Projekt Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi

Projekt Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi

Sołecka Strategia Odnowy Wsi na lata 2017-2020 to projekt, dzięki któremu można pozyskać pomoc finansową ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w ramach PROW. Warunkiem uczestnictwa dla nowych sołectw jest udział w warsztatach: „Planowanie w procesie odnowy wsi”. W ramach tych warsztatów ma zostać stworzona Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.
Celem procesu odnowy wsi jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań, mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych przez zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacja przestrzeni wiejskiej.
Przy pierwszym podejściu do programu w 2017 roku – pomimo spełnienia wielu wymogów – nie udało się uzyskać wystarczającej ilości punktów.
W 2018 roku do Programu zgłosiło się 87 gmin. Do rozdysponowania było 680 tysięcy złotych .Kwota ta sprawiła, że zostało podpisane 68 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Na liście rankingowej Gmina Jarosław i Pełkinie uplasowały się na 4 miejscu. Tak dobry wynik zawdzięczamy doświadczeniu naszej gminy, a także sporym dofinansowaniu przez Gminę Jarosław naszego projektu.
Sołecka Strategia Odnowy Wsi będzie realizowana przez Gminę Jarosław i naszą miejscowość Pełkinie przez 3 lata.
W pierwszym roku zostały zrealizowane następujące zadania:
– na placu zabaw na Lechach zamontowano piłkochwyty, ławki, huśtawkę „bocianie gniazdo”, naprawiono siatkę ogrodzeniową, posadzono drzewka ozdobne
– na stadionie zamontowano siłownię zewnętrzną
– w Domu Kultury zainstalowano nowe oświetlenie sceny

W realizację projektu zaangażowało się wiele osób:

  • w pracach przy sadzeniu drzewek pomagał i użyczał sprzętu Pan Stanisław Skorupski

  • firma Sebastiana Żaka zamontowała piłkochwyty, ławki, huśtawkę oraz naprawiła siatkę

  • wolontariusze odmalowali stojące na placu zabaw huśtawki

  • siłownię zewnętrzną wykonała firma APIS.

W ramach promocji Programu, w dniu 22 lipca, odbyła się impreza integracyjna mieszkańców Pełkiń. Nie zabrakło osób zaangażowanych w jej organizację:

  • sponsorem dmuchanych zjeżdżalni byli Państwo Elżbieta i Jacek Górscy

  • watę cukrową zaoferowali Państwo Józefa i Kazimierz Żyscy

  • wielką pomoc okazali również: Państwo Dariusz Czereba, Paweł Rupar, Łukasz Paleń, Jacek Bojarski, Krystyna Pawełek, Anna Pelc, Urszula Kozło, Beata Botwina, Tomasz Botwina, Dominika Bała, Leszek Pawełek, Emilia Bała. Zaangażowały się też dzieci: Karolina Bała, Bartosz Botwina.

W następnych latach będą realizowane kolejne zadania Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi.