Ogłoszenia duszpasterskie

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19.03.2023

 1. Idź obmyj się w sadzawce Siloam – mówi dzisiejsza Ewangelia. Czas Wielkiego Postu to odkrywanie, że Jezus kocha każdego człowieka. Dowodem tej miłości jest krzyż. Rozłożone na drzewie krzyża ramiona Chrystusa mówią: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
  Nie lękaj się zanurzyć w życiu Jezusa. Podejdź bliżej, aby w Nim obmyć się z tego, co jest Twoją największą ślepotą. Bądź naśladowcą bezimiennego niewidomego.
  Zapamiętajmy! Droga z konfesjonału do kapłana, który poda ci Jezusa w Eucharystii, to najwspanialsza trasa na świecie.
 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępujmy często do stołu eucharystycznego.

 6. Pragnę podziękować wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę uczestniczyli w Gorzkich Żalach, a w piątek w Drodze Krzyżowej. Bóg zapłać.
 7. Dziś po południu o 15.15 – tak jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. Po Gorzkich Żalach o 16.00 Msza św.
 8. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 9. Dziś III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.

 10. Jutro – przeniesiona z niedzieli – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, dzień szczególnej modlitwy za Ojców.

 11. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 12. W piątek o 17.00 – tak jak w każdy piątek Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza św.

 13. W sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które chcą podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Szczegóły w zakrystii.

 14. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 15. Msze św. w tygodniu o 17.00. W piątek po Drodze Krzyżowej o 17.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 16. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 17. Wielki Post jest czasem świadczenia miłosierdzia. Zachęcam do wsparcia kościelnej Caritas tradycyjną już jałmużną wielkopostną. W zakrystii są do nabycia paschaliki wielkanocne i słoiczki z miodem.

 18. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12.03.2023

 1. Daj mi pić! – mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przychodzi do Ciebie z jedną, jednoznaczną prośbą: Daj mi pić! Pozwól, że będę Cię kochał. Nie uciekaj ode Mnie. Jedynym pragnieniem Chrystusa jest to, abyś pozwolił Mu się kochać.
  Przestań udawać mądralę. Przyjdź do Jezusa i bez względu na swoje CV daj Mu pić. Pozwól się kochać.
  Zapamiętajmy! Jeśli nie zdarzyła Ci się radość spotkania Jezusa, po której przestałeś się wstydzić życia, jeszcze nie wiesz, co to zbawienie.
 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu Sakramentu Pokuty i Pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.
 6. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości.
 7. Pragnę podziękować wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę uczestniczyli w Gorzkich Żalach, a w piątek w Drodze Krzyżowej. Bóg zapłać.
 8. Dziś po południu o 15.15 – tak jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. Po Gorzkich Żalach o 16.00 Msza św.
 9. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 10. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 11. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 12. W piątek o 17.00 – tak jak w każdy piątek Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza św.

 13. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.

 14. Msze św. w tygodniu o 17.00. W piątek po Drodze Krzyżowej o 17.00.
  Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 16. Wielki Post jest czasem świadczenia miłosierdzia. Zachęcam do wsparcia kościelnej Caritas tradycyjną już jałmużną wielkopostną. W zakrystii są do nabycia paschaliki wielkopostne i słoiczki z miodem. Ofiara przynajmniej 10 złotych za paschalik i 10 złotych za słoiczek miodu.

 17. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 5.03.2023

 1. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!mówi dzisiejsza Ewangelia. Obecny świat to świat wielu narracji. Każda stacja telewizyjna ma swój sposób przekazywania informacji. Różnorodne programy radiowe przekonują do swoich racji. Niemal każda gazeta „sprzedaje” nam swoją prawdę.
  Kogo słuchać? Kto rzeczywiście ma rację? Gdzie odnaleźć prawdę? Jezus zabiera wybranych Apostołów na Górę Tabor. Tam Piotr, Jakub i Jan słyszą słowa Boga Ojca:
  To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Te słowa utwierdzają uczniów w przekonaniu, że tylko Jezus nigdy nas nie zawiedzie.
  Czas Wielkiego Postu to okres, w którym możesz odkryć, za kim tak naprawdę idziesz? Czyjego głosu słuchasz? Bóg jest dobry i chce Twojego dobra. Idź na „ślepo” za Jego głosem. Możesz być pewny, że dotrzesz bezpiecznie do portu.
  Zapamiętajmy! Statek w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki.

 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Pragnę podziękować wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę uczestniczyli w Gorzkich Żalach, a w piątek w Drodze Krzyżowej. Bóg zapłać. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie jeszcze więcej uczestniczących w tych nabożeństwach.

 6. Dziś po południu o 15.15 – tak jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. Po Gorzkich Żalach – o 16.00 Msza św.

 7. Dziś I niedziela miesiąca – po Gorzkich Żalach zmiana tajemnic różańcowych.

 8. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach, za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za zmarłych z naszych rodzin.

 9. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. To dzień modlitw, postu i solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

 10. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 11. W środę Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

 12. W piątek o 17.00 – tak jak w każdy piątek Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza św. Zapraszam wszystkich Parafian.

 13. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami – za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów.
  Odpust zupełny można zyskać jeden raz w ciągu dnia. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą.

 14. Msze św. w tygodniu o 17.00. W piątek po Drodze Krzyżowej o 17.00.
  Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 16. Dziś na Mszy św. o 10.30 rozdanie książeczek dzieciom z klasy III.

 17. Dziś po Mszy św. o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej.

 18. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.02.2023

 1. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła – mówi dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje scenę kuszenia Jezusa. Szatan, który próbuje pokrzyżować plany Boga, chce wyprowadzić na manowce Syna Bożego. Zły Duch pragnie zweryfikować prawdziwość misji Chrystusa, niejako podpuszcza Go i chce, aby w brawurowy sposób „udowodnił” swoje mesjańskie pochodzenie.
  Szatan to inteligentna bestia. On nie strzela na oślep. Bardzo mądrze rozpracowuje przeciwnika, aby zadać bolesne i skuteczne ciosy. Jezus nie poddaje się propozycjom Szatana. Chrystus jest zjednoczony ze swoim Ojcem. Na inteligentne pokusy Złego, odpowiada mądrymi i pełnymi mocy ripostami. Jezus wie, że niczego nie musi udowadniać. Zna swoją wartość. Wie kim jest. Ma świadomość swojej misji. Nie daje się wyprowadzić z równowagi. Pokornie trwa przy swoim Ojcu i opiera się propozycjom pójścia na skróty.
  Każdy z nas bierze udział w duchowej walce. Skoro Zło kusiło samego Jezusa, to tym bardziej będzie próbowało zwodzić każdego człowieka. Należy więc być czujnym szczególnie wtedy, gdy nasze ciało jest osłabione lub przemęczone. Szatan wybiera najodpowiedniejszy moment, aby przyjść z pokusą. To na czym szczególnie żeruje Zły, to poczucie naszej wartości oraz tożsamości.
  Zapamiętajmy! Nawrócenie nie jest jedynie momentem, chwilą życia: jest drogą.
 2. Dziś kończymy Rekolekcje Wielkopostne 2023 w naszej parafii. Rekolekcje to wyjątkowy czas łaski, który dostajemy od Pana Boga jako szansę na spotkanie i nawiązanie z Nim głęboko osobowej relacji. To podczas Rekolekcji budzi się w nas świadomość, że można inaczej, lepiej i doskonalej żyć. Tegoroczne rekolekcje głosił ks. Mateusz Sławiński, nasz rodak. „Powrót do korzeni, do pierwotnej gorliwości po pandemii” to motto tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Ufam, że długo będziemy pamiętać czas tegorocznych rekolekcji, czerpiąc z nich siłę i wykorzystując w codziennym życiu bogactwo zawartych w naukach treści, zwłaszcza poprzez składanie rąk na „Ojcze nasz” – jak czynią to ministranci i niektórzy wierni. Niech to będzie znak rozpoznawczy naszego chrześcijaństwa.
  Księże Mateuszu! Za trud głoszenia Słowa Bożego, za Twoje zaangażowanie oraz piękne świadectwo wiary, dziękujemy z całego serca, życząc obfitości tych łask, które są Ci najbardziej potrzebne na kapłańskiej drodze. Szczęść Boże!
 3. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.
 4. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.
 5. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 6. Dziś po południu o 15.15 – tak jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. Po Gorzkich Żalach – o 16.00 Msza św.
 7. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach, za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za zmarłych z naszych rodzin.
 8. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 9. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu pokuty przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
 10. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 11. W tym tygodniu, I czwartek , I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. Spowiedź codziennie przed każdą Mszą św. W piątek odwiedzę chorych z Najświętszym Sakramentem od 8.30. Zachęcam do praktykowania I piątków i I sobót miesiąca.
 12. W piątek o 17.00 – tak jak w każdy piątek Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa. Zapraszam wszystkich Parafian.
 13. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
 14. W sobotę święto św. Kazimierza Królewicza.
 15. Za tydzień I niedziela miesiąca – po Gorzkich Żalach zmiana tajemnic różańcowych.
 16. Za tydzień składka na Seminarium Duchowne.
 17. Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, przypada Dzień Modlitwy i Postu za Misje i Misjonarzy. Tego dnia będziemy zbierać do puszek ofiary na ogólnopolski Fundusz Misyjny Ad Gentes.
 18. Msze św. w tygodniu o 17.00. W piątek Msza św. po Drodze Krzyżowej o 17.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 19. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 20. Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii świętej wielkanocnej, który potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Przypominam o przykazaniu kościelnym mówiącym o powinności skorzystania raz w roku z Sakramentu Pojednania i przyjęcia Komunii świętej w okresie wielkanocnym. Codziennie przed Mszą Świętą jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.
 21. W środę po Nowennie spotkanie Pomocników Matki Kościoła.
 22. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej.
 23. Od najbliższej soboty rozpocznie się w naszej parafii Kurs Przedmałżeński. Wszystkich chętnych zapraszam do wzięcia udziału w tym kursie. Kurs rozpocznie się w sobotę po Mszy św. o 17.00.
 24. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 10.30 rozdanie książeczek dzieciom pierwszokomunijnym
 25. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

7 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.2023

 1. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują – mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Mądra miłość siebie zakłada postawienie granicy cudzym oczekiwaniom. Uczeń Jezusa ma prawo do obrony swojej godności. Może także ograniczyć bądź zrezygnować z relacji, która jest toksyczna. Szczególnie wtedy, gdy oprawca nie wykazuje skruchy i chęci nawrócenia. Zawsze jednak uczeń Chrystusa powinien patrzeć na osobę krzywdziciela przez pryzmat miłosierdzia. Gdy ktoś skrzywdzi cię bardzo mocno, to ty staraj się pomimo wszystko widzieć w swoim krzywdzicielu człowieka. Czym innym jest „czyn”, a kim innym jest sprawca tego czynu.
  Zapamiętajmy! Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, miłowany i niezbędny.
 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 6. Dziś III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła

 7. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty. Kartki z deklaracjami są w zakrystii.
 8. Kończy się tegoroczny karnawał. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa, otwierająca święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Cały Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
  Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych.
 9. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Nie ma żadnej dyspensy.
 10. W Środę Popielcową Msze św. z poświęceniem popiołu i posypaniem głów popiołem o 8.00 i 17.00.
  Zachęcam do pielęgnowania zwyczaju zabierania dla nieobecnych poświęconego popiołu jako znak łączności z całym Kościołem rozpoczynającym okres pokuty.
 11. Od Środy Popielcowej do l Niedzieli Wielkiego Postu wypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.
 12. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 13. Decyzją Ks. Arcybiskupa Adama Szala składka mszalna w Środę Popielcową przeznaczona będzie na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii oraz ofiarom wojny na Ukrainie.

 14. W piątki Wielkiego Postu przeżywać będziemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00. Po Drodze Krzyżowej Msza św.
  Za odprawienie Drogi Krzyżowej zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  Odpust zupełny można również zyskać w piątki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego modlitwy O dobry i najsłodszy Jezu…
 15. W niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali o 15.15. Po Gorzkich Żalach Msza św.
 16. Serdecznie zapraszam do udziału w tych nabożeństwach nie tylko osoby dorosłe, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. Przygotujmy się w ten sposób do przeżywania Męki Pańskiej i Świąt Zmartwychwstania.
 17. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 18. W czwartek po Środzie Popielcowej o 17.00 w naszej parafii rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne. Weźmy w tych rekolekcjach sami udział i uczyńmy wszystko, aby skorzystali z nich wszyscy nasi najbliżsi. Tak zaplanujmy czas, aby wziąć udział w rekolekcjach. Plan rekolekcji wywieszony jest w gablocie przed kościołem. Wszystkich proszę o modlitwę o jak największe owoce rekolekcji. O modlitewne wsparcie proszę chorych i cierpiących – ono szczególnie jest skuteczne.

 19. Msze św. w tygodniu o 17.00 – godzinę później. W piątek o 17.00 Droga Krzyżowa – potem Msza św. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 20. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Far
 21. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

6 NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.02.2023

 1. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnićmówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Współczesne czasy to czasy wielu narracji, a nawet można stwierdzić, że wielu racji. Każdy chce mieć swoją i każdy broni jej jak lwica swoich lwiątek. Subiektywizm osiąga apogeum, a egoizm bryluje na salonach.
  W dzisiejszej Ewangelii można zobaczyć, jak Jezus dokonuje właściwej interpretacji Słowa Bożego. To, co zostało objawione Narodowi Wybranemu ma pozostać niezmienne. Misja Jezusa polegała na tym, że przez swoje słowa i czyny, objawił całą prawdę o Bogu i podał właściwą interpretację Prawa. Dzięki temu mamy pewność, że to, w co wierzymy i to, jak wierzymy, będzie prowadziło nas do zbawienia.
  Kluczem interpretacyjnym w nauczaniu Jezusa jest miłość. Może to brzmi banalnie, ale to właśnie Miłość nadaje głębszy sens szorstkim – na pierwszy rzut oka – przykazaniom. Bogu nie chodzi tylko o to, aby zewnętrznie przestrzegać zasad. On pragnie, aby Prawo chroniło i dowartościowywało człowieka. Przecież człowiek jest oczkiem w głowie Boga. Jakże często Jezus powtarzał, że: Prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla Prawa.
  Zapamiętajmy! Pismo Święte nie jest supermarketem, z którego można wybrać kilka towarów, które się nam spodobają, a resztę odrzucić, ale jest objawieniem się Boga, przez które wskazuje On nam naszą drogę.

 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach, za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i za zmarłych z naszych rodzin.

 6. We wtorek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy. Jest to też Dzień Modlitwy za Narody Słowiańskie.

 7. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 8. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 9. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła

 10. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 11. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 12. Zbliżają się Rekolekcje w naszej parafii. Wszyscy powinniśmy modlić się o jak największe owoce tych rekolekcji. Nie ustawajmy więc w naszych modlitwach – wszyscy módlmy się codziennie w tej intencji.
  Rekolekcje rozpoczną się w czwartek po Środzie Popielcowej.

 13. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odszedł Władysław Prymon. Pamiętajmy o nim w modlitwach oraz o jego najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. Niech Dobry Bóg okaże mu miłosierdzie i przyjmie do społeczności zbawionych : „Wieczny odpoczynek…”

 14. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

5 NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.02.2023

 1. Wy jesteście solą ziemi…Wy jesteście światłem świata – mówi dzisiejsza Ewangelia. Być solą, tzn. mieć swój charakterystyczny, rozpoznawalny i odróżnialny smak, tzn. być klarownym jako chrześcijanin w swoich poglądach i postawach we współczesnym świecie. Nie być piaskiem czy pyłem. Być solą, czyli też konserwować ten świat zabezpieczając go przed zepsuciem moralnym.
  Być światłem, tzn. wskazywać innym drogę do celu, oświetlać ją. A to oznacza także, że my jako chrześcijanie mamy „świecić” przed ludźmi naszymi dobrymi czynami, które mają wskazywać na Boga, ukierunkowywać innych ku Niemu.
  Zapamiętajmy! Dzisiejszy świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli. A jeśli pragnie nauczycieli, to tylko takich, którzy są świadkami.

 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po Nabożeństwie Różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 6. Dziś z racji dnia poświęconego św. Agacie, poświecenie chleba, soli i wody.

 7. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za zmarłych z naszych rodzin.

 8. Dziś składka na potrzeby archidiecezji.

 9. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 10. W sobotę, 11 lutego, wspomnienie Maryi Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.
  W naszym kościele Msza Święta ze specjalnym nabożeństwem dla starszych i chorych, z błogosławieństwem lourdzkim i możliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych w sobotę o 10.00. Pół godziny przed tą Mszą Świętą – okazja do spowiedzi św., gdyż Sakrament Namaszczenia Chorych należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej.
  Bardzo proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym w dotarciu do naszej świątyni.

 11. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 12. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 13. Dziś po Mszy św. o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej.

 14. W czwartek po Środzie Popielcowej w naszej parafii rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne. Już dziś proszę o zorganizowanie i zarezerwowanie sobie czasu na to szczególne spotkanie z Panem Bogiem. Wszystkich proszę o modlitwę o jak największe owoce rekolekcji.

 15. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

4 NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.01.2023

 1. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni… mówi dzisiejsza Ewangelia. Poszczególne błogosławieństwa to niczym stopnie na drabinie, które wprowadzają nas w tajemnicę Szczęścia, jakie daje Ojciec. Dlatego warto zaufać tej Konstytucji. Warto wdrażać ją w życie szczególnie wtedy, gdy świat będzie domagał się veta. Każdy, kto żyje błogosławieństwami i jest wytrwały, staje się błogosławionym.
  Szczęście to bycie w bliskiej relacji z Jezusem. To budowanie więzi z Miłosiernym, to poddawanie poszczególnych sfer swego życia Jego panowaniu.
  Czy mogę się podpisać pod którymś z tych „błogosławieństw”?
  Zapamiętajmy! Kto żyje błogosławieństwami, już teraz, na ziemi, czuje przedsmak szczęścia Królestwa Bożego.

 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za zmarłych z naszych rodzin.

 6. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 7. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 8. W tym tygodniu I czwartek I piątek i I sobota. Spowiedź codziennie przed Mszą św.
  W piątek odwiedzę chorych od 8.30.
  Zachęcam do praktykowania I piątków miesiąca i I sobót miesiąca.

 9. W czwartek święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia na uroczystą liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. Msze św. o 7.30, 10.30 i 16.00

 10. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie ofiarą składaną do puszek borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

 11. Święto Ofiarowania Pańskiego to także dzień modlitw w intencji ludzi w podeszłym wieku

 12. W czwartek na Mszę św. o 16.00 zapraszam dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami. Proszę przyjść ze świecami chrzcielnymi.

 13. W piątek, 3.02., z okazji liturgicznego wspomnienia św. Błażeja, którego czcimy jako orędownika w chorobach gardła, błogosławieństwo jabłek i udzielenie specjalnego błogosławieństwa.

 14. Za tydzień I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po Nabożeństwie Różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 15. W przyszłą niedzielę z racji dnia poświęconego św. Agacie. Poświecenie chleba, soli i wody.

 16. Za tydzień składka na potrzeby Archidiecezji.

 17. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 18. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 19. W środę po Nowennie spotkanie Pomocników Matki Kościoła.

 20. Za tydzień po Mszy św. o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej.

 21. Dobiegła końca wizyta duszpasterska zwana kolędą. Wizyta kolędowa była dla mnie czasem zetknięcia się z waszymi radościami i troskami, bólem związanym ze śmiercią najbliższych, chorobą, utratą pracy, problemami związanymi z wyjazdem młodych za granicę w celu poszukiwania pracy.
  Dziękuję Wam za życzliwe i miłe przyjęcie. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, świadectwo chrześcijańskiego życia. Dziękuję za serdeczne, szczere rozmowy o sprawach duchowych, rodzinnych i natury ogólnej. Dziękuję też tym rodzinom, które przygotowały posiłki.

  Drodzy Parafianie, za Waszą życzliwość, za wszystkie spotkania, rozmowy serdeczne „Bóg zapłać”.
  Dziękuję za ofiary pieniężne złożone z racji kolędy. Jak to już powiedziałem przed kolędą – wszystkie ofiary z kolędy
  przekazałem do Pana skarbnika na cele parafialne.
  Jestem mile zaskoczony waszą szczodrobliwością i ofiarnością. Mimo różnego rodzaju wydatków na początku roku i różnego rodzaju braków ofiarowaliście pokaźną sumę.
  Witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowych mieszkańców. Mamy nadzieję że szybko się u nas zadomowicie i włączycie w życie parafii.
  Jako duszpasterza cieszy mnie, że wielu parafian czuje więź ze wspólnotą parafialną, utożsamia się z nią, traktując świątynię jako „swój dom”, że tu są u siebie. Cieszy mnie, że wielu z was należy do różnego rodzaju wspólnot parafialnych, by jeszcze bardziej zaangażować się i być w parafii. Przy okazji zachęcam kolejnych parafian do odważnego wstąpienia do wspólnot, działających przy naszej parafii.
  Każdy z nas może wnieść coś dobrego do jej funkcjonowania na co dzień. Nie bójmy się tworzyć wspólnoty, która będzie dla wszystkich miejscem przeżywania wiary i realizowania swojego powołania w sposób coraz piękniejszy i doskonalszy. To od każdego i każdej z nas i naszej troski zależy jak ta wspólnota wygląda i jak funkcjonuje.
  Jeszcze raz za wszelką życzliwość i sympatię, za otwarte serca i drzwi z całego serca składam serdeczne Bóg zapłać.
  Wyrażam swoją jedność z Wami we wszystkich problemach życia codziennego, codziennych troskach, cierpieniach i radościach, zapewniając o modlitwie w Waszej intencji.

 22. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

3 NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.01.2023

 1. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskiemówi dzisiejsza Ewangelia. Na pewno łatwiej jest nawracać innych niż siebie. Praktycznie każdy człowiek ma taką tendencję, aby poprawiać innych oraz szukać winnych poza sobą. Dzisiaj Jezus wzywa do zupełnie innej postawy. Zaprasza do tego, aby swoje serce przemieniać mocą Słowa.
  Nawrócenie to przemienianie myślenia. Nie jest jedynie mozolnym wysiłkiem oraz niekończącym się trudem. Jest wspinaczką, ale każdy kto był w górach wie, że trud zdobywania góry jest wspaniały. A widok ze szczytu rekompensuje każdy wysiłek.
  Chrystus nieustannie motywuje i zachęca, aby nie ulegać pozorom szczęścia. A więc zawracaj z bezdroży! Droga pewna i bezpieczna to ta, którą daje Jezus Chrystus w swojej Ewangelii.
  Zapamiętajmy! Ewangelia jest piękna jak wiosna, ale trudna jak krzyż.

 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za zmarłych z naszych rodzin.

 6. Dziś Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża Franciszka, poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Wszystkich zachęcam do lektury Pisma Świętego.

 7. W środę święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nie ustawajmy jednak w wysiłkach na rzecz całkowitego przywrócenia jedności chrześcijan. Takiej jedności pragnie sam Pan Jezus, a jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.

 8. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 9. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 10. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 11. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 12. Od poniedziałku od 17.00 do 21.00 dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej. Kolęda od p. Dudek i Kiełbowicz i Lechy. Myślę, że w tym tygodniu zakończę wizytę duszpasterską.

 13. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

2 NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.01.2023

 1. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata – mówi dzisiejsza Ewangelia. Jan Chrzciciel nieustannie pragnie przypominać, że jedynym Barankiem, który gładzi grzech człowieka jest Jezus Chrystus. Poza Jezusem nie ma Zbawienia. Ta prawda nie może umrzeć w naszej świadomości wraz z końcem okresu Bożego Narodzenia. To właśnie codzienność powinna skłaniać nas do wybierania Jezusa i powierzania Mu swojego życia. Kapłan podczas każdej Mszy św. – nawet tej w okresie zwykłym – podnosząc konsekrowane postacie eucharystyczne mówi: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. To zaszczyt i przywilej być na takim wydarzeniu.
  Zapamiętajmy! Ciągle musimy wiedzieć co jest najważniejsze.
 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za zmarłych z naszych rodzin.

 6. Dziś III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.

 7. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 8. W środę, 18.01., w Kościele rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Przypominam: Kto w czasie trwania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i weźmie udział w jego zakończeniu, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 9. W czwartek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara – módlmy się w intencji naszej archidiecezji.
 10. W sobotę, 21.01, Dzień Babci, a w niedzielę, 22.01. – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków i Babcie, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
 11. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża Franciszka, poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Wszystkich zachęcam do lektury Pisma Świętego.
 12. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 13. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 14. Od poniedziałku od 17.00 do 21.00 dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej. W poniedziałek Zagumnia od. p. Wilk w stronę Wygarek do p. Dyjor i od p. Bojarskiego do p. Jagieła. W pozostałych dniach od p. Wąs w stronę Wygarek W sobotę kolęda od 9.00 do 15.00 Jeżyk i dalsza część Pełkiń wokół ronda.

 15. Dziś po Mszy św. o 16.00 spotkanie opłatkowe Pomocników Matki Kościoła i Akcji Katolickiej.

 16. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 8.01.2023

 1. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie – mówi dzisiejsza Ewangelia. Bóg Ojciec ma upodobanie w swoim Synu. Jeśli pójdziemy za Jego Synem, będzie miał upodobanie także w nas.
  Chrzest czyni nas dziećmi Bożymi i włącza nas do wspólnoty Kościoła. Warto pamiętać o dniu swoich urodzin, ale warto też zapamiętać dzień swojego chrztu.
  Dzisiaj zachęcam do krótkiego, ale głębokiego rachunku sumienia w tej dziedzinie. Co zrobiłem ze swoim chrztem? Jak wychowuję lub jak wspieram religijne wychowanie swojego dziecka? A nawet idźmy krok dalej. Czy poczuwam się do obowiązku, aby pomagać Kościołowi, by inni mogli wzrastać do dojrzałej wiary?
  Zapamiętaj! Jezus ciągle puka do naszych serc.

 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za zmarłych z naszych rodzin.

 6. Gorące podziękowanie dla wszystkich, którzy w Trzech Króli wzięli udział we wspólnym kolędowaniu w naszym kościele. Bóg zapłać.

 7. Na początku dzisiejszej Mszy Świętej zostaliśmy pokropieni wodą święconą, by przypomnieć sobie moment naszego chrztu i uświadomić sobie jego wartość i znaczenie.

 8. Dziś, choć na chwilę zatrzymajmy się przy chrzcielnicy i podziękujmy Panu Bogu za łaskę chrztu św., za dar dziecięctwa Bożego, ale także przypomnijmy sobie naszą odpowiedzialność za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

 9. Dziś w sposób szczególny pamiętajmy w modlitwach o naszych rodzicach, o rodzicach chrzestnych i wszystkich tych, którzy mieli wpływ na przekazywanie nam wiary.

 10. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Do 2 lutego w naszej świątyni pozostanie również bożonarodzeniowa szopka.

 11. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 12. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.

 13. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 14. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 15. Trwa kolęda – czyli wizyta duszpasterska. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru.
  Kolęda codziennie od 17.00 do 21.00, w sobotę od 9 do 15.00.
  Od poniedziałku kolęda od p.Kowalczyk do Domu Kultury, potem Garbek i dalszy ciąg kolędy w kierunku kościoła i Wygarek. W sobotę od 9.00 do 15.00 Okroługi.

 16. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 16.00 spotkanie opłatkowe Pomocników Matki Kościoła i Akcji Katolickiej.

 17. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, wszystkim życzę radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach, opieki Matki Bożej, dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Szczęść Boże.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 1.01.2023

 1. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu – mówi dzisiejsza Ewangelia. Maryja nie jest Bogiem. Ona nawet nie zabiega o to. Matka Boża wciąż pragnie jednego, nieustanie woła: Zróbcie wszystko cokolwiek powie wam mój syn. Jej pasja to wskazywanie na jedyną Drogę, która prowadzi do Boga. Ona nieustannie „rodzi” nas dla Jezusa. Obumiera ze swojej wielkości i wskazuje na wolę Tego, który daje życie w obfitości.
  Przed Tobą nowy rok kalendarzowy. To aż 365 dni w których będziesz mógł doświadczać jak dobry jest Pan. Złap Maryję za rękę, pozwól, że Ona będzie Ci towarzyszyć – dyskretnie, ale stanowczo podpowie i wskaże na właściwe rozwiązanie – na Jezusa Chrystusa.
  Zapamiętaj! Nie wegetuj, wybierz życie!
 2. W dalszym ciągu proszę o gorącą modlitwę o ustanie pandemii, za chorych, za opiekujących się chorymi, za rannych na wojnie na Ukrainie, o nawrócenie grzeszników, o nasze nawrócenie, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, o pokój na świecie.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 4. Codziennie, w dni powszednie, 15 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dziś Nowy Rok i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to dzień modlitw o pokój na świecie. Jakże żarliwa powinna być ta nasza modlitwa wobec niepewności i współczesnych niepokojów nie tylko przy granicach naszego kraju. Za wstawiennictwem Maryi – Królowej Pokoju będziemy modlić się o pokój w naszej Ojczyźnie, ale także o pokój dla naszych braci Ukraińców i innych narodów. Jako powołani do głoszenia wobec świata Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.
  W Nowy Rok za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź, zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  Jest to tzw. Święto nakazane, czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy św.
  Msze św. w Nowy Rok o 7.30, 10.30 i 16.00. Po Mszy św. o 10.30 adoracja Najświętszego Sakramentu.

 6. Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po Nabożeństwie Różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św. Przy okazji zachęcam do zapisywania się do Róż Różańcowych.

 7. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za zmarłych z naszych rodzin.

 8. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

 9. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 10. W tym tygodniu I czwartek, I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. Spowiedź codziennie przed Mszą św. Wyjątkowo w czwartek odwiedzę chorych od 8.30. Zachęcam do praktykowania I piątków i I sobót miesiąca.

 11. W piątek, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków.
  Msze św. o 7.30, 10.30 i 16.00.
  Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  Na zakończenie każdej Mszy św. zostanie pobłogosławiona kreda i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia.
 12. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. W tym dniu pamiętajmy też w modlitwie o misjach i misjonarzach. Naszą materialną ofiarą pragniemy wesprzeć misjonarzy i ich działalność w krajach misyjnych. Składka z Trzech Króli przeznaczona jest na Misje.
 13. W Trzech Króli po Mszy św. o 16.00 – za wszystkich dobroczyńców parafii – zapraszam wszystkich na wspólne kolędowanie, aby uczcić Dzieciątko Jezus.

 14. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
 15. Od poniedziałku rozpoczną się duszpasterskie odwiedziny kolędowe, kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem i modlitwą w intencji rodziny. Kolęda w tym roku rozpocznie się od strony Ujeznej (od państwa Paluch) i przebiegać będzie według numerów domów w stronę kościoła. Zamierzam codziennie odwiedzić mniej więcej 10 – 15 domów.
  Kolęda codziennie od 17.00 do 21.00.Tak późno, gdyż chcę zastać wszystkich domowników. W sobotę kolęda od 9.00 do 15.00. Ofiary z tegorocznej kolędy – tak jak w poprzednich latach – zostaną w całości przeznaczone na kościół.
 16. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 17. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 18. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na miłość Bożą, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2023 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.