człowieku, jeśli chcesz służyć Panu Bogu w kapłaństwie lub życiu zakonnym…
   Nie nie zwleka! Niech skontaktuje się ze swoim Księdzem Katechetą lub Księdzem Proboszczem!

   W każdy pierwszy czwartek, wspólnie w kościele, modlimy się o nowe, święte, powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Modlimy się także o uświęcenie kapłanów. Róbmy to też często w naszych domach.