Proboszczowie

Pierwszym proboszczem parafii Pełkinie był ks. Jan Markiewicz, który pracował od 1945 r. do 1970r. Został pochowany na cmentarzu w Pruchniku.
Po nim funkcję proboszcza objął ks. Tadeusz Tarnawski. Proboszczował do 1987r. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Pełkiniach – pod kaplicą cmentarną.
Następnym proboszczem był do 1999r. ks. Władysław Gąska. Obecnie mieszka w Rzeszowie.
Po nim funkcję proboszcza objął ks. Jan Rzeszutek. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym w 2005r. Jego ciało spoczywa pod kaplicą cmentarną w Pełkiniach.
Kolejnym proboszczem był ks. Ryszard Śnieżek. Odszedł z parafii w 2010 r. Obecnie pracuje w parafii Boratyn.
Obecnie posługę kapłańską w parafii pełni ks. Roman Cieśla.