Ogłoszenia duszpasterskie

29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.10.2020

 1. Phil Bosmans powiedział: Dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza. Nieraz wśród chrześcijan panuje fałszywe przekonanie, że uczeń Jezusa ma rzekomo mieć w nosie sprawy świata, bo jest przeznaczony do spraw większych. Nie ma co zajmować się politykowaniem, podatkami, problemami obywatelskimi,bo przecież Bóg i tylko On jest pierwszy, a wszystko inne jest drugorzędne. Dzisiejsza Ewangelia zmienia takie myślenie. Istnieje porządek świata i porządek Boga. Mówiąc obrazowo: Obie ręce są potrzebne do owocnego przeżywania swojego życia. Nie można – będąc chrześcijaninem – stwierdzić, że liczy się tylko Bóg, a to, co oferuje świat, zawsze jest złe i nie powinno interesować ucznia Jezusa. Jesteśmy obywatelami nieba, ale mieszkamy (póki co) na Ziemi. A więc sprowadzaj swoimi decyzjami niebo na Ziemię, przyzwyczajaj się do nieba, bo tam masz spędzić całą wieczność. Czy potrafisz dać Bogu to, co należy do Boga? A cezarowi to, co należy do cezara?
 2. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie Misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji Misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Składka na Misje będzie w przyszłą niedzielę – na zakończenie Tygodnia Misyjnego.
 3. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.
 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
 5. Dziś o 15.30 Nabożeństwo Różańcowe. O 16.00 Msza św.
 6. Dziś III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie w kościele.
 7. W środę Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączymy z Nabożeństwem Różańcowym.
 8. W piątek po Nabożeństwie Różańcowym Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.
 9. W czwartek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II papieża.
 10. W sobotę wspomnienie bł. Jana Balickiego. Zachęcam do modlitwy przez pośrednictwo Błogosławionego – módlmy się o jego kanonizację.
 11. W przyszłą niedzielę Rocznica Poświęcenia Kościoła.
 12. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 16.00 tradycyjna już procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Ze względu na panującą pandemię procesja będzie w bardzo okrojonej formie.
 13. Dziękuję wszystkim odmawiającym Różaniec w zeszłym tygodniu w kościele. Bóg zapłać. Przed nami kolejny różańcowy tydzień.
  Różaniec codziennie po Mszy św. o 17.00, w niedziele o 15.30 – o 16.00 Msza św.
  Wszystkich Drogich Parafian zapraszam na tę modlitwę – a szczególnie w tym tygodniu: w poniedziałek – różę Józefy Górskiej; we wtorek – różę Adama Nowosieleckiego; w środę – różę Wiesława Stępaka; w czwartek – wszystkie kobiety;
  w piątek – wszystkich mężczyzn; w sobotę – młodzież; w niedzielę – Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego
 14. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Przy wyjściu ze świątyni wystawione zostały specjalne kartki wspominkowe, na których możemy wypisać imiona i nazwiska naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Wypełnione kartki można składać na tacę, bądź przynieść do zakrystii.
 15. Msze św. w tygodniu o 17.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie i w nabożeństwach różańcowych.
 16. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 17. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa przekazuję solenizantom i jubilatom tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

DEKRET

Metropolity Przemyskiego z 16 października 2020 r.

W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, zarządzam, co następuje:

Mając na uwadze ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych dla wiernych przebywających w tzw. „strefie żółtej” (1 osoba na 4m2) i w „strefie czerwonej” (1 osoba na 7 m2), zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w takich strefach w okresie ich obowiązywania.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

W kościołach i kaplicach należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zobowiązani są używać:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają wymagane zwolnienie,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami
(np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.

Maseczek lub przyłbic mają ponadto używać celebrans i koncelebransi, podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Wszystkie informacje dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na bieżąco na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania pandemii, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię

/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

28 NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.2020

 1. Anthony de Mello powiedział: Doświadczenie niestety pokazuje, że nasze przekonania religijne mają tyle wspólnego z naszą świętością, ile elegancki strój jedzącego z jego trawieniem. Dzisiejsza przypowieść o uczcie weselnej jest przestrogą przed lekceważeniem zaproszenia wystosowanego przez Boga, jako gospodarza uczty niebieskiej. Jesteś zaproszony do aktywnego i pełnego uczestnictwa we Mszy św. Kościół to nie teatr, a liturgia to nie spektakl. Za każdym razem, gdy jesteś na Eucharystii, uczestniczysz w realnej – choć bezkrwawej – ofierze Jezusa Chrystusa. To dzieje się naprawdę. Jesteś w Wieczerniku. Jesteś na Golgocie. Jesteś przy pustym Grobie. Stan łaski uświęcającej to najlepsza dyspozycja duszy do owocnego skorzystania z Eucharystii. Nie pierz brudów w plotkach, obgadywaniu i w kolejnych kłamstwach. Jesteś zaproszony na wesele Króla, a na dodatek jesteś gościem specjalnym. VIP-owi nie wypada nosić byle czego. Najlepszą duchową pralką jest konfesjonał. Bóg po spowiedzi ma „słabą pamięć”, a Ty dzięki oczyszczeniu masz wystrzałowy strój na Ucztę. Może czas na porządki? Nie tylko te w domu, ale przede wszystkim w duszy…

 2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na Różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Naszym orężem jest Różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła. Ponawiam zachętę do zgłaszania się do Róż Żywego Różańca.

 3. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski. Dziś dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

 4. Dzisiaj swoimi ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Z tych środków m.in. fundowane są stypendia dla uzdolnionej, a pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. Polecam tę zbiórkę życzliwości Parafian.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 6. Dziś o 15.30 Nabożeństwo Różańcowe. O 16.00 Msza św.

 7. Dziś II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 8. W środę Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączymy z Nabożeństwem Różańcowym.

 9. W środę, 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy nauczycieli i wychowawców naszą życzliwością, a przede wszystkim gorącą modlitwą.

 10. W czwartek, 15 października, w liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Jezusa, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ma on nam przypominać, że często rodzice, którzy odprowadzili swoje dziecko do bram wieczności, nie zawsze oczekują jakiegoś specjalnego pocieszenia, ale potrzebują naszej modlitwy, która pomoże im przetrwać niezwykle trudny czas.

 11. W piątek po Nabożeństwie Różańcowym Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 12. W piątek rocznica święceń biskupich ks. abpa Józefa Michalika, módlmy się w jego intencji.

 13. Za tydzień Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny w Polsce. Składka na Misje będzie na zakończenie Tygodnia Misyjnego.

 14. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie w kościele.

 15. Dziękuję wszystkim odmawiającym Różaniec w zeszłym tygodniu w kościele. Bóg zapłać.
  Różaniec codziennie po Mszy św. o 17.00, w niedziele o 15.30 – o 16.00 Msza św. Wszystkich Parafian zapraszam na tę modlitwę – a szczególnie w tym tygodniu zapraszam róże:
  w poniedziałek – Agaty Krawiec, we wtorek – Władysławy Wychodnik, w środę – Urszuli Kozło,w czwartek – Romualdy  Pałys, w piątek – Kazimiery Wasiuta, w sobotę – Adeli Dyrda, w niedzielę – Elżbiety Pałys

 16. Zbliża się Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych i listopad, miesiąc poświęcony ich pamięci. Przypominam, że jedynie skuteczną i potrzebną zmarłym pomocą z naszej strony jest: Msza św., modlitwa, Komunia św. przyjmowana w ich intencji, zyskiwanie odpustów.
  – W kościele od jutra będą wyłożone kartki wypominkowe. Kartki te z wypisanymi imionami zmarłych proszę składać na tacę lub do zakrystii. Za tych zmarłych polecanych w wypominakach będziemy się wspólnie modlić, będą odprawiane Msze św.
  – Zachęcam do spowiedzi przed dniem Wszystkich Świętych. Ze spowiedzi będzie można skorzystać przed każdą Mszą św. Dobrze byłoby gdybyśmy wszyscy przyjęli Komunię św. w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny.
  – Proszę o uporządkowanie grobów (nawet tych bezimiennych).
  – Proszę o zachowanie prządku na cmentarzu i wokół cmentarza.

 17. Msze św. w tygodniu o 17.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 18. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 19. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa przekazuję solenizantom i jubilatom tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

27 NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.10.2020

 1. Św. o. Pio powiedział: Aby osiągnąć nasz ostateczny cel, trzeba nam iść za Boskim Przewodnikiem, który chce prowadzić duszę tą drogą, jaką sam przeszedł, drogą wyrzeczenia i krzyża. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli przedstawia obraz winnicy i gospodarza, który ją założył. Gospodarzem jest Pan Bóg, a winnicą jest Naród Wybrany. Fragment dzisiejszej Ewangelii przedstawia relację właściciela winnicy z jej dzierżawcami. Właściciel z szacunkiem i troską traktuje dzierżawców. Oni natomiast są niemądrzy. Święty Paweł pisze, w jaki sposób można przynieść dobre owoce według woli Bożej – zwracając się do Pana Boga w modlitwie prośby i dziękczynienia. Wybierając prawdę i sprawiedliwość – to co najlepsze w oczach Pana.
 2. Rozpoczęliśmy Nabożeństwa Różańcowe. Spróbujmy na nowo odkryć Różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Biorąc do rąk Różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części Różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.
 3. Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie po Mszy św. o 17.00, w niedziele o 15.30. Wszystkich parafian zachęcam do udziału w tych nabożeństwach. Pragnę podziękować wszystkim odmawiającym Różaniec w kościele. Bóg zapłać. W środę Różaniec poprowadzą Pomocnicy Matki Kościoła, w czwartek Ognisko Misyjne, a w piątek Akcja Katolicka.
 4. Ponawiam zachętę do zgłaszania się do Róż Żywego Różańca.
 5. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.
 6. Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po Nabożeństwie Różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.
 7. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
 8. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
 9. Jutro, 5.10., w liturgii wspominamy św. Siostrę Faustynę Kowalską. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.
 10. W środę wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.
 11. W środę Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączymy z Nabożeństwem Różańcowym.
 12. W piątek po Nabożeństwie Różańcowym Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.
 13. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.
 14. Za tydzień II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.
 15. Msze św. w tygodniu o 17.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie i do udziału w Nabożeństwach Różańcowych.
 16. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 17. W sobotę 10 października Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Jarosławia Kolegiaty. Początek spotkania o 9.30.
 18. Dziś po Mszy św. o 16.00.spotkanie Akcji Katolickiej.
 19. W środę po Nabożeństwie Różańcowym spotkanie Pomocników Matki Kościoła.
 20. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa przekazuję solenizantom i jubilatom tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

26 NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.09.2020

 1. Św. Teresa z Kalkuty powiedziała: Całkowite poddanie się Bogu musi objawiać się zarówno w drobnych, jak i wielkich sprawach. Życie można porównać do długodystansowego biegu. W tej dyscyplinie do mety dobiega ten, kto właściwie rozłoży siły. Podobnie może być w życiu duchowym: można się dobrze zapowiadać, można mieć wielkie plany, można czuć się naprawdę mocnym, ale… życie to wszystko weryfikuje. Nie jest najważniejsze to, jak zaczynasz, najważniejsze jest to, jak kończysz. Aby dobiec do mety, rób małe kroki, ale w odpowiednim kierunku. Nieraz łapczywie rzucamy się na wiele duchowych postanowień: Różaniec, nowenna, pielgrzymka, rekolekcje, koronka, pobożne książki, film religijny. Owszem, to wszystko jest dobre, ale… Spokojnie. Nie bądź łasuchem. Delektuj się tym, co dostajesz od Boga. Czasami zwykły spacer może stać się dobrą okazją, aby dziękować Bogu za to, jak pięknie stworzył świat. Może wtedy warto przemyśleć: za jakim Jezusem idę? Za tym z Ewangelii? A może stworzyłem swojego „Jezusa” na swoje potrzeby – taką okrojoną wersję. W sam raz na trudne czasy?

 2. W czwartek, 24 września, przeżywaliśmy w naszej parafii wizytację kanoniczną. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar obecności wśród nas Księdza Arcybiskupa Adama Szala. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu włączyli się w przygotowanie i przeżywanie przez naszą parafię wizytacji kanonicznej. Szczególne słowa podziękowania kieruję do przedstawicieli wszystkich grup i wspólnot, którzy składali sprawozdania. Dziękuję Panu Kościelnemu za czuwanie nad wszystkim podczas wizytacji. Panu Organiście i p. Halinie Pawlak za piękny śpiew. Ministrantom i wszystkim witającym i dziękującym ks. Biskupowi. Paniom z kuchni. Wszystkim Bóg zapłać za obecność i wspólną modlitwę.

 3. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 6. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Archidiecezjalne Radio Fara.

 7. We wtorek, 29 września, święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W piątek, 2 października, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając nam swoich aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. Anioły są przejawem obecności Boga w świecie. Łączą niebo z ziemią. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.

 8. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 9. W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w codziennej Mszy Świętej i w Nabożeństwie Różańcowym, które w naszym kościele będziemy odprawiali w dni powszednie po Mszy św. o 17.00, w niedziele o 15.30. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie Różańca w domach.

 10. W czwartek zapraszam do wspólnej modlitwy wszystkich członków Ogniska Misyjnego w naszej parafii.

 11. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź codziennie przed Mszą św. W piątek odwiedzę chorych od 8.30 – z zachowaniem zasad sanitarnych. Przy okazji zachęcam do praktykowania I piątków i I sobót miesiąca.

 12. W piątek po Nabożeństwie Różańcowym Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 13. Przyszła niedziela to I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.
  Przy okazji zachęcam do zapisywania się do Róż Różańcowych.

 14. Za tydzień składka na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

 15. Msze św. w tygodniu o 17.00 – a więc godzinę szybciej. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie i do udziału w Nabożeństwach Różańcowych – w dni powszednie po Mszy św. o 17.00, w niedziele o 15.30.

 16. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 17. W czwartek na Mszę św. o 17.00 i Nabożeństwo Różańcowe zapraszam dzieci z kl. III i ich rodziców. Dzieci otrzymają różańce.

 18. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 16.00.spotkanie Akcji Katolickiej.

 19. W sobotę 10 października Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Jarosławia Kolegiaty. Początek spotkania o 9.30.

 20. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa przekazuję solenizantom i jubilatom tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

25 NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09.2020

 1. Anthony de Mello powiedział: Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. Egoizm zawiera się w żądaniu, by ktoś żył zgodnie z twoimi upodobaniami, żył dla twojej próżności, dla twojego zysku i twojej przyjemności. Popatrzmy na kwiaty, one mogą nas wiele nauczyć. Kwiat nie zazdrości drugiemu kwiatu, tylko rośnie. Pnie się w stronę słońca i nie baczy na inne rośliny. Robi swoje i dlatego jest piękny. Może warto robić podobnie? Przestać żyć życiem innych. Mocno zakorzenić się w Słowie i piąć się w stronę najpiękniejszej Jasności. Pismo Święte i częsta adoracja to najlepsze antidotum na zazdrość. Za wiele masz dobra, by tracić czas na porównywanie się z innymi. Otrzymałeś tyle, ile potrzeba. Wykorzystuj swoje talenty. Współpracuj z Bogiem, a innych zostaw w spokoju. Twoje życie jest na tyle interesujące, że nie warto żyć cudzym. A co zrobić, jeśli nie czujesz, że jesteś na tyle interesujący, aby zająć się sobą? Spójrz na krzyż. Tam pewien „Szaleniec Miłości” rozłożył ręce, aby pokazać Tobie, jak bardzo jesteś cenny, jak jesteś bezcenny. Naprawdę.

 2. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.

 3. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dziś III niedziela miesiącaskładka na potrzeby kościoła.

 6. Jutro święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

 7. W środę wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny.

 8. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 9. W czwartek Wizytacja kanoniczna naszej parafii. Wizytacja biskupia odbywa się co pięć lat. Naszą parafię odwiedzi ks. abp Adam Szal.
  Program wizytacji:
  15.00 – spotkanie Księdza Arcybiskupa z dziećmi w kościele. Proszę, aby na to spotkanie przyszły dzieci wraz z rodzicami.
  16.00 – na cmentarzu wspólna modlitwa z Księdzem Arcybiskupem za zmarłych. Nie będzie procesji, więc gromadzimy się przy grobach bliskich zmarłych. Zapraszamy wszystkich.
  18.00 Uroczysta Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.
  Wszyscy powinniśmy wziąć udział w tym wspólnym spotkaniu modlitewnym pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Adama Szala.

 10. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 11. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 12. Za tydzień składka na radio diecezjalne.

 13. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 14. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 15. Dziś po Mszy św. o 10.30 spotkanie rodziców dzieci z kl. III.

 16. W sobotę po Mszy św. spotkanie ministrantów.

 17. W sobotę 10 października Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Jarosławia Kolegiaty. Początek spotkania o 9.30.

 18. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odszedł Stanisław Balicki. Polećmy go miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”

 19. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa przekazuję solenizantom i jubilatom tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

24 NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.09.2020

 1. Św. Albert Wielki powiedział: Więcej zysku przynosi przebaczenie tym, którzy wyrządzili nam jakąś szkodę na dobru czy reputacji, niż gdybyśmy mieli przepłynąć morze i paść przed świętym grobem Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia wzywa do przebaczenia, nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Co to oznacza? Absolutnie zawsze masz być gotowy do przebaczenia i przebaczyć nawet największemu wrogowi. Przebaczenie to decyzja woli. To również akt wiary. Przebaczyć to przestać patrzeć na krzywdziciela złym okiem. Przebaczyć to włożyć Boże okulary. Szkłami w tych okularach jest miłosierdzie. Skoro Bóg przebacza nam w sakramencie pokuty i pojednania, to my – jako Jego dzieci – również powinniśmy czynić tak względem innych. W modlitwie Ojcze nasz mówisz: Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Prosisz o przebaczenie Boga, bo sam jesteś przebaczający swoim winowajcom. Zastanów się, czy oby na pewno rozumiesz te słowa? Przebacz nam nasze winy, jako i JA przebaczam swojemu winowajcy.
 2. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 3. Gorące podziękowanie dla rodzin przygotowujących wieniec dożynkowy od strony Ujeznej za ofiarę 300 złotych na potrzeby kościoła. Bóg zapłać.
 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dziś II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 6. Dziś rozpoczynamy kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie. Zapraszam do wspólnej modlitwy za dzieci i młodzież, za ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.
 7. Jutro, 14.09., święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Krzyż jest także znakiem naszej nadziei. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. Zachęcam do licznego udziału w świątecznej Mszy Świętej o 18.00.
 8. We wtorek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
 9. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 10. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 11. W piątek liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.
 12. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na potrzeby kościoła.
 13. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 14. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 15. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10.30 spotkanie rodziców uczniów kl. III, przygotowujących się do I Komunii św.
 16. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odeszła Katarzyna Socha. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”
 17. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa przekazuję solenizantom i jubilatom tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

23 NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.09.2020

 1. Św. Pius X powiedział: Dobrze żyć potrafi ten, kto umie się dobrze modlić. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli mówi o upomnieniu grzeszącego brata. Takie upomnienie jest naszym obowiązkiem, ale przede wszystkim wyrazem miłości. Wymaga najpierw dyskrecji, żeby nie upokorzyć błądzącego. Dopiero później można prosić innych o pomoc. Miłość dba o dobro człowieka, więc upomnienie powinno mieć taką formę, żeby grzeszący zechciał posłuchać i zrozumiał, że chodzi nam o jego dobro, a nie tylko o nasze własne. Upomnienie braterskie umożliwia przebaczenie winy i otwiera nas na łaskę Bożą. A najlepiej: Ofiaruj modlitwę za tego, kto błądzi. Niech stanie się ona życiodajną wodą, która ugasi płomienie nienawiści. To naprawdę działa.

 2. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 3. Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

 6. We wtorek, 8.09., święto Narodzenia NMP, w polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Siewnej. Msza św. o 18.00. Na Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego i nasion.

 7. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 8. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 9. Za tydzień II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 10. Za tydzień rozpoczniemy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz kolejny Tydzień Wychowania.

 11. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 12. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 13. W środę po Mszy św. spotkanie ministrantów i Dziewczęcej Służby Maryjnej.

 14. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa przekazuję solenizantom i jubilatom tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

22 NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.08.2020

 1. Św. Jan od Krzyża powiedział: Zastanów się, co Bóg chce od ciebie i po prostu to wykonaj, a twoje serce będzie bardziej zadowolone, niż gdybyś postąpił według własnego upodobania. Wiele razy słyszymy słowa Jezusa, które nas przerastają. Wydają się niemożliwe do zrealizowania. Nieraz w głębi duszy myślimy: „Życie Ewangelią w XXI wieku jest niemożliwe. Ta nauka, choć piękna, już straciła swoją aktualność”. Przy takim myśleniu zachowujemy się jak duchowi hakerzy. Chcemy do Słowa Bożego wgrać jakieś udogodnienia. Tymczasem taka modyfikacja sprawia, że to już nie jest Dobra Nowina przekazana przez Boga. To staje się naszą – ludzką – nowiną. Wówczas zajmujemy miejsce Boga i piszemy swoją autorską wersję wydarzeń. Zapamiętajmy! Wiara to ufne przylgnięcie do Boga, który się objawia. Jeśli chcesz iść za Jezusem, to pamiętaj, że czasami będą na tej drodze momenty, które będą cię przerastać. Wtedy zaufaj, podaj Mu dłoń i niech On prowadzi… Na pewno się nie zawiedziesz!

 2. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.
  Przy tej okazji przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie, także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.

 3. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników, o pielgrzymach oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 4. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 6. Dziś Dożynki Archidiecezjalne w Żurawicy.

 7. We wtorek dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego we wtorek o 17.00. Zachęcam wszystkich do skorzystania z Sakramentu Pokuty, aby z czystym sercem rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny.

 8. W środę po Mszy św. o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 9. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 10. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź codziennie przed Mszą św. W piątek odwiedzę chorych od godz. 8.30 – z zachowaniem zasad sanitarnych. Przy okazji zachęcam do praktykowania I piątków i I sobót miesiąca.

 11. W I czwartek miesiąca do wspólnej modlitwy zapraszam wszystkich członków Ogniska Misyjnego w naszej parafii.

 12. W I piątek na Mszę św. zapraszam wszystkie grupy duszpasterskie z naszej parafii. Będzie to uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku formacji w tych grupach.

 13. Przyszła niedziela to I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 14. Za tydzień składka przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne.

 15. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 16. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 17. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa przekazuję solenizantom i jubilatom tygodnia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

21 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.08.2020

 1. Bł. John Henry Newman powiedział: Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby znaleźć Jezusa, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli On mocy, aby się stali dziećmi Bożymi. Zdumiewa to, że Jezus nie ciągnął na siłę ludzi. On zawsze dawał wolność. Bardzo często mówił: Jeśli chcesz. W relacji z Jezusem niczego nie musisz. On zawsze daje możliwość wyboru. Przestrzega przed złymi konsekwencjami, ale zawsze pozwala ci wybrać. Na każdym etapie życie trzeba sobie zadawać pytanie o Jezusa: Kim On tak naprawdę jest dla mnie? Warto nieraz pójść na cichą adorację, spojrzeć na monstrancję i ponawiać swój wybór wiary. Każdy dzień to kolejny krok w podążaniu za Jezusem. Często powtarzajmy: „Raz wybrawszy, zawsze wybierać muszę”. I dodawajmy: Raz wybrawszy, chcę wybierać Jezusa na nowo. Bo Jezus ciągle mnie zaskakuje i inspiruje, by iść za Nim w nieznane. Z Nim niepewność staje się pewna.
 2. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników podczas żniw, o pielgrzymach oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 3. Gorące podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do uświetnienia naszych parafialnych dożynek w zeszłą niedzielę. Dziękuję za wieńce dożynkowe, naręcza kwiatów, chleb, a przede wszystkim za waszą obecność i zaangażowanie. Bóg zapłać.

 4. Przed nami ostatni tydzień sierpnia – miesiąca trzeźwości, a dla wielu ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy. Zachęcam przy tej okazji do lektury książek i prasy katolickiej.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
 6. Jutro święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.
 7. W środę Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. o 8.00 i 18.00.
 8. W środę po Mszy św. o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 9. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 10. W sobotę wspomnienie męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. Tego dnia podczas Mszy Świętej będziemy prosić o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

 11. Przyszła niedziela – to ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 12. Za tydzień Dożynki Archidiecezjalne w Żurawicy.

 13. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 14. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 15. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odszedł Stanisław Nowosielecki. Polećmy go miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.
 16. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzę bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

20 NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.08.2020

 1. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński powiedział: Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie na głowie. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się przeżyć takie chwile, kiedy czuliśmy się źle przez kogoś potraktowani – nierozumiani czy wręcz odrzuceni. Szliśmy z konkretnymi oczekiwaniami, wiele spodziewaliśmy się, mieliśmy nadzieję uzyskać pomoc lub przynajmniej usłyszeć dobre słowo – a tu nic! Warto zatrzymać się przy opowiadaniu, które przynosi nam dzisiejsza Ewangelia, by uczyć się przyjmować wszelkie trudne chwile, w których czujemy się niezrozumiani lub źle przyjęci. Być może są one właśnie po to, byśmy przekroczyli jakąś barierę w naszym życiu, która nie pozwala nam się „usamodzielnić”, odrzucić pretensjonalny styl bycia i wziąć sprawy w swoje ręce. Być może są też po to, byśmy zrozumieli, że zanim cokolwiek zrobimy lub inni zrobią coś dla nas, potrzeba po prostu wiary.
 2. Gorące podziękowanie dla rodzin, które pragną pozostać anonimowe  za ofiarę 400 złotych,za ofiarę 100 złotych, za ofiarę100 złotych,  za ofiarę 100 złotych, oraz dla Stanisławy Sobala P.320 za ofiarę 500 złotych na potrzeby kościoła. Bóg zapłać.
 3. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników podczas żniw, o pielgrzymach oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 4. Trwa sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa. Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.

 5. Dziś nasze parafialne dożynki. Uroczysta Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory dziś o 10.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy za rolników i podziękowania Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

 6. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 7. Dziś III niedziela miesiąca – składka na potrzeby kościoła.

 8. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 9. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 10. W sobotę czcimy Maryję jako Królową.

 11. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 12. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 13. Decyzją Biskupów dzisiejsza niedziela jest Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Módlmy się za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Dziś przed wszystkimi kościołami i kaplicami w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych, organizowana jest zbiórka środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

 14. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzę bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

19 NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.08.2020

 1. Św. Augustyn powiedział: Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy. Bardzo często nie potrafimy odrzeć się z samowystarczalności, puścić swoje wizje i chwycić się Tego, Który jest mocniejszy. W każdym z nas są momenty zwątpienia. To normalne, że nieraz tracimy kontakt wzrokowy z Jezusem i wówczas fale codzienności porywają nas na dno. Co wtedy robić? Trzeba zachować się jak Piotr. On pomimo tego, że dobrze pływał i na pewno nie raz uchodził cało z podobnej sytuacji, to jednak w momencie zagrożenia woła: Jezu, ratuj! Nie woła na pomoc kompanów z łodzi. Nie liczy na własne siły. On całą nadzieję pokłada w Jezusie. W trudnych sytuacjach, gdy jesteśmy czymś mocno przerażeni i czujemy się bezsilni, warto uświadomić sobie, że Jezus jest zawsze z nami, w naszej „łodzi”; że nigdy nas „nie minie”, gdy potrzebujemy Jego pomocy, i że stale nam powtarza: „Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!”, przynosząc uspokojenie w rozkołatane serca.

 2. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników podczas żniw, o pielgrzymach oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 4. Dziś II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 5. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 6. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 7. W piątek czcimy św. Maksymiliana Marię Kolbego. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem.

 8. W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji nazwana Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w niedziele – o 7.30, 10.30 i 16.00. Na zakończenie każdej Mszy Świętej zostaną pobłogosławione przyniesione bukiety ziół, kwiatów, owoców, zbóż i warzyw. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. W tę uroczystość dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym Maryja osiąga pełnię zbawienia. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga.

 9. W sobotę I Komunia w naszej parafii.

 10. Za tydzień nasze parafialne dożynki. Ze względu na epidemię dożynki będą dużo skromniejsze niż w poprzednich latach. Msza św. dożynkowa o 10.30. Proszę o przyniesienie wieńców dożynkowych. Zapraszam do wspólnej modlitwy za rolników i podziękowania Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

 11. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na potrzeby kościoła.

 12. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie nas wszystkich, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych.

 13. Decyzją Biskupów, niedziela 16 sierpnia br. będzie Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Módlmy się za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Tego dnia, przed wszystkimi kościołami i kaplicami w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych zorganizowana będzie zbiórka środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

 14. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 16. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzę bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

18 NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.08.2020

 1. Św. Brat Albert Chmielowski powiedział: Powinniśmy być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs sobie ukroić, nakarmić się, jeżeli jest głodny. Każdy z nas spotkał się z sytuacją, która była po ludzku bardzo trudna. Wydawało się, że nie ma rozwiązania. Nieraz w jednej sekundzie wali nam się cały świat. Nasze marzenia umierają jak motyle. Znika sens i poczucie bezpieczeństwa. Co robić? Gdzie szukać pomocy? Ewangelia mówi, że trzeba pójść do Jezusa. Jezus panuje nad sytuacją. Mówi – dajcie, co macie. Złóżcie to w moje dłonie. Dali niewiele. Pięć chlebów i dwie ryby. To wystarczyło. Dłonie Jezusa to najbezpieczniejsza lokata z bardzo wysokim oprocentowaniem. Po kilku chwilach okazało się, że Miłość dokonała cudu. Głód został zaspokojony w obfitości.
  Pamiętajmy! Nie ma takiego głodu, którego Bóg nie byłby w stanie zaspokoić. Jedyne, co  trzeba zrobić, to przyjść z nim do Jezusa. Złożyć wszystko w Jego dłoniach. Podczas Mszy św. składajmy swój niedostatek, swój brak, swoją niewystarczalność. On sobie poradzi. Matematyka Boga jest inna niż ta, której uczyliśmy się w szkole. Małe staje się wielkie.
 2. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników podczas żniw, o pielgrzymach oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 3. Rozpoczęliśmy sierpień, miesiąc trzeźwości. Powstrzymajmy się w tym miesiącu od napojów alkoholowych. Będzie to duchowe wyrzeczenie ofiarowane w intencji Ojczyzny i wszystkich uwikłanych w nałóg alkoholowy, jak również będzie to okazja do przypatrzenia się samemu sobie, czy mamy silną wolę i kontrolę nad swym ciałem i pragnieniami.

 4. Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
 6. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.
 7. W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Św. Franciszka z Asyżu. Przypominam, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
 8. We wtorek (4.08.) wspomnienie św. Jana Marii Vianneya – patrona kapłanów. Proszę o wspieranie modlitwą wszystkich duszpasterzy, a zwłaszcza proboszczów.
 9. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 10. W czwartek (6.08.) święto Przemienienia Pańskiego.
 11. W tym tygodniu I czwartek i I piątek miesiąca. Spowiedź codziennie przed Mszą św. W piątek odwiedzę chorych od godz. 8.30 – z zachowaniem zasad sanitarnych. Przy okazji zachęcam do praktykowania I piątków i I sobót miesiąca.

 12. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 13. Za tydzień II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.
 14. Intencje mszalne.
  Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 16. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzę bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

17 NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.07.2020

 1. Św. Jan Bosko powiedział: Mądrość jest sztuką dobrego rządzenia własną wolą. Głównym tematem dzisiejszych czytań jest dar mądrości Bożej. Chcąc osiągnąć jakiś cel, musimy dokonać wyboru wartości, na której nam zależy. Co jest skarbem, najcenniejszą perłą naszego życia, którą chcemy zdobyć? Królestwo Boże jest warte zaryzykowania i wyprzedania wszystkich rzeczy, mówi Pan Jezus. Ono dla nas powinno być najważniejsze. Wymaga zaangażowania wszystkich naszych środków. Aby zdobyć ten skarb, potrzebujemy daru mądrości Bożej, o którą prośmy Pana Boga w modlitwie, jak Salomon. Potrzebujemy jedności z Jezusem Chrystusem, bo On jest umiłowanym Synem Ojca i naszym Bratem, który objął nas swą miłością i Ofiarą.

 2. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników podczas żniw oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.

 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 4. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 6. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 7. W sobotę rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości.

 8. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca.

 9. Przyszła niedziela to I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 10. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

 11. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 12. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 13. W czwartek po Mszy św. o 18.00 spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

 14. Za trzy tygodnie parafialne dożynki. Proszę o zrobienie wieńców dożynkowych.

 15. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzę bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

16 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19. 07. 2020

 1. O. Pio powiedział: Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga. Praktycznie każdy z nas ma tendencje do wydawania zbyt pochopnych osądów. Lubimy rolę sędziego. Nawet, gdy nie znamy okoliczności i kontekstu danej sytuacji, często mówimy: Mnie się wydaje; ja to bym zrobił lepiej; jak on mógł; dlaczego ona tak głupio postąpiła; ja na jego miejscu zrobiłbym to inaczej; trzeba jej powiedzieć, żeby się opamiętała. W naszych sercach często budujemy prywatne sądowe gmachy. Zatrudniamy tam siebie i stajemy się sędziami bez kompetencji. Brak dowodów, ale wyrok zapadł. A co na to Bóg? Dzisiejsza Ewangelia wzywa do tego, abyśmy unikali pozornych osądów. Owszem, mamy prawo nazwać zło, złem, ale czym innym jest definitywny osąd osoby. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika, dlatego pozwala chwastom rosnąć ramię w ramię z wyborną pszenicą. Nawet najbardziej zachwaszczone serce może w ostatnich sekundach życia zawołać: Boże miej litość dla mnie grzesznika!
 2. W naszych modlitwach pamiętajmy o trudzie rolników podczas żniw oraz o wszystkich, którzy oczekują od nas modlitwy.
 3. Gorące podziękowanie dla pań, które uporządkowały parking przykościelny. Bóg zapłać.
 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dziś III niedziela miesiąca – składka na potrzeby kościoła.

 6. Dzisiaj – z okazji wspomnienia św. Krzysztofa – po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów. Będziemy modlić się w intencji kierowców, podróżujących i pielgrzymów.
  Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.
  Zarządzeniem Episkopatu Polski przy poświęceniu pojazdów składka na środki transportu dla misjonarzy.
 7. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 8. W środę, 22 lipca, święto Św. Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany.
 9. W czwartek, 23 lipca, święto Świętej Brygidy patronki Europy.
 10. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 11. W sobotę, 25 lipca, święto Świętego Jakuba Apostoła.
 12. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 13. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 14. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 15. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzę bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

15 NIEDZIELA ZWYKŁA – 12. 07. 2020

 1. Św. Jan Paweł II powiedział: Słuchajcie Jezusa, idźcie za Nim, bądźcie Mu posłuszni, bądźcie posłuszni Jego przykazaniom, zaufajcie Mu. Jest to jedyny program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego. Jest to także jedyne źródło najgłębszego sensu życia. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy przypowieść o siewcy. Ziarnem jest Boże Słowo siane w ludzkie serca. A że nie zawsze przynosi ono spodziewane obfite owoce, to jest to sprawą „gleby”, czyli zamykania się człowieka na Boże działanie. „Plony” zależą zatem od nas, nie od jakości Bożego ziarna. Ono jest zawsze dobre i wyselekcjonowane. Wsłuchując się w dzisiejszą przypowieść powinienem zastanowić się nie tyle nad pytaniem: „dlaczego Bóg nie odpowiada na moje słowa?”, co raczej: „dlaczego ja nie odpowiadam na Boże Słowo”? Jak przyjmuję Słowo Boże? Jakie stwarzam warunki do tego, by Słowo Boże we mnie wzrastało? Gorące podziękowanie dla pań, które w ubiegły wtorek zrobiły generalny porządek w kościele. Bóg zapłać.
 2. W ubiegłą niedzielę, na pomoc poszkodowanym w nawałnicach w naszej Archidiecezji, zebraliśmy do puszek 3650 złotych. Bóg zapłać za te ofiary.
 3. Gorące podziękowanie dla rodziny, która pragnie pozostać anonimowa za ofiarę 200 złotych na potrzeby kościoła. Bóg zapłać.
 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dziś II niedziela miesiąca, członkowie Rady Duszpasterskiej w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 6. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 7. W czwartek, 16 lipca, wspomnienie NMP z Góry Karmel. Z tym dniem i z zakonem karmelitańskim wiąże się tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem.
 8. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 9. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na potrzeby kościoła.

 10. Z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców, w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. sprawowany będzie obrzęd błogosławieństwa kierowców oraz samochodów i innych pojazdów. Będziemy też modlili się o roztropne ich wykorzystywanie.
  Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.
  Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

 11. W niedzielę, 26 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce odbędzie się spotkanie rodzin księży diecezjalnych i zakonnych, rodzin sióstr zakonnych i kleryków. Początek spotkania o godz. 16.00.

 12. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 13. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 14. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzę bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

14 NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.07.2020

 1. Św. Augustyn powiedział: Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku. Pan Bóg jest otwarty wobec człowieka, o ile tylko człowiek zechce się zbliżyć do Niego przez systematyczne poznawanie Jego Syna. Tylko w ten sposób – biorąc na siebie lekkie „jarzmo” chrześcijańskiego życia i ucząc się cichości i pokory Jezusa – możemy znaleźć prawdziwe ukojenie dla duszy i odpoczynek dla ciała. Pokora, prostota to bardzo ważna cecha w życiu duchowym. Człowiek ufający Bogu bez reszty staje się prosty. To znaczy – nie kombinuje, nie ma rozdwojonego serca. Jego tak znaczy „tak”. Jego nie znaczy „nie”. Jest transparentny jak sklepowa witryna, która ukazuje, co znajduje się w asortymencie sklepu. Poprośmy Boga o proste serce. Takie, które cieszy Boga. Bo nie mądrość tego świata daje pokój. Tylko Jezus przynosi prawdziwe ukojenie. Taki jest Bóg. Jest „mało logiczny”, może dlatego jest taki kochany.

 2. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

 3. Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dziś składka na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

 6. Dziś zapowiadana zbiórka do puszek na wsparcie poszkodowanych w ostatnich nawałnicach w naszej archidiecezji.

 7. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 8. W środę liturgiczne wspomnienie św. Jana z Dukli – patrona Archidiecezji Przemyskiej. Zachęcam do modlitwy w intencji archidiecezji.

 9. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 10. W sobotę święto św. Benedykta, opata i patrona Europy. Zachęcam do modlitwy za kontynent europejski, by Europejczycy nie odwracali się od swoich chrześcijańskich korzeni i chcieli budować swoją przyszłość na wartościach płynących z Ewangelii.

 11. Za tydzień II niedziela miesiąca, członkowie Rady Duszpasterskiej w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 12. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 13. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 14. Dożynki parafialne będą tradycyjnie w niedzielę po 15 sierpnia. Proszę o przygotowanie wieńców z poszczególnych rejonów parafii.

 15. Zakończyliśmy odnawianie malowania w kościele. W tym roku na ten cel wydaliśmy 142 tysiące złotych.
  W czasie trwania pandemii na odnowienie malowania w kościele ofiary złożyli: Iwona Mulawka P.103 – 500 złotych, Teresa Słoma P.182A – 200 złotych, Bernadeta Płonka P.197 – 200 złotych, Eugenia Sowińska 51 – 300 złotych, Janina Dyjor – P.411 – 500 złotych, ks. Mateusz Sławiński – 3000 złotych, Wiesława Wołoszyn P. 347 – 200 złotych, Roman Słoma P.200 – 400 złotych, Zofia Ochab P. 176 – 500 złotych, Mariusz Cymbalista P.319 – 500 złotych, Dariusz Rydzik P.332 – 500 złotych, Jan Pałys P.83A – 400 złotych, Roman Kudła P.165 – 500 złotych, Zdzisław Lewandowski P.335A – 100 złotych, Mieszkańcy Lechów – 300 złotych, Maria Sławińska P.107 – 200 złotych, Marian Grunt P.30A – 400 złotych, Henryk Brodowicz P.129 – 300 złotych, na konto parafialne wpłacili: Jacek Górski P.33 – 2000 złotych, Kazimierz Żyski P. 244 – 1200 złotych, Andrzej Chajko 150A – 1000 złotych, Dariusz Krzeptoń P. 9 – 500 złotych, Janusz Studzienny P.46 – 2500 złotych, Bogdan Grunt P.10 – 1000 złotych. Gorące podziękowanie, serdeczne Bóg zapłać, dla wszystkich ofiarodawców. Parafia nie jest zadłużona – wypłaciliśmy wszystkie należności.
  We wtorek na 9.00 zapraszam wszystkie chętne panie – z odpowiednim sprzętem – do zrobienie generalnego porządku w kościele.

 16. Pozdrawiam korzystających z wakacji i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego wypoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

13 NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.06. 2020

 1. Św. Teresa z Kalkuty powiedziała: Przekazuj ludziom Jezusa nie słowami, lecz swoim przykładem, kochając Go, jaśniejąc Jego świętością i roznosząc miłość, gdziekolwiek się znajdziesz. Trzykrotnie padają dzisiaj twarde słowa Jezusa: nie jest Mnie godzien ten, kto miłuje kogokolwiek bardziej niż Mnie, oraz kto idzie za Mną, choć nie chce nieść krzyża swego chrześcijańskiego powołania. Jezus pragnie być „numer jeden” w naszym życiu, bo tylko On nadaje mu sens. Kiedy w naszej ludzkiej hierarchii wartości jest On na pierwszym miejscu, wtedy na pewno wszystko inne będzie na miejscu właściwym i każda relacja do człowieka będzie dobra i pełna szacunku. Jeśli ktoś „organizuje” wyłącznie własne życie nie troszcząc się o innych ludzi czy nawet idąc „po trupach do celu”, ten zmarnuje i straci swe życie. Kto zaś w polu swego widzenia będzie miał dobro drugiego człowieka – rodziny, dzieci, sąsiadów, pracowników, „jednego z tych najmniejszych” – ten z pewnością nie zagubi i swego życia. Trzeba nam uczyć się „tracić” swoje „ja” z miłości do Boga i bliźniego.

 2. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.

 3. Dziś – tak jak w każdą niedzielę czerwca – o 15.45 Nabożeństwo Czerwcowe. O 16.00 Msza św.
 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 6. Jutro uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wspólnota. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Zapraszam na wspólną modlitwę na Mszach Świętych o 7.30, 10.30 i 18.00. Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej – jest to tzw. Świętopietrze.

 7. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 8. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 9. W tym tygodniu I czwartek, I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. Spowiedź codziennie przed każdą Mszą św. W piątek odwiedzę chorych od godz. 8.30. Zachęcam do praktykowania I piątków i I sobót miesiąca.

 10. Za tydzień I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 11. W związku z ulewnymi opadami deszczu w ostatnich dniach, w wielu miejscowościach Archidiecezji Przemyskiej doszło do powodzi i podtopień. Prosimy o solidarność i wsparcie dla poszkodowanych poprzez dołączenie do zbiórki do puszek, która zostanie przeprowadzona we wszystkich parafiach Archidiecezji Przemyskiej w 14. Niedzielę zwykłą, tj. 5 lipca 2020 r.

 12. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 13. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 14. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

12 NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.06.2020

 1. Maryja w Fatimie powiedziała: Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, uczyniliby wszystko, aby zmienić sposób życia. Jezus daje nam bardzo konkretne wskazanie. Mamy unikać tego, który chce nam odciąć drogę do szczęścia. Niby oczywiste, a przecież wciąż nas ciągnie do grzechu. Dlaczego tak często nie wybieramy dróg wiodących do nieba? Skąd w nas taka niechęć do pracy nad sobą? Być może jest tak dlatego, że nie wierzymy w niebo. Albo mamy taki obraz wieczności, który zniechęca nas do Bożej aktywności. Mamy poważny problem z definicją nieba. Po ludzku dążymy do tego, aby je jakoś opisać. Jednak Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Wniosek z tego jest prosty, to ,co sobie wyobrazisz zmysłami na temat nieba, po prostu nim nie jest. Ono przerasta każde twoje wyobrażenie. Jedno jest pewne, będziesz tam spełniony, będziesz tam szczęśliwy. Proś Boga o łaskę tęsknoty za niebem. Niech ta tęsknota pomoże ci odcinać to wszystko, co w jakikolwiek sposób oddziela cię od Boga.
 2. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi miłości do Boga i bliźniego.
 3. Dziś – tak jak w każdą niedzielę czerwca – o 15.45 Nabożeństwo Czerwcowe. O 16.00 Msza św.
 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dziś III niedziela miesiąca – składka na odnowienie malowania w kościele.

 6. We wtorek, 23.06., obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmijmy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny.

 7. W środę, 24.06., uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.

 8. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 9. W czwartek na Mszę Świętą wieczorną zapraszam wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej wraz z ich rodzicami oraz nauczycieli na Mszę Świętą dziękczynną za przeżyty rok szkolny. Ze względu na sytuację nie będzie w tym roku Mszy Świętej na zakończenie roku szkolnego w piątek w godzinach porannych.

 10. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 11. W sobotę, 27.06., wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 12. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 13. Msze św. w tygodniu o 18.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 14. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 15. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

11 NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06.2020

 1. Św. Jan Paweł II powiedział: Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie. Dzisiejsza Ewangelia wzywa do ufnej modlitwa w intencji Bożych robotników. Mają oni szczególny rodzaj „pracy”. Mają stawać się siewcami miłości we współczesnym świecie. Ich posługa ma być rozgłaszaniem prawdy o Bożej miłości. Być może wielu z nas przyzwyczaiło się do dużej ilości kapłanów. W naszych diecezjach z reguły mamy jeszcze wystarczającą liczbę powołań. Niemniej, są bardzo konkretne symptomy, które zapowiadają zmianę w tej przestrzeni. Oczywiście, nie powinniśmy biadolić. Naszym zadaniem jest wypełniać Ewangelię. Jeśli Jezus wzywa do modlitwy w konkretnej intencji, to trzeba brać się do „roboty”. Ogłoszenie Jezusa jest wciąż aktualne: Zatrudnię od zaraz: budowniczych pokoju, burzycieli smutku, roznosicieli radości, siewców dobra, apostołów miłości, świadków wiary. Miejsce pracy – cały świat. Zapłata – życie wieczne. Módlmy się, aby wielu ochoczo odpowiedziało na powyższą ofertę.
 2. Gorące podziękowanie dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie ołtarzy na procesję Bożego Ciała. Bóg zapłać
 3. Trwa Oktawa Bożego Ciała – po Mszy św. o 18.00 procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, dziś po Mszy św. o 10.30. Wszystkich zachęcam do udziału w nabożeństwach eucharystycznych. Nasz gorliwy udział w liturgii oktawy jest wyrazem wiary i autentycznego przylgnięcia do Jezusa.

 4. Dziś o 15.45 Nabożeństwo Czerwcowe. O 16.00 Msza św.
 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 6. Dziś II niedziela miesiąca, członkowie Rady Duszpasterskiej w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 7. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 8. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała – poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci.

 9. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
  W piątek za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 10. W piątek po Mszy św. o 18.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 11. W sobotę, 20 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce NMP.

 12. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na odnowienie malowania w kościele.

 13. Każdego czerwcowego wieczoru po Mszy św. o 18.00 zapraszam na nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa. W niedzielę o 15.45, o 16.00 Msza św.

 14. Msze św. w tygodniu o 18.00. Zachęcam do uczestnictwa we Mszach św. w dni powszednie.
 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 16. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 7.06.2020

 1. Św. Anzelm powiedział: Panie, nie usiłuję przenikać Twojej wysokości, ponieważ mojego umysłu wcale do niej nie przyrównuję. Ale pragnę dostrzec rąbek prawdy, w którą wierzę i którą miłuje moje serce. Liturgia Słowa dzisiejszej uroczystości mówi o miłości, która jest w Bogu, i która udziela się ludziom. Pan Bóg wysłuchał modlitwy Mojżesza i towarzyszył swemu ludowi, bo jest Bogiem pełnym miłosierdzia i łagodności, niechętnym do gniewu, ale pełnym łaski i wiernym. Jest miłością i nas jednoczy. Jesteśmy w Sercu Trójcy Najświętszej, jak zdaje się mówić Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian. Miłość wyraża się w darze z siebie. W tym, że Pan Bóg chce nas w swoim Synu oczyścić i nadać godność swojego dziecka. Naśladujmy Pana Boga w miłości każdego dnia.
 2. Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie czerwcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.
 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 4. Dziś kończy się czas wyznaczony przez Kościół do odbycia spowiedzi wielkanocnej.

 5. Dziś składka na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

 6. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 7. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu, o ustanie epidemii koronawirusa.
  Przypominam, że jest to uroczystość, w którą katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej.
  Msze św. w Boże Ciało – tak jak w niedziele: o 7.30, 10.30 i 16.00.
  Po Mszy św. o 10.30 procesja do czterech skromnych ołtarzy
  , które usytuowane będą wokół placu parafialnego: I – na parkingu, II – koło cmentarza, III – koło p. Ochab, IV – na parkingu. Zapraszam chętnych do pomocy przy dekorowaniu ołtarzy.
  Ze względu na obowiązujące jeszcze przepisy związane z epidemią, procesja będzie miała skromny charakter. Zważając na bezpieczeństwo innych osób – wierni powinni zachować pomiędzy sobą odpowiednią odległość. Biorący udział w procesji muszą mieć maseczki. W procesji może uczestniczyć 150 osób. Jeśli dzieci się zorganizują, mogą pod opieką swoich rodziców sypać kwiaty.
  Za pobożny udział w procesji Eucharystycznej podczas Uroczystości Bożego Ciała można zyskać odpust zupełny.

 8. Przez całą Oktawę Bożego Ciała po Mszy św. procesja wokół kościoła, w niedzielę po Mszy św. o 10.30.

 9. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.W

 10. W piątek po Bożym Ciele nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensy udzielił ks. abp Adam Szal.

 11. W sobotę, 13.06. czcimy św. Antoniego z Padwy – znakomitego nauczyciela Ewangelii. Choć w tradycji ludowej czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych świętych franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów średniowiecznych. Na Mszy św. poświęcenie lilii.

 12. Za tydzień II niedziela miesiąca, członkowie Rady Duszpasterskiej w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 13. Zapraszam na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy św. o 18.00. W niedzielę o 15.45, o 16.00 Msza św.

 14. Msze św. w tygodniu o 18.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 16. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 31.05.2020

 1. Benedykt XVI powiedział: Powierzcie się Duchowi Świętemu, by odkrywać Chrystusa. Duch jest niezbędnym przewodnikiem w modlitwie, duszą naszej nadziei i źródłem prawdziwej radości. Jak Duch Święty działa w nas – w Kościele? Na to pytanie odpowiedź przynosi liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli. Fragment z Dziejów Apostolskich kładzie nacisk na zjednoczenie Kościoła w modlitwie. Wtedy przychodzi Duch Święty, który sprawia, że są głoszone wielkie dzieła Boże w języku każdego, kto słyszy słowo. Święty Paweł zwraca uwagę na to, że Duch Święty uzdalnia do wyznania, że Jezus jest Panem. On tworzy wspólnotę: harmonię osób i darów. Jednoczy z Panem Bogiem i między sobą. Działa dla dobra wszystkich. Słowa Ewangelii przypominają, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, i dzięki Niemu przychodzi do nas łaska. Duch Święty umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
 2. Dziś możemy zyskać odpust zupełny za pobożne, publiczne odmówienie, odśpiewanie, hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”.
 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 4. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W czasie procesji proszę zachować wymogi sanitarne.

 5. Jutro – II dzień Zielonych Świąt – Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o 8.00 i 18.00. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele. Zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką.

 6. W czerwcu codziennie po Mszy św. o 18.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

 7. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na Eucharystię o 18.00 zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

 8. W środę po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 9. W czwartek oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Będziemy modlić się za kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego.

 10. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 11. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź codziennie przed każdą Mszą św. W piątek odwiedzę chorych od 8.30.
  Zachęcam do praktykowania I piątków i I sobót miesiąca.

 12. W przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy – kończy się czas spowiedzi wielkanocnej.

 13. Za tydzień I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie czerwcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 14. KOMUNIKATY

  W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19, które odnoszą się również do kościołów, na terenie naszej archidiecezji i w naszej parafii obowiązują następujące zasady:
  1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez wszystkich jego uczestników z wyłączeniem osób go sprawujących.
  2. Zniesienie liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi  w procesji może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  3. Od niedzieli 7 czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Warto również przypomnieć zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.
  4. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zacho­waniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Uczestnicy procesji mają obowiązek zasłonienia ust i nosa, chyba, że zachowają 2-metrowy dystans od innych.
  5. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca.
  6. Zachęca się wiernych do tradycyjnej praktyki I piątków i I sobót miesiąca.
  7. Od przyszłej niedzieli nie będzie dodatkowej Mszy św. o 9.00.

 15. Msze św. w tygodniu o 18.00. Zachęcam do udziału w Mszach św. w dni powszednie i w nabożeństwie czerwcowym.
 16. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 17. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odeszli Maria Mastalerz i Stanisław Bojarski. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”

 18. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 24.05.2020

 1. Phil Bosmans powiedział: Niebo zaczyna się na ziemi. Tam, gdzie ludzie stają się przyjaciółmi, a dobroć jest przekazywana. Chciałoby się powiedzieć: „To się w głowie nie mieści!”, czytając uważnie Słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą uroczystość. Jezus Chrystus mówi uczniom o wielkich sprawach Bożych, o darze, który otrzymają, a oni… dopytują o bieżącą politykę (Dz 1, 1-11). Święty Paweł, pisząc do Efezjan, prosi Pana Boga o światłe oczy serca dla adresatów, żeby poznali dar Boży. Jednak nasze ludzkie powątpiewania nie przeszkadzają Panu Bogu – On jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, jak obiecał. Niech Duch Święty pomoże nam przyjąć słowo Boże, abyśmy mogli pojąć Boży dar i Boże zaproszenie do miłości z Nim.
 2. Gorące podziękowanie dla wszystkich, którzy – w poniedziałek, wtorek i środę – wzięli udział w modlitwach o tegoroczne urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy. Bóg zapłać.
 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 Nabożeństwo Majowe.
 5. We wtorek Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie.

 6. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 7. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 8. Przyszła niedziela to ostatnia niedziela miesiąca – będziemy modlić się za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00.

 9. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Kończy się okres Paschalnej Pięćdziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii świętej wielkanocnej. Codziennie przed Mszą Świętą można skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

 10. Nabożeństwo Majowe codziennie o 16.45 przed Mszą św. o 17.00 i po Mszy św. o 18.00. W niedziele po Mszy św. o 16.00.

 11. Trwa Nowenna do Ducha św.

 12. Dzisiaj w Archidiecezji święcenia diakonatu, a za tydzień, w sobotę, święcenia prezbiterów. Módlmy się w ich intencji.

 13. Msze św. w tygodniu o 17.00 i 18.00. Dodatkowa Msza św. w niedziele o 9.00.

 14. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 15. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

6 NIEDZIELA WIELKANOCY – 17.05.2020

 1. Św. Jan Paweł II powiedział: Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Największym przejawem miłości Boga do człowieka jest Dekalog. Dosłownie „dziesięć słów”. To w nich wyraża się autentyczna troska Stworzyciela o człowieka. To Prawo odnosi się do trzech rzeczywistości: do Boga, do drugiego człowieka i do mnie samego. Dekalog jest wyrazem odpowiedzialnej miłości Boga do ciebie. Bóg cię szalenie kocha, dlatego jest za ciebie odpowiedzialny. Nie chce, abyś robił krzywdę sobie i innym. Stwórca wyznacza granice twojej wolności, ale jakże błogosławione są te ograniczenia. Bóg wyznaczył nam pewne trasy, po których powinniśmy się poruszać. Możemy je przestawiać, zmieniać, korygować. Ostatecznie, takie eksperymenty kończą się jednak bardzo źle. Jeśli chcesz rozważnie odpowiedzieć na Miłość Boga, to zachowuj Jego przykazania. Fakt, one nie są łatwe. „Przykazania” tego świata: jedz, pij, używaj, są łatwiejsze. Nikt nie daje jednak gwarancji, że one doprowadzą do happy endu. Bóg mówi: Daję gwarancję! Kto będzie zachowywał Moją naukę, żyć będzie.

 2. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 Nabożeństwo Majowe.
 4. Jutro będziemy  obchodzić setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
 5. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele podczas Mszy Świętej o 17.00 i 18.00. Ze względu na obowiązujące ograniczenia nie będzie procesji, ale będą w kościele modlitwy o urodzaje.
 6. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 7. W środę rocznica święceń biskupich bpa Stanisława Jamrozka a w czwartek rocznica ingresu ks.abpa Adama Szala do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Otoczmy naszych biskupów swoimi modlitwami.

 8. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 9. W piątek początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

 10. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 11. Przypominam i zachęcam do korzystania z Sakramentu Pojednania, aby wypełnić przykazanie kościelne – w okresie wielkanocnym przystąpić do spowiedzi i do komunii świętej. Przykazanie to obowiązuje wszystkich wierzących. Z Sakramentu Pokuty można korzystać codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. Zachęcam również do regularnej spowiedzi świętej, która jest źródłem łaski uświęcającej i daje nam możliwość przyjmowania Ciała Pańskiego.

 12. Komunię św., oprócz każdej Mszy św., można przyjmować także podczas Apelu Jasnogórskiego o 21.00.

 13. Nabożeństwo Majowe codziennie o 16.45 przed Mszą św. o 17.00 i po Mszy św. o 18.00. W niedziele po Mszy św. o 16.00.

 14. Msze św. w tygodniu o 17.00 i 18.00. Dodatkowa Msza św. w niedziele o 9.00.

 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 16. Na ten trudny czas wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Szczęść Boże.

5 NIEDZIELA WIELKANOCY – 10.05.2020

 1. Św. Józef Sebastian Pelczar powiedział: Wiara niech stanie się dla ciebie tym, czym jest dusza dla ciała. Niech przenika wszystkie twoje władze i ożywia wszystkie twoje sprawy, abyś się stał, o ile człowiek może, podobnym do Chrystusa. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli uświadamia nam, jak Pan Bóg jest bardzo blisko nas. Można powiedzieć, że jesteśmy w Sercu Trójcy Świętej, otoczeni troskliwością i miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niezwykłe są dzieła Bożej miłości: od wieków przygotowany dla nas dom Ojca; Chrystus, który wychodzi nam na spotkanie jako droga, prawda i życie; Duch Święty, który współpracuje z Kościołem. Boża miłość tak wszystko przygotowała dla człowieka, by go uszczęśliwiać w konkretach codzienności i w wieczności. Otwórzmy się na łaskę, którą chce nas Pan Bóg obdarować, i na miłującą Bożą obecność wśród nas.
 2. Pomimo, że tydzień modlitwy o powołania do służby w Kościele dobiega końca, nie ustawajmy w wołaniu do Pana, by posyłał robotników na swoje żniwo.
 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 Nabożeństwo Majowe.
 5. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 6. W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II.

 7. W czwartek w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła.

 8. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.
 9. W sobotę święto św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski
 10. Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwajmy na modlitwie podczas Nabożeństwa Majowego. Nabożeństwo Majowe codziennie o 16.45 przed Mszą św. o 17.00 i po Mszy św. o 18.00. W niedziele po Mszy św. o 16.00.
 11. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, 100 rocznica urodzin naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Wpatrujmy się w jego święte życie i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
 12. Msze św. w tygodniu o 17.00 i 18.00. Dodatkowa Msza św. w niedziele o 9.00.
 13. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 14. Na ten trudny czas wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Szczęść Boże.

4 NIEDZIELA WIELKANOCY – DOBREGO PASTERZA – 3.05.2020

 1. Św. Augustyn powiedział: Zły pasterz prowadzi do śmierci nawet mocne owce. W Liturgii Słowa dzisiejszej niedzieli mocno wybrzmiewa słowo, w którym Pan Bóg mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz to ktoś, kto całym sobą służy owcom: prowadzi je, pilnuje, karmi, poi i gdy trzeba, opatruje, nosi, przytula. Swoją troską obejmuje wszystkie potrzeby stada i każdej owcy. Pan Bóg stara się umożliwić nam spotkanie ze sobą w naszej codzienności. Dlatego stał się człowiekiem, żyje wśród nas i dlatego posyła wciąż do nas ludzi, przez których nieustannie działa w Kościele i w świecie. Umiejmy zaufać Dobremu Pasterzowi Jezusowi Chrystusowi i z ufnością pozwólmy Mu się prowadzić w naszym życiu.
 2. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele przeżywana jest jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych do podjęcia zadania przemiany serca innych, podjęcia trudnych wyzwań wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów św. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w Sakramencie Pokuty.
 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 4. We wtorek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, a w środę święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.

 5. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 6. W tym tygodniu I czwartek miesiąca.

 7. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 8. W piątek (8.05.) Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, Patrona Polski. Dzień imienin ks. bpa Stanisława Jamrozka. Osobę Solenizanta otoczmy modlitwą.

 9. Codziennie Nabożeństwo Majowe po Mszy św. o 17.00 i 18.00. W niedziele po Mszy św. o 16.00. Weźmy udział – czy to w naszych domach, czy w kościele – w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej Matki. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.

 10. Msze św. w tygodniu o 17.00 i 18.00.

 11. W sobotę o 9.00 spotkanie w związku z I Komunią – dla rodziców dzieci z klasy III

 12. Na ten trudny czas wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

3 NIEDZIELA WIELKANOCY – 26.04.2020

 1. Antoine de Saint-Exupéry napisał: Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka. Czeka na nas. Pan chce nam towarzyszyć w drodze, tak jak towarzyszył swoim uczniom, o czym przypomni nam odczytywany dziś fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Posyła nam swoich posłańców ze Swoim Słowem – z radosną nowiną o zmartwychwstaniu Chrystusa, o upragnionym zbawieniu, o czym mówią dziś Dzieje Apostolskie. Przez Chrystusa Pan Bóg wypowiedział szczególnie mocno słowo o miłości do człowieka. On ofiarował się, aby dźwignąć człowieka ze śmierci duchowej, o czym zapewnia nas Święty Piotr Apostoł. Otwórzmy dziś na oścież przed Panem Bogiem nasze serca, niech Słowo Boże je rozpali.

 2. Komunikaty.
  1.
  Zachęcam wszystkich parafian, by codziennie o 15.00 wszyscy w swoich domach odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego i jedną część Różańca w intencji ustania epidemii koronawirusa, za chorych, służby medyczne, służby mundurowe, o jedność i zgodę w parafii i naszej ojczyźnie. wynagradzajmy też Panu Bogu za grzechy nasze i innych, za profanacje i bluźnierstwa przeciw Panu Bogu, Matce Bożej i świętym, za zobojętnienia w wierze.
  2.
  Codziennie w naszym kościele po Mszy św. wieczorowej jest nabożeństwo przebłagalne. Modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje.
  3.
  Codziennie jest możliwość korzystania z Sakramentu Pokuty.
  4.
  Codziennie w kościele i w naszych domach  o 20.30 modlimy się częścią Różańca i Koronką do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii koronawirusa. A teraz odprawiana jest Nowenna do Matki Bożej Królowej Polski przed odpustem parafialnym.
  5. Od dzisiaj wprowadzamy dodatkową Mszę św. o 9.00. Msze św. w niedziele o 7.30, 9.00. 10.30 i 16.00.
  6. W naszym kościele na jednym nabożeństwie i Mszy św. może przebywać około 10 osób.
  W kościele obowiązuje nakaz zakrywania twarzy i nosa za pośrednictwem maseczki, chustki lub szalika.

 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 4. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i modlitwy za zmarłych po Mszy św. o 16.00.

 5. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Zatem nie tylko dzisiaj, ale często wczytujmy się z ochotą i rozważajmy Słowo Boże, zwłaszcza zawarte na kartach Ewangelii.

 6. Dzisiejsza niedziela jest też Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach.

 7. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 8. W środę, 29 kwietnia, święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy – współpatronki Europy.

 9. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 10. W tym tygodniu I piątek i I sobota miesiąca. Ponieważ posługa osobom chorym i w podeszłym wieku zostaje ograniczona do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, nie będzie więc odwiedzin chorych z Najświętszym Sakramentem w I piątek miesiąca.

 11. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. (w kościele może przebywać jednocześnie około 10 osób). Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się w domach na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

 12. W sobotę Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – głównej Patronki Polski i Archidiecezji Przemyskiej – dzień odpustu parafialnego w Pełkiniach. Uroczystość ta została przeniesiona na sobotę zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych. Na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, rzymska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą dekretu zdecydowała, że uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie w tym roku obchodzona w sobotę 2 maja. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ma bowiem niższą rangę liturgiczną niż niedziela okresu wielkanocnego. Msze św. o 7.30, 9.00, 10.30 i 16.00. Z uwagi na epidemię koronowirusa nie będzie to taka jak zwykle uroczystość odpustowa – we Mszy św. może uczestniczyć około 10 osób. W dzień odpustu od sumy odpustowej do Mszy św. o 16.00 wystawienie Najśw. Sakramentu. Zapraszam do adoracji Pana Jezusa (w kościele może przebywać jednocześnie około 10 osób).

 13. Przed Uroczystością Odpustową – w piątek– zapraszam na czuwanie i wspólną modlitwę (w kościele może przebywać jednocześnie około 10 osób). Czuwanie rozpocznie się po Mszy św. o 18.00 i zakończy Apelem Jasnogórskim o 21.00. Serdecznie zapraszam.

 14. W przyszłą niedzielę Niedziela Dobrego Pasterza – jest to Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Rozpocznie się Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

 15. Za tydzień nie będzie zmiany tajemnic różańcowych. Członkowie róż niech odmawiają tajemnice, które otrzymali w czasie ostatniej zmiany tajemnic.

 16. Msze św. w tygodniu o 18.00.

 17. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 18. Na ten trudny czas wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

2 NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04.2020

 1. Św. Faustyna Kowalska napisała w Dzienniczku: Jestem hojniejszy dla grzeszników niż dla sprawiedliwych. Dla grzeszników zstąpiłem na ziemię i dla nich przelałem krew. Niech się nie lękają do mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia. Dziś Święto Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej w czasie objawień: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby Święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat ” (Dz. 699).
  Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
 2. Dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego można zyskać odpust zupełny. Warunkami koniecznymi do zyskania tego odpustu jest: 1. stan łaski uświęcającej, 2. Stała wola i chęć pracy nad sobą – czyli wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu. 3. Pełne uczestnictwo we Mszy św., połączone z przyjęciem Komunii św.. 4. Przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia względem drugiego człowieka przez czyn, słowo, modlitwę…
 3. Ze świętem Miłosierdzia Bożego związana jest obietnica skierowana do św. s. Faustyny dotycząca godziny 15-ej – Godzina miłosierdzia : „w godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość”. Dlatego dziś o 15.00 zapraszam wszystkich do odmówienia w swoich domach uroczystej Koronki do Miłosierdzia Bożego połączonej z nabożeństwem pokutno–przebłagalnym.
 4. Dziś w kościele – między 9.00 a 10.00 i od 12.00 do 15.30 będzie udzielana Komunia św. Wszyscy, którzy przed świętami byli u Spowiedzi św. i inni, którzy są w stanie łaski uświęcającej (nie mają na sumieniu ciężkiego grzechu), przy małych wątpliwościach, co do stanu łaski uświęcającej, należy wzbudzić szczery akt żalu, mogą przyjąć Komunię św. Będzie Ona rozdawana nieustannie przez ten czas. Proszę jednak o zachowanie wszystkich przepisów sanitarnych. Praktycznie będzie to możliwe, gdy będziemy wchodzić do kościoła wejściem głównym, a wychodzić przez zakrystię. Przy czym, przy większej ilości ludzi, zachowajmy porządek odpowiedniej odległości – podobnie, jak to mamy przećwiczone w kolejkach przy sklepach, albo urzędach. Modlitwę przed Komunią św. i dziękczynienie po Komunii świętej, odmawiamy prywatnie, w domu. Zadbajmy też o to, aby na placu (parkingu) nie zrobić niedozwolonego zgromadzenia.
 5. Przypominam o możliwości codziennego zyskiwania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum przez cały rok na terenie Polski. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem. (Penit. Apostolska Prot. N. 4/02/1)
 6. Zachęcam do rozwijania osobistej pobożności poprzez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam do zapisywania się do Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego. W zakrystii są deklaracje.
 7. W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy św. odmawiać będziemy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 8. Dziś kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 9. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.
 10. Zachęcam wszystkich parafian, by codziennie o 15.00 wszyscy w swoich domach odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego i jedną część Różańca w intencji ustania epidemii koronawirusa, za chorych, służby medyczne, służby mundurowe, o jedność i zgodę w parafii i naszej ojczyźnie. wynagradzajmy też Panu Bogu za grzechy nasze i innych, za profanacje i bluźnierstwa przeciw Panu Bogu, Matce Bożej i świętym, za zobojętnienia w wierze.
 11. Codziennie w naszym kościele po Mszy św. wieczorowej jest nabożeństwo przebłagalne z prośbą o oddalenie zagrożenia koronawirusem, o pokój, o zgodę. Modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje. Zachęcam do odmawiania tych modlitw i Różańca w naszych domach.
 12. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
 13. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Bardzo proszę, by w przeżywanie tych nabożeństw włączyć się duchowo w naszych domach. Przeżywać je przez radio czy telewizję.
 14. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski.
 15. W sobotę, 25.04, przez wstawiennictwo św. Marka Ewangelisty będziemy się modlić o dobre urodzaje i o błogosławieństwo dla pracujących na roli. Będziemy także prosić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.
 16. W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny.
 17. Przyszła niedziela to ostatnia niedziela miesiąca – będziemy modlić się za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00.
 18. Msze św. w tygodniu o 18.00.
 19. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 20. Zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych oraz Ministra Zdrowia od jutra – 20 kwietnia – została rozszerzona liczba osób w kościele. W każdej Mszy Świętej i innych celebracjach liturgicznych może uczestniczyć 1 osoba ma 15 metrów kwadratowych. W naszym kościele może być każdorazowo około 10 osób. Równocześnie przypominam, że w kościele obowiązuje nakaz zakrywania twarzy i nosa za pośrednictwem maseczki, chustki lub szalika.
 21. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odszedł Władysław Kulpa. Polećmy go miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”
 22. Niech w tym trudnym czasie towarzyszy nam Boże błogosławieństwo, a Pan okaże nam miłosierdzie. Szczęść Boże.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12.04.2020

 1. Św. Jan Paweł II powiedział: Nie przestawajcie otwierać się na przemieniającą moc łaski Bożej, coraz bardziej poświęcając swe życie służbie Ewangelii!Słowo Boże Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego promienieje zdumieniem i budzącą się radością. Wobec tego wydarzenia stajemy zaskoczeni przy grobie Chrystusa, jak Święci Maria Magdalena, Piotr i  Jan, kiedy patrząc na pusty grób, powoli odkrywają prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Od tej chwili nic już nie jest takie, jak było przedtem. Oby tak samo działo się w naszym życiu. Niech Chrystusowe zmartwychwstanie dotyka głęboko naszego życia, jak zachęca Święty Paweł w drugim czytaniu. Niech słowa Świętego Piotra, wypowiedziane z natchnienia Bożego w domu Korneliusza, zachęcą nas do odważnego kroczenia za Panem Jezusem i dawaniu Mu świadectwa naszym życiem. Niech Jezus zmartwychwstały pobudzi nas do większej ufności względem siebie i da nam ducha mądrości i posłuszeństwa. Niech świat na nowo doświadczy, że Bóg w Jezusie pokonał grzech i… żyje!
 2. Zachęcam wszystkich parafian, by codziennie o 15.00 wszyscy w swoich domach odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego i jedną część Różańca w intencji ustania epidemii koronawirusa, za chorych, służby medyczne, służby mundurowe, o jedność i zgodę w parafii i naszej ojczyźnie. wynagradzajmy też Panu Bogu za grzechy nasze i innych, za profanacje i bluźnierstwa przeciw Panu Bogu, Matce Bożej i świętym, za zobojętnienia w wierze.
 3. Codziennie w naszym kościele po Mszy św. wieczorowej jest nabożeństwo przebłagalne z prośbą o oddalenie zagrożenia koronawirusem, o pokój, o zgodę. Modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje. Zachęcam do odmawiania tych modlitw i Różańca w naszych domach.
 4. Komunikat
  1. Nadal obowiązuje dyspensa Ordynariusza Archidiecezji abp Adama Szala zwalniająca z obowiązku uczestniczenia w Niedzielnej Mszy św. pod warunkiem, że będziemy uczestniczyć we Mszy św. poprzez radio lub telewizję. Starajmy się wykorzystać ten trudny dla nas czas na zwiększoną refleksję, czytanie prasy katolickiej i modlitwę.
  2. Przypominam, że nadal obowiązuje zarządzenie państwowe, że w Mszach św. i nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej jak 5 osób.
  3. Na Święta zostańmy w domu. Ograniczmy nasze kontakty do maksimum.
  4. Codziennie można skorzystać z Sakramentu Pokuty.
  5. Kościół pozostaje otwarty od rana do wieczora.
  Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (w kościele może przebywać 5 osób).
 5. Dziś Msze św. 0 6.00, 7.30. 10.30 i 16.00 (w kościele może przebywać 5 osób)
 6. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
 7. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte o 7.30, 10.30 i 16.00  (w kościele może przebywać 5 osób)
 8. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Bardzo proszę, by w przeżywanie tych nabożeństw włączyć się duchowo w naszych domach. Przeżywać je przez radio czy telewizję.
 9. Przyszła niedziela jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Msze św. o 7.30, 10.30 i 16.00 (w kościele może przebywać 5 osób). W tym dniu można zyskać odpust zupełny. W Święto Miłosierdzia Bożego Pan Jezus obiecuje przez Św. Faustynę Kowalską niewyczerpane morze łask. Łaski, których człowiek może dostąpić w tym dniu, porównywane są do oczyszczającej mocy chrztu św. W tym stanie otrzymuje się niebo – bez potrzeby odbywania kary w czyśćcu.
 10. Naszym przygotowaniem do tego święta niech będzie codzienne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia – Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
 11. Msze św. w tygodniu o 18.00 (w kościele może przebywać 5 osób)
 12. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 13. Zachęcam do zaglądania na stronę archidiecezji przemyskiej.
 14. KOCHANI PARAFIANIE
  Nie tak to miało wyglądać… Wielkanoc to najstarsze…, a przede wszystkim najważniejsze i najbardziej radosne święto chrześcijańskie…, zarazem szczyt roku liturgicznego… Upamiętnia ono nie tylko mękę i śmierć krzyżową Chrystusa…, ale i Jego cudowne zmartwychwstanie…To fundament wiary wszystkich chrześcijan… Zmartwychwstanie Chrystusa jest nadzieją na moje zmartwychwstanie i zbawienie… Nadaje więc sens także mojemu życiu…
  Niestety, w tym roku radosna atmosfera Święta Zmartwychwstania została zmącona przez ograniczenia i rygory… wprowadzone w związku z rozpowszechnianiem się pandemii koronawirusa… Nie było uroczystego sobotniego święcenia pokarmów w kościele.., nie było licznego czuwania i modlitw przy Grobie Pańskim…, a tylko garstka wiernych mogła wziąć udział w liturgii Triduum Paschalnego w kościele…
  Ale to przecież w niczym nie może zmienić ich religijnego przesłania… i duchowej wymowy… Nie pozwólmy, by upłynęły one bezowocnie… Może to, że będziemy je odchodzić w dużo skromniejszy sposób…, że będziemy mieli dużo więcej czasu dla siebie…, zmusi nas do głębokiej…, dojrzałej… refleksji nad tym, czym dla mnie jest wiara w zmartwychwstanie… i jaki ma to wpływ na moje codzienne życie… Tego teraz najbardziej potrzebujemy.
  Niech każdy z nas doświadczy i przyjmie zwycięską miłość Boga Ojca. Niech światłość zmartwychwstania rozjaśnia nasze ciemności, wskazuje drogę i prowadzi bezpiecznie za Dobrym Pasterzem. Pamiętajmy! Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Szczęść Boże.

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ – PALMOWA – 5.04.2020

 1. Ks. Jan Twardowski powiedział: Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. Niedziela Palmowa przypomina nam jedną z ważniejszych rzeczy. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Ci sami ludzie, którzy słali płaszcze i gałązki palm przed Jezusem, chwilę później krzyczeli: Na krzyż! Ukrzyżuj Go! Piotr, który zapewniał, że nigdy nie opuści Jezusa, w momencie zagrożenia powiedział: Nie znam tego człowieka. Smutne to, ale prawdziwe. Jednak, po raz kolejny trzeba to sobie uświadomić – ta Ewangelia nie jest tylko o kimś kiedyś. Ona jest także o mnie dzisiaj. W czasie Wielkiego Tygodnia warto powtarzać słowa pewnej piosenki: Nie siłą, nie mocą własną, lecz mocą Ducha Świętego. Jeśli jesteś szczęśliwy, to proś o to, byś wytrwał wtedy, gdy przyjdzie kryzys. Jeśli przeżywasz strapienie, pamiętaj, że Jezus zmartwychwstał. Jeśli ufasz, zwyciężysz razem z Nim. A jeśli mówisz: Wierzę w CiebiePanie, to jednocześnie dodawaj: Panie zaradź memu niedowiarstwu.
 2. Zachęcam wszystkich parafian, by codziennie o 15.00 wszyscy w swoich domach odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego i jedną część Różańca w intencji ustania epidemii koronawirusa, za chorych, służby medyczne, służby mundurowe, o jedność i zgodę w parafii i naszej ojczyźnie. wynagradzajmy też Panu Bogu za grzechy nasze i innych, za profanacje i bluźnierstwa przeciw Panu Bogu, Matce Bożej i świętym, za zobojętnienia w wierze.

 3. Codziennie w naszym kościele po Mszy św. wieczorowej jest nabożeństwo przebłagalne z prośbą o oddalenie zagrożenia koronawirusem, o pokój, o zgodę. Modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje. Zachęcam do odmawiania tych modlitw i Różańca w naszych domach.

  Codziennie jest możliwość korzystania z sakramentu pojednania.

 4. Komunikat
  Obowiązują wszystkie punkty z komunikatu z zeszłej niedzieli.
  Ponadto:
  1. W związku z tym, że wierni nie mogą uczestniczyć we Mszach św. i obrzędach Wielkiego Tygodnia nadal obowiązuje dyspensa Ordynariusza Archidiecezji abp Adama Szala zwalniająca z obowiązku uczestniczenia w Niedzielnej Mszy św. pod warunkiem, że będziemy uczestniczyć we Mszy św. poprzez radio lub telewizję. Starajmy się wykorzystać ten trudny dla nas czas na zwiększoną refleksję, czytanie prasy katolickiej i modlitwę.
  2. Przypominam, że nadal obowiązuje zarządzenie państwowe, że w Mszach św. i nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej jak 5 osób. Jeżeli nie zmienią się rozporządzenia państwowe to na Wielkanoc i w drugi dzień świąt też będzie limit 5 osób na Mszy św.
  3 .Spowiedź świąteczna codziennie od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.30. Spowiedź odbywać się będzie w zakrystii i w nawie bocznej, zachowując przepisy higieny obowiązujące spowiedników i penitentów. Także w tym wypadku proszę zachować obowiązujące przepisy: w kościele nie powinno znajdować się więcej niż 5 osób oczekujących na spowiedź. Po spowiedzi jest możliwość przyjęcia Komunii św. Na spowiedź można też umówić się telefonicznie z kapłanem – 665 714 983.
  4. Każdego dnia od 8.00 – dzisiaj i przez cały Wielki Tydzień nasza świątynia pozostaje otwarta do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (w kościele może przebywać 5 osób).
  5. Postarajmy się w oknach umieścić krzyż, lub obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, czy Matki Bożej, albo gromnicę,jako znak wiary, modlitwy i solidarności z bliźnimi. Niech te święte wizerunki motywują nas do jeszcze gorliwszej modlitwy o ustanie epidemii, a dla wszystkich, którzy będą spoglądać w nasze okna, niech przypominają, że Boża Opatrzność, czuwa nad nami.
  6. Ojciec Święty Franciszek w dniu 3 kwietnia 2020 r. mianował Księdza Prałata Krzysztofa Chudzio, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 6. Dziś odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – treść tego Aktu w zakładce na stronie parafialnej Koronwirus.

 7. Dziś Gorzkie Żale. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek Droga Krzyżowa. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Bardzo proszę, by w przeżywanie tych nabożeństw włączyć się duchowo w naszych domach. Przeżywać je przez radio czy telewizję.

 8. Program Triduum Paschalnego i Wielkanocy
  Wielki Czwartek:
  O 18.00 – uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej i pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. (w kościele może przebywać 5 osób)
  Mimo szczególnych warunków dziękujmy Panu Bogu za dar Eucharystii, za obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i za sakrament Kapłaństwa. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum.
  Wielki Piątek
  Dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu, dzień Drogi Krzyżowej. Jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy św.

  O 15.00 Droga Krzyżowa. (w kościele może przebywać 5 osób)
  W Wielki Piątek kościół otwarty będzie od 8.00 do 18.00. A po nabożeństwie do 22.00. (w kościele może przebywać 5 osób).
  O 18.00 Liturgia Męki Pańskiej i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu (w kościele może przebywać 5 osób). W Wielki Piątek nie będzie adoracji krzyża – uczyńmy to we własnych domach adorując krzyż w rodzinach!
  W Wielki Piątek zachowajmy post ścisły i całkowitą wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ofiarujmy ten post jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich, ale także prośmy w pokorze serca o oddalenie od całej ludzkości zagrożenia jakie niesie pandemia.
  Wielka Sobota – Wigilia Paschalna
  Od 8.00 do 18.00 adoracja P. Jezusa w grobie. (w kościele może przebywać 5 osób), po Mszy św. adoracja do 22.00 (w kościele może przebywać 5 osób).
  Nie będzie tradycyjnego poświęcenie pokarmów. Specjalny obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny w rodzinach jest zamieszczony na stronie parafialnej w zakładce Aktualności.
  Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się 18.00.
  Wielka Niedziela – Dzień Zmartwychwstania
  Nie będzie Uroczystej procesji rezurekcyjnej. Msze św. o 6.00, 7.30, 10.30, 16.00 (w kościele może przebywać 5 osób))
  Poniedziałek Wielkanocny
  Msze św. jak w niedzielę – 7.30, 10.30, 16.00 (w kościele może przebywać 5 osób).

 9. Msze św. w tygodniu o 18.00 – godzinę później.

 10. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 11. Zachęcam do zaglądania na stronę archidiecezji przemyskiej.

 12. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odszedł Zygmunt Cholewa. Polećmy go miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

 13. KOCHANI PARAFIANIE
  Dla nas wszystkich wierzących przeżywanie tych Świąt będzie szczególne. Tegoroczne Święta Paschalne mają wyjątkowy charakter, a celebracja Liturgii Paschalnej od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Niedzieli będzie tym bardziej rodzinna i to jest wielka szansa, aby odkryć tajemnicę Kościoła Domowego i jeszcze  bardziej odkryć  i przeżywać wspólną modlitwę w rodzinie. Niech ta modlitwa w Kościele Domowym i duchowa łączność poprzez uczestniczenie w Liturgii za pośrednictwem transmisji radiowych i telewizyjnych będzie dla nas okazją do refleksji i wdzięczności za to, co Chrystus dla nas uczynił. Starajmy się przyjąć komunię św.  duchową tj. pragnienie przyjęcia Ciała i Krwi Zmartwychwstałego Pana Jezusa. Trwajmy wspólnie na modlitwie – w tych dniach szczególnie, codziennie o godz. 15.00 Koronką wzywajmy Bożego Miłosierdzia, o godz. 20.20 z Radiem Maryja lub o 20.30 odmawiajmy z całą rodziną różaniec, łączmy się w Modlitwie Apelowej. Błagajmy Miłosiernego Boga o odwrócenie epidemii, byśmy mogli jak najszybciej odmienieni i z większą gorliwością wrócić do naszej świątyni, aby tutaj wielbić Boga, karmiąc się Jego Słowem i Ciałem i korzystać z wielką wdzięcznością z innych sakramentów świętych.
  Wszystkim Parafianom i sympatykom naszej Parafii życzę dużo łask od Zmartwychwstałego Pana, który chce, abyśmy Go ciągle szukali i znajdowali, nawet w tym trudnym doświadczeniu, które w tym roku przeżywamy.

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020

 1. Św. Augustyn powiedział: Człowiek nie modli się, aby powiedzieć Bogu, co On ma zrobić, ale aby Bóg powiedział, co człowiek ma zrobić. Czas Wielkiego Postu to okres, w którym Bóg zaprasza do wielu pozornie nielogicznych zachowań. Przez kapłanów zachęca do „tracenia” czasu na modlitwę. Zaprasza do rozważania Męki Jezusa Chrystusa. Proponuje stanięcie w prawdzie i skorzystanie z dobrej spowiedzi. Niejeden może zapytać: Na co to wszystko? Dlaczego mam biernie przesiadywać na modlitwie? Po co patrzeć na ogrom cierpienia? Jaki jest sens w przypominaniu sobie swoich słabości? Wiara polega na zaufaniu. Dzisiejsza Ewangelia kończy się happy endem. Łazarz zostaje wskrzeszony, a jego siostry odzyskują zmarłego brata. Inni świadkowie tego wydarzenia odkrywają, że Jezus to Mesjasz. Może warto zaryzykować? Posłuchać Boga i Kościoła? Owszem, na pozór to niedorzeczne, jednak tlenu też nie widzisz, a przecież wierzysz, że jest niezbędny do życia. Nie musisz od razu wszystkiego zrozumieć, zrób mały krok wiary…

 2. Zachęcam wszystkich parafian, by codziennie o 15.00 wszyscy w swoich domach odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego i jedną część Różańca w intencji ustania epidemii koronawirusa, za chorych, służby medyczne, służby mundurowe, o jedność i zgodę w parafii i naszej ojczyźnie. wynagradzajmy też panu bogu za grzechy nasze i innych, za profanacje i bluźnierstwa przeciw Panu Bogu, Matce Bożej i świętym, za zobojętnienia w wierze.

 3. Codziennie w naszym kościele po Mszy św. wieczorowej jest nabożeństwo przebłagalne z prośbą o oddalenie zagrożenia koronawirusem, o pokój, o zgodę. Modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje. Zachęcam do odmawiania tych modlitw i Różańca w naszych domach.

  Codziennie jest możliwość korzystania z sakramentu pojednania.

 4. Komunikat w związku z ogłoszeniem nowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego
  W nawiązaniu do wytycznych Biskupa Przemyskiego, informuję:
  1.   Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: Nie zamykamy kościoła, ale wszystkich bardzo prosimy o pozostanie w domach i uczestniczenie we Mszach św. i nabożeństwach za pośrednictwem mediów. Nawiedzajmy kościół poza godzinami Mszy św. i nabożeństw. We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
  2.W naszej parafii w dniach od 27.02– 01.03. odbyły się rekolekcje wielkopostne i była okazja do spowiedzi parafialnej przed Świętami Wielkanocnymi, do której  bardzo zachęcałem. Teraz, odczytuję to jako łaskę, że mogliśmy przeżyć rekolekcje wielkopostne, Świadomy jestem, że nie wszyscy skorzystali wówczas z propozycji parafii.  W związku z tym przypominam dwa przykazania kościelne: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Okres Wielkanocy zaczyna się w Środę Popielcową a kończy się w uroczystość Trójcy Przenajświętszej – w tym roku 7 czerwca. Może do tej pory sytuacja się ustabilizuje i będziemy mogli normalnie skorzystać z Sakramentu Pokuty.
  3.   Dla tych, którzy mimo wszystko będą chcieli skorzystać ze spowiedzi istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania po uprzednim zgłoszeniu u księdza.
  4. Ponieważ obowiązuje zakaz pieszych konduktów pogrzebowych, pogrzeby aż do odwołania będą miały następującą formę: modlitwa na cmentarzu przy grobie zmarłego, potem Msza św. W pogrzebie może brać udział tylko 5 osób. Za zgodą rodziny  Mszę Świętą w intencji zmarłego można odprawić w późniejszym terminie.
  5. Posługa osobom chorym i w podeszłym wieku zostaje ograniczona do przypadków niebezpieczeństwa śmierci. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.
  6. Przede wszystkim nie traćmy ducha. Niech ten czas będzie czasem oczyszczenia naszej wiary i wzrostem tęsknoty za Bogiem.  W naszych domach powróćmy do modlitwy rodzinnej i wzajemnej troski o siebie. Tam gdzie był gniew i niezgoda, jest okazja aby się pojednać i nawzajem sobie wybaczyć wszelkie urazy.
  Mamy prawo odczuwać strach, bo jest to ludzkie uczucie. Mamy prawo zadawać sobie pytania i takie pewnie się rodzą: „gdzie w tym wszystkim jest Bóg, „dlaczego tak nas doświadcza”, „jaki sens jest tego wszystkiego”… Wiele z tych pytań pozostanie bez odpowiedzi, inne zmienią nas wewnętrznie. Nie możemy jedynie popadać w rozpacz i zwątpienie. Bóg jest nad tym wszystkim! Nie wolno nam utracić ducha.
  Moi kochani!
  Dla nas kapłanów to też trudne i bolesne doświadczenie, które uczy nas pokory. Dotąd, przewodnicząc Mszy św. czy nabożeństwom mieliśmy przed sobą kościół zapełniony, a dzisiaj rozumiemy ból niektórych kapłanów chociażby z Europy zachodniej, którzy bardzo często celebrują Eucharystię w pustych kościołach czy przy garstce wiernych.
  Dla Was, którzy mieliście okazję  codziennie uczestniczyć we Mszy św. to okazja, by uświadomić sobie sytuację w niektórych krajach misyjnych, gdzie kapłan dociera z Mszą św. raz lub maksimum dwa razy w roku.
  Moi kochani! Proszę Was, módlcie się wspólnie w swoich domach, korzystajcie z radiowej czy telewizyjnej transmisji Mszy św. Kościół jest cały dzień otwarty, przychodźcie na adorację Najświętszego Sakramentu. Jako kapłan jestem cały czas do waszej dyspozycji. Zgłaszajcie wszelkie sprawy i sytuacje kiedy będziecie potrzebowali pomocy i wsparcia, zachowajcie wszelkie środki ostrożności. Wierzę, że jak Pan Bóg da, to trudne doświadczenie minie i znowu wszyscy spotkamy się na modlitwie w naszym parafialnym kościele.

 5. Koniec Wielkiego Postu to dobra okazja, aby zadbać o krzyże – symbol naszej wiary i nadziei.

 6. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 7. Dziś ostatnia niedziela miesiąca – modlimy się za zmarłych. Dziś Gorzkie Żale. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek Droga Krzyżowa. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Bardzo proszę, by w przeżywanie tych nabożeństw włączyć się duchowo w naszych domach. Przeżywać je przez radio czy telewizję.

 8. W czwartek, 2.04.,15 rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.

 9. Za tydzień nie będzie zmiany tajemnic różańcowych. Członkowie róż niech odmawiają tajemnice z tego miesiąca.

 10. W tym tygodniu, I czwartek, I piątek miesiąca i I sobota miesiąca.

 11. Najbliższa niedziela jest Niedzielą Męki Pańskiej czyli Niedzielą Palmową.
  Msze św. o 7.30, 10.30, 16.00 i 17.30.

 12. W przyszłą niedzielę nie będzie Parafialnej Drogi Krzyżowej.

 13. Wielki Post jest czasem świadczenia miłosierdzia. Zachęcam do wsparcia kościelnej Caritas tradycyjną już jałmużną wielkopostną. W zakrystii są do nabycia baranki i paschaliki wielkanocne.

 14. Msze św. w tygodniu o 17.00.

 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 16. Zachęcam do zaglądania na stronę archidiecezji przemyskiej.
 17. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020

 1. Św. Jan Paweł II powiedział: Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Człowiek potrzebuje światła. Potrzebują światła oczy naszego ciała i oczy naszej duszy. Ewangelia mówi dziś o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia przez Pana Jezusa. Chory zdaje się widzieć Jezusa sercem, ale faryzeusze, przed którymi staje, choć widzą oczami ciała, nie chcą dostrzec prawdy oczami serca. Czas Wielkiego Postu to odkrywanie, że Jezus kocha każdego człowieka. Dowodem tej miłości jest krzyż. Rozłożone na drzewie krzyża ramiona Chrystusa mówią: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Nie lękaj się zanurzyć w życiu Jezusa. Podejdź bliżej, aby w Nim obmyć się z tego, co jest twoją największą ślepotą. Bądź naśladowcą bezimiennego niewidomego. I zapamiętaj: Droga z konfesjonału do kapłana, który poda ci Jezusa w Eucharystii, to najwspanialsza trasa na świecie.
 2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępujmy często do stołu eucharystycznego.
 3. Dziś po południu o 15.15 – tak jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. Po Gorzkich Żalach o 16.00 Msza św.
 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które chcą podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Szczegóły w zakrystii.
 6. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 7. W piątek o 17.00 – tak jak w każdy piątek Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza św.

 8. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 9. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 10. Msze św. w tygodniu o 17.00. W piątek po Drodze Krzyżowej o 17.00.

 11. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 12. Wielki Post jest czasem świadczenia miłosierdzia. Zachęcam do wsparcia kościelnej Caritas tradycyjną już jałmużną wielkopostną. W zakrystii są do nabycia baranki i paschaliki wielkopostne.

 13. Zachęcam do wzmożonej modlitwy do Pana o ustanie epidemii. Módlmy się też serdecznie za jej ofiary i ich rodziny, za chorych i służbę zdrowia, za wszystkich, którzy niosą pomoc innym. Módlmy się za siebie nawzajem.

  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty i dostępny do osobistej modlitwy. Zachęcam więc do nawiedzania kościoła i do modlitwy osobistej w godzinach poza Mszami Świętymi.

  Aby zmniejszyć ilość osób zgromadzonych na jednej Mszy św. i zapewnić bezpieczną odległość wprowadzamy na ten czas dodatkową Mszę św. o 17.30.

  Codziennie w naszym kościele po Mszy św. wieczorowej jest nabożeństwo przebłagalne z prośbą o oddalenie zagrożenia koronawirusem, o pokój, o zgodę. Modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje. Zachęcam do odmawiania tych modlitw i Różańca w naszych domach.

  Codziennie jest możliwość korzystania z sakramentu pojednania.

 14. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03.2020

 1. Św. Jan Paweł II powiedział: Pragnienie ujrzenia Boga mieszka w sercu człowieka. Pozwólcie, by Jezus spojrzał wam w oczy, ażeby wzrastało w was pragnienie ujrzenia Światłości, zakosztowania blasku Prawdy. Zapragnijmy dziś spotkania z Jezusem i otwórzmy serca na Jego zaproszenia. Możemy być pewni, że Jezus chce stać się naszym najgłębszym pragnieniem, Źródłem, z którego zawsze możemy zaczerpnąć. Jak czekał na Samarytankę przy studni o najgorętszej porze dnia, tak czeka i na nas, ze Swym Miłosierdziem, które jest źródłem niewyczerpanym, czystym i żywym. Zapragnijmy, by Jezus przemieniał nas i czynił nas piękniejszymi. Niech częste spotkania z Nim na modlitwie i w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, wzbudzają w nas pragnienie ostatecznego spotkania z Nim, gdy przyjdzie powtórnie.
 2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu Sakramentu Pokuty i Pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.
 3. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości.
 4. Pragnę podziękować wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę uczestniczyli w Gorzkich Żalach, a w piątek w Drodze Krzyżowej. Bóg zapłać.
 5. Dziś po południu o 15.15 – tak jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu.
  Po Gorzkich Żalach o 16.00 Msza św.
 6. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 7. Dziś III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.
 8. W czwartek uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. To dzień szczególnej modlitwy za ojców. Św. Józef jest też patronem dobrej śmierci. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających. Jest to także dzień imienin ks. abpa Józefa Michalika oraz Ojca Świętego Seniora Benedykta XVI. Solenizantów polecamy w modlitwie.
 9. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 10. W piątek o 17.00 – tak jak w każdy piątek Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza św.

 11. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 12. Msze św. w tygodniu o 17.00. W piątek po Drodze Krzyżowej o 17.00.
  Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 13. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 14. Wielki Post jest czasem świadczenia miłosierdzia. Zachęcam do wsparcia kościelnej Caritas tradycyjną już jałmużną wielkopostną. W zakrystii są do nabycia baranki i paschaliki wielkopostne. Ofiara przynajmniej 5 złotych za baranka i 7 złotych za paschalik.

 15. W związku z epidemią koronawirusa bardzo proszę wszystkich o zastosowanie się do zarządzeń wydanych przez naszego Ks. Arcybiskupa, jak również do zarządzeń wydawanych przez władze państwowe i samorządowe. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych przestrzegając zasad sanitarnych. Ograniczmy wyjazdy, przejazdy, wyjścia z domu. Jest to w naszym, dobrze pojętym interesie, abyśmy uchronili się przed grożącym nam niebezpieczeństwem.Przypominam o dyspensie wydanej przez ks. Abpa Adama Szala od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca. Osoby, które z niej korzystają proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach masowego przekazu. Korzystajmy z transmisji Mszy św. z rozgłośni radiowych: Radia Maryja, Radia Fara i Radia Via a także w TVP, TRWAM, TV Polonia. Spójrzmy na te niepokojące wydarzenia w kategoriach wiary.Zachęcam do wzmożonej modlitwy do Pana o ustanie epidemii. Módlmy się też serdecznie za jej ofiary i ich rodziny, za chorych i służbę zdrowia, za wszystkich, którzy niosą pomoc innym. Módlmy się za siebie nawzajem.W ciągu dnia nasz kościół będzie otwarty i dostępny do osobistej modlitwy. Zachęcam więc do nawiedzania kościoła i do modlitwy osobistej w godzinach poza Mszami Świętymi.Aby zmniejszyć ilość osób zgromadzonych na jednej Mszy św. i zapewnić bezpieczną odległość wprowadzamy na ten czas dodatkową Mszę św. o 17.30.Codziennie w naszym kościele po Mszy św. wieczorowej jest nabożeństwo przebłagalne z prośbą o oddalenie zagrożenia koronawirusem, o pokój, o zgodę. Modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje. Zachęcam do odmawiania tych modlitw i Różańca w naszych domach.

  Codziennie jest możliwość korzystania z sakramentu pojednania.

 16. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8.03.2020

 1. Św. Jan Paweł II powiedział: Człowiek, który chce zrozumieć siebie samego do końca – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością,  ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Obecny świat to świat wielu narracji. Każda stacja telewizyjna ma swój sposób przekazywania informacji. Różnorodne programy radiowe przekonują do swoich racji. Niemal każda gazeta „sprzedaje” nam swoją prawdę. Kogo słuchać? Kto rzeczywiście ma rację? Gdzie odnaleźć prawdę? Jezus zabiera wybranych Apostołów na Górę Tabor. Tam Piotr, Jakub i Jan słyszą słowa Boga Ojca: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Te słowa utwierdzają uczniów w przekonaniu, że tylko Jezus nigdy nas nie zawiedzie. Pan Bóg chce, byśmy dla Niego zostawili to, co dotychczas znaliśmy. Nasze utarte ścieżki i przyzwyczajenia mamy zamienić na zaufanie, że On ma dla nas lepszy plan. Pan chce nas obdarować w taki sposób, jakiego się nawet nie spodziewamy. Bóg w swej miłości pragnie obdarzać nas łaską niewspółmiernie większą od naszych dobrych uczynków i starań. Wystarczy Mu, że będziemy wierni nakazowi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Gorące podziękowanie dla rodziny, która pragnie pozostać anonimowa za ofiarę 200 złotych oraz dla rodziny która również pragnie pozostać amoniowa za ofiarę 100 złotych na odnowienie malowania w kościele. Bóg zapłać.

 3. Pragnę podziękować wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę uczestniczyli w Gorzkich Żalach, a w piątek w Drodze Krzyżowej. Bóg zapłać. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie jeszcze więcej uczestniczących w tych nabożeństwach.

 4. Dziś po południu o 15.15 – tak jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. Po Gorzkich Żalach – o 16.00 Msza św.

 5. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 6. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. To dzień modlitw, postu i solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

 7. Dziś II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 8. Dziś na Mszy św. o 10.30 rozdanie książeczek dzieciom z klasy III.

 9. We wtorek rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP.

 10. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 11. W piątek o 17.00 – tak jak w każdy piątek Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza św. Zapraszam wszystkich Parafian.

 12. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami – za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów.
  Odpust zupełny można zyskać jeden raz w ciągu dnia. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą.

 13. W piątek po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.

 14. W piątek 7 rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej.

 15. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.

 16. Msze św. w tygodniu o 17.00. W piątek po Drodze Krzyżowej o 17.00.
  Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 17. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 18. Dziś obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

 19. Dziś po Mszy św. o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej.

 20. W środę po Nowennie spotkanie rodziców dzieci bierzmowanych w tym roku.

 21. Dziś wybory wójta naszej Gminy. Wszyscy mamy obowiązek wziąć udział w tych wyborach.

 22. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odszedł Jan Lupa. Polećmy go miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

 23. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w tym czasie zmagania się z naszymi wadami, abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać ten czas na porządkowanie naszego życia, a przez to na przygotowanie się do świętowania zwycięstwa Chrystusa nad mocami grzechu i zła.

 24. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1.03.2020

 1. Św. Jan Maria Vianney powiedział: Przeciw pokusie są konieczne absolutnie trzy rzeczy: modlitwa, aby nas oświecić; sakramenty, aby nas umocnić, i czujność, aby nas ustrzec. Słowo Boże mówi nam dzisiaj o kuszeniu. Gdy człowiek, jak pierwsi rodzice z Księgi Rodzaju, idzie za podstępnym głosem kusiciela, zdradza Pana Boga i zaraz odkrywa, że jest „nagi”: nie ma niczego, i doświadcza ogromnej pustki. Szatan wie, jak zwodzić, jak przekonać do nieposłuszeństwa i porzucenia woli Bożej. Nie wahał się kusić nawet Syna Bożego. Tylko wytrwałe trzymanie się Słowa Bożego i woli Pana Boga pozwala przezwyciężyć wyrafinowane pokusy złego.
 2. Dziś kończymy Rekolekcje Wielkopostne 2020 w naszej parafii. Rekolekcje to wyjątkowy czas łaski, który dostajemy od Pana Boga jako szansę na spotkanie i nawiązanie z Nim głęboko osobowej relacji. To podczas Rekolekcji budzi się w nas świadomość, że można inaczej, lepiej i doskonalej żyć – pod warunkiem, że nasza wiara w Boga znajdzie swoje odzwierciedlenie w miłości do bliźniego, w wielkiej umiejętności przebaczania, że zadbamy o naszą duszę lepiej, niż o ciało, że prawo Boże będzie ponad ludzkie prawo. Tegoroczne rekolekcje głosił ks. Łukasz Buczek dyrektor Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. „Bóg najlepszym wychowawcą” to motto tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Ufam, że długo będziemy pamiętać czas tegorocznych rekolekcji, czerpiąc z nich siłę i wykorzystując w codziennym życiu bogactwo zawartych w naukach treści. Księże Łukaszu! Za trud głoszenia Słowa Bożego, za Twoje zaangażowanie oraz piękne świadectwo wiary, dziękujemy z całego serca, życząc obfitości tych łask, które są Ci najbardziej potrzebne na kapłańskiej drodze. Szczęść Boże!
 3. Gorące podziękowanie dla rodziny p. Elżbiety Czereba P.87 za ofiarę 200 złotych na odnowienie malowania w kościele. Bóg zapłać.
 4. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu pokuty przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
 5. Dziś po południu o 15.15 – tak jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu. Po Gorzkich Żalach – o 16.00 Msza św.
 6. Dziś I niedziela miesiąca – po Gorzkich Żalach zmiana tajemnic różańcowych.
 7. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
 8. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
 9. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 10. W tym tygodniu, I czwartek , I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. Spowiedź codziennie przed każdą Mszą św. W piątek odwiedzę chorych od 8.30.
  Zachęcam do praktykowania I piątków i I sobót miesiąca.
 11. W piątek o 17.00 – tak jak w każdy piątek Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa. Zapraszam wszystkich Parafian.
 12. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
 13. W piątek po Mszy św. o 17.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego.
 14. Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, przypada Dzień Modlitwy i Postu za Misje i Misjonarzy. Tego dnia będziemy zbierać do puszek ofiary na ogólnopolski Fundusz Misyjny Ad Gentes.
 15. Za tydzień II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.
 16. Msze św. w tygodniu o 17.00. W piątek Msza św. po Drodze Krzyżowej o 17.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 17. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 18. Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii świętej wielkanocnej, który potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Przypominam o przykazaniu kościelnym mówiącym o powinności skorzystania raz w roku z Sakramentu Pojednania i przyjęcia Komunii świętej w okresie wielkanocnym. Codziennie przed Mszą Świętą jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.
 19. W środę po Nowennie spotkanie Pomocników Matki Kościoła.
 20. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej.
 21. Od najbliższej soboty rozpocznie się w naszej parafii Kurs przedmałżeński. Wszystkich chętnych zapraszam do wzięcia udziału w tym kursie. Kurs rozpocznie się w sobotę po Mszy św. o 17.00.
 22. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 10.30 rozdanie książeczek dzieciom pierwszokomunijnym.
 23. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odeszli Krzysztof Pałczyński i Kazimiera Czwałga. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.
 24. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

7 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2020

 1. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński powiedział: Człowiek jest arcydziełem Bożym, w którym miłość i mądrość wypowiedziały się najpełniej. Panu Bogu nie jest obojętne, jak traktujemy drugiego człowieka. Księga Kapłańska zaznacza, że nie ma miejsca na nienawiść, pomstę czy urazę w stosunku do brata, a nawet zachodzi obowiązek upomnienia go, gdy błądzi. Ewangelia zachęca do miłowania nieprzyjaciół i modlitwy za nich. W ten sposób stajemy się podobni do Pana Boga, który kocha bezwarunkowo i zawsze pragnie ostatecznego szczęścia człowieka.
 2. Gorące podziękowanie dla rodziny Marii Sławińskiej P.107 za ofiarę 200 złotych na odnowienie malowania w kościele. Bóg zapłać.

 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 4. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 5. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty. Kartki z deklaracjami są w zakrystii.
 6. Kończy się tegoroczny karnawał. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa, otwierająca święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Cały Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
  Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych.
 7. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Nie ma żadnej dyspensy.
 8. W Środę Popielcową Msze św. z poświęceniem popiołu i posypaniem głów popiołem o 9.00 i 17.00. Zachęcam do pielęgnowania zwyczaju zabierania dla nieobecnych poświęconego popiołu jako znak łączności z całym Kościołem rozpoczynającym okres pokuty.
 9. Od Środy Popielcowej do l Niedzieli Wielkiego Postu wypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.
 10. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 11. W środę składka na Mszach św. przeznaczona będzie na hospicjum w Jarosławiu.
 12. W piątki Wielkiego Postu przeżywać będziemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00. Po Drodze Krzyżowej Msza św. Za odprawienie Drogi Krzyżowej zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  Odpust zupełny można również zyskać w piątki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego modlitwy O dobry i najsłodszy Jezu…
 13. W niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali o 15.15. Po Gorzkich Żalach Msza św.
 14. Serdecznie zapraszam do udziału w tych nabożeństwach nie tylko osoby dorosłe, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. Przygotujmy się w ten sposób do przeżywania Męki Pańskiej i Świąt Zmartwychwstania.
 15. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego będzie wyjątkowo o 16.45.

 16. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca – po Gorzkich Żalach zmiana tajemnic różańcowych.
 17. W czwartek po Środzie Popielcowej o 17.00 w naszej parafii rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne. Weźmy w tych rekolekcjach sami udział i uczyńmy wszystko, aby skorzystali z nich wszyscy nasi najbliżsi. Tak zaplanujmy czas, aby wziąć udział w rekolekcjach. Plan rekolekcji wywieszony jest w gablocie przed kościołem. Wszystkich proszę o modlitwę o jak największe owoce rekolekcji. O modlitewne wsparcie proszę chorych i cierpiących – ono szczególnie jest skuteczne.

 18. Msze św. w tygodniu o 17.00. W środę o 9.00 i 17.00
  W piątek o 17.00 Droga Krzyżowa – potem Msza św.
 19. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 20. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

6 NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02.2020

 1. Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński powiedział: Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością. Jezus nie mnoży przepisów, nie nakłada ciężarów, lecz zachęca do odkrycia istoty Prawa, którą jest miłość. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie. Wobec tych zaleceń Ojca Jezus wskazuje, że oprócz zewnętrznych czynników są wewnętrzne motywacje serca. Inni ich nie widzą, ale Bóg tak. Pogardzając innymi, pożądając ich, odrzucając współmałżonka, mówiąc fałszywie o innych, pozwalamy, aby grzech opanował nasze serce, a wtedy od grzesznych pragnień do czynów jest tylko krok. Często Dekalog kojarzy się z uciemiężeniem. Nieraz myślimy, że Bóg zamiast pomagać, tylko komplikuje nasze życie. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Każde przykazanie to bardzo wytworne wyznanie miłości Boga do człowieka. Stwórcy zależy na tobie, dlatego nie chce, byś paplał się w bagnie grzechu – On chce byś pływał w oceanie łaski.

 2. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 3. Dziś III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.

 4. W środę po Mszy św. o 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 5. W piątek po Mszy św. o 17.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 6. W sobotę (22.02.) święto Katedry św. Piotra Apostoła. W modlitwie pamiętajmy o Ojcu Świętym.

 7. Przyszła niedziela – to ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych po Mszy św. wypominkowej o 16.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 8. Msze św. w tygodniu o 17.00 – godzinę później. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 10. Zbliżają się Rekolekcje w naszej parafii. Wszyscy powinniśmy modlić się o jak największe owoce tych rekolekcji. Nie ustawajmy więc w naszych modlitwach – wszyscy módlmy się codziennie w tej intencji.
  Rekolekcje rozpoczną się w czwartek po Środzie Popielcowej.

 11. Dziś po Mszy św. o 10.30 spotkanie rodziców dzieci przystępujących w tym roku do Bierzmowania.

 12. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

5 NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.02.2020

 1. Św. Jan Paweł II powiedział: Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach. Jak nieść w sobie światło Bożej łaski? Jak być Bożym człowiekiem w swoim środowisku życia? O tym mówi nam dzisiaj Liturgia Słowa. Prorok Izajasz wskazuje na zrozumienie potrzeb i miłosierdzie wobec potrzebujących ludzi. Św. Paweł zwraca uwagę, że nie należy zdobywać ludzi dla Pana Jezusa metodami, które wskazuje ten świat, ale pozwolić Panu Bogu mówić przez nas tak, jak On chce. Ewangeliczne obrazy soli i światła mówią o wewnętrznej postawie. Odrobina soli nadaje potrawie smak. Nawet małe świadectwo życia Ewangelią sprawia, że Pan Bóg zostaje przyjęty na niegościnnej dla Niego ziemi.

 2. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 3. Dziś II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 4. We wtorek, 11 lutego, wspomnienie Maryi Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.
  W naszym kościele Msza Święta ze specjalnym nabożeństwem dla starszych i chorych, z błogosławieństwem lourdzkim i możliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych we wtorek o 16.00. Pół godziny przed tą Mszą Świętą – okazja do spowiedzi św., gdyż Sakrament Namaszczenia Chorych należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej.
  Bardzo proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym w dotarciu do naszej świątyni.

 5. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 6. W piątek po Mszy św. o 16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 7. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy. Jest to też Dzień Modlitwy za Narody Słowiańskie.

 8. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską.Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 9. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.

 10. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 11. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 12. Dziś o 17.00 w Domu Kultury powtórka Przedstawienia Bożonarodzeniowego. Serdecznie zapraszamy.

 13. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10.30 spotkanie rodziców dzieci przystępujących w tym roku do Bierzmowania.

 14. W czwartek po Środzie Popielcowej w naszej parafii rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne. Już dziś proszę o zorganizowanie i zarezerwowanie sobie czasu na to szczególne spotkanie z Panem Bogiem. Wszystkich proszę o modlitwę o jak największe owoce rekolekcji.

 15. Z naszej wspólnoty do wieczności odszedł Józef Broda. Polećmy go miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

 16. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO– 2.02.2020

 1. Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński powiedział: Nie istnieje prawdziwie piękne życie bez ducha ofiary. Każdy z nas musi być holocaustem, który ofiaruje samego siebie własnymi rękami. Słowo Boże, dzisiejszego święta kreśli przed nami odpowiedź na podstawowy problem człowieka – strach przed śmiercią. Tylko Chrystus może nas od tego strachu uwolnić, dlatego Bóg posłał Go na ziemię. Przychodzi On do nas, by oczyścić i przynieść wyzwolenie. To przyjście Chrystusa dobrze odczytali starzy ludzie, którzy wyszli na Jego spotkanie w świątyni jerozolimskiej. To słowo jest także dla nas, zastarzałych w grzechu i strachu przed niewiadomą istnienia. To słowo niesie nam światło zbawienia i nadzieję życia.

 2. W wydarzeniu Ofiarowania Pańskiego wyjątkowa jest też obecność starców Symeona i Anny. Dlatego dziś modlimy się w intencji ludzi w podeszłym wieku. Sędziwi Symeon i Anna pokazują nam, że u schyłku życia można dostrzec sprawy, których nie dostrzegają inni. Są oni także niezrównanymi nauczycielami trudnej i zapomnianej umiejętności przygotowania się do odejścia z tego świata. Wpatrzeni w ich wiarę i całkowite oddanie Panu Bogu powinniśmy dzisiaj zatrzymać się nad naszą własną wiarą.

 3. Dziś na każdej Mszy św. poświecenie gromnic.

 4. Dziś obchodzimy ustanowiony przez Św. Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Niech nie zabraknie też wsparcia materialnego – do puszek – dla klasztorów klauzurowych.

 5. Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po Nabożeństwie Różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 6. Dziś na Mszę św. o 16.00 zapraszam dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami. Proszę przyjść ze świecami chrzcielnymi.

 7. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 8. Dzisiejsza składka na potrzeby archidiecezji.

 9. Gorące podziękowanie dla rodziny, która pragnie pozostać anonimowa za ofiarę 100 złotych na odnowienie malowania w kościele. Bóg zapłać.

 10. Jutro, 3.02., z okazji liturgicznego wspomnienia św. Błażeja, którego czcimy jako orędownika w chorobach gardła, błogosławieństwo jabłek i udzielenie specjalnego błogosławieństwa.

 11. W środę wspomnienie św. Agaty. Poświecenie chleba, soli i wody.

 12. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 13. W piątek po Mszy św. o 16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 14. W tym tygodniu I czwartek i I piątek. Spowiedź codziennie przed Mszą św.
  W piątek odwiedzę chorych od 8.30. Zachęcam do praktykowania I piątków miesiąca i I sobót miesiąca.

 15. Za tydzień II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 16. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 17. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 18. Dziś po Mszy św. o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej.

 19. W środę po Nowennie spotkanie Pomocników Matki Kościoła.

 20. W przyszłą niedzielę (9.02.) o 17.00 w Domu Kultury powtórzenie Przedstawienia Bożonarodzeniowego. Zapraszamy wszystkich chętnych, nawet tych, którzy już byli na tych jasełkach.

 21. Wszystkich parafian proszę o modlitwę w bardzo ważnej sprawie.

 22. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

3 NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.01.2020

 1. Sistra Faustyna w Dzienniczku pisze: Niech się nie lęka do Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, tonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego (Dz 1059). W naszych sercach też jest kraina Zabulona i Neftalego. Też ją najeżdża i nęka nieprzyjaciel. Dawniej była to propaganda, nienawiść i ucisk komunistyczny, dziś – wolność, wolność, często samowola i nasz egoizm. Skutek jest taki, że osiedlają się w nas nie Boże wartości, ale mowa napastliwa, brudna, brzydka, zniewolenie. I do tych miejsc przychodzi Jezus jak do swego Kafarnaum i mówi: Kocham cię, kocham tę ziemię Bożą, ziemię świętą. Kocham tym bardziej, im bardziej jest zniewolona, nieszczęśliwa. Oddaj mi serce swoje, a Ja je uleczę i uzdrowię. Zachwyć się Mną, zostań moim uczniem. Potrzebuję cię w polityce, potrzebuję cię na stanowiskach, by nie walczyć tylko o władzę czy szukać własnych korzyści, ale by troszczyć się o dobro wspólne, by nasycać je wartościami Bożymi i ludzkimi. Potrzebuję cię w małżeństwie, potrzebuję cię w rodzinie, by nie rządziły tam własne ambicje i korzyści, ale Ja, Jezus, wasz Pan, Pan męża i żony, Pan łaskawy, Pan kochający.

 2. Dziś Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek napisał, że Niedziela Słowa Bożego jest odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do umacniania więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo św. wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności.

 3. Dziś ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych. Dziś procesja na cmentarz wyjątkowo po Mszy św. o 10.30. O 16.00 Msza św. wypominkowa. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 6. W piątek po Mszy św. o 16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 7. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. To szczególny dzień, kiedy czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam do licznego udziału w Eucharystii oraz pierwszosobotnim nabożeństwie.

 8. Za tydzień święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia na uroczystą liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

 9. Składka na potrzeby Archidiecezji.

 10. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie ofiarą składaną do puszek borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

 11. Święto Ofiarowania Pańskiego to także dzień modlitw w intencji ludzi w podeszłym wieku.

 12. W Matki Bożej Gromnicznej na Mszę św. o 16.00 zapraszam dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami. Proszę przyjść ze świecami chrzcielnymi.

 13. Za tydzień I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po Nabożeństwie Różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.

 14. Msze św. w tygodniu o 16.00.Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 16. Dziś w Domu Kultury o 17.00 Jasełka przygotowane, jak co roku, przez dorosłych naszych parafian. Po Jasełkach zapraszamy na dzielenie się opłatkiem i tradycyjny poczęstunek.

 17. Za tydzień po Mszy św. o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej.

 18. Dobiegła końca wizyta duszpasterska zwana kolędą. Wizyta kolędowa była dla mnie czasem zetknięcia się z waszymi radościami i troskami, bólem związanym ze śmiercią najbliższych, chorobą, utratą pracy, problemami związanymi z wyjazdem młodych za granicę w celu poszukiwania pracy.
  Dziękuję Wam za życzliwe i miłe przyjęcie. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, świadectwo chrześcijańskiego życia. Dziękuję za serdeczne, szczere rozmowy o sprawach duchowych, rodzinnych i natury ogólnej. Dziękuję też tym rodzinom, które przygotowały posiłki a także poczęstowali kawą czy herbatą.
  Drodzy Parafianie, za Waszą życzliwość, za wszystkie spotkania, rozmowy serdeczne „Bóg zapłać”.
  Dziękuję za ofiary pieniężne złożone z racji kolędy. Jak to już powiedziałem przed kolędą – wszystkie ofiary z kolędy –
  przekazałem do Pana skarbnika na odnowienie malowania w kościele i na inne cele parafialne.
  Jestem mile zaskoczony waszą szczodrobliwością i ofiarnością. Mimo różnego rodzaju wydatków na początku roku i różnego rodzaju braków ofiarowaliście pokaźną sumę. Chciałbym nadmienić, że kilka rodzin pragnących pozostać anonimowymi złożyło większą ofiarę – największa to 3 tysiące złotych – Bóg zapłać.
  Witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowych mieszkańców. Mamy nadzieję że szybko się u nas zadomowicie i włączycie w życie parafii.
  Jako duszpasterza cieszy mnie, że wielu parafian czuje więź ze wspólnotą parafialną, utożsamia się z nią, traktując świątynię jako „swój dom”, że tu są u siebie. Cieszy mnie, że wielu z was należy do różnego rodzaju wspólnot parafialnych, by jeszcze bardziej zaangażować się i być w parafii. Przy okazji zachęcam kolejnych parafian do odważnego wstąpienia do wspólnot, działających przy naszej parafii.
  Jeszcze raz za wszelką życzliwość i sympatię, za otwarte serca i drzwi z całego serca składam serdeczne Bóg zapłać.
  Wyrażam swoją jedność z Wami we wszystkich problemach życia codziennego, codziennych troskach, cierpieniach i radościach, zapewniając o modlitwie w Waszej intencji.

 19. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

2 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.01.2020

 1. Św. Jan Paweł II powiedział: Za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Wnieście go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z dumą i pokorą świadków. Pan Bóg ma konkretny plan Zbawienia i każdy człowiek ma w nim swoje miejsce. Mieć sławę i nie przywiązywać do niej zbyt dużej wagi; być wolnym od żądzy sukcesu i władzy; nie być uzależnionym od pochlebstw ze strony innych – to tylko niektóre postawy, jakich możemy uczyć się od Jana Chrzciciela. Całe jego życie można porównać do palca wskazującego. W szczytowym momencie swojej „popularności” wskazał na Jezusa. Oto On! Oto Mesjasz! Tylko On może spełnić pragnienia waszych serc! A na kogo ja wskazuję swoimi słowami? Czy moje czyny są zgodne z tym, czego nauczał Jezus? Czy potrafię zejść z piedestału własnego ego, własnego ja, i powiedzieć: Nie jestem najważniejszy?
 2. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie. Przypominam: Kto w czasie trwania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i weźmie udział w jego zakończeniu, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 4. Dziś dzień liturgicznego wspomnienia św. Józefa Sebastiana Pelczara – módlmy się w intencji naszej archidiecezji.

 5. Dziś III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.
 6. We wtorek, 21.01, Dzień Babci, a w środę, 22.01. – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków i babcie, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
 7. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 8. W piątek po Mszy św. o 16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 9. W sobotę święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nie ustawajmy jednak w wysiłkach na rzecz całkowitego przywrócenia jedności chrześcijan. Takiej jedności pragnie sam Pan Jezus, a jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.
 10. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca i tradycyjna już procesja na cmentarz oraz modlitwy za zmarłych. W przyszłą niedzielę procesja na cmentarz wyjątkowo po Mszy św. o 10.30. O 16.00 Msza św. wypominkowa. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 11. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża Franciszka, poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Wszystkich zachęcam do lektury Pisma Świętego.

 12. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 13. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.
 14. Od poniedziałku od 17.00 do 21.00 dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej. Kolęda od p. Groch do p. Nowosieleckich, a potem od p. Bobel w stronę Ujeznej. W sobotę kolęda od 9.00. Myślę, że w tym tygodniu zakończę wizytę duszpasterską.

 15. Za tydzień w Domu Kultury o 17.00 Jasełka przygotowane, jak co roku, przez dorosłych naszych parafian. Po Jasełkach zapraszamy na dzielenie się opłatkiem i tradycyjny poczęstunek.

 16. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 12.01.2020

 1. Św. Leon Wielki powiedział: Dzięki sakramentowi chrztu świętego zamieniłeś się w świątynię Ducha Świętego. Obyś nigdy nie wypędził przez swoje złe uczynki tak zacnego Gościa ani też nie poddał się niewoli diabła: ponieważ posiadasz wartość Krwi Chrystusa. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Warto pamiętać o dniu swoich urodzin, ale warto też zapamiętać dzień swojego chrztu. To wówczas Bóg powiedział: „Kocham cię do szaleństwa i zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyś był szczęśliwy”.

 2. Na początku dzisiejszej Mszy Świętej zostaliśmy pokropieni wodą święconą, by przypomnieć sobie moment naszego chrztu i uświadomić sobie jego wartość i znaczenie.

 3. Dziś, choć na chwilę zatrzymajmy się przy chrzcielnicy i podziękujmy Panu Bogu za łaskę chrztu św., za dar dziecięctwa Bożego, ale także przypomnijmy sobie naszą odpowiedzialność za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

 4. Dziś w sposób szczególny pamiętajmy w modlitwach o naszych rodzicach, o rodzicach chrzestnych i wszystkich tych, którzy mieli wpływ na przekazywanie nam wiary.

 5. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Do 2 lutego w naszej świątyni pozostanie również bożonarodzeniowa szopka.

 6. Gorące podziękowanie dla wszystkich, którzy w Trzech Króli wzięli udział we wspólnym kolędowaniu w naszym kościele. Bóg zapłać.

 7. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 8. Dziś II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 9. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 10. W piątek po Mszy św. o 16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 11. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

 12. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na ogrzewanie kościoła.

 13. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 14. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 15. Trwa kolęda – czyli wizyta duszpasterska. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru.
  Kolęda codziennie od 17.00 do 21.00, w sobotę od 9 do 15.30.
  W tym tygodniu kolęda od p. Nazar w stronę kościoła, Domu Kultury, Garbek i dalej w stronę Ujeznej. W sobotę kolęda na Jeżyku i dalsza część Pełkiń.

 16. W sobotę po Mszy św. o 16.00 spotkanie opłatkowe Pomocników Matki Kościoła i Akcji Katolickiej.

 17. Dziś w Domu Kultury o 17.00 jasełka przygotowane przez uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej w Pełkiniach.

 18. Jasełka przygotowane, jak co roku, przez dorosłych naszych parafian odbędą się w niedzielę 26 stycznia.

 19. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.

2 NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU– 5.01.2020

 1. Św. Augustyn powiedział: Przebudź się człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem. Dzisiejsza liturgia słowa przywodzi na myśl jedno z najpiękniejszych dla nas Imion Boga – Emmanuel, co znaczy: „Bóg z nami”. Nasz Bóg jest Bogiem bliskim. Chce mieszkać, jak mówi Biblia: „rozbić swój namiot” wśród nas, towarzyszyć nam jak najbliższa, kochająca osoba. Chce nas wspierać każdego dnia i na wieki swoją mocą, radością, miłością, pełnią swoich łask. Obyśmy potrafili dostrzec ogrom daru, jaki został nam ofiarowany: Bóg mieszkający z nami.
 2. Gorące podziękowanie dla rodziny, która pragnie pozostać anonimowa za ofiarę 200 złotych na odnowienie malowania w kościele. Bóg zapłać.
 3. Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie różańcowym o 15.30. O 16.00 Msza św.
 4. Dziś po Mszy św. o 16.00 – jak w każdą niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zabitych w obozie przejściowym w Pełkiniach i za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

 5. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
 6. Jutro, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków.
  Msze św. o 7.30, 10.30 i 16.00.
  Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii.
  Na zakończenie każdej Mszy św. zostanie pobłogosławiona kreda i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia.
 7. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. W tym dniu pamiętajmy też w modlitwie o misjach i misjonarzach. Naszą materialną ofiarą pragniemy wesprzeć misjonarzy i ich działalność w krajach misyjnych. Składka z Trzech Króli przeznaczona jest na Misje.
 8. W Trzech Króli po Mszy św. o 16.00 – za wszystkich dobroczyńców parafii – zapraszam wszystkich na wspólne kolędowanie, aby uczcić Dzieciątko Jezus.

 9. W środę po Mszy św. o 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

 10. W piątek po Mszy św. o 16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy o ratowanie dusz od potępienia wiecznego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

 11. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

 12. Za tydzień II niedziela miesiąca – członkowie Rady Duszpasterskiej – tak jak w poprzednich miesiącach – w waszych domach zbiorą składkę na potrzeby kościoła.

 13. Trwa kolęda – czyli wizyta duszpasterska. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru! Kolęda codziennie od 17.00 do 21.00, w sobotę od 9 do 15.00. We wtorek od p. Dudek P.312 do p. Dyjor i domy w stronę Okroługów. W środę dalsze domy od strony Okroługów do p. Brzuzan oraz Zagumnia – od szkoły od p. Wilk w kierunku zakrętu. W czwartek i piątek domy od zakrętu w stronę kościoła. W sobotę od 9.00 do 15.30 – Okroługi.

 14. Msze św. w tygodniu o 16.00. Gorąco zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

 15. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i słuchania Radia Fara.

 16. Szkoła Podstawowa w Pełkiniach zaprasza w przyszłą niedzielę na 17.00 na jasełka wystawiane przez uczniów kl. I-III.

 17. Jasełka przygotowane jak co roku przez dorosłych naszych parafian odbędą się w niedzielę 26 stycznia o 17.00.

 18. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odeszła Józefa Bechta. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

 19. Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Szczęść Boże.