Aktualności

TEKST BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYM

 Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”
(Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

 W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich  przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

 Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

Panie Jezu, ty w dzień przed  męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Orędzie Metropolity Przemyskiego na Święte Triduum Paschalne 2020

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Łaska i pokój od Tego który jest, który był i który przychodzi

Przemyśl, 29 marca 2020 r.

Drodzy Diecezjanie!

I. Smutek i trwoga, radość i nadzieja współczesnych uczniów Chrystusa

W jednej ze swoich książek, św. Józef Sebastian Pelczar przytoczył opowiadanie – przypowieść, mówiącą o potrzebie nadziei w życiu człowieka. Otóż pewnego razu, wszystkie cnoty, pod przewodnictwem cnoty sprawiedliwości, postanowiły porzucić splamioną tyloma występkami ziemię i odlecieć do swojej ojczyzny – do nieba. Jak postanowiły, tak też uczyniły. Gdy już stanęły u bram nieba, nie chciano ich tam wpuścić, pytając, dlaczego tak szybko wróciły z ziemi. Odpowiedziały, że niemożliwym jest dłużej tam wytrzymać, bo każda cnota bywa lekceważona i prześladowana, a grzechy i zbrodnie, niczym ogromna powódź, zalewają świat. Wejdźcie zatem – powiedział odźwierny niebieski – tylko ty, cierpliwości, i ty nadziejo, wróćcie proszę na ziemię, aby biedny człowiek nie popadł w rozpacz wśród tylu pokus i cierpień. Na te słowa wróciły owe dwie cnoty na ziemię. Kontynuując swoje rozważania, św. Józef Sebastian stwierdził: „dobrze się stało, bo jakżeby słaby człowiek potrafił dźwigać krzyż życia, gdyby mu nie pomagała cierpliwość? A jakżeby sama cierpliwość wytrzymała, gdyby jej brakło nadziei? Nadzieja ta, podobna do gołębicy Noego, przynosi nam zieloną gałązkę na znak, że wody utrapień wkrótce ustąpią. Nadzieja to jakby gwiazda przyświecająca ziemskiemu wędrowcowi w całej drodze życia, a światło jej jest tak miłe, tak ożywcze, tak pocieszające, że gdyby jeden tylko promyk wniknął do piekła, natychmiast to miejsce zgrozy stałoby się rajem”. (Życie duchowe, Kraków 2003, t. 1, s. 411-412).

W tym niezwykłym momencie dziejów, który bywa nazywany wielkimi rekolekcjami wielkopostnymi, stajemy wobec konieczności postawienia sobie ważnych, życiowych pytań i szukania odpowiedzi na nie. Zastanawiamy się przede wszystkim nad sensem i celem życia, nad tym, co tak naprawdę jest w nim najważniejsze. W szczerości przed Bogiem i sobą, być może uświadamiamy sobie, że niektóre z przyjętych przez nas wartości, w oparciu o które dotychczas wznosiliśmy fundamenty naszego życia, okazały się budowaniem na piasku. Obecna sytuacja domaga się od nas osobistego rachunku sumienia, poszukiwania prawdy oraz postawy nadziei, która pozwoli przetrwać trudne doświadczenia i budować na skale ewangelicznych wskazań. Szukając źródła nadziei dla nas, żyjących w XXI wieku, trzeba podjąć refleksję nad dotychczasowym stanem wiary, która jest źródłem nadziei. Trzeba nam zapytać o obecność Boga w historii naszego życia i o zamysł Stwórcy, który w swojej Opatrzności dopuścił trudne dla nas doświadczenie zmagania się z niepewnością jutra, związaną choćby z pandemią nowego wirusa. W obliczu realnych zagrożeń, zastanówmy się nad dotychczasowymi systemami wartości, którym czasami bezwiednie i bezrefleksyjnie hołdowaliśmy w naszej codzienności. Popatrzmy wokół siebie i zechciejmy dostrzec ludzi, którzy w duchu wiary, nadziei i miłości przeżywają ten trudny czas. Z wdzięcznością i uznaniem trzeba docenić heroizm służb medycznych i mundurowych. Dziękujemy im za poczucie odpowiedzialności i wierność swoim powołaniom. Dziękujemy za wrażliwość serca wszystkim, którzy wspomagają wszelkie działania pomocowe, świadczone na rzecz chorych i potrzebujących oraz zaangażowanym w działania mające na celu przeciwdziałanie rozszerzaniu się epidemii. Tym samym realizujemy ogólne powołanie do tworzenia społecznej wspólnoty ludzi. Jedną z tych wspólnot jest Kościół, a więc cały Lud Boży, który uczestniczy w trosce o dobro wszystkich ludzi, zarówno to doczesne, jak i wieczne: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu. Ich bowiem wspólnota składa się z ludzi, którzy zespoleni w Chrystusie prowadzeni są przez Ducha Świętego w swym pielgrzymowaniu do Królestwa Ojca, i przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim” (Gaudium et spes nr 1).

Dla ludzi wierzących nie powinno być sytuacji beznadziejnych. Patrząc na aktualne wydarzenia, a jednocześnie mając na uwadze dzieje zbawienia, trzeba pamiętać o obecności wśród nas Chrystusa Pana, który jest, który był i który przychodzi.

Prawdę tę uświadamiają nam najbliższe dni, w kalendarzu liturgicznym nazywane świętym Triduum Paschalnym. Mają one przypomnieć nam tę zbawczą i wyzwalającą obecność Pana, który tak jak niegdyś przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone, tak dzisiaj i nas chce przeprowadzić w duchu wiary ku nadziei, z lęku do ufności, ze śmierci do życia, z wątpliwości do zaufania, z egoizmu do heroicznej służby najbliższym.

Spróbujmy sprostać wyzwaniu stojącemu przed nami, ludźmi tęskniącymi za wspólnotowymi nabożeństwami Wielkiego Tygodnia. Zróbmy wszystko, by te dni były przeżywane z odpowiednim wewnętrznym nastawieniem, by umocniły naszą wiarę oraz były źródłem nadziei. Zapewne te święte dni będą przez nas w tym roku przeżywane w zupełnie innej scenerii niż dotychczas. Uczestnictwo w celebracji zbliżającego się Triduum za pośrednictwem przekazu radiowego, telewizyjnego czy internetowego, co zapewne będziemy czynić w duchu wiary, niech umocni w nas poczucie jedności wspólnoty Kościoła.

II. Święte Triduum Paschalne – zbawcze i wyzwalające przejście Pana

Najpierw trzeba nam uświadomić sobie, że Święte Triduum Paschalne jest zbawczym i wyzwalającym przejściem Pana. Różne są tłumaczenia etymologiczne terminu „pascha”, którym tak często się posługujemy. Najczęściej pod tym pojęciem rozumie się rzeczywistość, w której podkreśla się przejście Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej oraz wyzwalające, a tym samym zbawcze przejście Boga, który widzi uciemiężony lud i chce go wyprowadzić z niewoli do wolności. To zbawcze przejście Boga niszczy grzech oraz – przez wiarę – rodzi nadzieję w ludziach chcących za Nim podążać. Pascha roztacza zatem perspektywę wyzwolenia od grzechu, niewłaściwych przywiązań i nadmiernego hołdowania doczesności.

Chrystus, przychodząc na świat, aby wypełnić Paschę Izraela, zapowiada wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. Jego Misterium Paschalne (męka, śmierć i zmartwychwstanie), które Kościół celebruje w liturgii (Sacrosanctum Concilium, nr 102), jest źródłem codziennej paschy chrześcijanina: umierania dla grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych.

Wierząc i ufając, że Bóg nas nigdy nie opuszcza, spójrzmy oczyma wiary na trzy święte dni Triduum, które ugruntują lub wskrzeszą w nas postawę nadziei w to, że niebawem otrzymamy od Niego pokój serca i potrzebne łaski.

Wielki Czwartek to dzień, w którym Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Kiedy będziemy uczestniczyć w liturgii tego dnia, prawdopodobnie przed odbiornikami telewizyjnymi, radiowymi i internetowymi, aktem strzelistym wyrażajmy wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii. Przyjmujmy Komunię świętą duchową. Postarajmy się w ciszy serca wypowiadać swoją tęsknotę za Jego obecnością w naszym życiu. Pytajmy w chwili zadumy o nasze dotychczasowe uczestnictwo w niedzielnych Mszach Świętych, o gorliwość i godne przyjmowanie Komunii świętej. Niech ten dzień będzie też dla nas niecodzienną sposobnością, abyśmy wypraszali dar powołań kapłańskich i zakonnych: oby nie zabrakło młodych chłopców i dziewcząt, którzy, rozmiłowani w Chrystusie, usłyszą Jego wezwanie i pójdą za Nim, by uczestniczyć w misji szerzenia Królestwa Bożego na ziemi.

Gest umywania nóg, który z powodu epidemii nie będzie wykonywany, niech skłoni nas do pytania o czynną miłość bratnią, świadczoną na rzecz potrzebujących. W obecnej chwili, owych cichych wołań o chrześcijańską solidarność oraz gest otwartego serca i dłoni, jest wiele. Słychać echo wołania ludzi samotnych, starszych, będących w kwarantannach, a także osób tak bardzo zaangażowanych w pomoc innym: personelu medycznego, służb mundurowych, wolontariuszy. Okażmy im wyrazy solidarności i wsparcia przez modlitwę, telefon oraz – jeśli to możliwe – przez wszelkie inne inicjatywy ukazujące naszą wdzięczność i pomoc.

Pamiętajmy: Eucharystia to Sakrament Miłości! To Jezus Chrystus, obdarowujący nas łaską i pokojem!

Wielki Piątek celebrujemy Liturgię Męki Pańskiej. To dzień, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha (1 Kor 5,7). Dzień, który zawiera w sobie tajemnicę nieopisanego bólu, cierpienia i uniżenia, które przeżywał Jezus Chrystus, upodabniając się tym samym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Od tego pamiętnego wydarzenia, Krzyż stał się dla nas poświadczeniem miłości Boga aż do końca oraz źródłem nadziei, że przecież Bóg nas nie opuści. Spoglądajmy w tym dniu z wielką czcią i wiarą na krzyże zawieszone w naszych domach. Można w swoim domu rodzinnym przeprowadzić osobistą adorację Krzyża. W chwili, kiedy będziemy się łączyć duchowo z celebracjami transmitowanymi przez środki masowego przekazu, trzymajmy go w dłoni, przekażmy innym członkom rodziny, ucałujmy go z czcią. Prośmy Ukrzyżowanego Pana, aby dał nam odczuć i zrozumieć, że cierpienie nie jest kresem, lecz próbą, a Jego Krzyż nie jest przegraną, lecz dowodem miłości, rajskim drzewem życia, znakiem zbawienia, kluczem do nieba. Niech w tym dniu nie zabraknie w naszych rodzinach myśli o chorych, cierpiących, przykutych do łoża boleści. Wznośmy modlitwy do Ukrzyżowanego także w intencji ekspiacji za grzechy przeciwko Bogu i bliźniemu. Usiłujmy dostrzec w Krzyżu drogowskaz prowadzący nas do zbawienia.

Wielka Sobota to dzień, w którym wspominamy przede wszystkim zstąpienie Chrystusa do otchłani, czyli tam, gdzie ciemność śmierci ogarnęła Adama i Ewę, oczekujących – wraz z wszystkimi, którzy pomarli – światła zbawienia. Jezus pragnie zstąpić także do naszych otchłani: tam, gdzie oddaliliśmy się od Boga i gdzie oczekujemy Jego wyzwolenia. Być może już długo nie korzystaliśmy z sakramentu pokuty i trwamy w grzechu ciężkim? Może ciemnościami naszego życia są niepoukładane relacje rodzinne, złość, niezgoda? Postarajmy się o wzbudzenie żalu doskonałego, czyli płynącego z miłości do Boga; patrząc na krzyż, wyrażajmy szczerą prośbę o przebaczenie grzechów. Gdy tylko będzie to możliwe, skorzystajmy jak najszybciej ze spowiedzi sakramentalnej. Jezus pragnie przyjść jako światło prawdziwe i oświecić światłem swojej łaski mroki ludzkich, egoistycznych dążeń.

Wigilię Paschalną wsłuchujmy się w czytania liturgiczne. Być może, w obecnych czasach niepokoju, prowadzeni przez opowieść o dziejach zbawienia, z większym przekonaniem i wiarą usłyszymy i uwierzymy w Bożą miłość do człowieka. Bóg bowiem nigdy nie zostawia człowieka samego w chwilach trudnych doświadczeń i bezradności! To w tym dniu wybrzmi orędzie nadziei, wyśpiewane w hymnie Exultet i zawarte w czytaniach mszalnych. W chwili, kiedy będziemy przeżywać liturgię chrzcielną, z wiarą wspominając nasz własny chrzest, uczyńmy znak krzyża. Niech będzie to akt wyznania naszej wiary oraz radość z przynależności do Kościoła Chrystusowego.

III. Zmartwychwstał i żyje

Drodzy Diecezjanie!

Żywię głęboką nadzieję, że wspólna modlitwa podczas tegorocznych, tak niecodziennych celebracji Triduum Paschalnego, w duchowej łączności, wspieranej przez katolickie media, umocni nas na drodze do zbawienia. Jako rodzina diecezjalna łączmy się przede wszystkim przez pośrednictwo Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej. Dziękuję wszystkim za modlitwy oraz inicjatywy niosące pomoc – coraz częściej w heroiczny sposób – chorym, cierpiącym, potrzebującym i wątpiącym.

Chrystus zmartwychwstał i żyje! To najpiękniejsze orędzie i źródło nadziei. Skoro w nie wierzymy, nie jesteśmy i nie zostaniemy sami. Obyśmy jak najszybciej cieszyli się ze zwycięstwa życia, danego nam przez Boga oraz radowali owocami dobroci, świadczonej przez naszych bliźnich.

Wszechmogący, Trójjedyny Boże!
Niech każdy z nas usłyszy w sercu Twój głos:
Nie bójcie się! Jam Jest!

Zawierzając Was wszystkich Maryi,
Matce Bolesnej, Matce radującej się ze Zmartwychwstania Syna,
Pocieszycielce strapionych,
z serca błogosławię.

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

Ks. prał. Krzysztof Chudzio biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej

3 kwietnia o godz. 12.00 w kaplicy Domu Biskupiego w Przemyślu rozpoczęła się pierwszopiątkowa modlitwa Anioł Pański w intencjach Archidiecezji Przemyskiej, której przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Po modlitwie, w której – poprzez transmisję Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radia Fara” – duchowo łączyli się kapłani i wierni całej Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup ogłosił nominację biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej:

Ojciec Święty Franciszek w dniu 3 kwietna 2020 r. mianował Księdza Prałata Krzysztofa Chudzio, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczucia NMP w Jasienicy Rosielnej biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Marazane.
Przyjmujemy decyzję Ojca Świętego z wdzięcznością i radością. Cieszymy się, że w osobie Biskupa Nominata Archidiecezja otrzymuje Pasterza, który przez wiele lat swojej kapłańskiej posługi gorliwie służył Kościołowi, tak w Polsce, jak i za jej granicami. Pełnił wiele funkcji, zarówno duszpasterskich, jak i administracyjnych, przez które został dobrze przygotowany do czekających go nowych zadań.
Z racji na aktualną sytuację data przyjęcia przez Biskupa Nominata święceń biskupich zostanie podana w późniejszym terminie.
Wraz z Księdzem Arcybiskupem Józefem, Biskupem Stanisławem, Kapłanami i wiernymi naszej Archidiecezji otaczamy Biskupa Nominata Krzysztofa gorącą modlitwą, prosząc o dary Ducha Świętego, by owocnie mógł wypełnić nowe obowiązki pasterskie. Niech Maryja, Niepokalana Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasza, będzie mu wspomożeniem i przewodniczką w posłudze biskupiej.

Biskup Nominat powiedział, że bardzo przeżywa tą sytuację, zdając sobie sprawę, jak wielkim jest urząd biskupa i czując się „po stokroć niegodnym tego urzędu” – Nigdy nie myślałem, ani nawet w myślach mi nie przychodziło, by taki urząd pełnić, ale jeśli taka jest Wola Boża, to w tej niegodności myślę, że Pan Bóg sobie ze mną poradzi. Natomiast też chcę być posłuszny Kościołowi. Sam się o tym przekonałem i klerykom starałem się przekazywać, że nieposłuszeństwo wobec Kościoła zawsze to droga donikąd.

Nowy biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej nawiązał również do zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, bo wezwanie go do biskupstwa było w niedalekim czasie od tej uroczystości – Zrozumiałem wtedy, że to nie tylko chodzi o tę wiadomość przerastającą mnie, ale też o postawę „Niech mi się stanie”. Chciałbym tak to uczynić, jak uczyniła Maryja: Nie „ja to zrobię”, ale „niech mi się stanie”. Chcę być też posłuszny Ojcu Świętemu, zwłaszcza, że utkwił mi  w pamięci bardzo niedawny obraz Ojca Świętego Franciszka samotnego na tym wielkim placu, zatroskanego o świat w modlitwie. Pomyślałem wtedy, że nie wolno nie odpowiadać pozytywnie, ale ufam, że Pan Bóg wspomoże w tym działaniu.

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020

Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie!

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń.

I. MSZA ŚWIĘTA

Wobec trwającej epidemii, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świąte­cznej Mszy Świętej. Przypominam, że dyspensą objęte są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby, które czują obawę przed zarażeniem oraz osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe.

Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób, co dotyczy również uczestników Mszy świętej, zachęcam wszystkich wiernych, by wobec niemożności udziału w celebracjach liturgicz­nych oddali Panu tę wielką ofiarę, jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym, żyjmy w komunii ze wszystkimi, którzy także z powodu braku kapłanów nie mają przywileju codziennego uczestnictwa w Świętej Ofierze (kard. João Braz de Aviz). Złożenie tej ofiary w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpo­wiedzialności za Kościół, troski o siebie i miłości bliźniego. Ufam, że obudzi to także większą tęsknotę za Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję.

Przy okazji zachęcam wszystkich wiernych, by raz jeszcze pochylili się nad materiałami duszpas­terskimi, które kapłani pozostawili podczas ostatniej wizyty kolędowej.

Przypominam kapłanom o szczególnym zachowaniu zasad higieny oraz o odpowiedzialności za świeckich współ­pracowników (m.in. ministrantów, organistów, kościelnych itp.). Stąd wydaje się słuszne, by w naj­bliż­szych dniach ściślejszej izolacji w miarę możliwości zrezygnować z ich posługi.

Przepisy dotyczące przeżywania Eucharystii stosuje się zarówno do Mszy świętych w dni powsze­dnie, niedziele (również Niedziela Palmowa), jak i uroczystości wielkanocnych, zarówno w stosunku do kościołów parafialnych, jak i filialnych.

II. POGRZEBY

Obrzędy pogrzebu należy sprawować według trzeciej formy pogrzebu katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie z wydłużeniem jej, o ile okoliczności na to pozwolą, o procesję od bramy cmentarnej. Uczestnikami może być jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej sytuacji, modlitewne czuwanie przy zmarłym ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach. Mszę świętą żałobną z udziałem wiernych należy odprawić w innym terminie. W dniu pogrzebu, kapłan może celebrować Mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

III. KOMUNIA ŚWIĘTA

Należy powstrzymywać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza świątynię, za wyjąt­kiem zanoszenia Komunii świętej w formie wiatyku. Na czas epidemii zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podesz­łym wieku ograniczam do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Ich samych proszę, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu medycznego i służb państwowych. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali i zakładów zamkniętych.

IV. SPOWIEDŹ

Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem. Jest ona możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję.

Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyra­żony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

Przypominam, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojedna­nia przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II).

V. NABOŻEŃSTWA

Wszystkie przepisy dotyczące ilości uczestników w celebracjach liturgicznych należy stosować również do nabożeństw pobożności ludowej (droga krzyżowa, gorzkie żale). Odnosi się to także do całodziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwa jest indywidualna adoracja Pana Jezusa w tabernakulum w godzinach otwarcia świątyń.

 VI. SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

W zaistniałej sytuacji informuję, że nie są planowane żadne zewnętrzne uroczystości, związane z przeżywaniem Spotkania Młodych w Niedzielę Palmową, zarówno w kościołach stacyjnych, jak i we własnych parafiach. Zachęcam wszystkich do duchowej łączności z Papieżem Franciszkiem i młodymi całego świata. W indywidualnej modlitwie można skorzystać z materiałów umiesz­czanych na stronie mlodziez.przemyska.pl.

VII. TRIDUUM PASCHALNE

W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „W czasie COVID-19” z dnia 19 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję niniejszym regulacje dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego:

1. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przez Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bez udziału kapłanów i wiernych. Dotychczasowe oleje święte należy używać do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. Po tym okresie poświęcone w tym roku oleje będzie można odebrać w parafii archikatedralnej. Odwołuje się tradycyjne, wspólne życzenia świąteczne i towarzyszące im wręczenie odznaczeń dla osób świeckich czy godności kościelnych.

2. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym (z zachowaniem zasad podanych w pkt. I) lub w innym odpowiednim miejscu, ale bez udziału wiernych. Pomija się w tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament powinien być przecho­wywany w tabernakulum. Kapłani, którzy nie mają możli­wości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory (por. Liturgia Godzin).

3. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w kościołach parafialnych, z zacho­waniem zasad podanych w pkt. I. W Modlitwie powszechnej należy dodać następujące wezwanie (po 9, a przed 10): „Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.” Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan modli się: „Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu z zacho­waniem przepisów dotyczących liczby uczestników tak jak podczas Mszy świętej.

4.Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu (formuła dostępna z załączniku).
Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, z zachowa­niem przepisów dotyczących liczby uczestników, tak jak podczas Mszy świętej, może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby.

5. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób, rozpo­czynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie nale­ży zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa” i przejść do Orędzia Wielkanocnego. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzciel­ne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”.

Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą. Chrzty z uroczystości Zmartwychwsta­nia Pańskiego należy przełożyć na inny czas.

Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmar­twych­wstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać.

VIII. ZGROMADZENIA ZAKONNE

Na mocy wytycznych Stolicy Apostolskiej, postanawiam, aby wszystkie osoby życia konsekro­wanego, przebywające w domach zakonnych na terenie Archidiecezji Przemyskiej, bezwzględnie zachowywały zasadę pozostawania w domu. Dotyczy to najbliższych dni, jak również uroczystości związanych z Triduum Paschalnym. Msze święte i celebracje Triduum Sacrum w kaplicach zakonnych możliwe są jedynie w przy­padku, gdy na terenie domu zakonnego mieszka kapelan, który dotychczas pełnił tę funkcję. W przypadku braku takiego kapłana, zachęca się wspólnoty zakonne, by – podobnie jak wierni świeccy – korzystały z transmisji radiowych i telewizyjnych.

IX. UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, odwołuję wszystkie uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą, bez względu na ilość dzieci mających do niej przystąpić w poszcze­gólnych parafiach. Nowe terminy zostaną ustalone we wspólnotach parafialnych, we współpracy z rodzicami dzieci pierwszo­komunijnych, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkołach. Rodziców proszę, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygo­towanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga i Jego mocy na modlitwie. Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Nas samych i całą wspólnotę Kościoła, polecajmy wstawiennictwu Matki Bożej Jackowej, św. Walentego, św. Dobrego Łotra, św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Jana Wojciecha Balickiego.

W dniu Zwiastowania Pańskiego z serca wszystkim błogosławię

/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

KOMUNIKAT

Metropolity Przemyskiego

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!

Drodzy Diecezjanie,

ufając Bożej Opatrzności, rozpamiętując wielkie dzieła i interwencje Boga, których niemało zapisały karty naszej narodowej historii – a których nie zapominamy, pouczeni świadectwem wiary praojców – zachęcam do podjęcia w naszych parafiach i domach rodzinnych modlitwy błagalnej w trudnych dla nas chwilach: niepokojów społecznych, zagrożeń ideologicznych, prowokacji medialnych, profanacji Najświętszego Sakramentu, niszczących nasz Naród sporów oraz grożących epidemii.

Pokornie błagajmy Boga, aby przemieniał nasze umysły i serca oraz uzdalniał nas do wzajemnego przebaczenia, zgody i czynnej, chrześcijańskiej miłości. Prośmy za dzieci i młodzież, poszukujących prawdy i życiowych wartości, aby dzięki natchnieniom Ducha Świętego i naszemu świadectwu wiary, odnaleźli drogę do Chrystusa. Niech znajdą się wśród nich tacy, którzy odczytując głos Bożego powołania, odważnie przekroczą progi przemyskiego Seminarium i furt zakonnych. Szczególną okazją do takiej modlitwy będzie Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które w dniach 3-5 kwietnia br. odbędzie się w Błażowej. Młodzież będzie miała tam okazję do pogłębienia swojej wiary i wspólnej adoracji Krzyża. Dobremu Bogu, Panu dziejów, przedkładajmy w trosce modlitewnej los naszej Ojczyzny i wspólnoty diecezjalnej, aby „od powietrza, głodu, ognia i wojny” zachować nas raczył.

Drodzy Księża i Ojcowie zakonni, przewodnicy Ludu Bożego! Zachęcam, aby podczas każdych Gorzkich Żali odśpiewać z wiernymi „Suplikacje”, podając wspomniane intencje modlitewne. Starajmy się wspólnie odczytywać znaki czasu i reagować na nie z wiarą, trwając przed Jezusem ukrzyżowanym i ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

Drodzy Diecezjanie! Bardzo proszę, podejmijcie tę modlitewną zachętę w Waszych domach podczas rodzinnej modlitwy, na przykład podczas wieczornego pacierza lub w łączności z naszymi Rodakami podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego.

Trwajmy w ten sposób jednomyślnie na modlitwie! Umocnieni Bożą łaską, solidarni w trosce o naszą Ojczyznę i Archidiecezję, we wspólnocie wiary, będziemy przemieniać oblicze ziemi. Tej, naszej, ukochanej ziemi, której na imię Polska.

Z pasterskim błogosławieństwem

Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Pełkinie 7.03. – 10.03.2019
CZWARTEK (7.03.2019)

17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich na rozpoczęcie Rekolekcji.

PIĄTEK (8.03.2019)

10 .00 Msza św. z nauką dla dzieci
17.00 Droga Krzyżowa
17.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
Po Mszy św.
nauka stanowa dla rodziców

SOBOTA (9.03.2019)

9.00 Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem dla chorych i starszych
14.30-16.30 Spowiedź rekolekcyjna
17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
Po Mszy św.
nauka stanowa dla młodzieży pracującej, studiującej i szkolnej

NIEDZIELA (10.03.2019)

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
10.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
15.15 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
Po Gorzkich Żalach Msza św. i uroczyste zakończenie Rekolekcji z błogosławieństwem rekolekcyjnym.

Błogosławieństwo dzieci, 7.06.2018                     OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Błogosławieństwo dzieci, 1.06.2018                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

BOŻE CIAŁO, 31.05.2018                                                OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

I Komunia w parafii, 20.05.2018                               OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Modlitwa o urodzaje, 7-09.05.2018                          OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Zdjęcia z Modlitwy o Urodzaje w Galerii: URODZAJE 2018 (69 zdjęć na 4 stronach)

ODPUST PARAFIALNY, 3.05.2018                             OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

      WIELKANOC 2018                                                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

(…)Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi(…)

Orędzie Wielkanocne

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składam wszystkim Parafianom oraz ich Gościom gorące i szczere życzenia: Aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością i naszym życiem. Niech moc płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych. Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami. Niech drogi życiowe prowadzą Was, Drodzy Parafianie, do źródła duchowego życia. Tym źródłem są sakramenty Kościoła. Chrystus Zmartwychwstały jest w nich obecny i dotyka naszych serc. Jako wspólnota parafialna wzrastajmy w Miłości Bożej udzielonej nam przez Chrystusa. Doznajcie w te święta wyjątkowego szczęścia, poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów, zrozumcie sens życia i potęgę rodziny, otwórzcie serca i wpuście ptaki nadziei. aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe. Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Niech Duch Święty umacnia wasze dobre pragnienia i objawia prawdę o zmartwychwstałym Synu Bożym.

Parafialna Droga Krzyżowa, 25.03.2018          OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

W Niedzielę Palmową po raz siódmy przeżywaliśmy  Parafialną Drogę Krzyżową. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczęliśmy Gorzkimi Żalami odprawianymi w kościele o 15.15. O 16.00 celebrowaliśmy Mszę św. Po Mszy św. – około 16.45 wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową. Trasa tegorocznego rozważania Męki Pańskiej wiodła Zagumniami i zakończyła się koło państwa Pszon.
Bóg zapłać za modlitwę i udział w tym nabożeństwie.

Zdjęcia z Parafialnej Drogi Krzyżowej w Galerii: DROGA KRZYŻOWA 2018 (79 zdjęć na 4 stronach)

Niedziela Palmowa, 25.03.2018                            OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nasze Panie znów nie zawiodły. Na Niedzielę Palmową przygotowały dwie palmy – dużą (ponad 4 metry) dla dorosłych i mniejszą (około 2 metry) dla dziewczynek. Palmy te, poświęcone wraz z innymi palmami przyniesionymi przez wiernych, zostały uroczyście wniesione do kościoła i umieszczone w prezbiterium. Dziękujemy Paniom za podtrzymywanie tradycji, za włożoną pracę i zaangażowanie.
Zdjęcia z Niedzieli Palmowej w Galerii: NIEDZIELA PALMOWA 2018 (13 zdjęć na 1 stronie)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Pełkinie 15.02. – 18.02.2018

CZWARTEK (15.02.2018)

17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich na rozpoczęcie Rekolekcji.

PIĄTEK (16.02.2018)

10 .00 Msza św. z nauką dla dzieci 17.00 Droga Krzyżowa 17.30 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

SOBOTA (17.02.2018)

9.00 Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem dla chorych i starszych 14.30-16.30 Spowiedź rekolekcyjna 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży pracującej, studiującej i szkolnej

NIEDZIELA (18.02.2018)

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 10.30 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn 15.15 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym Po Gorzkich Żalach Msza św. i uroczyste zakończenie Rekolekcji z błogosławieństwem rekolekcyjnym.

NOWY ROK 2018                                                    4-Duch

Św. Augustyn powiedział: Swoją przeszłość powierz Bożemu Miłosierdziu, Teraźniejszość – Jego Miłości, A przyszłość – Opatrzności.

Na nadchodzący 2018 rok, który przeżywamy pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzę: Aby Duch Święty otworzył Wasze serca, oczy i umysł i aby Jego światło prowadziło Was przez ciemności życia. By każdy Wasz dzień był wypełniony miłością: zarówno do Boga, jak i innych ludzi, Żebyście zawsze widzieli w każdej sytuacji najlepsze wyjście By każda trudność stanowiła dla Was jedynie niewielkie wyzwanie. Życzę miłości, takiej, która da Wam szczęście, poczucie akceptacji; którą możemy dawać i którą możemy brać. Życzę umiejętności zatrzymania się w codziennym pędzie i tego, by nie zapomnieć, co jest tak naprawdę ważne. Życzę wiary w siebie, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, podejmowania trafnych decyzji w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim zdrowia i spokoju ducha. Niech to będzie dla Was dobry rok! Szczęść Boże!

BOŻE NARODZENIE 2017                                      boże-narodzenie

Bóg staje się człowiekiem i przez to, uczy nas, że najważniejsza jest miłość. Tworząc w rodzinie wspólnotę przyjaźni i miłości możemy każdego dnia doświadczać mądrości słów świętej Matki Teresy z Kalkuty: „zawsze ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”.

Boże Narodzenie to czas, kiedy nawet samotność nie jest sama. Biel wigilijnego stołu jednoczy dusze, serca i myśli. Tajemnicza cisza tej świętej nocy wypełnia nas pragnieniami… pragnieniami bliskości.

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzę bliskości drugiego człowieka. Życzę bliskości nieba; bliskości światła, które jest dobre i szczere; bliskości dobra pukającego do drzwi Waszego serca. Życzę Wam bliskości piękna bycia razem. Życzę Wam bliskości aniołów – radosnych przybyszów, wędrowców nadziei, mieszkańców nieskończoności…

WIELKANOC 2017                                                       d456562447

Kolejny już raz stajemy przed tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Od Krzyża przechodzimy do pustego Grobu, aby odnowić w sobie życie, które Jezus daje nam przez swoje zmartwychwstanie.

Dzieląc się z Wami tą Radosna Nowiną składam Wam Drodzy Parafianie i mili Goście najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Jezusa odnowi w Waszych sercach nadzieję na zwycięstwo światła nad ciemnością, miłości nad nienawiścią, niech napełni Was odwagą i wiarą, by przy pustym Grobie stanąć bez cienia wątpliwości. Życzę wiary żywej, która nie pozwoli zapomnieć o wielkiej miłości Boga do człowieka. Niech ta miłość towarzyszy wszystkim, niech przemienia świat, usuwa grzech, prowadzi w bramy Królestwa. Życzę, aby Żyjący Zbawiciel objawił się w Waszym życiu tak jak uczniom w Emaus, abyście ucieszyli się Jego obecnością jak apostołowie w Wieczerniku w niedzielę Zmartwychwstania, abyście z odwagą Marii Magdaleny ponieśli Dobrą Nowinę rodzinom i znajomym.

Niech Chrystus Pan Zmartwychwstały będzie dla Was umocnieniem w Waszym codziennym życiu.

Pielgrzymka 29 i 30. 08.2017                                 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Zdjęcia z Pielgrzymki Parafialnej w Galerii: PIELGRZYMKA 2017 ( 105 zdjęć na 6 stronach)

Dożynki Parafialne, 20.08.2017                           OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Zdjęcia z Dożynek Parafialnych w Galerii: DOŻYNKI 2017 (32 zdjęcia na 2 stronach)

Błogosławieństwo dzieci, 22.06.2017                OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zdjęcia z poświęcenia wianków i błogosławieństwa dzieci w Galerii: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI 2017 (99 zdjęć na 5 stronach)

BOŻE CIAŁO, 15.06.2017                                            OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Zdjęcia z Bożego Ciała w Galerii: BOŻE CIAŁO 2017 (179 zdjęć na 9 stronach)

Modlitwa o urodzaje                                                  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 
Każdemu z nas do życia potrzebny jest pokarm. W zabieganiu o sprawy doczesne i wieczne potrzebne jest Boże błogosławieństwo. W Kwartalne Dni Modlitw o Urodzaje my też modliliśmy się o jak najlepsze plony, o błogosławieństwo Boże w pracy, o opiekę Matki Bożej.
Zdjęcia z modlitw o urodzaje w Galerii: URODZAJE 2017 ( 29 zdjęć na 2 stronach)

Odpust, 3.05.2018                                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 
Jak co roku, w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, przeżywaliśmy uroczystości odpustowe w naszej parafii. W tym roku Mszy św. odpustowej przewodniczył i wygłosił kazanie, nasz Rodak ks. Mateusz Sławiński. Niech Matka Boża Królowa Polski ma w opiece naszą parafię i wszystkie rodziny.
Zdjęcia z Odpustu Parafialnego w Galerii: ODPUST 2017 (59 zdjęć na 3 stronach)

Parafialna Droga Krzyżowa, 9.04.2017              OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Niedzielę Palmową po raz szósty przeżywaliśmy  Parafialną Drogę Krzyżową. W tym roku Droga Krzyżowa rozpoczęła się Gorzkimi Żalami odprawianymi w kościele o 15.15. O 16.00 celebrowaliśmy Mszę św. Po Mszy św. – około 16.45 wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową. Trasa tegorocznego rozważania Męki Pańskiej wiodła Zagumniami i zakończyła się przy krzyżu na granicy z parafią Pełkinie – Wygarki.
Bóg zapłać za modlitwę i udział w tym nabożeństwie.
Zdjęcia z tegorocznej Parafialnej Drogi Krzyżowej w Galerii: DROGA KRZYŻOWA 2017 (90 zdjęć na 5 stronach)

Niedziela Palmowa, 9.04.2017                             OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Panie z Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet znów nie zawiodły. Na Niedzielę Palmową przygotowały dwie palmy – dużą dla dorosłych i mniejszą dla dziewczynek. Palmy te, poświęcone wraz z innymi palmami przyniesionymi przez wiernych, zostały uroczyście wniesione do kościoła i umieszczone w prezbiterium. Dziękujemy Paniom za podtrzymywanie tradycji, za włożoną pracę i zaangażowanie. Zdjęcia z tegorocznej Niedzieli Palmowej w Galerii: PALMOWA 2017. ( 46 zdjęć na 3 stronach)

Pełkinie, 8.04.2017                                                     adoracja_Najswietszego_Sakramentu

Zakończyło się nawiedzenie naszych domów przez Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Trwało ono we wszystkie soboty Wielkiego Postu. Pozostały wspomnienia wciąż świeże i mocne. Warto wracać do tych wydarzeń. Warto pokusić się o jakieś refleksje, może postanowienia. Czy spotkałem się z Nim jak przyszedł, przychodzi, do mnie? Co powiedział w głębi serca? Panie Jezu, przez karty Ewangelii dawałeś nam wielokrotnie znak, że jesteś ze swoją łaską i błogosławieństwem pośród nas, w codziennym życiu rodziny, którą trzeba oprzeć na zawierzeniu Tobie. W swoim ziemskim życiu wielokrotnie uczestniczyłeś w różnych momentach życia rodzinnego: Ty sam przyszedłeś do domu Zacheusza, by zasiąść w Jego domu przy stole, byłeś obecny w Kanie Galilejskiej, wskrzesiłeś, jedynego syna matki, mówiłeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Jezu Chryste, byłeś pośród tych którzy potrzebowali Twego Słowa, umacniałeś nadzieję i wiarę, nadawałeś miłości nową siłę. Dziś też jest wiele sytuacji w których się gubimy, kiedy potrzeba nam Twojej obecności i Twojego Miłosierdzia. Odważyliśmy się, Jezu, spojrzeć z ufnością w Twoje oczy i odkryliśmy Twoje miłosierne spojrzenie; spojrzenie gotowe przebaczać każdy nasz grzech; spojrzenie, które przemienia życie i leczy rany naszych dusz; spojrzenie, które zaspokaja najgłębsze pragnienia naszych serc. Dziękujemy, nasz Dobry i Miłosierny Panie, za Twoje otwarte Serce, za Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Panie Jezu, otwórz nam na nowo oczy; pozwól odkryć wartość życia małżeńskiego i rodzinnego; daj zauważyć własną żonę, własnego męża, swoją rodzinę; błogosław naszym dzieciom i prowadź ich swoimi drogami, aby zawsze były wierne Tobie i Twoim przykazaniom. Daj nam odwagę do dawania świadectwa naszej wiary w domu, w parafii, w miejscu pracy, w czasie święta i w codzienności. Dotykaj nas i przemieniaj nas. Daj nam, Panie, odczuwać Twoją obecność każdego dnia. Naucz nas ufać i pomóż na nowo wypływać na głębię. Mimo zniechęcenia, mimo słabości, pozwól kroczyć po wodzie, gdy przeżywamy nasze życiowe burze.

Wielki Post 2017                                                    post

Nie ściemniaj! Na pewno w coś wierzysz! Na przykład w to, że w piątek obejrzysz dobry mecz, że Twoja drużyna wygra… Że jakoś przetrwasz to, że teraz brakuje Ci kasy… Wierzysz w to, że dziś smacznie zjesz, że będziesz miał święty spokój, że nikt nie będzie Ci się wtryniał w Twoje sprawy, Twoje hobby, Twoje pasje… A może wierzysz w to, że naprawdę wszystko będzie dobrze. Że ktoś zawsze się o Ciebie zatroszczy, że Twoje dzieci czy wnuki będą piękne i szczęśliwe… Jakże intrygująca jest wiara chrześcijan. Wierzymy w to, że Ktoś nad nami czuwa, że ma co do nas swoje plany… I ma te plany właśnie teraz. Ma w każdej chwili, w każdej sekundzie. Chce, byś się modlił, byś szukał miłości… Chce, byś zerwał z grzechem… Bo tylko grzech jest nie od Niego… A mecz, dobra drużyna, dobrzy ludzie troszczący się o Ciebie, smaczne jedzenie, spokojny odpoczynek, szczęście dzielenia swego życia z drugim człowiekiem – zawsze pochodzi od Niego.

Pełkinie, 3-5.03.2017                         Cudowny-obraz-Jezusa-Milosiernego-oblicze

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Pełkinie 2.03. – 5.03.2017 CZWARTEK (2.03.2017)

10.00 Msza św. z nauką dla dzieci17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich na rozpoczęcie Rekolekcji.

PIĄTEK (3.03.2017)

10 .00 Msza św. z nauką dla dzieci17.00 Droga Krzyżowa17.30Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

SOBOTA (4.03.2017)

10.00 Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem dla chorych i starszych14.30-16.30 Spowiedź rekolekcyjna17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży pracującej, studiującej i szkolnej

NIEDZIELA (5.03.2017)

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 10.30 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn15.15 Gorzkie żalez kazaniem pasyjnym Po Gorzkich Żalach Msza św. i uroczyste zakończenie Rekolekcji z błogosławieństwem rekolekcyjnym.

Pełkinie 11.02.2017                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

W sobotę 11.02.2015 r., we wspomnienie NMP z Lourdes, przeżywaliśmy kolejny Parafialny Dzień Chorych. W tym dniu o 10.00 została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji chorych. Chorzy przygotowali się do tej uroczystości przez przyjęcie Sakramentu Pokuty. W czasie Mszy św. chętni i będący w stanie łaski uświęcającej przyjęli Sakrament Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie modliliśmy się za chorych i razem z chorymi. Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończyła się uroczystym błogosławieństwem każdego chorego – na sposób lourdzki. Dziękujemy wszystkim chorym i starszym za przybycie do naszej parafialnej świątyni. Było naprawdę dużo osób. Podziękowania kierujemy też do wszystkich, którzy pomogli starszym i chorym dotrzeć do naszego kościoła. Wszystkim Bóg zapłać.

Pełkinie, luty 2017                        OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Już po raz trzeci nasi parafianie – młodzież i dorośli – przygotowali i wystawili Przedawnienie Bożonarodzeniowe. Tym razem była to sztuka: „Zanim przyjdzie Bóg”. Nasi aktorzy wysoko postawili sobie poprzeczkę, jeżeli chodzi o grę aktorską. Wszystko wyszło wspaniale. Pełna sala podziwiała grę naszych aktorów. Bóg zapłać za przygotowanie jasełek i zaangażowanie we wcielenie się w poszczególne role. Szczególne podziękowanie dla p. Ryszarda Wróbla za przygotowanie podkładów i efektów specjalnych. Zdjęcia z tegorocznych jasełek w Galerii: JASEŁKA 2017 (130 zdjęć na 7 stronach)

NOWY ROK 2017                                                      p5231845a

Ksiądz Jan Twardowski w wierszu „Noworoczne życzenia” napisał: Jak często z okazji Nowego Roku życzymy sobie zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Jak często ta nasza pomyślność jest niebezpieczna. Może obrócić się przeciw nam. Życzmy sobie pomyślności Bożej, czyli tego, żeby wszystko działo się po myśli Pana Boga.”

Kochani! U progu Nowego Roku 2017 życzę Wam i ja więcej Pana Boga, więcej Pana Boga w sercu, w domu, w parafii, firmie, szkole i Ojczyźnie. Aby każdy człowiek był darem największym. Abyśmy w Nowym 2017 Roku mogli być światłem dla innych. Życzę Wam, aby ten Nowy Rok był błogosławiony w Waszym życiu. Aby był kolejnym krokiem na drodze świętości. Przeżyjmy te 365 dni razem z Chrystusem, a będzie to rok pełen szczęścia, radości i miłości w naszym życiu. Tego z całego serca Wam życzę. Ks. Roman

BOŻE NARODZENIE 2016                                     swieta-rodzina

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…” Błogosław całe Pełkinie, jej mieszkańców i wszystkich Gości.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Drogim Parafianom i wszystkim Gościom spędzającym u nas Święta, życzę: Niech ten radosny czas upłynie w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech Wasze serca i serca Waszych bliskich napełnią się Bożym Pokojem i Radością, byście mogli je rozdawać na każdym kroku – zwłaszcza tam, gdzie niepokój. Niech Bóg, który jest Miłością udzieli Wam wszystkim światła i pokoju, miłości i życzliwości wzajemnej oraz niech będzie pośród Was. Niech Boża Dziecina rozpromienia swoim blaskiem Wasze życie, dodaje sił i ufności. Niech Dzieciątko Jezus umacnia Waszą nadzieję, pomnaża wzajemną życzliwość, obdarza zdrowiem oraz błogosławi wszelkimi łaskami. Niech Nowonarodzony Pan podniesie swoją dłoń i Wam błogosławi. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia! Ks. Roman

Pełkinie, 27.11.2016                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W I niedzielę Adwentu sześć Dziewcząt zostało przyjętych do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej (DSM). Są to: Julka, Zuzia, Olga, Kasia, Emilka i Amelka. Mariusz został przyjęty do grona ministrantów. Obrzędu tego dokonał Ks. Proboszcz podczas Mszy Świętej o godz. 10.30. Dziewczęta te przez kilka miesięcy przychodziły na spotkania, modliły się i przygotowywały się do tej Uroczystości. Pięć Zadań Dziecka Maryi – Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców. – Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość. – Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni. – Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne. – Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy kolejne Dziewczynki do wstąpienia w grupę DSMu i chłopców do wstąpienia do ministrantów.

Adwent  2016                                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cuda się zdarzają. Można przeżyć Adwent, ani razu nie będąc w Lidlu, Auchanie, Galerii Pruchnickiej, ani żadnym innym miejscu, w którym wszystko krzyczy: „kup, kup, kup, promocja jest, kup”. A to wszystko w klimacie prześlicznych choinek, robiących bardzo pozytywne wrażenie kolorowych światełek, aniołków i bogatych w prezenty mikołajów (celowo litery nie są wielkie, bo Aniołowie i Mikołaj, to inna „bajka” – są w niebie, a nie w M1 i przychodzą z nieba, naprawdę). Pamiętajmy, że sklepy siłą rzeczy muszą być obok tego, co najważniejsze w grudniu – bo jak można z pasją robić zakupy i prezenty, a bez pasji prosić Boga, by w naszym życiu narodziła się prawdziwa miłość? Pan Bóg chce zawsze być tam, gdzie są ludzie. Tylko, czy zmieścimy Go w naszym sercu, gdy zapchamy je: kurczakami, pizzą, hamburgerami, wystrzałowymi sukieneczkami, lodami, kawą, najnowocześniejszymi tabletami, super tanią nową skórzaną kurtką… a nie nakarmimy go małym, białym Komunikantem? Okna umyte? Wszystko kupione? Świetnie. Ale czy potrafisz być obok tego, by być w tym, co najważniejsze? Czy starasz się tak bardzo, jak przy myciu okien, by relacje z człowiekiem, z którym żyjesz, który jest obok, były przeźroczyste? Czy „kupisz” w sakramentach, na Adoracji, tyle Bożej mądrości, miłości i przebaczenia, by ten, ta obok chciał, chciała przy Tobie być? Czy szukając znakomitego prezentu – tak samo szukasz Boga? Adwent i Boże Narodzenie łatwo spędzić byle jak, gdzieś obok, a nie w tym, co najważniejsze. Co jest najważniejsze? Nasze nawrócenie i odnowiona miłość. Jezus się nie patyczkował. Urodził się w śmierdzącej (jak nasze grzechy) stajni, choć obok były kolorowe gospody pełne zapewne beztroskich i rozbawionych ludzi. Ludzi, którzy pewnie zdążyli porobić zakupy i zarezerwowali sobie nawet zawczasu miejsce w gospodzie. Tacy zaradni. A nie zauważyli, że ktoś obok potrzebuje ich miejsca, ich otwartości, ich obecności. Nie zauważyli, że Bóg przychodzi i ich potrzebuje. Jezus przychodzi zawsze tam, gdzie jest zapraszany. Nie chce być obok, ale w samym centrum (w centrum handlowym też). Centrum tego, co jest w Tobie – Twoich spraw, radości, kłopotów. Jezus chce narodzić się pośrodku Twojej bezradności i grzechów i sprawić, by grzech i bezradność na zawsze były obok.

Listopad 2016                                                     156b

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście owocność naszego włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza i zaangażowania, od obudzenia naszej wiary. Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli trud duchowego przygotowania. By ten Akt dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobistej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać Swe Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia. Stąd też, pierwszym nakazem chwili jest modlitwa do Ducha Świętego, ponieważ bez Jego pomocy nikt nie jest w stanie wyznać, iż „Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3).(Z Listu pasterskiego Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana) Wsłuchując się w apel księży biskupów, chcemy włączyć się w trud duchowego przygotowania do tej ważnej uroczystości.

Modlitwa codzienna do Chrystusa Króla

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, * Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!* Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,* który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego * i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, * wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. * Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.* Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. * Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu * przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. * Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. * Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,* dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, * wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.* Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, * wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. * Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. * Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, * na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. * Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, * teraz i na wieki wieków Amen.

Listopad 2016                                                    ktsk-056

Potoki mają swe łoża – I mają granice morza Dla swojej fali – I góry, co toną w niebie, Mają kres dany dla siebie, Nie pójdą dalej!

Lecz serce, serce człowieka, Wciąż w nieskończoność ucieka Przez łzy, tęsknoty, męczarnie I wierzy, że w swoim łonie Przestrzeń i wieczność pochłonie I niebo całe ogarnie

Adam Asnyk „Bez granic”

Rozpoczęliśmy kolejny listopad w naszym życiu. Czy dotrze do głębi naszego serca prawda o tym, że przeminiemy? Że nasze ziemskie życie dobiegnie do mety? Że ta meta będzie dla nas nowym początkiem, bo przecież tak naturalnie poszukujemy nieskończoności?

Ponoć w niebie jest bardzo pięknie, cudownie, anielsko, spokojnie, szczęśliwie. Bez łez i bólu. Sama MIŁOŚĆ W CZYSTEJ POSTACI. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.” To chyba najbardziej konkretne zdanie z Pisma Świętego o niebie (Pierwszy List do Koryntian 2, 9). Jest tam tak pięknie, że nie da się tego wyobrazić. Jest tam tak cudownie, jak najcudowniejsze jest coś na ziemi, tylko nieskończenie cudowniej. Czy Twój dom, Twoje hobby, Twoja praca, Twój wolny czas, to klimat MIŁOŚCI dla innych? Jeśli nie, zacznij się w końcu do nieba szykować, bo tam nieprzyszykowanych nie przyjmują…

Módlmy się gorąco za tych, którzy nas poprzedzili, odeszli przed nami, i czekają na naszą pomoc.

Październik 2016                                               rozanieca1

Różaniec – cudowny skarb

I tak nadszedł jesieni czas. Dni stały się o wiele, wiele krótsze. No i słońce – ta piękna dzienna gwiazda – wędruje po nieboskłonie coraz niżej, przy tym – choć piękna jest i teraz, jesienią – grzeje jednak słabiej, niż to latem bywało. Ale przed nami ciągle jeszcze (jeśli Pan Bóg pozwoli), przepiękna złota jesień! Jakże ślicznie wyglądają jesienne drzewa! Płonące złotem klony, cudowne białokore brzozy o złocistych liściach, potężne dęby grające cudownym brązem swojego listowia, buki, które czerwienią się tak pięknie na tle zielonych iglastych lasów, i wiele innych drzew. Jakaż cudowna jest ta złota polska jesień! Kilka lat temu była modna piękna piosenka: „Złota polska jesień, jesień przebogata, słońcem cię nie zmęczy, tak jak środek lata…”. Październik, choć tak jesienny, może być przepiękny! Dobry, kochany Boże! Spraw, żeby tegoroczny październik był piękny, złoty, ciepły. Przecież to miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej. W październiku przeżywamy ogromną radość. Codziennie. Każdego dnia, wspólnie, w malutkich kościołach i w wielkich świątyniach, zbiera się lud Boży, aby odmawiać Różaniec święty. A Różaniec – to nasz cudowny skarb. Modląc się na różańcu – wszystko można wyprosić u Matki Najświętszej i Jej umiłowanego Syna – Jezusa. Różaniec jest ukochaną modlitwą wielu zwyczajnych i wielu sławnych, pobożnych ludzi. Módlmy się wszyscy na różańcu! Matka Boża o to nas prosi.

Pełkinie – Kalwaria, 11.09.2016                              NIKONCOOLPIX L23  W niedzielę 11.09.2016 roku przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego nasza parafia tradycyjnie już pielgrzymowała do Kalwarii Pacławskiej. Była to już 17 parafialna pielgrzymka autokarowa do tego Sanktuarium. Jesteśmy wierni zapoczątkowanej przez ks. Jana Rzeszutka tradycji pielgrzymowania na Mały Odpust w Kalwarii Pacławskiej. Co roku zabieramy własne, rodzinne i parafialne intencje i wyruszmy w drogę, by przedstawić je Panu Bogu przez przyczynę Matki Bożej Słuchającej. Chcemy też oddać publiczny hołd i cześć Świętemu Krzyżowi. Zdjęcia z tegorocznej pielgrzymki w Galerii: KALWARIA 2016 ( 30 zdjęć na 2 stronach)

Pełkinie 3.09. 2016                                          imgp2386a

W Roku Miłosierdzia na cel naszej corocznej pielgrzymki autokarowej wybraliśmy trzy sanktuaria w diecezji tarnowskiej. Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie Pan Przewodnik w sposób bardzo przystępny i z ogromnym zaangażowaniem opowiedział nam historię sanktuarium oraz historię życia, męczeństwa i kultu bł. Karoliny. Karolina Kozkówna jest pierwszą polską męczennicą i pierwszą dziewczyną ze wsi beatyfikowaną w kościele polskim. Jej relikwie znajdują się w sarkofagu umieszczonym w głównym ołtarzu świątyni. Jest to jedyne miejsce na świecie gdzie parafianka kościoła pochowana jest pod mensą głównego ołtarza swojego parafialnego kościoła. Początkowo ciało spoczywało w grobie na cmentarzu, po trzech latach przeniesiono je na plac przykościelny, potem do kruchty kościoła. Sanktuarium jest najczęściej odwiedzane 10. i 18. dnia każdego miesiąca. Pierwszy z tych dni to pamiątka beatyfikacji – 10 czerwca 1987 r. 18 dzień każdego miesiąca to pamiątka męczeństwa – dnia w którym Karolina została uprowadzona do pobliskiego lasu i tam w obronie swojej godności poniosła śmierć z rąk rosyjskiego żołnierza. Zawsze w ten dzień wierni uczestniczą w Drodze Krzyżowej podążając szlakiem męczeństwa, który wyznaczyła Karolina, uciekając przed oprawcą. Zabawa to nie tylko kult bł. Karoliny, ale i wiele inicjatyw podejmowanych w imię błogosławionej. Jedną z najważniejszych jest budowa Centrum Leczenia Traumy Powypadkowej w Zabawie. Pierwszym etapem realizacji całej idei było powstanie pomnika „Przejście”, który jest jedynym tego typu monumentem mającym nie tylko upamiętniać ofiary wypadków komunikacyjnych, ale także pełnić funkcję terapeutyczną wobec rodzin cierpiących po stracie najbliższych. Sanktuarium w ciągu roku jest odwiedzane przez bardzo wielu młodych, którzy pragną bł. Karolinę uczynić swoją przewodniczką na trudnej drodze dorastania. Odwiedziliśmy też zrekonstruowany dom rodzinny bł. Karoliny w Wał-Rudzie w przysiółku Śmietana. Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie Wizytę w tym sanktuarium rozpoczęliśmy od przejścia przez Bramę Miłosierdzia i od uczestnictwa we Mszy św. odprawianej przez naszego ks. proboszcza. Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej to jedno z najstarszych i najliczniej odwiedzanych sanktuariów w południowo-wschodniej Polsce, jest najważniejszym ośrodkiem kultu maryjnego w diecezji tarnowskiej. Największym skarbem jest pochodzący z pierwszej połowy XVI wieku słynący łaskami – ukoronowany w 1904 roku – wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej, Ojciec Redemptorysta – nasz przewodnik – przybliżył nam historię sanktuarium. Razem odwiedziliśmy – znajdujące się pod dziedzińcem sanktuaryjnym – Muzeum Misyjne. Zawiera ono eksponaty dostarczone przez misjonarzy redemptorystów pracujących w Ameryce Południowej, głównie w Argentynie, Brazylii i Boliwii. Odwiedziliśmy znajdujące się obok Muzeum Sanktuaryjne. Wśród eksponatów znajdują się dokumenty przybliżające przebieg rozbudowy kościoła, obrazy Matki Bożej Tuchowskiej, raporty z przeprowadzonych badań konserwatorskich obrazu oraz szaty liturgiczne z bogatymi haftami. Muzeum Sanktuaryjne dzieli jedno pomieszczenie z ruchomą szopką skonstruowaną przez jednego z polskich redemptorystów. Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach Naszym przewodnikiem po tym sanktuarium był kustosz sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego. W głównym ołtarzu ciężkowickiego sanktuarium umieszczony jest obraz, nieznanego autorstwa, z wizerunkiem Chrystusa. Został namalowany na płótnie o wymiarach 71×53 cm w stylu wczesnobarokowym. Malowidło przedstawia Chrystusa pokrytego ranami, z rękami związanymi, z koroną cierniową na głowie, z płaszczem purpurowym na ramionach i trzciną w ręku. Zwany jest również obrazem „Ecco Homo”. Ks. dr Jerzy Smoleń powiedział: „Patrząc Jezusowi w oczy, trzeba postawić sobie pytanie o to, czy rzeczywiście jestem osobą wierzącą, czy tylko religijną? Odpowiedź na to pytanie warunkuje nasze relacje z ludźmi, bo ten kto jest naprawdę wierzący, nigdy nie postąpi tak, aby odebrać drugiemu chęć do życia. W każdej sytuacji musimy pamiętać, że nie ma takiego grzechu, którego człowiek nie mógłby popełnić, ale też nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby odpuścić. Człowiek musi tylko tego chcieć i nie wolno mu zamykać się na łaskę Bożą. Trzeba uczyć się Jezusowego postępowania i trzeba zaufać Jezusowi. Zaufać po to, aby Jego Oblicze, było naszym obliczem, aby Jego serce było naszym sercem, aby Jego gesty były naszymi gestami. Po to, abyśmy umieli przebaczać i nieść światu nadzieję. ” Na koniec odmówiliśmy
 modlitwę jubileuszową i otrzymaliśmy obrazki z Panem Jezusem Miłosiernym. Ostatnim etapem naszej podróży było Skamieniałe Miasto koło Ciężkowic, o którym krąży wiele legend – jedna ciekawsza od drugiej. Po wspólnym ognisku udaliśmy się w powrotną drogę do domu. W czasie pielgrzymki nie zabrakło modlitwy, skupienia, adoracji, śpiewu i humoru. Pełni wrażeń i podziwu nad pięknem naszej ojczystej ziemi, umocnieni duchowo, szczęśliwie powróciliśmy do domu. Pielgrzymka odbyła się w sobotę 3 września 2016 roku. W pielgrzymce uczestniczyło 48 osób. Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę i stworzenie pięknej wspólnoty. Zdjęcia z tegorocznej Pielgrzymki Parafialnej w Galerii: PIELGRZYMKA 2016 (124 zdjęcia na 7 stronach)

Pełkinie, 26.08.2016                                      1376913472

AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia! W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny, ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych, wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże. Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna. Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia. Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych. Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie. Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu i każdego z nas. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen.

Pełkinie, 21.08.2016  OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W niedzielę 21 sierpnia 2016 roku w naszej parafii przeżywaliśmy GMINNE I PARAFIALNE DOŻYNKI, które rozpoczęły się uroczystą Mszą św. dziękczynną za tegoroczne zbiory. Mszę św. koncelebrowali: Ks. Władysław Dubiel z Pełkiń-Wygarek, ks. Krzysztof Pelc z Surochowa i ks. Roman Cieśla z Pełkiń. W czasie tegorocznych Dożynek dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że pobłogosławił naszej pracy, że udzielił bogactwa deszczu i promieni słonecznych, że pozwolił wzejść, rozwijać się i zaowocować temu, co zostało posiane bądź posadzone. Dziękowaliśmy Panu Bogu, że daje nam chleb i owoce ziemi, abyśmy mogli wzmacniać nasze ciała oraz wszechstronnie się rozwijać. Do naszej wdzięczności za dobroć i miłość Bożą względem nas dodaliśmy nieśmiałą prośbą, by Pan Bóg strzegł nas i prowadził na drogach naszego życia. Starostami dożynek byli: Jan Machała z Wólki Pełkińskiej i Maria Grunt z Pełkiń. Wójt Gminy Jarosław p. Roman Kałamarz przybył na Gminne Święto Plonów wraz z sekretarzem Gminy Elżbietą Grunt, skarbnikiem Gminy Tomaszem Gołąbem, przewodniczącym Rady Gminy Antonim Gwoździem i innymi przedstawicielami Gminy. Nie zabrakło też dyrektorów i nauczycieli pełkińskich szkół: Leszka Szczybyły – dyrektora Gimnazjum i Sybilli Gielarowiec – dyrektora Szkoły Podstawowej. Na Dożynki wraz z sołtysami i radnymi gminy Jarosław przybyły delegacje z wieńcami żniwnymi z Muniny, Surochowa, Zgody, Makowiska, Morawska, Kostkowa, Wólki Pełkińskiej, Woli Buchowskiej. Mieszkańcy Pełkiń przygotowali 4 wieńce dożynkowe: Okroługi, od strony Ujeznej, centrum Pełkiń i Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet. Na Dożynkach gościliśmy również rolników i mieszkańców Pełkiń oraz okolicznych miejscowości. Nad całością czuwał sołtys Dariusz Czereba. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do rodzin przybyłych na Dożynki z dziećmi, że uczą poszanowania naszych tradycji i wartości katolickich.

Dożynki przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze. Było wiele uciechy i zabawy, zwłaszcza podczas rozgrywanych konkursów. Wszyscy uczestnicy dożynek mogli posmakować pysznych dań oraz różnych wspaniałych wypieków. Spośród wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa eksponatów – dawnych narzędzi do uprawy roli, prac polowych oraz sprzęty domowego użytku – zgromadzonych przez p. Władysława Chajkę. Wszyscy chętni mogli przejechać się bryczką. Nie zabrakło wielu atrakcji dla dzieci.

SZANOWNI ROLNICY, MIESZKAŃCY GMINY JAROSŁAW I PARAFII PEŁKINIE! Życzę Wam wytrwałości, satysfakcji i radości z wykonywanej pracy. Życzę społecznego uznania i należnego szacunku. Życzę obfitości łask Bożych. Niech w Waszych domach i Waszych rodzinach zagości szczęście i pomyślność. I dobrej pogody, tak bardzo potrzebnej przy pracy wykonywanej w gospodarstwie. Życzę Wam wszystkim, aby chleba w waszych domach zawsze było pod dostatkiem. Niech kłos darowany nam przez ziemię będzie wyrazem naszej miłości i wdzięczności do Boga oraz czci do ziemi, która nas karmi. SZCZĘŚĆ WAM BOŻE!.

Zdjęcia z Dożynek: ŻNIWA PRZED LATY (72 zdjęcia na 4 stronach), PRZYGOTOWANIE DO DOŻYNEK (66 zdjęć na 4 stronach), DOŻYNKI CZ.I (220 zdjęć na11 stronach), DOŻYNKI CZ.II (213 zdjęć na 11 stronach)

  Pełkinie                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Pekinie, 27.06.2016                       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozpoczął się czas zasłużonego wypoczynku po trudach roku szkolnego – WAKACJE. Starajmy się mądrze zaplanować i wykorzystać ten czas. Niech nie będzie on pozbawiony obecności Boga, ani też wrażliwości na drugiego człowieka. Nie zapominajmy o modlitwie, a zwłaszcza o niedzielnej i świątecznej Mszy świętej oraz o spowiedzi. Rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci, także za ich wychowanie religijne. Uczmy nasze dzieci szacunku do drugiego człowieka spotykanego na ścieżkach życia, jak też do całego świata stworzonego, który jest widzialnym znakiem miłości Boga do nas. Wszystkim rozpoczynającym wakacje i urlopy życzymy udanego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń. Życzymy, aby nadchodzące wakacje były ciekawe, radosne, a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. Niech będą też czasem pogłębiania przyjaźni z Bogiem! Zaproście Pana Boga do wspólnej podróży nad morze…, poszukajcie Go na leśnej ścieżce…, pozdrówcie na górskim szlaku…, uklęknijcie przy przydrożnej kapliczce i spójrzcie w niebo… Przypominamy też o stosownym stroju, którego wymaga świątynia i liturgia w niej sprawowana. W ten sposób dajemy świadectwo naszej dojrzałości religijnej. Gorąco prosimy, aby nasze zachowanie w czasie zwiedzania kościołów było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zatem pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy. Módlmy się, by Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Wakacje to jest także sprawdzian naszej wiary.

   Pełkinie, 23.06.2016                   DSCN0919a

Dziękuję, że znosiłeś to, czego nie sposób było znieść, że robiłeś coś z niczego, że dawałeś, mając puste kieszenie, że wybaczałeś, choć nie przepraszałam, że kochałeś, gdy kochać się nie dało, że mnie wychowałeś i że to wszystko Ci się udało!

Dziś Dzień Ojca. Nie wiem jak to jest być ojcem. Nie wiem co czuje mężczyzna, gdy słyszy komunikat: „wiesz…, jesteś tatą, mamy dziecko”. Ale wiem, że to zmienia WSZYSTKO. Jestem tylko kapłanem i składam głęboki szacunek wszystkim kochającym ojcom. Panowie! Jesteście wielcy! Wszystkim ojcom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia. Wielu łask płynących od Pana Boga potrzebnych do wypełnienia ojcowskiego powołania, zdrowia, sił, męstwa w wypełnianiu codziennych zadań oraz czerpania wzoru z naszego Boga, najlepszego Ojca. Niech postawa św. Józefa – głowy Świętej Rodziny, będzie przykładem przez całe życie. Natomiast obecność w Waszym życiu dzieci, mimo wielu obowiązków i wyrzeczeń wobec nich, codziennie napełnia Was radością. Wszystkim ojcom życzymy błogosławieństwa Bożego!!!

  Pełkinie, 8.06.2016                                     OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Wszystkim, którzy w trudnych chwilach po śmierci naszego ukochanego męża, taty i dziadzia Kazimierza Jakubowskiego okazali serce, troskę pomoc i współczucie, a przede wszystkim ofiarowali modlitwę, składamy serdeczne Bóg zapłać. Niech Dobry Bóg wynagrodzi każdemu z Was. Żona, synowie, synowe, wnuki i rodzina

   Pełkinie, 5.06.2016                                    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy Św. Franciszek Salezy

Dziś w nocy zmarł nagle P. Kazimierz Jakubowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pełkiniach. Pogrzeb śp. Kazimierza odbędzie się we wtorek, 7 czerwca 2016 r. O 13.00 wyprowadzenie zmarłego z kaplicy do kościoła. W kościele Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia. O 14.00 Msza św. pogrzebowa i odprowadzenie śp. Kazimierza na miejscowy cmentarz.

Śmierć przyszła niespodziewanie, niechciana. Zakradła się jak złodziej, by odebrać jeszcze jedno życie. Przyszła za wcześnie, przekreślając plany i marzenia. Wierzę jednak, że Pan Dyrektor żyje w każdym, kto Go znał. Wierzę, że każdy uczeń Pana Dyrektora jest pomnikiem Jego pamięci. Choć żegnam Cię Panie Dyrektorze ze smutkiem, to jednak przyświeca mi chrześcijańska nadzieja, że dobry i miłosierny Bóg, u którego dobre czyny idą za człowiekiem – a Ty ich przecież tyle uczyniłeś – otworzy Ci bramy raju. Drogiej Małżonce, Dzieciom, oraz całej Rodzinie Zmarłego składam serdeczne wyrazy współczucia. Być przyjacielem to znaczy stanąć u boku tego, który stracił wszelką nadzieję i darzyć Go miłością. Ks. Roman Zdjęcia z pogrzebu: POGRZEB DYR. K. JAKUBOWSKIEGO (91 zdjęć na 5 stronach)

                Pełkinie, 3.06.2016                             OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Błogosławieństwo dzieci

Pragniemy szczęścia w rodzinach, wspaniałych dzieci, dobrych relacji, ale co czynimy, by te dobra stały się naszym udziałem? Czy szukamy rozwiązań na współczesny kryzys rodziny? Czy na co dzień towarzyszy nam świadomość istoty błogosławieństwa dzieci przez rodziców? Rodzice powinni jak najczęściej wypowiadać głośno słowa błogosławieństwa nad dziećmi. Ma to znaczenie religijne, ale i czysto ludzkie, psychologiczne, tworzy zdrową atmosferę. Jest wyrazem akceptacji, zachęty, pokazaniem swojej miłości, troski, uwagi. Naturalnym miejscem udzielania błogosławieństwa jest dom. Drodzy rodzice, błogosławcie swoje dzieci, jeżeli pragniecie, aby były szczęśliwe. Błogosławcie je w różnych okolicznościach ich życia. Błogosławieństwo to duchowa ochrona waszych dzieci, to swoista tarcza broniąca przed złem. Czyńcie codziennie na czołach waszych synów i córek znak krzyża, przyzywając Bożej opieki nad nimi. Wejrzyj Panie, na niewinność tych dzieci i na zatroskanie ich rodziców, błogosław je dziś w swojej dobroci; niech wzrastają w latach, mądrości i świętości. Niech cieszą się opieką swoich Aniołów Stróżów. Ustrzeż je od wszelkiego zła i zlej na nie obfite Twoje błogosławieństwo. (Modlitwa błogosławieństwa dzieci)

Co to znaczy: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”? Czyż Pan Jezus nie stawia dziecka za wzór także ludziom dorosłym? Jest coś takiego w dziecku, co winno się odnaleźć we wszystkich ludziach, jeżeli mają wejść do królestwa niebieskiego. Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi. (Jan Paweł II, List do dzieci)

W czwartek 3 czerwca – na zakończenie Oktawy Bożego Ciała – nasz kościół wypełnił się gwarem dzieci, które przybyły wraz ze swymi rodzicami na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Cieszymy się z obecności dzieci w naszej świątyni parafialnej. Po Mszy św. i poświęceniu wianków, wszyscy wyruszyli w procesji wokół kościoła. Po procesji ks. Proboszcz odmówił modlitwę błogosławieństwa nad wszystkimi dziećmi, a następnie pobłogosławił każde dziecko indywidualnie. To błogosławieństwo ma zapewnić dzieciom zdrowie oraz Bożą pomyślność. Przed pójściem do domu dzieci tradycyjnie zostały obdarowane słodyczami i obrazkami. Zdjęcia w Galerii: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI 2016 (95 zdjęć na 5 stronach)

         Pełkinie, 3.06.2016                            OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Poświęcenie wianków

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała jest szczególnym dniem, podczas którego wierni przynoszą do kościoła wianki zrobione z kwiatów i ziół leczniczych. Wieńce te są symbolem ludzkiej pracy oraz utożsamiają dar Boży służący ludziom i zwierzętom. Wieńcom od dawnych czasów przypisuje się lecznicą moc. Dawniej wierzono, że zapobiegają one urokom. Zarówno wieńce, jak i gałązki brzozowe urwane podczas procesji Bożego Ciała z ołtarzy, miały chronić przed burzami oraz pożarami oraz wszelkimi szkodnikami na polach. Według dawnych wierzeń wianek należało przechowywać cały rok, gdyż z racji, iż jest poświęcony dopiero po roku można go spalić.

       Pełkinie, 26.05.2016                                                OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

Procesja Bożego Ciała

Jak co roku świętowaliśmy UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (26.05.2016). Po Mszy Świętej na stadionie na Garbku rozpoczęliśmy tegoroczną procesję Bożego Ciała. Ołtarze usytuowane były wzdłuż DK 77. Pierwszy ołtarz – koło p. Skupień, drugi – koło krzyża, trzeci – koło Domu Kultury, czwarty – koło p. Kudła. Procesję zakończyliśmy na placu kościelnym. W tym roku po raz pierwszy mieliśmy gotowe elementy ołtarzy. Gorące podziękowania dla przygotowujących ołtarze, dekorującym trasę procesji, wszystkim zaangażowanym w oprawę tegorocznej Uroczystości, wszystkich modlącym się i uczestniczącym w procesji Bożego Ciała. Bóg zapłać. Zdjęcia z tegorocznej procesji Bożego Ciała w Galerii: BOŻE CIAŁO 2016 (70 zdjęć na 4 stronach). Zdjęcia p. Leszek Siuśta.

       Pełkinie, 26.05.2016                                                    DSCN3762

Nie tylko dzisiaj, ale zawsze dziękujemy Mamom za nieprzespane noce, opiekę, troskę, za przekazaną wiarę, za dobroć i miłość bezwarunkową, za cierpliwość, za słowa otuchy w chwilach trudnych, za uśmiech, za wszelkie dobro.

Żyjącym Mamom życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, miłości i troski ze strony najbliższych, radości i uśmiechu na każdy dzień, pociechy z dzieci i opieki tej najbardziej znanej Mamy czyli Maryi.

Mamy, które Pan powołał do siebie, niech dzięki Bożemu Miłosierdziu cieszą się radością życia wiecznego.

        Pełkinie, 23.05.2016                                                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ 

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KS. MATEUSZA

23 maja nasz rodak ks. Mateusz Sławiński obchodził pierwszą rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji naszemu Rodakowi składamy serdeczne życzenia: Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Ci na dalsze lata posługi w Kościele. Niech Najwyższy Kapłan, Jezus Chrystus, będzie źródłem Twojej radości i spełnienia. Niech Chrystus darzy Cię zdrowiem i wytrwałością w realizowaniu powołania. Światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Szczęść Boże.

      Pełkinie, 15.05.2016                                                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących ją dzieci i ich rodzin, ale również dla całej wspólnoty parafialnej. 15 maja 2016 roku, na Mszy św. o 10.30, 15 dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii, przyjęło po raz pierwszy do swojego serca Pana Jezusa. Drogie Dzieci! Życzymy Wam, byście będąc w stanie łaski uświęcającej często przyjmowały Komunię św. Abyście zawsze w sercu miały Pana Jezusa, który umacnia każdego człowieka i prowadzi w życiu. Życzymy Wam obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej. Niech Sakrament Eucharystii umacnia w Was wiarę, nadzieję i miłość. Rodziców prosimy o odpowiedzialność za swoje dzieci. Polskie przysłowie mówi, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Rodzice powinni dawać dzieciom dobry przykład. Jeśli Wy Rodzice będziecie dbali o codzienną modlitwę – tak będą czynić i Wasze dzieci. Jeśli Wy będziecie dbali o niedzielną Mszę św. – będą o nią dbać Wasze dzieci. Jeśli Wy będziecie klękać do spowiedzi – będą to czynić Wasze dzieci. Jeśli Wy będziecie przystępować często do Komunii św. – Wasze dzieci również będą to czyniły. Pomóżcie dzieciom zaprzyjaźnić się z Jezusem Eucharystycznym.

Pełkinie, 25.04., 2.05., 4.05.2016                                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ  Modlitwa o urodzaje 2016

Tam, gdzie gubi się kontakt z ziemią, łatwiej można zgubić kontakt z jej Stwórcą. Każdy przydrożny krzyż przypomina, kto tu naprawdę rządzi (na szczęście!). Warto więc w czasach, gdy matka ziemia coraz bardziej pokryta jest asfaltem, betonem czy kostką pomodlić się pod krzyżem o dobry urodzaj. Szkoda, że obecnie – gdy większość ludzi nie żyje już z uprawy roli – wielu wiernych, zwłaszcza w miastach, zdaje się nie odczuwać potrzeby takiej modlitwy. A przecież każdy z nas potrzebuje Bożego błogosławieństwa dla swej pracy. Ziemia rodząca plony zniknęła nam dziś sprzed oczu, zwłaszcza w miastach. Mamy mleko z kartonika, chleb w folii, cukier w kostkach…, a wszystko w supermarkecie. Może dlatego zapominamy łatwo o tym, że żywność to nie tylko owoc ludzkiej zapobiegliwości, pracy czy technologii, ale że wciąż wiele zależy od słońca i deszczu, na które nie mamy wpływu. Modlitwa o urodzaje jest wyrazem pokory, uznaniem, że wszystko, co podtrzymuje nasze życie, jest darem. Nie przypadkiem modlimy się o „chleb nasz” – a nie tylko o „mój”. Nie wolno myśleć tylko o sobie – modlimy się o chleb nasz, a więc także o chleb dla innych. Kto ma nadmiar chleba, powinien się nim dzielić. W ostatnich latach doświadczyliśmy wielu żywiołów, które w całości lub częściowo zniszczyły nasze uprawy: susza, powodzie, gwałtowne wiatry i burze. Dlatego potrzeba, abyśmy wyprosili u Boga dobrą pogodę i obfite plony dla wszystkich rolników, bo tylko wtedy nie zabraknie nam żywności zdrowej i taniej. W naszej parafii już kolejny raz modliliśmy się o dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy. 25 kwietnia po Mszy św. udaliśmy się procesyjnie na pola w okolicach cmentarza i tam zanosiliśmy modlitwy o Boże błogosławieństwo. 2 maja razem z o. Kazimierzem – w czasie niesprzyjającej pogody, tuż po deszczu i z wiszącymi nad głową chmurami – modliliśmy się na Lechach o jak najlepsze tegoroczne urodzaje. 4 maja przy krzyżu, wśród pól – po Mszy św. koncelebrowanej w plenerze – udaliśmy się na pola, by tam błagać Boga o jak najobfitsze tegoroczne zbiory. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Zdjęcia z Dni Krzyżowych w Galerii: DNI KRZYŻOWE 2016 (65 zdjęć na 4 stronach)

Pełkinie, 3.05.2016                                                                OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odpust parafialny

W ciągu roku liturgicznego każda parafia przynajmniej raz przeżywa uroczystość odpustową. W tym dniu w sposób szczególny czci się patrona parafii, czyli są to jakby imieniny parafii. W naszej parafii czcimy NMP Królową Polski. W tym roku Mszy św. odpustowej przewodniczył o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, misjonarz werbista, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Ojciec Kazimierz wygłosił też okolicznościowe kazanie. Bóg zapłać. Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. W końcu daje okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina. Wszystkie inne zwyczaje i praktyki zewnętrzne związane z parafialnym odpustem mają znaczenie drugorzędne. Zwraca się także uwagę, że działalność różnych kramów odpustowych nie może przeszkadzać wiernym w uczestnictwie we Mszy św. Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Zdjęcia z Odpustu Parafialnego w Galerii: ODPUST 2016 (9 zdjęć)

Przemyśl, 30.04.2016                                                        abpAdamSzal_1 NOWY ORDYNARIUSZ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

 Nuncjatura Apostolska w Polsce informuje, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abpa Józefa Michalika z posługi Metropolity Przemyskiego, zlecając mu – do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę – obowiązki Administratora Apostolskiego i mianował Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji Adama Szala. Księdzu Arcybiskupowi Adamowi z serca gratulujemy nominacji, życzymy pełni darów Ducha Świętego i wstawiennictwa Matki Bożej w pasterskiej pieczy nad naszą Archidiecezją oraz zapewniamy o naszej modlitwie i gotowości do gorliwej współpracy w budowaniu Kościoła lokalnego. Księdzu Arcybiskupowi Józefowi ze wzruszeniem dziękujemy za 23 lata ofiarnej posługi w Archidiecezji Przemyskiej, polecamy nowego Metropolitę i nas modlitwom Księdza Arcybiskupa, życzymy pogodnego, zasłużonego odpoczynku i liczymy na dalszą obecność w życiu naszej Archidiecezji.

Pełkinie, WIELKANOC 2016                               20150102_A-co-jeśli-naprawdę-zmartwychwstał_BS_640x320

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które szczególnie doświadczamy podczas Triduum Paschalnego, jest dla nas wzorem i programem, który pragniemy wypełniać w naszym życiu. To przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła.

Jako duszpasterz, po 40-tu dniach Wielkiego Postu i przeżyciu Triduum paschalnego, radując się ze zmartwychwstania Pana Jezusa, składam całej wspólnocie parafialnej i Gościomserdeczne życzenia: Niech każdy wejdzie do grobu i zobaczy, że „grób jest pusty”,Niech każdy spotka jak apostołowie żyjącego Jezusa w słowie i sakramencie eucharystii,Niech każdy odkryje na nowo w Jezusie nadzieję i perspektywę nowego życia,Niech każdy na tym fundamencie wiary, nadziei i miłości do Jezusa buduje w sobie i wokół siebie nowy świat,Niech misterium śmierć i zmartwychwstania Jezusa znaczy (idąc za nauką papieża Franciszka): prawda, dobro i piękno.Niech światłość zmartwychwstania rozjaśnia nasze ciemności, wskazuje drogę i prowadzi bezpiecznie za Dobrym Pasterzem.Niech otwartość i współpraca z łaską Zmartwychwstałego przenika naszą codzienność i pomaga w realizowaniu naszego życiowego powołania.Niech Chrystus obudzi w nas to co jeszcze uśpione, a światło Poranka Wielkanocnego prowadzi nas przez życie do Wieczności.

Ks. Roman

Pełkinie, 20.03.2016                                                                              OLYMPUS DIGITAL CAMERA W Niedzielę Palmową po raz piąty przeżywaliśmy  Parafialną Drogę Krzyżową. W tym roku Droga Krzyżowa rozpoczęła się Gorzkimi Żalami odprawianymi w kościele o 15.15. O 16.00 celebrowaliśmy Mszę św. Po Mszy św. – około 16.45 wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową. Trasa tegorocznego rozważania Męki Pańskiej wiodła Zagumniami, obok Domu Kultury, a skończyła się na Garbku koło stadionu. Mimo padającej mżawki wierni dopisali. Bóg zapłać za modlitwę i udział w tym nabożeństwie. Zdjęcia z tegorocznej Parafialnej Drogi Krzyżowej w Galerii: DROGA KRZYŻOWA 2016 (59 zdjęć na 3 stronach)

Pełkinie, 20.03.2016                                                                             OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pełkinie Niedziela Męki Pańskiej nazywana jest też Niedzielą Palmową. Już od kilku lat panie z  Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet przygotowują dużą palmę. Od zeszłego roku panie przygotowują dwie piękne palmy. Mniejszą palmę przyniosły dzieci. Poświęcone palmy umieszczone zostały w prezbiterium kościoła. Dziękujemy paniom za zaangażowanie i podtrzymywanie tradycji. Zdjęcia z tegorocznej Niedzieli Palmowej w Galerii: PALMY 2016. (39 zdjęć na 2 stronach)

Pełkinie, 15.03.2016  OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We wtorek 15.03.2016 r. po uroczystej Mszy św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania  młodzieży z kl. III Gimnazjum, ks. abp Józef Michalik – metropolita przemyski – dokonał poświęcenia nowo wybudowanej plebanii w naszej parafii.

Czcigodny Księże Arcybiskupie, drodzy bracia i siostry, zakończyliśmy budowę nowej plebanii – zostało już tylko dokończenie dolnej części elewacji i uporządkowanie terenu. Myślę, że w tym roku uda nam się tego dokonać. Dziś dzień poświęcenia nowej plebanii. Nowa plebania to nie tylko mieszkanie księdza, ale przede wszystkim miejsce spotkań parafian, grup duszpasterskich działających przy parafii. Na nowej plebanii jest dwie salki do takich spotkań. Przy okazji zachęcam do włączenia się w działalność tych grup i do zakładania nowych. Św. Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Poświęcenie plebanii to nie tylko czas podsumowań, ale czas podziękowań. Najpierw przede wszystkim trzeba podziękować Miłosiernemu Bogu, że dane nam było nie tylko rozpocząć, ale dokończyć budowę, za to, że w czasie budowy nie było żadnych wypadków, za to wszystko co było dobre, za wszystkie odebrane łaski. Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za zgodę na budowę nowej plebanii i za duchowe wsparcie, za interesowanie się postępami budowy. Bóg zapłać. Żaden ksiądz nic nie zrobi, gdy nie ma poparcia wiernych. Wyrażam wdzięczność i serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie, zainteresowanie i wszelkie ofiary systematycznie składane na naszą budowę i na potrzeby kościoła w II niedzielę każdego miesiąca. Dzięki nim udało się tak wiele i to bardzo kosztownych prac wykonać. Mam nadzieję, że nikt z tego powodu nie cierpiał biedy, choć zwykle hojniejsze ofiary składają właśnie ludzie biedniejsi. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję również anonimowym ofiarodawcom, którzy włączyli się w to dzieło, którzy chcieli mieć swój udział, swoją „cegiełkę” w zewnętrznym znaku naszej wiary i religijności. Każda złożona ofiara jest wpisywana do księgi finansowej. Dziękuję tym, którzy zbierają w Waszych domach składkę w II niedzielę miesiąca, którzy całkiem bezinteresownie, w pogodę i niepogodę, idą do Waszych domów, by nie zabrakło pieniędzy na parafialne inwestycje. Dziękuję więc: Renacie Grocholskiej, Elżbiecie Wysockiej, Henrykowi Brodowiczowi, Marianowi Gruntowi, Stanisławowi Maciałkowi, Wacławowi Mulawce, Stanisławowi Orłowskiemu, Leszkowi Siuście i Wiesławowi Stępakowi. Serdeczne Bóg zapłać. Ogromna wdzięczność należy się panu Dariuszowi Czerebie, sołtysowi Pełkiń, za optymizm, wszelakie wsparcie, wszechstronną pomoc, bycie na każde zawołanie, doglądanie budowy, za każde życzliwe słowo i pomoc wraz z całą ekipą. Bóg zapłać. Dziękuję panu skarbnikowi Bogusławowi Sawie za rzetelne i uczciwe prowadzenie naszych finansów, za to, że nie zabrakło nam funduszy, że jesteśmy bez długów. Bóg zapłać. Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń. Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa … wtedy proste – dziękuję – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. Dziękuję więc wszystkim, którzy poświęcili swój czas, siły, zarobek i ofiarowali je dla naszego wspólnego dobra. Wymienię ich w kolejności wykonywanych prac: Józef Grunt wraz z ekipą – darmowe prace ziemne i wykopy Ryszard Żołyniak i Łukasz Cholewa – darmowe prace widlakiem Józef Groch i Lesław Groch wraz z synami – darmowe wykonanie dachu Józef Wilczyński i Zdzisław Machała – darmowe prace wykończeniowe i położenie płytek Ryszard Żołyniak – darmowe ofiarowanie desek na całą górną kondygnację plebanii Piotr Lepa – darmowe ułożenie podłóg i schodów Kazimierz i Łukasz Żyski – darmowe prace hydrauliczne Dariusz Czereba – darmowe usługi ciągnikiem, załatwianie spraw związanych z budową. Serdeczne Bóg zapłać. Dzisiejszą Mszę św. odprawiłem prosząc Boga, by wszystkich ofiarodawców hojnie wynagrodził zdrowiem i wszelkimi łaskami. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za wszelką troskę o całą naszą Wspólnotę Parafialną, za okazywaną przez Państwa życzliwość, przyjazną dłoń, która nas wspierała w pracy, za dobre serce, za bezinteresowną pomoc, ofiarność, za ofiarowany czas. Niech Bóg wszystkim po swojemu wynagradza, a Matka Boża Królowa Polski pomnaża zdrowie, siły i niech nie wypuszcza ze Swej troskliwej opieki. Na koniec – prosząc o pasterskie błogosławieństwo i poświęcenie nowej plebanii – wszystkie sprawy parafii zawierzamy Bożemu Miłosierdziu i opiece Matki Bożej Królowej Polski.

IMGP2386

Pełkinie, 15.03.2016                                                     12476574_1050568728318734_1453155568_n We wtorek 15.03.2016 roku ks. abp Józef Michalik udzielił SAKRAMENTU BIERZMOWANIA młodzieży z III klasy Gimnazjum. Bierzmowanie przyjęło 15 naszych parafian i 6 z parafii Pełkinie – Wygarki. W dniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania  życzymy wytrwanie w łasce Bożej, mocy Ducha Świętego, odpowiedzialności, zaangażowania w życie Kościoła, zwłaszcza lokalnego, jakim jest parafia. Niech Duch Święty napełnia Was mądrością, umacnia w wierze. Niech każdy dzień Waszego życia będzie dawaniem świadectwa uzyskanej dziś
Zdjęcia z Bierzmowania w Galerii: BIERZMOWANIE 2016 ( 53 zdjęcia na 3 stronach)

Pełkinie 11.02-14.02.2016                                          sanktuarium_grafik_spowiednikow_3

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Pełkinie 11.02. -14.02.2016

CZWARTEK (11.02.2016)

10.00 Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem dla chorych i starszych 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich na rozpoczęcie Rekolekcji.

PIĄTEK (12.02.2016)

10 .00 Msza św. z nauką dla dzieci 16.30 Droga Krzyżowa 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

SOBOTA (13.02.2016)

10.00 Msza św. z nauką dla dzieci 14.30-16.30   Spowiedź rekolekcyjna 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży pracującej, studiującej i szkolnej

NIEDZIELA (14.02.2016)

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 10.30 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn 15.15 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym Po Gorzkich Żalach Msza św. i uroczyste zakończenie Rekolekcji z błogosławieństwem rekolekcyjnym.

Pełkinie, 6.01.2016                                                       J 067 _DSC3692 W Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) w Domu Kultury w Pełkiniach nasi parafianie wystawili Jasełka. Tegoroczne jasełka były powtórzeniem zeszłorocznych – zmienili się tylko niektórzy aktorzy. Jasełka wystawiane były przy pełnej sali. Nasi aktorzy z jasełkami zaproszeni są do Domu Kultury w Jarosławiu i do Jodłówki. Bóg zapłać za przygotowanie jasełek i zaangażowanie w odegranie poszczególnych ról. Zdjęcia z tegorocznych jasełek w Galerii: JASEŁKA 2016 ( 67 zdjęć na 4 stronach)

NOWY ROK 2016                                                             DSCN2776

Kochani Parafianie, Drodzy Goście!

Nieżyjący ksiądz i poeta Jan Twardowski na w wierszu „Noworoczne życzenia” napisał: Jak często z okazji Nowego Roku życzymy sobie zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Jak często ta nasza pomyślność jest niebezpieczna. Może obrócić się przeciw nam. Życzmy sobie pomyślności Bożej, czyli tego, żeby wszystko działo się po myśli Pana Boga.”

Kochani! U progu Nowego 2016 Roku życzę Wam więcej Pana Boga,więcej Pana Boga w sercu, w domu, w parafii, w zakładzie pracy, w szkole i w Ojczyźnie. To On jest Fundamentem i źródłem naszego szczęścia!

Życzę Wam, abyście dzięki modlitwie przylgnęli do Boga, a przez to zadziwili świat swoim pięknem. Każdy ma to piękno wpisane w swoją duszę. Wystarczy tylko poprzez moc modlitwy wyzwolić, czy też przywrócić blask tegoż piękna. Do tego jesteśmy powołani: by być pięknym Bożym człowiekiem.

Z całego serca życzę wszystkim, abyśmy bardziej umieli liczyć błogosławieństwa niż krzyże, bardziej zyski niż straty, bardziej przyjaciół niż wrogów, bardziej uśmiechy niż łzy, bardziej odwagę niż lęki, bardziej zdrowie niż bogactwo bardziej dobro niż zło. A nade wszystko życzę abyśmy bardziej liczyli na Boga niż na siebie.

Wszystkim życzę głębokiej  wiary na każdy dzień życia. Niech Nowy Rok przybliża nas do Boga. A dobry Bóg niech darzy nas zdrowiem i nam błogosławi.

Ks. Roman

SYLWESTER 2015                                                             IMGP5018 Czekając na Nowy Rok przerwij na chwilę przygotowania do imprezy, wyłącz telewizor, odłóż noworoczny horoskop i znajdź zaciszne miejsce na osobisty rachunek sumienia, by dostrzec dobro, jakie w mijającym roku było twoim udziałem. Wszystko dobre, co się kończy. Czasem dobre tylko dlatego, że się kończy, a czasem dlatego, że możemy z perspektywy czasu spojrzeć wstecz i powtórzyć za Księgą Rodzaju: to było dobre…, to było bardzo dobre…, to był wspaniały człowiek…, piękne to były dni… Wszystko, co się kończy, pozostawia w nas ślad. I jeszcze przez jakiś czas, pisząc datę w liście do najbliższych, ręka bezwiednie kreśliła będzie piętnastkę. Niektóre osoby i wydarzenia z piętnastego roku XXI wieku pozostaną w nas na zawsze. Czy była to szczęśliwa piętnastka? Co mi po niej zostało?

Media zmuszają nas do refleksji nad najlepszym sportowcem roku…, nad najważniejszym wydarzeniem… I z łatwością przychodzi mi wyrazić w tym względzie moje preferencje. Zapytany jednak o najważniejsze wydarzenie w mojej wspólnocie parafialnej, w mojej rodzinie – nie wiem, co odpowiedzieć. Komu najwięcej zawdzięczam? Co uczyniło mnie lepszym dla innych? Jakie wydarzenie uznam za najbardziej wartościowe?

Podsumowanie roku robią rządy państw, przedsiębiorstwa, parafie, świat kultury i nauki. Niewielu natomiast poświęca sylwestrowy wieczór na osobisty rachunek sumienia, na przegląd wszystkiego, co było w mijającym roku dobre, piękne, wartościowe. Nie na świecie, nie w Polsce – lecz w osobistych relacjach.

Zamiast noworocznych horoskopów – od których roi się w zabobonnych pismach – proponuję każdemu sylwestrowy rachunek sumienia. Rachunek osobistych zysków i strat – z akcentem na zyski, na wykorzystane okazje i wartościowe spotkania.

Do takiego rachunku nie potrzeba książeczki do nabożeństwa ani wskazówek kierownika duchowego. Wystarczy chwila ciszy i własne życie. Z serca życzę wszystkim, by zobaczyli dobro we wszystkim, co się kończy i aby potrafili w chwili wewnętrznej ciszy dostrzec w tych wydarzeniach – Boże przesłanie na Nowy Rok.

Pełkinie, 27.12.2015                                                       swieta_rodzina_500

W niedzielę  Świętej Rodziny (27.12.2015) po każdej Mszy św. miał miejsce  obrzęd błogosławieństwa dzieci. Niech Miłosierny Pan weźmie w swe ramiona wszystkie dzieci naszej parafii, niech im błogosławi, niech ich strzeże od złego i zawsze prowadzi w progi naszej świątyni parafialnej.

BOŻE NARODZENIE  2015                                         PC241164

Jeden Jezus nie bał się być małym, niezdarny, zdanym na opiekę dzieckiem. Jego moc widoczna jest nie w mocy, ale w niemocy.

Bóg Wszechświata jest tak mały, że wyciąga małą, niezdarną dłoń. Zapłakał, uśmiechnął się do Mamy i wciąż jest Bogiem, budzącym ludzkie sumienia. Ks. Jan Twardowski

Drodzy Parafianie i Mili Goście! Święta Bożego Narodzenia to czas wielkiej tęsknoty za prawdziwą Miłością. Święta Bożego Narodzenia to czas odkrywania kochającego Boga, który przychodzi na świat, by być Bogiem z nami. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy Bóg się rodzi, kiedy moc truchleje, kiedy cały świat kocha. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy jedno serce podróżuje do wszystkich niosąc radość, pokój, nadzieję i miłość. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy dla mnie rodzi się Zbawiciel Świata, potężny Bóg przychodzi w pokorze i w cichości. Dzieląc się opłatkiem, w te piękne Święta, składam Wszystkim Parafianom i Gościom życzenia płynące z głębi mego kapłańskiego serca. Niech Nowonarodzony Zbawiciel oświeca drogi Waszego codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Życzę Wam zadziwienia pokorą Boga. Życzę Wam głębokiej wiary, byście w Maleńkim Dziecku, leżącym w żłobie, odkryli Jego Bóstwo i Jego pokorne człowieczeństwo. Tu w żłóbku, Ktoś staje się po ludzku Bogiem i po Bożemu człowiekiem. Życzę, by ten czas Świąt Narodzenie Pańskiego był dla Was czasem wiary, pogłębienia miłości do Boga i do siebie wzajemnie. Wesołych, pełnych pokoju i ciepłych Świąt. Niech Nowonarodzony Pan podniesie swoją dłoń i Wam błogosławi.

Ks. Roman

Pełkinie, 24.12.2015                                                             oplatekW Wigilijny Wieczór parafianie o 17.00 wyszli ze swoich domów, by przełamać się opłatkiem z sąsiadami. Intencją tej akcji jest wspólne, parafialne, przeżycie Wigilii. Jest to też okazja, może jedyna w roku, by przełamać lody i wybaczyć sobie urazy – nie tylko w rodzinie, ale i sąsiedztwie. Jeżeli ktoś nie skorzystał z tej okazji – to być może wiele stracił.

Pełkinie, 21.12.2015    00a71f812e slide_1

Poniedziałek, 21.12., był dniem spowiedzi adwentowej w naszej parafii. Spowiedź odbyła się w godzinach 14.00-17.00. Znaczna część parafian skorzystała z Sakramentu Pokuty. Pan Jezus powiedział „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Niech spowiedź zrodzi jak największe owoce i będzie okazją do jak najlepszego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia, roku 1050-lecia Chrztu Polski oraz Roku Miłosierdzia.

Pełkinie, 6.12.2015  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. SP-820UZ  PC031159

Akcja Katolicka, Pomocnicy Matki Kościoła i proboszcz jak co roku przygotowali dla 38 chorych z parafii oraz dla  ministrantów – skromne „mikołajkowe” prezenty.

Rok  Miłosierdzia        Matejko_Chrzest_Polski     824373_492224_4197254501153854481_n_34

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze, w roku Jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas  i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu świętego. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen.

LIST PAPIEŻA FRANCISZKA

StemmaPapale

Czcigodny Brat Abp Rino Fisichella Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwala mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne. Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata. Myślę też o osobach, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim o ludziach chorych, starszych i samotnych, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. Dla nich będzie wielką pomocą  przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, który w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwalającą nadać sens bólowi i samotności. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie  komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu. Myślę też o więźniach, którzy doświadczają ograniczenia wolności. Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, które choć zasługują na karę, uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe,  i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Niech do nich wszystkich dotrze w konkretny sposób miłosierdzie Ojca, który chce być blisko ludzi najbardziej potrzebujących Jego przebaczenia. W kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać odpust, a  kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności. Prosiłem, by Kościół odkrył w tym czasie jubileuszowym bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i duszy. Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego  przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo  nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych. Jesteśmy z nimi związani świadectwem wiary i miłości, które nam zostawili. Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej szczęśliwości. Jednym z poważnych problemów naszych czasów jest z pewnością zmodyfikowany stosunek do życia. Bardzo rozpowszechniona mentalność doprowadziła do utraty należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego życia. Dramat aborcji przeżywany jest przez niektóre osoby ze świadomością powierzchowną, jakby niemal nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wielkim złem jest ten akt. Wiele innych natomiast, choć przeżywa ten moment jako porażkę, uważa, że nie mają innej drogi. Myślę w szczególności o wszystkich kobietach, które poddały się aborcji. Dobrze znam uwarunkowania, które doprowadziły je do podjęcia tej decyzji. Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich  przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością. Ostatnia uwaga dotyczy tych wiernych, którzy z różnych powodów uważają za stosowne chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X. Ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie wyklucza nikogo. Niektórzy współbracia biskupi z różnych stron opowiadali mi o ich dobrej wierze i praktykowaniu sakramentów, z czym łączy się jednak dyskomfort życia w  trudnej z duszpasterskiego punktu widzenia sytuacji. Ufam, że w bliskiej przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Tymczasem, powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych, rozporządzam i postanawiam, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie. Ufając we wstawiennictwo Matki Miłosierdzia, zawierzam Jej opiece przygotowania do tego Nadzwyczajnego Jubileuszu. Watykan, 1 września 2015 r.

Franciscus

Adwent 2015                                                                                             cache_46526565.jpg Czas adwentu to okazja do spełniania uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego, tym bardziej, że w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP rozpocznie się Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Miłosierdzie to konkretne czyny. Jednym z nich jest zakup świec wigilijnych Caritas. Cena świecy – 5 złotych.

Pełkinie, Adwent 2015                                                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rozpoczęliśmy święty czas Adwentu. Adwent przypomina nam, że nasze życie jest ciągłą drogą ku Bogu i wieczności. Adwent jest też pytaniem o miejsce Chrystusa w moim życiu. Adwent to czas, w którym powinniśmy zatrzymać się nad odpowiedzią na pytania: Dokąd doprowadzą mnie moje codzienne wybory? Co będzie później, gdy skończy się moje życie na ziemi? Kim dla mnie jest Bóg? Jak silna jest moje wiara? Czy Bóg zachwyci się moją wiarą? Jak ważne jest dla mnie osiągnięcie zbawienia? Czy Pan Bóg mógłby mnie dać za wzór do naśladowania?

Moja postawa ma być odzwierciedleniem wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Nie można pamiętać o Chrystusie tylko w kościele, a poza jego murami żyć jakby Boga nie było.

Pełkinie, 2.11.2015                                                                           OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Żal, że się za mało kochało że się myślało o sobie że się już nie zdążyło że było za późno Ks. Jan Twardowski

W Dzień Zaduszny Kościół wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Jak możemy pomóc naszym bliskim zmarłym? Msze Święte za zmarłych to piękna i mądra tradycja ofiarować zmarłym swoją modlitwę podczas Eucharystii. Msze gregoriańskie – 30 Mszy św. odprawianych w intencji jednej osoby zmarłej w ciągu 30 kolejnych dni, przez jednego lub wielu kapłanów. Odpusty w dniach od 1-8 listopada odpust zupełny. W pozostałych dniach odpust cząstkowy. Trzeba spełnić odpowiednie warunki: Nawiedzenie cmentarza, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzech, odmówienie „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz” i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Wypominki – jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Modlitwy przy grobie chyba najlepiej modli się za zmarłych na cmentarzu, kiedy człowiek pochyla się nad grobem swoich bliskich.

Obyśmy wracając z cmentarza, nie stwierdzili nagle, że spotkaliśmy się z rodziną, przyozdobiliśmy groby, pospacerowaliśmy po cmentarzu, a zabrakło w tym wszystkim modlitwy do Boga. Ci, którzy odeszli, jeśli w ogóle jeszcze czegoś potrzebują, to bliskości i przebywania z Bogiem.

Dla duszy skazanej na Czyściec rodzina ani bliscy nie mają znaczenia, o ile nie może się od nich spodziewać pomocy. A jedyną formą tej pomocy i dowodem miłości czy przyjaźni, jakiego wtedy od ludzi pragnie i na jaki czeka, jest modlitwa

Fulla Horak „Święta Pani”

Pełkinie, 1.11.2015                                                                             OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dla wielu Dzień Wszystkich Świętych kojarzy się z tłumnym nawiedzaniem cmentarzy, rodzinnym nawiedzaniem grobów bliskich, rodziców, krewnych, przyjaciół, znajomych… Dla innych dzień ten kojarzy się z zapalanym zniczem, wiązanką kwiatów, chryzantemami…Jeszcze inni kojarzą ten dzień z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności… Tymczasem Uroczystość Wszystkich Świętych to przypomnienie naszej perspektywy – wszyscy powinniśmy osiągnąć niebo, a więc wszyscy mamy być świętymi. Od nas tylko zależy, czy zdecydujemy się na to. Wszystkich Świętych przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Odwiedzanie grobów bliskich uświadamia nam naszą przemijalność i zachęca do zadumy nad naszym życiem i celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Ks. Jan Twardowski pisał: Śmierć zawsze daje głębsze spojrzenie”.

Pełkinie, 4.10.2015                                                                               OLYMPUS DIGITAL CAMERA W niedzielę 5 października po Mszy św. o 16.00 na wspólnym spotkaniu przy ognisku zgromadzili się członkowie Akcji Katolickiej i Pomocników Matki Kościoła. Przy wspólnym śpiewie, pieczeniu kiełbasek, ciastku i herbacie szybko upłynęły nam wspólne chwile. Szkoda, że nie wszyscy członkowie tych stowarzyszeń – z różnych względów – mogli wziąć udział w tym spotkaniu. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej pracy dla Kościoła i parafii. Wszystkich, którym leży na sercu dobro i rozwój naszego życia duchowego zapraszamy do udziału w pracy tych stowarzyszeń.Zdjęcia z ogniska w  Galerii: OGNISKO AK I PMK (15 zdjęć)

Kalwaria Pacławska, 13.09.2015                                                           DSCN4423

W przeddzień święta Podwyższenia Krzyża Świętego (13.09.2015) nasza parafia tradycyjnie już pielgrzymowała do Kalwarii Pacławskiej. Była to już 16 parafialna pielgrzymka autokarowa do tego Sanktuarium. Jesteśmy wierni zapoczątkowanej przez ks. Jana Rzeszutka tradycji pielgrzymowania na Mały Odpust w Kalwarii Pacławskiej. Co roku zabieramy własne, rodzinne i parafialne intencje i wyruszmy w drogę, by przedstawić je Panu Bogu przez przyczynę Matki Bożej Słuchającej. Chcemy też oddać publiczny hołd i cześć Świętemu Krzyżowi. Zdjęcia z tegorocznej pielgrzymki w Galerii: KALWARIA 2015 ( 51 zdjęć na 3 stronach)

Pielgrzymka, 28-29.08.2015                                                   PP 2015

Każdego roku nasza parafia organizuje autokarową pielgrzymkę do wybranych sanktuariów. W tym roku postanowiliśmy pielgrzymować do wybranych sanktuariów we wschodniej Polsce. Był to dwudniowy wyjazd. Pierwszym celem naszego pielgrzymowania był Kodeń – Sanktuarium MB Kodeńskiej Królowej Podlasia i Matki Jedności. Jak mówi legenda – że twórcą obrazu MB Kodeńskiej jest św. Augustyn, a pierwowzorem figura z hiszpańskiego miasta Gaudalupe, autorstwa św. Łukasza. Obecność słynącego łaskami obrazu Matki Bożej to zasługa Mikołaja Sapiehy (1581-1644). Mikołaj wybrał się z pielgrzymką do Rzymu, by wyprosić dla siebie poprawę stanu zdrowia.. W kaplicy papieskiej zobaczył obraz, który chciał mieć dla siebie. Kiedy papież nie zgodził się na ofiarowanie wizerunku, Mikołaj przekupując zakrystianina wykradł obraz. Myląc pościgi, udało mu się dotrzeć do Kodnia. Obraz wkrótce zasłynął cudami. Mikołajowi nie udało się uniknąć kary za świętokradztwo. Papież Urban VIII ukarał go karą ekskomuniki. Od tego momentu Sapieha był wyłączony ze wspólnoty Kościoła: nie mógł przyjmować sakramentów, ciążył na nim zakaz przestępowania progu jakiejkolwiek świątyni, po śmierci nie mógł być pochowany w poświęconej ziemi. I tę przeciwność udało się Mikołajowi wkrótce pokonać – za pobożność i zasługi dla Kościoła papież wkrótce zdjął klątwę z Sapiehy i udzielił błogosławieństwa. W XX wieku w literackie ramy ujęła tę historię Zofia Kossak w powieści „Błogosławiona wina”. W Kodniu po Mszy św. byliśmy w kościele św. Ducha i na Kalwarii Kodeńskiej. Ciekawostką kościoła św. Ducha jest uśmiechnięty Pan Jezus na krzyżu. Zwiedziliśmy też Piwnice starego arsenału i ogród zielny w kształcie róży, który jest trzecim takiego typu ogrodem w Europie. Po drodze mijaliśmy Jezioro „Genezaret”. W sąsiedztwie Sanktuarium znajduje się nowa cerkiew prawosławna Świętego Ducha (2007 r.) Z Kodnia pojechaliśmy do położonego w odległości 12 km od Siemiatycz, słynącego z wielu uzdrowień, prawosławnego sanktuarium Święta Góra Grabarka. Góra Grabarka jest świętym miejscem dla wyznawców prawosławia. Kilka tysięcy krzyży (niektórzy mówią nawet, że 10 tysięcy krzyży) otacza malutką, drewnianą cerkiew. Jest to ciche i spokojne miejsce. Wszystko zaczęło się w 1710 r. podczas epidemii cholery, dżumy, która nawiedziła te tereny. Wtedy to pewien starzec z Siemiatycz miał objawienie. Z kilkoma towarzyszami zaniósł na Górę Grabarkę krzyż, modlił się, obmył twarz i wypił wodę z tryskającego u jej podnóży źródła. Stał się cud – wraz z towarzyszami wyzdrowiał. Wieść szybko rozniosła się po okolicy i od tej pory, do dnia dzisiejszego, ludzie przynoszą na nią własne krzyże z wypisanymi intencjami, które stały się symbolem tego miejsca. W podzięce Bogu za cud zbudowano na tym miejscu drewnianą kapliczkę Przemienienia Pańskiego. Na wzgórzu, tuż za cerkwią znajduje się żeński klasztor św. Marty i Marii. Jest to jedyny w Polsce żeński monastyr. Późnym popołudniem dotarliśmy do Sokółki. Sokółka to miejsce wydarzenia eucharystycznego. W niedzielę 12.10.2008 r. w czasie udzielania Komunii św. jednemu z kapłanów wypadł na stopień ołtarza konsekrowany Komunikant. Zgodnie z przepisem liturgicznym włożono upadły Komunikant do specjalnego naczyńka z wodą. Siostra zakrystianka ze Zgromadzenia Sióstr Eucharystek umieściła naczyńko w sejfie w zakrystii kościoła, by Komunikant rozpuścił się. Po tygodniu siostra otwierając sejf poczuła delikatny zapach przaśnego chleba. Zauważyła też, że na środku rozpuszczającego się Komunikantu widnieje wypukła plamka o intensywnej czerwonej barwie. Wyglądem ta plamka przypominała skrzep krwi, mający postać jakby żywej cząstki ciała. Woda w naczyńku była niezabarwiona. Ks. Proboszcz od razu powiadomił o tym wydarzeniu Metropolitę Białostockiego, ks. abpa Edwarda Ozorowskiego. Zachowano dyskrecję i ostrożność, nie zapominając o wadze wydarzenia. 29.10.2009 r. naczynie z Komunikantem przeniesiono do kaplicy Miłosierdzia Bożego na plebanii i umieszczono w tabernakulum. Do połowy stycznia 2009 roku fragment Komunikantu o zmienionej postaci w sposób naturalny zasechł i pozostał w formie zakrzepłej krwi. Od tamtej pory nie zmienił swojego wyglądu. W styczniu 2009 roku ks. Arcybiskup zlecił poddać Komunikant badaniom patomorfologicznym, a 30 marca 2009 r. powołał Komisję Kościelną do zbadania zaistniałych zjawisk. Po badaniach dwóch niezależnych profesorów, okazało się, że struktura badanego fragmentu Komunikantu jest identyczna z tkanką mięśnia sercowego człowieka jeszcze żyjącego, ale będącego w stanie agonii. Struktura włókien mięśnia sercowego i struktura chleba były ze sobą ściśle powiązane, w sposób wykluczający ich złączenie za sprawą ludzkiej ingerencji. Akta sprawy zostały przekazane do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, a raczej ją potwierdza. Po adoracji Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie, porannej Mszy św. i indywidualnej modlitwie udaliśmy się do Różanegostoku. Różanystok to mała (300 mieszkańców), położona malowniczo podlaska wieś nazywana niegdyś Krzywym Stokiem. W tej to miejscowości znajduje się Sanktuarium MB Wspomożycielki Wiernych. Sanktuarium to trzynawowy, wzniesiony na rzucie krzyża łacińskiego kościół, prezbiterium zwrócone jest w kierunku południowym. Całość ma styl barokowy, natomiast wystrój i ołtarze z ornamentami dekoracyjnymi – rokokowy. Ciekawostką jest to, że patrząc na Matkę Bożą Różanostocką z różnych stron, ma się wrażenie, że Matka Boża patrzy w naszym kierunku. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem został namalowany, na zlecenie rodziny Tyszkiewiczów, przez artystę z Grodna. Następnym etapem naszej pielgrzymki była Święta Woda. Jest to niesamowite miejsce. Gdy podjeżdża się na parking, przez Rondo św. Krzysztofa, przed oczami ukazuje się dość duża góra, na której jest pełno krzyży. Krzyże ustawiane są przez wiernych. Zarówno całe parafie jak i indywidualni pielgrzymi przynoszą tutaj krzyże w różnych intencjach. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Święta Woda to przede wszystkim Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Oprócz malutkiego kościoła i Góry Krzyży znajduje się tam również Grota Matki Bożej ze źródełkiem. Źródełko któremu to miejsce zawdzięcza swoją nazwę cieszyło się od niepamiętnych czasów sławą cudownego. Prawie trzy wieki temu niewidomy szlachcic Bazyli Papiernik postanowił wznieść tutaj kaplice jako wotum za odzyskanie wzroku.Są też Dróżki i Różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej. ( Liczba siedem powtarza się tutaj wielokrotnie i w różnych wariantach). Ostatnim etapem naszej pielgrzymki było Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Zarówno w Polsce jak i na świecie jest wiele Sanktuariów i parafii Miłosierdzia Bożego, ale to białostockie jest jednak wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne. Jego oryginalność i specyficzność tkwi w tym, że jest owocem i materialnym dowodem urzeczywistnienia marzeń i wieloletnich dążeń bł. Ks. Michała Sopoćki, gorliwego kapłana i apostoła Bożego Miłosierdzia. Świątynia ta jest wybudowana jako votum wdzięczności i miejsce kultu Jezusa Miłosiernego i Jego niezgłębionej miłości wobec człowieka. W kościele znajduje się kaplica MB Miłosierdzia i kaplica bł. ks. Michała Sopoćki. Centralne miejsce zajmuje obraz Jezusa Miłosiernego. Dolny kościół to przede wszystkim kaplica eucharystyczna, w której odbywa się całodniowa adoracja Pana Jezusa. Jest też krypta – w latach 1988 – 2008 było to miejsce spoczynku doczesnych szczątków Ks. Michała Sopoćki. Po zwiedzeniu Sanktuarium i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w dolnym kościele, udaliśmy się w drogę powrotną do domu. W naszym pielgrzymowaniu nie zabrakło modlitwy, skupienia, adoracji, śpiewu i humoru. Pełni wrażeń i podziwu nad pięknem naszej ojczystej ziemi, umocnieni duchowo, szczęśliwie powróciliśmy do domu. W pielgrzymce uczestniczyło 49 osób. Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę i stworzenie pięknej wspólnoty. Zdjęcia z tegorocznej Pielgrzymki Parafialnej w Galerii: PIELGRZYMKA 2015 ( 195 zdjęć na 10 stronach)

Pełkinie, 17.08.2015                                                                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA W niedzielę po Wniebowzięciu NMP – 16 sierpnia 2015r. – po raz kolejny przeżywaliśmy PARAFIALNE DOŻYNKI i dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony, bo dożynki to czas dziękczynienia. W tym roku parafianie przynieśli do świątyni cztery wieńce dożynkowe: 1. Kielich i dużą hostię otoczoną promieniami przynieśli panowie jako przedstawiciele parafian z Okroługów;  2. wieniec- Scena z raju na tle krzyża i stojącej pod krzyżem Maryi ( Golgota w kształcie chleba) – przyniosły panie w strojach ludowych jako przedstawicielki mieszkańców od kościoła do Górki Maciałkowej; 3. wieniec – Łódź, której żaglem jest duża rozłamana hostia – przygotowały panie z Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet, które pokazały się w strojach ludowych; 4. wieniec – Obraz, na którym  z jednej strony jest podobizna św. Jana Pawła II, a z drugiej obraz Matki Bożej Częstochowskiej –  przynieśli panowie jako przedstawiciele parafian od strony Ujeznej do Domu Kultury. Wieńce z roku na rok są coraz okazalsze. Bóg zapłać za trud przygotowania wieńców dożynkowych. Starostą Parafialnych Dożynek był pan sołtys Dariusz Czereba, a starościną pani Józefa Wróbel. Uroczystość rozpoczęła się na placu przykościelnym. Po powitaniu weszliśmy w progi naszej parafialnej świątyni. W kościele starosta dożynek p. Dariusz z bochenkiem chleba w ręku podziękował Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Ks. Proboszcz pobłogosławił wieńce żniwne i rozpoczęła się Msza Święta dziękczynna za tegoroczne zbiory. Po zakończeniu Mszy Świętej, tradycyjnie już, dzieliliśmy się chlebem. Pomagały panie niosące wieńce. Każdy też mógł zabrać kawałek chleba dla domowników. Dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne zbiory i modlimy się za tych, którzy doświadczyli różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Niech Pan ukaże nam pogodne Oblicze i nam błogosławi. Zdjęcia z tegorocznych dożynek w Galerii: DOŻYNKI 16.08.2015 ( 75 zdjęć na 4 stronach)

Pełkinie, 11.06.2015                                                                     OLYMPUS DIGITAL CAMERA W czwartek 11 czerwca Mszą św. o godz. 18.00 zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała, czyli okres ośmiu dni szczególnej łaski, podczas których po Mszy świętej odbywały się procesje wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Po nabożeństwie czerwcowym zostały poświęcone wianki sporządzone z kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem ludzkiej pracy, a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Odbyło się również błogosławieństwo licznie zgromadzonych dzieci, które wytrwale gromadziły się w czasie Oktawy Bożego Ciała na procesji sypiąc kwiaty i dzwoniąc dzwonkami. Jak co roku dzieci otrzymały w prezencie „słodki upominek” i pamiątkowy obrazek. Zdjęcia z zakończenia Oktawy Bożego Ciała w Galerii: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI 2015 (58 zdjęć na 3 stronach)

Pełkinie, Boże Ciało 2015                                                           OLYMPUS DIGITAL CAMERA Jak co roku świętowaliśmy UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA (4.06.2015). W tym roku procesję Bożego Ciała rozpoczęliśmy na stadionie – placu zabaw – na Lechach. Pierwszy ołtarz był koło p. Rydzik, drugi koło p. Orłowskich, trzeci koło p. Stec a czwarty koło szkoły. Procesja przeszła więc główną ulicą Lechów, a potem skierowaliśmy się na Zagumnia. Procesję zakończyliśmy w kościele. Gorące podziękowania dla przygotowujących ołtarze, dekorujących drogę, biorących udział w procesji. Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym, wszystkich modlącym się i uczestniczącym w procesji Bożego Ciała. Zdjęcia z tegorocznej procesji Bożego Ciała w Galerii: BOŻE CIAŁO 2015 (127 zdjęć na 7 stronach)

Pełkinie, 31.05.2015                                                                        OLYMPUS DIGITAL CAMERA W niedzielę Trójcy Przenajświętszej – 31 maja 2015 roku o godz. 10.30 – JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA obchodził nasz Rodak ks. Bogdan Czereda ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Jubileusz to dzień dziękczynienia. Ksiądz Jubilat dziękował za dar życia, za dar kapłaństwa i wszystkie dary, którymi obdarzył Go Pan Bóg. Księdzu Bogdanowi we Mszy św. Jubileuszowej towarzyszyli nasi Rodacy: ks. Józef Florek i ks. Mateusz Sławiński, jak również o. Salwator Bartosik (kolega Jubilata). Ołtarz w czasie Mszy Srebrnego Jubileuszu otoczyli koledzy klasowi Księdza Jubilata ze Szkoły Podstawowej w Pełkiniach. Życzenia od parafian złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocników Matki Kościoła i Akcji Katolickiej oraz koledzy szkolni ks. Bogdana. Ks. Bogdanie życzymy Ci, byś na mecie życia mógł powtórzyć za św. Pawłem Apostołem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem, a na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości. Niech Duch Święty zawsze Cię prowadzi i uświęca, a Matka Boża Saletyńska Królowa Kapłanów, niech otacza Cię matczyną opieką i wyprasza ci potrzebne łaski u swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który Cię powołał, i za którym Ty poszedłeś. A tak po ludzku – zwyczajnie i prosto – pragniemy życzyć Ci żelaznego zdrowia, anielskiej cierpliwości, wytrwałości Hioba oraz prawdziwie szczerej ludzkiej życzliwości, zaufania i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach i poczynaniach. Szczęść Boże. Zdjęcia ze Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa ks. Bogdana w Galerii: JUBILEUSZ KS. BOGDANA (72 zdjęcia na 4 stronach) Zdjęcia p. Artur Albert i ks. Roman.

Pełkinie, 24.05.2015                                                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA W 70 rocznicę utworzenia parafii Pełkinie, w 30-lecie kapłaństwa o. Kazimierza Szymczychy (werbisty), w 25 rocznicę święceń kapłańskich o. Bogdana Czereby (saletyna), w 5 roku posługi ks. Proboszcza w Pełkiniach – 24 maja 2015 roku przeżywaliśmy w naszej parafii PRYMICJE KS. MATEUSZA SŁAWIŃSKIEGO. Na Mszy św. prymicyjnej homilię wygłosił o. Kazimierz Szymczycha. Współkoncelebransem był nasz rodak o. Bogdan Czereba.Ks. Prymicjanta swą obecnością zaszczycili ks. prałat dr Józef Bar – oficjał Sądu Metropolitalnego, ks. Profesorowie Seminarium Duchownego w Przemyślu, księża Rodacy : ks. Jan Rydzik, ks. Józef Florek i o. Bogdan Czereba, księża z dekanatu na czele z ks. Dziekanem i księża spoza dekanatu. Na Prymicje przybyła też nasza rodaczka s. Marta Lewandowska. Byli też licznie zebrani wierni. Prymicje uświetnili też schola oraz koledzy szkolni ks. Prymicjanta: Łukasz Stępak wraz z orkiestrą dętą i Maciej Grzesik z zespołem muzycznym. Program na przyjęcie prymicyjne przygotowali uczniowie naszego Gimnazjum: Dominika Bała, Izabela Koryl, Szymon Orłowski, Paweł Paluch, Agnieszka Rupar, Michał Słoma, Karolina Stępak, Katarzyna Wywłoka. Wszystkim przygotowującym Prymicje, wykonawcom, gościom, parafii za modlitwy w intencji Ks. Prymicjanta. Serdeczne Bóg zapłać. Księdzu Mateuszowi życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej, życzliwości od ludzi, a przede wszystkim by był kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa. Zdjęcia z Prymicji w Galerii: PRYMICJE KS. MATEUSZA (93 zdjęcia na 5 stronach)

Pełkinie, 17.05. 2015                                                                          OLYMPUS DIGITAL CAMERA W niedzielę 17 maja 2015 roku 8 dzieci z klasy III przeżywało rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci dziękowały za Sakrament Chrztu Świętego, Sakrament Eucharystii i Sakrament Pokuty i Pojednania. Ks. Proboszcz zachęcał dzieci i rodziców do odpowiedzialności za swoje postępowanie, do kontynuowania praktyki Pierwszych Piątków Miesiąca, do zaangażowania w liturgię, do zakładania nowych Róż Różańcowych a przede wszystkim do wierności niedzielnej i świątecznej Mszy św. Zdjęcia z Rocznicy I Komunii św. w Galerii: ROCZNICA I KOMUNII 2015 (32 zdjęcia na 2 stronach)

Pełkinie, 11-13.05.2015                                                                  018

DNI MODLITW O URODZAJE I BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W PRACY

Zgodnie z wielowiekową tradycją trzy dni poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzone są w Kościele jako tzw. Dni Krzyżowe. W tych dniach modlimy się o urodzaje, o pokój i o błogosławieństwo w pracy – zwłaszcza w pracy na roli. Kościół św. jakby chciał powiedzieć wszystkim wiernym: „Złóżcie u stóp Zbawiciela wszystkie wasze troski i potrzeby, by je zabrał w dniu wniebowstąpienia ze sobą i przedłożył Ojcu!” W naszej parafii też modliliśmy się o urodzaje i błogosławieństwo w pracy. W poniedziałek 11.05. przy pięknej pogodzie modliliśmy się na Okroługach. We wtorek 12.05. nasze modlitwy pod gołym niebem zanosiliśmy na Lechach. W środę .13.05. razem z o. Bogdanem i ks. Krzysztofem  wyruszyliśmy z procesją błagalną na pola Pełkiń. Bóg zapłać wszystkim modlącym się. Zdjęcia z Dni Krzyżowych w Galerii: DNI KRZYŻOWE 2015 (94 zdjęcia na 5 stronach)

Pełkinie, 3.05.2015                                                                               OLYMPUS DIGITAL CAMERA W dniu 3 maja – w Uroczystość NMP Królowej Polski – nasza parafia przeżywała doroczny Odpust Parafialny. Sumie odpustowej o 11.00 przewodniczył ks. Marian Bocho – proboszcz Kolegiaty w Jarosławiu. Ks. Marian wygłosił też kazanie odpustowe. Obok ks. Mariana Sumę Odpustową odprawiali też o. Kazimierz Szymczycha i ks. Marek Pieńkowski. Dziękujemy wyżej wymienionym Księżom za sprawowanie Eucharystii. Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim księżom przybyłym na nasze uroczystości odpustowe. Dziękuję wszystkim drogim nam Gościom oraz Parafianom za wspólną modlitwę (wczoraj i dziś), za przyjęte Komunie święte, za wspólne uczczenie Matki Bożej Królowej Polski. Bóg zapłać. Zdjęcia z dzisiejszej Uroczystości w Galerii: ODPUST 2015 ( 35 zdjęć na 2 stronach)

Pełkinie, 26.04.2015                                                                            OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drodzy Siostry i Bracia! Lubimy święta, lubimy urodziny, imieniny czy też inne uroczystości rodzinne. Dlaczego? Bo to okazja do świętowania, do zabawy, śpiewów, smakowania frykasów. Spotykamy się z rodziną, rozmawiamy, wspominamy, jesteśmy dla siebie życzliwi, braterscy. Czymś takim jest dla parafii Odpust Parafialny. Odpust to wielkie wydarzenie parafialne i dla każdego wierzącego, bardzo osobiste. Odpust to przede wszystkim spotkanie rodziny parafialnej podczas uroczystej Mszy Odpustowej. To odświętny wygląd kościoła, służby liturgicznej, odświętny wygląd nas wszystkich i parafialne i rodzinne świętowanie. W dzisiejszych czasach coraz częściej obserwujemy, jak stosunki międzyludzkie ulegają rozkładowi, jak ci, którzy powinni być razem, rozchodzą się, jak zanika w naszym życiu solidarność. Pojawia się za to wiele złości, nienawiści, zazdrości. Czy tak powinno być w Rodzinie? Drodzy! Mamy święto parafialne – odpustowe – urodzinowe. Jest to okazja, by przemyśleć kolejny raz nasze słowa, nasze czyny, nasze postawy. Uśmiechnijmy się do siebie, bądźmy dla siebie siostrą i bratem, żyjmy miłością. Jesteśmy wielką rodziną parafialną, a więc traktujmy siebie po bratersku, rodzinnie, nie tylko w kościele podczas Mszy świętej, lecz również na co dzień, aby inni poznali, że należymy do Chrystusa. Twoje szczęście zależy od tego jaki jesteś w środku, w swoich myślach i uczuciach. Bądź więc dobry. Niech ta nasza parafialna Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie zachętą do częstszego patrzenia w niebo, a tym samym oświecania naszej codzienności Bożym Światłem. Szczęść Boże.

Pełkinie, Wielkanoc 2015                                                    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozwólcie Najdrożsi Parafianie i Goście, że złożę Wam życzenia szczególne: Oby Wasza ścieżka życiowa była jak kwiaty a radości oby przychodziły niczym obfite ulewy deszczu. Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny, składam wszystkim w ten czas radosny. Niech wszystkie troski będą daleko, a dobro płynie szeroką rzeką”! Niech każdy wejdzie do grobu i zobaczy, że „grób jest pusty”, Niech Żyjący Zbawiciel objawi się w Waszym życiu tak jak uczniom w Emaus, Niech każdy ucieszy się obecnością Chrystusa, jak apostołowie w Wieczerniku w niedzielę Zmartwychwstania. Niech każdy z odwagą Marii Magdaleny poniesie Dobrą Nowinę rodzinom i znajomym. Niech każdy spotka jak Apostołowie Żyjącego Jezusa w Słowie i Sakramencie Eucharystii, Niech każdy odkryje na nowo w Jezusie nadzieję i perspektywę nowego życia, Niech każdy na tym fundamencie wiary, nadziei i miłości do Jezusa buduje w sobie i wokół siebie nowy świat, Niech światłość zmartwychwstania rozjaśnia nasze ciemności, wskazuje drogę i prowadzi bezpiecznie za Dobrym Pasterzem. Niech otwartość i współpraca z łaską Zmartwychwstałego przenika naszą codzienność i pomaga w realizowaniu naszego życiowego powołania. Wszystkim Parafianom, ich Rodzinom i wszystkim Gościom życzę wielu łask duchowych, ale też tego co materialne i niezbędne do godnego życia. Niech Duch Święty umacnia Wasze dobre pragnienia i objawia prawdę o Zmartwychwstałym Synu Bożym. Niech Zmartwychwstały Pan zawsze będzie siłą w dźwiganiu codziennego krzyża i napełnia serce niegasnącą radością. Niech będzie umocnieniem Waszej wiary. Ks. Roman

Pełkinie, 29.03.2015                                                                 OLYMPUS DIGITAL CAMERA W Niedzielę Palmową po południu przeżywaliśmy po raz czwarty Parafialną Drogę Krzyżową. W tym roku Droga Krzyżowa rozpoczęła się Gorzkimi Żalami odprawianymi o 15.00 w nowym kościele w Pełkiniach Wygarkach. Pogoda dopisała. Licznie zgromadzeni wierni  z obu parafii rozważając Mękę Pańską szli w kierunku kościoła parafialnego w Pełkiniach. Nabożeństwo zakończyło się Mszą św. w Pełkiniach. Bóg zapłać za modlitwę i udział w tym nabożeństwie. Zdjęcia z tegorocznej Parafialnej Drogi Krzyżowej w Galerii: DROGA KRZYŻOWA 2015 (75 zdjęć na 4 stronach)

Pełkinie, 29.03.2015                                                                     OLYMPUS DIGITAL CAMERA Niedziela Męki Pańskiej nazywana jest też Niedzielą Palmową. Już od kilku lat panie z  Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet przygotowują dużą palmę. W tym roku panie wykonały aż dwie piękne palmy. Mniejszą palmę przyniosły dzieci. Poświęcone palmy umieszczone zostały w prezbiterium kościoła. Dziękujemy paniom za zaangażowanie i podtrzymywanie tradycji. Zdjęcia z tegorocznej Niedzieli Palmowej w Galerii: PALMY 2015. (31 zdjęć na 2 stronach)

Pełkinie, 21.03.2014                                                                       OLYMPUS DIGITAL CAMERA W sobotę, 21 marca, przeżywaliśmy w naszej parafii wizytację kanoniczną połączoną z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania 11 uczniom trzeciej klasy Gimnazjum. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar obecności wśród nas Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. Dla wielu parafian ten czas łączył się z wielkim przeżyciem, nie tylko o charakterze zewnętrznym, ale także i duchowym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu włączyli się w przygotowanie i przeżywanie przez naszą parafię wizytacji kanonicznej. Szczególne słowa podziękowania kieruję do przedstawicieli wszystkich grup i wspólnot, którzy składali sprawozdania. Pięknym świadectwem wiary był udział wielu parafian w tych historycznych chwilach. Wszystkim Bóg zapłać za obecność i wspólną modlitwę. Zdjęcia z wizytacji i Bierzmowania w Galerii: WIZYTACJA 2015 (60 zdjęć na 3 stronach)

Przemyśl, 6.03.2015                                                                                matka-boza-jackowa-13

Apel biskupów przemyskich

 Drodzy Diecezjanie! Jako Biskupi pomocniczy naszej archidiecezji pragniemy zachęcić Was do modlitewnej solidarności z Pasterzem przemyskiego Kościoła w związku z mającą się odbyć w czwartek 12 marca br. rozprawą sądową przed przemyskim sądem. Przypomnijmy, że w dniu świętowania we Wrocławiu rocznicy 90 urodzin księdza kardynała  Henryka  Gulbinowicza, nasz Pasterz wygłosił okolicznościową homilię, w której zwrócił m.in. uwagę na zagrożenia jakie niosą częste rozwody pozostawiając dzieci bez pełnej rodziny. Mówił m.in.: Wiele dziś się mówi i słusznie o karygodnych nadużyciach dorosłych wobec dzieci. Tego rodzaju zła nie wolno tolerować, ale nikt nie odważy się pytać o przyczyny, żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią, z promocją fałszywej, egoistycznej miłości między ludźmi. Nikt nie upomina się za dziećmi cierpiącymi przez brak miłości rozwodzących się rodziców, a to są rany bolesne i długotrwałe. Na naszych oczach następuje promocja nowej ideologii gender. Już kilkanaście najważniejszych uniwersytetów w Polsce wprowadziło wykłady z tej nowej i niezbyt jasnej ideologii, której programową radę stanowią najbar­dziej agresywne polskie feministki, które od lat szydzą z Kościoła i etyki tradycyjnej, promują aborcję i walczą z tradycyjnym modelem rodziny i wier­ności małżeńskiej. Konstatacja ta spowodowała pozwanie Księdza Metropolity do sądu we Wrocławiu, a po uchyleniu oskarżenia, osoba czująca się „poszkodowaną” słowami Metropolity odwołała się od tamtego orzeczenia sądu, a obecnie ponownie wniosła oskarżenie. Prosimy o solidarność z Księdzem Arcybiskupem wyrażoną przez pamięć w modlitwie w najbliższą niedzielę, a także w czwartek, 12 marca. W sytuacji przegłosowanej przez Sejm Konwencji o zapobieganiu i zwal­czaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, będącą ukrytym sposobem promowania ideologii gender, tamte słowa naszego Pasterza okazały się prorocze. Jak się dowiadujemy z czwartkowego wydarzenia chce się uczynić medialny zamęt, co tym bardziej potęguje dotkliwe ataki na osobę naszego Pasterza. Wyrażamy słowa naszej solidarności i z serca zachęcamy do duchowej łączności z Pasterzem przez modlitwę. bp Adam Szal bp Stanisław Jamrozek

Zaczernie – Pełkinie 26.02.2015                                              DSCN1987

W imieniu naszej pogrążonej w bólu, ale też żyjącej nadzieją na spotkanie z bliskimi w niebie rodziny, pragnę podziękować wszystkim za udział w uroczystościach pogrzebowych naszej kochanej Mamy. Dziękujemy Księdzu Biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi z Przemyśla, Księżom z dekanatu Jarosław I i z Jarosławia, Księżom z rocznika święceń, Księżom Rodakom i wszystkim pozostałym Księżom za dar Mszy św. złożony w intencji naszej Mamy, za wsparcie i modlitwy. Dziękujemy księdzu Władysławowi Dubielowi z Pełkiń Wygarek za wygłoszoną homilię i wsparcie w tych trudnych chwilach. Dziękuję mojemu przyjacielowi ojcu Kazimierzowi Szymczysze za obecność i ofiarę Mszy św. Księdzu Proboszczowi z Zaczernia, Księżom Wikariuszom, Nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. dziękujemy za comiesięczną spowiedź, Sakrament Namaszczenia Chorych i coniedzielną Komunię Świętą zanoszoną do Mamy. Dziękujemy też za przygotowanie uroczystości pogrzebowych. Dziękujemy też Siostrom Dominikankom z Zaczernia za posługę organisty i zakrystianki, oraz Siostrom Służebniczkom z Pełkiń Wygarek za modlitwy i udział w pogrzebie. Gorące podziękowania składam bardzo licznie przybyłym Parafianom z Pełkiń, diakonowi Mateuszowi Sławińskiemu, Radzie Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Pomocnikom Matki Kościoła, Pełkińskiemu Stowarzyszeniu Kobiet, sąsiadom, ministrantom, delegacjom ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pełkiniach, Panu wójtowi z Jarosławia. Serdecznie dziękuję licznie przybyłym Parafianom z Jabłonki, którzy jeszcze pamiętają o dawnym proboszczu. Dziękuję przybyłym wiernym z Pełkiń Wygarek i innych miejscowości. Wszystkim Parafianom z Pełkiń, Jabłonki i innych parafii dziękujemy za współczucie, wrażliwość serc, modlitewne wsparcie, liczne intencje mszalne złożone w rodzinnej parafii Mamy, dziękujemy za złożone wieńce i kwiaty. Podziękowanie kieruję także do wszystkim  kolegów i koleżanek mojego rodzeństwa i moim. Serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy za życzliwość i modlitwę rodzinie, sąsiadom, znajomym, wszystkim obecnym na pogrzebie Mamy. WASZA OBECNOŚĆ BYŁA WIELKIM DUCHOWYM WSPARCIEM DLA NAS, A DLA MAMY NAJPIĘKNIEJSZYM DAREM. Dziękujemy serdecznie także tym wszystkim, którzy nie mogąc uczestniczyć w pogrzebie, towarzyszyli nam swoją modlitwą. Ks. Roman, Maria, Jacek, bratowa Małgorzata oraz Justyna i Mateusz

Pełkinie 21.02.2015                                                                             herb_abpjm

W dniu 21 marca 2015 roku przybędzie do naszej parafii Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik pasterz naszej archidiecezji z wizytacją kano­niczną. Ksiądz Biskup przybędzie jako następca Apostołów, by spotkać się z nami i umocnić naszą wiarę. W czasie Jego odwiedzin przeżyjemy wspólną celebrację Eucharystii, udzieli Sakramentu Bierzmowania uczniom klasy III Gimnazjum oraz spotka się z grupami, które posługują w na­szej wspólnocie. Już teraz zapraszam do udziału w tym ważnym dla naszej wspólnoty wydarzeniu. Módlmy się gorliwie, aby spotkanie z Księdzem Biskupem oraz wspólna z Nim modlitwa przy­niosły obfite owoce w życiu każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej. Niech w naszym przygotowaniu nie zabraknie refleksji nad sobą i nad tajemnicą Kościoła. Skorzystajmy wcześniej z Sakramentu Pokuty Za udział w czynności świętej, której przewodniczy biskup w czasie pasterskiej wizyty, można zyskać odpust zupełny. Dla jego zyskania trzeba spełnić zwykłe warunki (spowiedź i Komunia Święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wolność od przywiązania do grzechu).

Módlmy się za biskupa Józefa, który odwiedzi naszą parafię jako następca apostołów, aby jego pasterskie słowo i błogosławieństwo odnowiły naszą wiarę i umocniły naszą miłość.

Pełkinie, Wielki Post 2015                                                                 DSCN2986

ROZPOCZĘLIŚMY WIELKI POST – czas wewnętrznego wyciszenia i pokuty. Niech wstępem do krótkiej refleksji i planów na tegoroczny Wielki Post będzie wiersz ks. Jana Twardowskiego: Rozmaite zdjęcia z krzyża bywają, na przykład: zdjęcie z krzyża samotności Ktoś cię nagle odnajdzie, ugości mówi na ty, jak w Kanie zatańczy, doda miodu, ujmie szarańczy Albo: zdjęcie z krzyża choroby Wstajesz z łoża jak Dawid młody- I już jesteś do pracy gotowy, gotów guza nabić Goliatowi Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając – za innych się kona- To z nich spada się, jak grona wyborne- w Matki Bożej otwarte ramiona

W przeżywaniu Wielkiego Postu chodzi o to, co Kościół nazywa metanoją. Mamy jeszcze bardziej, trwalej, przylgnąć do Boga, mamy nawrócić swoje serce ku Bogu, mamy pojednać się z bliźnimi. To nasze nawrócenie ma wyrażać się w: – większym zasłuchaniu się w Słowo Boże, – większym skupieniu się na modlitwie, prywatnej jak i wspólnotowej, – uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych, – częstszym korzystaniu z Sakramentu Pokuty i Pojednania, – unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw, – większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, -wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych, – podejmowaniu pewnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych. Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia się na modlitwie, poście i jałmużnie, które mają na celu wskazanie, że pierwszym działającym w naszym życiu jest Bóg, który jest w stanie skutecznie pokierować naszym życiem, uleczyć nasze ewentualne zagubienie się w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe zabieganie.

Co może nam pomóc wejść w ogromne bogactwo Wielkiego Postu?

  1. Uszanujmy każdą niedzielę Wielkiego Postu – czytania każdej niedzieli są bardzo istotne, aby poprowadzić nas ku Zmartwychwstaniu.
  2. Dobrze przeżyjmy Rekolekcje Wielkopostne, które w naszej parafii rozpoczną się w czwartek po Środzie Popielcowej a zakończą w I niedzielę Wielkiego Postu.
  3. W każdą niedzielę o 15.15 uczęszczajmy na Gorzkie Żale – przepiękne, typowo polskie, nabożeństwo. W tym roku w czasie kazań pasyjnych rozważać będziemy „Spotkania z Jezusem”.
  4. W każdy piątek o 17.00 uczestniczmy w Drodze Krzyżowej. Stacje Drogi Krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ale to także medytacja nad naszym życiem.
  5. Przystąpmy do Sakramentu Pokuty – w sobotę po Popielcu (15.00-17.00) oraz w Wielki Poniedziałek (14.00-17.00).
  6. Weźmy udział w Parafialnej Drodze Krzyżowej w Niedzielę Palmową.
  7. Weźmy udział w Triduum Paschalnym.

 Tak wygląda plan tegorocznego Wielkiego Postu w naszej parafii. Obyśmy tylko chcieli chcieć w nim uczestniczyć.

Pełkinie, 19-22.02 2015                                                                     KRZYZ

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Pełkinie 19.02. -22.02.2015

CZWARTEK (19.02.2015)

17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich na rozpoczęcie Rekolekcji.

PIĄTEK (20.02.2015)

10 .00 Msza św. z nauką dla dzieci 16.30 Droga Krzyżowa 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

SOBOTA (21.02.2015)

9.00 Msza św. z nauką i błogosławieństwem dla chorych i starszych 15.00-17.00 Spowiedź rekolekcyjna 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży pracującej, studiującej i szkolnej

NIEDZIELA (22.02.2015)

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 10.30 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn 15.15 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym Po Gorzkich Żalach Msza św. i uroczyste zakończenie Rekolekcji z błogosławieństwem rekolekcyjnym. Po Mszy św. comiesięczna procesja na cmentarz

Pełkinie , 11.02.2015                                                                      DSCN1501 W środę 11.02.2015 r., we wspomnienie NMP z Lourdes, nasza parafia przeżywała kolejny już Parafialny Dzień Chorych. Dzień Chorych rozpoczął się od spowiedzi świętej. O 16.00 rozpoczęła się Msza św.. W czasie homilii ksiądz proboszcz podkreślił znaczenie Sakramentu Namaszczenie Chorych. Po Mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie modliliśmy się za chorych i razem z chorymi. Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończyła się uroczystym błogosławieństwem każdego chorego – na sposób lourdzki. Po nabożeństwie bardzo wielu chorych i starszych przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych. Dziękujemy wszystkim chorym i starszym za przybycie do naszej parafialnej świątyni. Były naprawdę dużo osób. Podziękowania kierujemy też do wszystkich, którzy pomogli starszym i chorym dotrzeć do naszego kościoła. Wszystkim Bóg zapłać.

Pełkinie, 18.01.2015                                                                       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W niedzielę 18 stycznia 2015 roku w Domu Kultury w Pełkiniach o 17.00 młodzież i dorośli z naszej parafii przedstawili Jasełka. W jasełkach  tych oprócz treści religijnych było też dużo humoru i tańca. Młodzi i dorośli wczuli się w swoje role, wspaniale odegrali swoje sceny – stąd widzowie nagrodzili naszych artystów amatorów owacjami na stojąco. Jednym słowem, jeszcze raz przeżyliśmy radość z przyjścia na świat Bożego Syna. Sala wypełniona była po brzegi – wielu ( z braku miejsca) uczestniczyło w jasełkach na korytarzu. Gorące podziękowanie dla wszystkich występujących w jasełkach, dla przygotowujących scenografię i stroje. Szczególne podziękowania należą się pani Lucynie Węgrzyn (nauczycielce  z naszej Szkoły Podstawowej) i jej mamie, za przygotowanie wiązanki tańców góralskich.  Gorące podziękowanie dla pana Ryszarda Wróbla (nauczyciela z Gimnazjum w Pełkiniach) za nagłośnienie sali. Wszystkim Bóg zapłać. Zdjęcia z tegorocznych jasełek w Galerii: JASEŁKA 2015 (169 zdjęć na 9 stronach)

Pełkinie, 6.01. 2015                                                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA W Uroczystość Objawienia Pańskiego po Mszy św. o 16.00 – która była odprawiana za wszystkich dobroczyńców parafii – zatrzymaliśmy się w kościele, by wspólnie uczcić Boże Dziecię. Po raz piąty wspólnie kolędowaliśmy. W tym roku śpiewaliśmy wszystkie zwrotki wybranych kolęd, by w śpiewie oddać całe piękno danej kolędy. W tym celu przygotowane były pełne teksty kolęd. W tym roku było więcej kolędujących niż w poprzednich latach. Obyśmy nie bali się pozostawać trochę dłużej w kościele, oby kościół był naprawdę naszym domem. Bóg zapłać wszystkim kolędującym. Zdjęcia ze wspólnego kolędowania w Galerii: KOLĘDOWANIE ( 5 zdjęć)

Pełkinie, Nowy Rok 2015                                                            OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kochani Parafianie, Drodzy Goście … Zastanawiając się nad tym, co przyniesie nam nadchodzący rok, wsłuchajmy się przede wszystkim w to, co ma nam do powiedzenia Bóg… co chce uczynić dla nas Jezus. On wciąż posyła swoje światło, by rozproszyć ciemności naszych serc, wciąż daje nam władzę nad grzechem i wolność od zniewolenia. Daje moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Daje ją każdemu, kto Go przyjmuje. Ta moc uzdalnia nas do czynienia tego, czego nigdy nie dokonalibyśmy, zdani na nasze ludzkie siły… Wystarczy, że ją przyjmiemy i nauczymy się z nią współpracować. Bóg jest po naszej stronie i chce uczynić nas świętymi! Ksiądz Jan Twardowski w wierszu „Noworoczne życzenia” napisał:Jak często z okazji Nowego Roku życzymy sobie zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Jak często ta nasza pomyślność jest niebezpieczna. Może obrócić się przeciw nam. Życzmy sobie pomyślności Bożej, czyli tego, żeby wszystko działo się po myśli Pana Boga.

Czego mam Wam życzyć w tym Nowym Roku? Czy można znaleźć coś co dałoby prawdziwe szczęście przez cały rok?

Każdemu z Was życzę uważnych oczu, które dostrzegą drobne sprawy naszego dnia codziennego i stawią je w prawdziwym świetle… Życzę Wam takich uszu, które wyłapią wszelkie przemilczenia i półtony… Życzę Wam takich rąk, które nie będą się długo zastanawiać, czy komuś pomóc… Życzę Wam odpowiednich słów w odpowiednim czasie… Życzę Wam kochającego serca, któremu pozwolicie prowadzić się przez życie, aby wszędzie zapanował pokój… Życzę Wam miłości, szczęścia, poczucia bezpieczeństwa, wiele dobroci, przez którą człowiek każdego dnia staje się kimś więcej… Życzę Wam odpowiedniego wypoczynku i dobrego snu, bo to jest bardzo ważne… Życzę Wam takiej pracy, która sprawia radość i pozwala żyć dostatnio… Życzę Wam spotkań z takimi ludźmi, którzy będą Was kochać, którzy w chwilach trudnych dodadzą Wam odwagi, którzy pocieszą Was, gdy przyjdzie godzina smutku. Z całego serca życzę wszystkim abyśmy bardziej umieli liczyć błogosławieństwa niż krzyże, bardziej zyski niż straty, bardziej przyjaciół niż wrogów, bardziej uśmiechy niż łzy, bardziej odwagę niż lęki, bardziej zdrowie niż bogactwo, bardziej dobro niż zło. A przede wszystkim  życzę abyśmy bardziej liczyli na Boga niż na siebie.

Pełkinie, 28.12.2014                                                                    SZ 004 W Niedzielę Świętej Rodziny (28.12.2014) po każdej Mszy św. odbywało się błogosławieństwo dzieci. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim dzieciom naszej parafii, aby wzrastały w łasce u Boga i u ludzi, aby nie omijały naszej świątyni parafialnej.

Pełkinie, Boże Narodzenie 2014                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Boże Narodzenie to czas, kiedy nawet samotność nie jest sama.

Po adwentowej refleksji, po skupieniu przy konfesjonale, W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, Do gorącego i otwartego serca nadszedł piękny czas.Czas Bożego Narodzenia, czas kiedy to sam Bóg, przychodzi na świat, aby zbawić człowieka. Dlatego z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Parafianom i Gościom, aby ten piękny czas pięknie przeżyli. Niech przychodzący Bóg rodzi się w Waszych sercach każdego dnia, wypełniając je radością i miłością. Niech każdy z Was czerpie z tych dni siłę do bycia dobrym dla ludzi i pięknym przed Bogiem. Niech troski i problemy, które napotykamy w życiu nie przesłaniają nam tego co najważniejsze – w końcu żyjemy po to, aby kiedyś móc żyć wiecznie w Królestwie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Niech moc Dzieciątka Jezus spływa na Was, abyście odważnie świadczyli o Nim wśród ludzi, z którymi pracujecie, z którymi się bawicie, uczycie, i z którymi po prostu żyjecie.Niech Święta Bożego Narodzenia Noc upłynie w ciepłej, rodzinnej atmosferze, ale niech będą też czasem byśmy umieli zatrzymać się nad Nowonarodzonym, pomyśleć nad naszym życiem, odpocząć, może coś przeorganizować…Bądźcie prości i odważni jak pasterze witający Boże Dzieciątko, którzy jako pierwsi zanieśli ludziom wiadomość, o tym że w Betlejem narodził się Syn Boży. Ponadto niech ten czas spędzany w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych będzie przepełniony ciepłem i dobrocią nakierowaną na drugiego człowieka. Niech wigilijne łamanie się opłatkiem, zagoi rany, zakończy spory i kłótnie, i rozpocznie nowy, piękny czas w naszych rodzinnych relacjach.Na koniec życzę Wam głębokiej wiary, byście w Maleńkim Dziecku leżącym w żłobie, odkryli Jego Bóstwo i Jego pokorne człowieczeństwo. Tu w żłóbku, Ktoś staje się po ludzku Bogiem i po Bożemu człowiekiem. Życzę, by ten czas Świąt był dla Was czasem wiary, pogłębienia miłości do Boga i do siebie wzajemnie. Bóg narodził się dla nas. ks. Roman

 

Pełkinie, 24.12.2014                                                                      m159.łamanie opłatkiem

W Wigilijny wieczór parafianie o 17.00 wyszli ze swoich domów, by przełamać się opłatkiem z sąsiadami. Intencją tej akcji jest wspólne, parafialne, przeżycie Wigilii. Jest to też okazja, może jedyna w roku, by przełamać lody i wybaczyć sobie urazy – nie tylko w rodzinie, ale i sąsiedztwie. Jeżeli ktoś nie skorzystał z tej okazji – to być może wiele stracił.

Pełkinie, 19.12.2014                                                                        konfesjonał DSCN2996

Piątek, 19.12., był dniem spowiedzi adwentowej w naszej parafii. Spowiedź odbyła się w godzinach 14.00-17.00. Znaczna część parafian skorzystała z Sakramentu Pokuty. Pan Jezus powiedział „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Niech spowiedź zrodzi jak największe owoce i będzie okazją do jak najlepszego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i całego roku duszpasterskiego.

Pełkinie, 6.12.2014                                                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Akcja Katolicka, Pomocnicy Matki Kościoła i proboszcz jak co roku przygotowali dla 35 chorym z parafii oraz dla  ministrantów – skromne „mikołajkowe” prezenty.

Pełkinie, Adwent 2014                                                                 DSCN0467

Pan wkrótce nadejdzie! Adwent oznacza przyjście. Skoro przyjście to znaczy, że przyjdzie ktoś. Czy to przyjdzie wróg czy zawada czy też Gość oczekiwany? Po co przyjdzie? Przyjdzie do Ciebie czy też do kogoś nieokreślonego? Dlaczego przyjdzie? Z jakich motywów?                                                                 DSCN0920

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Takie jest hasło nowego roku duszpasterskiego 2014/2015, który rozpoczyna tegoroczny Adwent. Nawrócenie oznacza, „odwrócenie się od zła i zwrócenie się do Pana Boga”. Nawrócenie i wiara, to są dwie strony tego samego medalu, którym jest owa przeogromna miłość Boga do człowieka, zrealizowana w osobie Syna Bożego, Jezusa Miłosiernego, skierowana do nas.

Pełkinie, 3.11.2014  7-97453  pieszy

Bezpieczeństwo na drodze

Okres jesienno – zimowy to czas szczególnie trudny dla osób starszych i mieszkańców małych miejscowości, niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego ważne jest, aby dla własnego dobra, korzystając z drogi po zmierzchu, osoby te miały na sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe. Prawidłowo noszone odblaski powinny być zauważalne dla kierujących, nadjeżdżających z obu kierunków i powinny być umieszczone w takim miejscu na sobie, aby znalazły się w polu działania świateł pojazdów mechanicznych. Pieszy jest tzw. niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w trakcie zderzenia z pojazdem nie chroni go nic. Jest to grupa najbardziej narażona na udział i tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. Dzięki noszeniu elementów odblaskowych można uniknąć tragedii i uratować życie. Odblaski powinni mieć także rowerzyści. W związku z tym, zachęcam wszystkie osoby, aby zaopatrzyły się odblaski i nosiły je idąc drogą po zmroku. Jest to również dla nas chrześcijan kolejny krok w celu ochrony swego życia – jak   nakazuje nam piąte przykazanie Boże.

Pełkinie, 1.11.2014                                                                                    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy. Warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych w dniach 1-8 listopada:!!  Nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych !!  Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej !! Przyjęcie Komunii Świętej !! Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy) !! Odmówienie Wierzę… Ojcze nasz… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego

WAŻNE! !! Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy – mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. !! Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

Pełkinie, 31.10.2014                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Życie zostało nam dane, abyśmy szukali Boga; śmierć, abyśmy Go znaleźli; wieczność, abyśmy Go posiedli J. Neuet

W listopadzie Kościół w sposób szczególny zachęca nas do modlitwy za zmarłych. Wspomnienie o tych, którzy odeszli, często wiąże się z bólem i tęsknotą. Nie może jednak zabraknąć w naszej modlitwie wiary i nadziei na spotkanie z miłosiernym Bogiem zarówno naszych bliskich, jak i nas samych po śmierci. Niech pamięć o zmarłych będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. Na cmentarzu trzeba rozmawiać z bliskimi o domu Ojca niebieskiego, w którym oni już mieszkają lub czekają na wejście do niego. Rozmowa o tym domu to rozmowa o ich szczęściu. Cmentarz to poczekalnia przed drzwiami domu Ojca niebieskiego dostępna również żyjącym.

Pełkinie, 18 i 25.10.2014                     OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet zorganizowało po raz pierwszy w Pełkiniach ŚWIĘTO ZIEMNIAKA. Celem tej akcji jest zintegrowanie naszej społeczności. W sobotę 18 października do naszej miejscowości zostały zaproszone stowarzyszenia działające na terenie gminy Jarosław na Święto Ziemniaka. W sobotę 25 października panie z Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet przy współudziale naszej parafii zorganizowały podobne spotkanie dla mieszkańców naszej miejscowości. Wszystko zaczęło się w samo południe – o 12.00. Zebraliśmy się na placu przy Domu Kultury i po powitaniach przy czujnym oku instruktorki uczyliśmy się jak prawidłowo uprawiać nordic walking. Najpierw więc były ćwiczenia, a po nich wyruszyliśmy na trasę. Przeszliśmy z kijkami od Domu Kultury do Ujeznej i z powrotem. Stwierdziliśmy, że jest to dobra forma na uprawianie sportu i na poprawę samopoczucia. Po powrocie czekały na nas upieczone przez panów ziemniaki. Ze smakiem zajadaliśmy się ziemniakami w mundurkach. Niektórzy – dogadzając podniebieniu – dodawali do upieczonych ziemniaków ser i masło. Po nasyceniu pierwszego głodu udaliśmy do sali Domu Kultury. Tam czekała na nas kawa, herbata i upieczone na tę okazję ciasta. Następnie siedząc wokół worka z ziemniakami (na sali przecież nie można palić ogniska – a tego dnia na zewnątrz było bardzo zimno) śpiewaliśmy – ze specjalnie na tę okazję przygotowanego śpiewnika – piosenki biesiadne. Piosenki przeplatane były konkursami związanymi z ziemniakami: obieranie ziemniaków; wyścig, slalom, z ziemniakiem na łyżce; rzut ziemniakiem do kosza. Zabawy było co niemiara. Nasze Panie przygotowały też występ na temat ziemniaka. Rozpoczęły od przyśpiewki napisanej przez naszą rodaczkę panią Józefę Orłowską:

A kto tego nie wie, niech się dzisiaj dowie, Że ziemniaki jedzą najwięksi królowie. Gdy ziemniaki w domu nie ma żadnej biedy, Każdy ugotuje według swej potrzeby. Ziemniaczki, ziemniaczki łatwo się gotuje, Każdy ugotuje, kiedy głód poczuje. Moi mili goście ja mam przepis taki – Kto chce długo pożyć niech jada ziemniaki. Powiadają ludzie, żem ja malowana, A ja na ziemniakach jestem wychowana. A jak nie ma mięsa też się nie martwimy, Wystarczy jak do nich cebuli wkroimy. Żeby zupa była nie wiadomo jaka, A cóż to za obiad, jak nie ma ziemniaka. Ziemniaki, ziemniaki łatwo je gotować, By je ugotować , nie trzeba studiować. Wy po naszych ojcach tradycję trzymajcie I pola ziemniaków duże zasadzajcie. Aby ich starczyło dla każdego przecież, Bo je ludzie lubią na calutkim świecie. A te reklamowe chipsy ziemniaczane, Niech je ci zjadają, co nam polecają. My jedzmy ziemniaki tylko po staremu- Nikomu nie szkodzą, nigdy nie zawodzą. Pani Józefa Orłowska napisała też swoje wspomnienia o ziemniakach: Powiem wam teraz jak to z tymi ziemniakami dawniej było, gdyż jak sami wiecie żadnych maszyn nie było, Ażeby ludzi mogły wyręczyć, więc z każdą pracą sami musieli się męczyć. Najpierw robiło się na polu tak zwanym markierem znaki, potem kopało się dołki i wrzucało ziemniaki. A jak się już je zagrzebało… oj ej! Wtenczas dopiero się działo – wrzawa, piski wołanie i na polu przewracanie. I choć się wszyscy napracowali, nie można było się smucić Każdy każdego musiał przewrócić…. Bo jakby ot – tak sobie poszły to ziemniaki by nie urosły. Następnie konika się brało I się je obradełkowywało. A potem musieli je z chwastów plewić i siekać motykami, A nie – jak teraz – tylko przejechać po polu z opryskami. A z wykopkami ziemniaków to była taka sprawa- kopało się je też motykami -mozolna to była praca, ale też przy tym wielka zabawa. Wiele radości i wielka wrzawa. Zapraszało się sąsiadów, przyjaciół żeby nam pomagali A potem my u nich odrabiali. Na polach pełno ludzi, gwar wielki, ogniska się paliły i……piekli ziemniaki. A gdy się upiekły-takie z popiołu, ekologiczne i zdrowe bardzo smakowały, choć bez żadnej okrasy. Można dziś tylko mile wspominać tamte dawne czasy. Oto dziś obchodzimy święto pieczonego ziemniaka a prawda o nim jest taka – Dawni ludzie – żeby na stole mogli go położyć – musieli najpierw wiele ciężkiej pracy w jego uprawę włożyć. Ziemniaki są mile widziane zawsze i wszędzie A żaden obiad bez nich się nie obędzie. Można je jeść do woli, Bo brzuszek nigdy nas z nich nie rozboli. Pyszne są z nich pierogi, placki Dobre do mięsa, mleka i ogórka. A jakie zdrowe pieczone w mundurkach! Właśnie tak upieczone na polu w ognisku smakują nam nade wszystko. Ale teraz świat jest całkiem inny – kombajn wykopie za dwie godziny. Prawda jest taka… przyszły inne czasy – łatwiej o kawałek kiełbasy niż o pieczonego w ognisku ziemniaka. Dziś  – byśmy mogli ten dzień pieczonego ziemniaka Przeżyć wesoło, zapraszamy was mili goście do naszego stołu. Byśmy się cieszyli razem jak jedna rodzina i żebyśmy mogli potem ten dzień radosny długo wspominać. A Ty, Księże Proboszczu zaszczycasz nas bardzo swoją Osobą. My też zawsze raźniej czujemy się z Tobą. Myślę, że z nami się nie nudzisz, bo jesteś wesoły i pokazy folkloru bardzo lubisz. Ciebie ten nasz folklor nigdy nie nudzi, Bo ty jesteś kapłanem dla Boga i dla ludzi. Zaś nasze koło gospodyń przynosi Pełkiniom sławę I zapewnia wszystkim dobrą zabawę.

 Dobrze , że są ludzie, którzy chcą coś zrobić dla naszej miejscowości. Szkoda, że było tak mało osób. Może za rok będzie więcej… Oby. Zdjęcia ze święta ziemniaka w Galerii: ŚWIĘTO ZIEMNIAKA – 18 i 25.10.2014 (55 zdjęć na 3 stronach)

Kalwaria Pacławska, 14.09.2014   kalwaria 001  kalwaria 002  kalwaria 003W święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14.09.2014) nasza parafia tradycyjnie już pielgrzymowała do Matki Bożej Słuchającej w Kalwarii Pacławskiej. Była to już jubileuszowa, bo 15 pielgrzymka autokarowa. Nasze pielgrzymowanie do Kalwarii Pacławskiej zapoczątkował zmarły tragicznie proboszcz w Pełkiniach – ks. Jan Rzeszutek. Jesteśmy wierni zapoczątkowanej przez ks. Jana tradycji pielgrzymowania na Mały Odpust w Kalwarii Pacławskiej. Co roku zabieramy własne, rodzinne i parafialne intencje i wyruszmy w drogę, by przedstawić je Panu Bogu – oddając cześć Świętemu Krzyżowi. W tym roku naszym przewodnikiem był diakon Mateusz.

Kałków – Święty Krzyż, 6.09.2014                                                          OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jak co roku, wyruszyliśmy się na pielgrzymkę autokarową do wybranego Sanktuarium. Tym razem pielgrzymowaliśmy do Kałkowa i na Święty Krzyż. Pierwszym przystankiem był Sandomierz. Mieliśmy nadzieję, że spotkamy ojca Mateusza. Niestety, chyba ze względu na wczesną porę, nic tego nie wyszło. Został tylko rower i namiastka ojca Mateusza – nasz diakon Mateusz. Dobre i to. Wczesna pora – ósma rano – nie pozwoliła nam nawiedzić sandomierskiej katedry. Zwiedziliśmy więc Rynek, popatrzyliśmy na Wisłę i pojechaliśmy do celu naszej pielgrzymki – Kałkowa. Pobyt w Kałkowie rozpoczęliśmy od Mszy świętej. Po Eucharystii przeszliśmy do Oratorium Daru Życia. Po krótkiej modlitwie rozpoczęliśmy rozważanie Drogi Krzyżowej – zatrzymaliśmy się przy grocie lourdzkiej i na Golgocie. Po Drodze Krzyżowej każdy miał czas na indywidualną modlitwę i zwiedzanie sanktuarium. W końcu udaliśmy się na Święty Krzyż. Żeby trochę ułatwić sobie wspinanie – pojechaliśmy wagonikami na górę. Była to atrakcja dla młodszych uczestników naszej pielgrzymki. Na Świętym Krzyżu – razem ze zgromadzonymi tam siostrami zakonnymi – odśpiewaliśmy (przy pięknym śpiewie sióstr zakonnych) Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Mieliśmy też okazję ucałowania relikwii Krzyża Świętego. W naszym pielgrzymowaniu nie zabrakło modlitwy i śpiewu pieśni. Dziękujemy siostrze Cecylii – przełożonej sióstr w Wygarkach – za prowadzenie śpiewu. Pełni wrażeń, z „naładowanymi akumulatorami”, szczęśliwie powróciliśmy do domu. W pielgrzymce uczestniczyło 55 osób. Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę i tworzenie wspólnoty. Zdjęcia z pielgrzymki w Galerii: KAŁKÓW-ŚW.KRZYŻ – 6.09.2014 (60 zdjęć na 3 stronach)

Pełkinie, 17.08.2014           OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA W niedzielę po Wniebowzięciu NMP – 17 sierpnia 2014r. – w naszej parafii dziękowaliśmy za tegoroczne plony. Po raz kolejny przezywaliśmy PARAFIALNE DOŻYNKI. W tym roku parafianie przynieśli do świątyni cztery wieńce dożynkowe: 1. wieniec Odznakę Ochotniczej Straży Pożarnej przynieśli parafianie mieszkający od strony Ujeznej do Domu Kultury; 2. wieniec Zwiastowanie przynieśli mieszkający od kościoła do zakrętu; 3. wieniec Grotę przynieśli mieszkańcy Okroługów; 4. wieniec Krzyż – Eucharystia przygotowały panie z Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet. Starostą Parafialnych Dożynek był pan sołtys Dariusz Czereba, a starościną pani Marzena Grunt. Uroczystość rozpoczęła się na placu przykościelnym. Po powitaniu weszliśmy w progi naszej parafialnej świątyni. W kościele starosta dożynek p. Dariusz z bochenkiem chleba w ręku podziękował Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Panie Emilia Bała i Krystyna Pawełek podziękowały za tegoroczne zbiory słowami wiersza naszej parafianki  pani Józefy Orłowskiej: Przynieśliśmy Ci, Panie, nasz plon złoty To nasza praca, to nasz znój stokrotny Pracowaliśmy, ile było trzeba By nigdy nikomu nie zabrakło chleba. A Ty, Panie Boże, użyczyłeś nam pogody Byśmy mogli zebrać urodzajne płody. Za to dziś wielkie dzięki Ci czynimy I piękne święto rolnika – dożynki – obchodzimy. Przynieśliśmy Ci piękne wieńce i barwne kwiaty W dowód naszej serdecznej zapłaty. A z poświęconych kłosów to złote ziarno znów wrzucimy W naszą polską glebę urodzajną. By nowe kłosy wzrastały i pod dostatkiem chleba nam dały. A Ty, Boże, sprawiedliwie podzielisz ten chleb wśród narodu By na Twojej ziemi nikt, nigdy, nie cierpiał głodu. Dzisiaj, mój Panie, rolnika mało poważają Choć to właśnie rolnicy z Twojej łaski chleb nam wszystkim dają. Tylko Ty, mój Boże, rolnika rozumiesz I jego pracę docenić umiesz. dziś dziewczyny piękny strój ubrały, by podkreślić to święto I śpiewać dla Twej chwały. Ten piękny folklor i rzetelna ludu praca Ten kraj nasz polski bardzo ubogaca. Pobłogosław więc, Boże, tegorocznych żeńców By w przyszłym roku znów nie brakło zbożowych wieńców. Po podziękowaniach niosący wieńce zaśpiewali pieśń autorstwa naszej parafianki p. Józefy Orłowskiej: Pobłogosław nam o Boże Że zebraliśmy to zboże. Dzisiaj dzięki Ci składamy Dla Twej chwały pieśń śpiewamy. W naszej pracy nas wspierałeś I obfity plon nam dałeś. A my Cię za ten dar wielki Wielbić będziem na czas wszelki. Ks. Proboszcz pobłogosławił wieńce żniwne i rozpoczęła się Msza Święta dziękczynna za tegoroczne zbiory. Po zakończeniu Mszy Świętej, tradycyjnie już, dzieliliśmy się chlebem. Pomagały panie niosące wieńce. każdy też mógł zabrać kawałek chleba dla domowników. Dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne zbiory i modlimy się za tych, którzy doświadczyli różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Niech Pan ukaże nam pogodne Oblicze i nam błogosławi. Zdjęcia z tegorocznych dożynek w Galerii: Dożynki 17.08.2014 ( 100 zdjęć na 5 stronach)

Pełkinie, 26.06.2014                                                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA W czwartek, na ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA po Mszy św. i uroczystej procesji dookoła kościoła odbyło się POŚWIĘCENIE WIANKÓW I ZIÓŁ. Tradycyjnie też w tym dniu miało miejsce BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI. Dzieci po błogosławieństwie otrzymały słodycze – batoniki i pamiątkowe obrazki. Błogosławieństwa udzielał ks. diakon Mateusz i ks. proboszcz. Zdjęcia z tej uroczystości w Galerii: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI (45 zdjęć na 3 stronach).

Pełkinie, 23.06.2014                                                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W poniedziałek w Oktawie Bożego Ciała – 23.06.2014 – 16 młodych naszych parafian z III klasy Gimnazjum przyjęło SAKRAMENT BIERZMOWANIA z rąk ks. bpa Stanisława Jamrozka. Na rozpoczęcie Eucharystii przedstawiciele młodzieży i rodziców poprosili Księdza Biskupa o udzielenie zgromadzonej młodzieży Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej i o modlitwę w ich intencji. Po homilii ks. Biskup poświęcił pamiątkowe krzyże dla bierzmowanych. Krzyże te zostały nałożone przez świadków na szyje bierzmowanych po przyjęciu przez nich Sakramentu Bierzmowania. Młodzi odnowili też przyrzeczenia abstynenckie z Pierwszej Komunii św. Wszyscy bierzmowani brali udział w liturgii. Na zakończenie Mszy św. młodzież i rodzice wyrazili wdzięczność za otrzymany Sakrament. Życzymy nowo bierzmowanym, aby Duch Święty wypełnił ich serca i umysły, by mogli swoim życiem świadczyć z odwagą o Chrystusie. Zdjęcia z Bierzmowania w Galerii: BIERZMOWANIE 2014 (65 zdjęć na 4 stronach).

Pełkinie, 19.06.2014                                                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W czwartek po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – BOŻE CIAŁO. To czas, kiedy zatrzymujemy się nad tajemnicą Eucharystii – rozważamy obecność Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Ostrzeżenie Mojżesza: „Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim” jest aktualne naszych czasach. Bóg jest z nami na co dzień, a nie tylko gdzieś wysoko w niebie, niedostępny, nieosiągalny i abstrakcyjny. Wielkanoc jest najważniejszym świętem w kalendarzu liturgicznym, ale to właśnie Boże Ciało z jego procesją jest niezwykle istotne ze względu na wyznanie wiary. Przypieczętowuje ją. Udział w procesji to ważny gest naszej religijności. To manifestacja naszej wiary. To ważne, by z naszą wiarą i religijnością nie chować się w murach kościoła, ale także potrafić przyznać się publicznie w kogo wierzę i jakie są wartości, którymi kieruję się w życiu. Również w Pełkiniach po zakończeniu Eucharystii wyruszyła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Tego roku procesyjnie przeszliśmy do kościoła w Pełkiniach – Wygarkach. Zgodnie z tradycją procesja zatrzymała się przy czterech ołtarzach. Pierwszy ołtarz (koło szkoły) przygotowali rodzice uczniów II klasy Gimnazjum. Drugi ołtarz (na krzyżówce) udekorowali rodzice dzieci przystępujących w tym roku do Sakramentu Bierzmowania. Dwa pozostałe ołtarze przygotowali mieszkańcy Wygarek. Przy ostatnim ołtarzu (koło kościoła na Wygarkach) ks. Władysław podziękował wszystkim za udział procesji. Szczególne podziękowania skierował do przygotowujących ołtarze, służby liturgicznej, strażaków, niosących chorągwie i obrazy, dzieci. Uroczystość Bożego Ciała zakończył śpiew „Te Deum” oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zdjęcia z procesji Bożego Ciała w Galerii: BOŻE CIAŁO (92 zdjęcia na 5 stronach)

Pełkinie, 13.06.2014                                                       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W piątek 13.06.2014r nasza szkoła obchodziła DZIEŃ PATRONA SZKOŁY – błogosławionego ojca Michała Czartoryskiego.W tym dniu obchodziliśmy 15 rocznicę beatyfikacji naszego Rodaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Pełkiniach. . Modliliśmy się o jak najszybszą kanonizację bł. Michała. Homilię wygłosił ks. Władysław, proboszcz z Wygarek. Po Mszy św. udaliśmy się do szkoły, by tam przed tablicą upamiętniającą naszego Patrona złożyć kwiaty i zapalić znicze. W sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia ku czci naszego Patrona. Pan Dyrektor w swoim przemówieniu zachęcił nas do naśladowania błogosławionego Rodaka. Uczniowie Szkoły Podstawowej – poprzez montaż słowno-muzyczny – w ciekawy sposób przedstawili sylwetkę bł. ojca Michała Czartoryskiego. Zdjęcia z uroczystości Patrona szkoły w Galerii: PATRON SZKOŁY ( 33 zdjęcia na 2 stronach)

Pełkinie, 7.06.2014                                                        OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA CZĘŚĆ DRUGA

Wykorzystując piękną słoneczną pogodę parafianie z Pełkiń spotkali się drugi raz w tym roku na placu przed plebanią, by uczestniczyć w tegorocznym Parafialnym Dniu Dziecka. Ponad 100 osób spędziło razem beztroski czas w parafialnym gronie. Byli to rodzice, babcie i dziadkowie ze swoimi dziećmi. Szczególnie najmłodsi uczestnicy nie mogli narzekać na brak atrakcji. Była dobra zabawa, ale i prawdziwa, sportowa rywalizacja. Dorośli w tym czasie mogli rozmawiać przy stole, kibicować dzieciom i integrować się – bo określenie: „parafia moim drugim domem” nie jest na wyrost. Dzieci bawiły się w zabawy: „Piłka i skakanka”, „Wyścig kangurów”, „Czyj skok dłuższy”, „Wyścig z jajkiem”, „Wyścigi w workach”, „Pociąg”, „Stary niedźwiedź”. Dla każdego nie zabrakło też kiełbaski z grila-ogniska, słodyczy i napojów. Na parkingu przed kościołem odbył się też konkurs malowania na kostce brukowej. Był też konkurs piosenki. Na zakończenie naszego spotkania wszystkie dzieci otrzymały po trzy skromne upominki. Wszystkie dzieci – te małe i te trochę większe – świetnie się bawiły. Czas spędzony beztrosko na świeżym powietrzu to nie czas stracony – to czas budowania więzi. Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz, a gry i zabawy prowadziła pani Emilia Bała – prezes Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet. Dziękujemy paniom z Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet, ze Stowarzyszenia Pomocnicy Matki Kościoła oraz Akcji Katolickiej za przygotowanie Parafialnego Dnia Dziecka i za pyszne wypieki. Dziękujemy też panom Wiesławowi Stępakowi i Kazimierzowi Kozło za wszelką pomoc, zwłaszcza w pieczeniu kiełbasek. Dziękujemy Danielowi Stępakowi za uwiecznienie całego spotkania na zdjęciach. Bóg zapłać. Mimo braku zewnętrznych sponsorów Dzień Dziecka w naszej parafii można zaliczyć do udanych. W przyszłym roku będzie jeszcze więcej atrakcji. Zdjęcia z tegorocznego Dnia Dziecka (drugiej części) w Galerii: PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA cz.II (300 zdjęć na 15 stronach).

Pełkinie, 7.06.2014                                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jako Wspólnota Parafialna Pełkinie-Wygarki składamy podziękowanie Wszystkim Parafianom z Pełkiń za udzieloną kolejny raz pomoc materialną przy budowie naszej nowej świątyni.Ufamy, że dzięki pomocy Bożej, własnym wysiłkiem i ludziom wielkiego serca sprostamy temu zadaniu. Udzielona pomoc jest dla nas wielką radością, gdyż jesteśmy świadomi, że nawet drobne uczynki s ą wielkie i wspaniałe, kiedy spełniamy je z potrzeby serca. Niech staropolskie Bóg zapłać będzie wyrazem naszej stokrotnej wdzięczności za okazaną dobroć i hojność. Pamiętajmy, że „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. Składamy stokrotne Bóg Zapłać za kolejny raz okazaną życzliwość przez Was i  Waszych Bliskich. Ks. Władysław Dubiel

Pełkinie – Pawłosiów, 1.06.2014                          DSC_1872a

W niedzielę, 1 czerwca 2014 roku, w naszej Archidiecezji  odbyły się ŚWIĘCENIA DIAKONATU. Święcenia miały miejsce w trzech kościołach naszej Archidiecezji: w Krościenku Wyżnym, Leżajsku, Pawłosiowie. Zostało wyświęconych 17 diakonów. Wśród nowo wyświęconych 6 diakonów w Pawłosiowie był nasz Rodak Mateusz Sławiński. Święceń udzielił ks. abp Józef Michalik. Gratulujemy naszemu Rodakowi i życzymy Mu błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej na nowej drodze życia. Szczęść Boże. Zdjęcia ze święceń w Pawłosiowie w Galerii: ŚWIĘCENIA DIAKONATU (87 zdjęć na 5 stronach)

Pełkinie, 31.05.2014                                                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA Nasza parafia po raz drugi zorganizowała PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA. W sobotę 31.05.2014 r. na godz. 14.00 zaprosiliśmy dzieci  do nowo budującej się plebanii. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji i zabaw na świeżym powietrzu. Niestety pogoda – padający deszcz – trochę pokrzyżowała nasze plany. Musieliśmy zmieścić się we wnętrzu nowej plebanii. Mimo tego udało nam się choć trochę umilić dzieciom czas. Były słodycze, napoje, małe prezenty. Udało się też przeprowadzić kilka zabaw. Całe spotkanie rozpoczęło się od malowania twarzy i  tatuaży na rękach dzieci. Zabawy było co niemiara. Po oficjalnym rozpoczęciu Dnia Dziecka – w ramach konkursu – dzieci miały narysować swoją rodzinę. Najlepsze pracy miały być nagrodzone. Komisja stwierdziła jednak, że wszystkie prace są godne nagrody – wszystkie więc dzieci otrzymały upominki. Po konkursie rysunkowym zaczęły się zabawy: „Stary niedźwiedź”, „Lokomotywa”, „Piłka-nos”, „Siedzi jeżyk”, „Kolorowe kartoniki”. Dzieci miały też tańce, konkurencję sprawnościową z piłką i skakanką. Nie zapomnieliśmy o puszczaniu baniek mydlanych. Planowaliśmy dużo więcej – ale pogoda nie była dla nas łaskawa. Jednak nic straconego. W najbliższą sobotę o 14.00 odbędzie się druga część Dnia Dziecka. Będą zabawy na świeżym powietrzu i ognisko. ZAPRASZAMY! Zdjęcia z tegorocznego Dnia Dziecka (pierwszej części) w Galerii: PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA (300 zdjęć na 15 stronach).

Pełkinie, 26-28.05.2014                                              OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DNI MODLITW O URODZAJE I BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W PRACY

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje”. (J 16, 23). Zgodnie z wielowiekową tradycją trzy dni poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzone są w Kościele jako tzw. Dni Krzyżowe. W tych dniach modlimy się o urodzaje, o pokój i o błogosławieństwo w pracy – zwłaszcza w pracy na roli. Kościół św. jakby chciał powiedzieć wszystkim wiernym: „Złóżcie u stóp Zbawiciela wszystkie wasze troski i potrzeby, by je zabrał w dniu wniebowstąpienia ze sobą i przedłożył Ojcu!” Dni błagalne, do których należą także Dni Krzyżowe, początkami sięgają starożytności chrześcijańskiej. Pojawiły się w Galii w V w. Św. Mamert, biskup Vienne, kiedy ok. roku 450 nawiedziły Francję klęski żywiołowe, polecił odprawiać procesje błagalne na trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim (poniedziałek, wtorek, środa). Synod w Orleanie zatwierdził ten zwyczaj dla Francji w roku 511. Zwyczaj ten przyjął się w całym chrześcijaństwie. Czas przed Wniebowstąpieniem Pańskim to w Europie wiosna w całej pełni. W naturze wszystko tryska życiem i tonie w zieleni, ale wiosenne burze, deszcze, huragany, posucha mogą wszystko zniweczyć za jednym zamachem. Dlatego trzeba modlić się: „Od piorunów i burz gwałtownych, wybaw nas Panie! Od klęski trzęsienia ziemi… Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!” Chrystus mówi: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7, 7). Nasi praojcowie w potrzebach zawsze na pierwszym miejscu uciekali się do Boga i dobrze na tym wychodzili. Ktoś powie że „modlitwa nie poprawi pogody”; „Niech się stanie, co się ma stać” Fatalny błąd! Bóg uwzględnił modlitwę w swych planach: „Pospieszę wam z pomocą, jeśli będziecie się modlić; lecz jeśli nie będziecie się modlić, nie możecie liczyć na pomoc.” (Z Rozważań z Bogiem dla świeckich msza.net) Nie potrzeba tu wcale cudów. Trafnie, ale z pewnym wyrzutem pisze znany powieściopisarz: „Ongiś do Boga lud się uciekał. W izbach płonęły gromnice, wypełniał je szept paciorków różańcowych. Albowiem w naturze słyszeli oni głos Boga, a żadna droga nie prowadziła z tego świata tak szybko, jak piorun. Ludzie już wyzbyli się pobożności; są dziś zuchwali, a gdy grozi im niebezpieczeństwo – tchórzliwi.” Tak, są tchórzliwi, gdyż w czasie groźnej burzy nie zdobędą się na bezczelny dowcip, ani na ironiczne słówko, choćby się nawet coś podobnego na język cisnęło. Modlitwa w czasie burzy ma taki sam cel i taki sens, jak modlitwa apostołów w czasie burzy na morzu. Dosłownie taki sam! Dziś nieszczęście za nieszczęściem, katastrofa za katastrofą, przekleństwo za przekleństwem walą się na człowieka. Czy to czasem nie dlatego, że się już zapomina o modlitwie? Niech Cię nigdy nie będzie trzeba zachęcać do modlitwy. Przypomnij sobie, co mówi prorok: „Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć” (Iz 59, 1). Jakie jest u Ciebie zamiłowanie do modlitwy? Czy odmawiasz jeszcze pacierz rano i wieczorem, czy modlisz się przed i po jedzeniu? Czy modlisz się chętnie? W naszej parafii też modliliśmy się o urodzaje i błogosławieństwo w pracy. W poniedziałek 26.05. pod wiszącą nad nami chmurą burzową modliliśmy się na Okroługach. We wtorek 27.05. po przejściu ulewnego deszczu i burzy nasze modlitwy pod gołym niebem zanosiliśmy na Lechach. W środę 28.05. wyruszyliśmy z procesją błagalną na pola Pełkiń. Bóg zapłać wszystkim modlącym się. Zdjęcia z Dni Krzyżowych w Galerii: DNI KRZYŻOWE 2014 (86 zdjęć na 5 stronach)

Pełkinie, 26.05.2014                                                         753141410

Modlitwa na Dzień Matki

Przepraszam Za wszystkie płacze, wrzaski, za rozlaną zupę, tupanie nogami… Przepraszam za wszystkie chwile, kiedy rozdarte spodnie były dla mnie najważniejszym problemem na świecie… Za grymaszenie przy obiedzie… Za wszystkie moje humory i prowokacje… Za zamknięte drzwi od mojego pokoju…, za ciche dni… Za moje lenistwo, niechlujstwo i bunt… Za jej każdą wylaną łzę… Za niespełnione prośby… Za późne powroty do domu, kiedy czekała… Za każde moje „ja wiem lepiej”… Za moją złość… Przepraszam Za ten czas, kiedy nie kochałem jej wystarczająco… Dziękuję Za to, że opowiedziała mi o Tobie i nauczyła mnie z Tobą rozmawiać… Za sterty wyprasowanych pieluch… Za dom, który mi stworzyła… Za cierpliwość, kiedy przynosiłem do domu setki kapsli, patyków, zbierałem guziki, które nigdy nie miały swojego miejsca… Dziękuję za każdą noc, kiedy czuwała, gdy byłem chory i kiedy odstraszała czarownice czające się pod łóżkiem… Za opowiadane bajki… Dziękuję za wszystkie zacerowane skarpety, załatane spodnie… Za to, że nauczyła mnie gwizdać na palcach… Za urodzinowy tort… Za każdą dobrą radę… Za uśmiech… Za wyciągnięte ręce i każdy czas na przytulanie… Za ocean miłości w oczach… Za całą listę zakupów na mój wyjazd… Za przyklejony na kolano plaster i wytarte łzy… Za spacery… Za spracowane dłonie… I za to, że pierwsza pokazała mi świat… Dziękuję Za to, że mam mamę, która kocha mnie tak mocno… Proszę Żeby zawsze wiedziała, że ją kocham… I żeby zawsze była… Żeby zawsze była mamą…

Pełkinie, 18.05.2014                                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA 18 maja 2014 roku przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Uroczystość ta tradycyjnie odbywa się w III niedzielę maja. Po sobotniej pierwszej Spowiedzi do stołu eucharystycznego przystąpiło 8 uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Pełkiniach. W liturgię Mszy św. pierwszokomunijnej włączyły się wszystkie dzieci i rodzice. Rodzice, jako dar ołtarza, ufundowali komże dla ministrantów. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej nie zakończyła się na niedzielnej Eucharystii. W ramach tzw. Białego Tygodnia dzieci w strojach komunijnych wraz z rodzicami gromadzić się będą w kościele na Mszy św. i Nabożeństwie Majowym. Jest to stary zwyczaj nawiązujący do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Codzienna modlitwa  i Komunia Św. mają na celu lepsze przygotowanie drugoklasistów do świadomego, czynnego i regularnego uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Zdjęcia z I Komunii w Galerii: I KOMUNIA 2014 ( 77 zdjęć na 4 stronach)

Pełkinie, 3.05.2014                                                          OLYMPUS DIGITAL CAMERA W dniu 3 maja – w Uroczystość NMP Królowej Polski – nasza parafia przeżywała doroczny Odpust Parafialny. Sumie odpustowej o 11.00 przewodniczył ks. Tadeusz Zych – proboszcz parafii św. Teresy w Jarosławiu. Ks. Tadeusz wygłosił też bardzo pouczające kazanie. Kazanie opierało się głównie na słowach: „Wielka Boga-Człowieka Matko”, oraz na słowach Pana Jezusa z krzyża: „Niewiasto oto syn Twój”, „Synu oto Mastka twoja”. Dziękujemy ks. Tadeuszowi za piękne słowa i przewodniczenie Eucharystii. Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim księżom przybyłym na nasze uroczystości odpustowe. Dziękuję wszystkim drogim nam Gościom oraz Parafianom za wspólną modlitwę (wczoraj i dziś), za przyjęte Komunie święte, za wspólne uczczenie Matki Bożej Królowej Polski. Bóg zapłać. Zdjęcia z dzisiejszej Uroczystości w Galerii: ODPUST 2014 ( 36 zdjęć na 2 stronach)

Pełkinie, 27.04.2014                                                       OLYMPUS DIGITAL CAMERA 27.04.2014 roku, w dniu kanonizacja Jana Pawła II w naszej parafii – w Domu Kultury – odbył się KONCERT, przedstawienie, KU CZCI naszego Wielkiego Rodaka ŚW. JANA PAWŁA II. W trakcie trwania przedstawienia i w czasie śpiewanych pieśni, wyświetlane były slajdy i prezentacje poświęcone św. Janowi Pawłowi II. Na koniec wszyscy mogliśmy się rozkoszować pysznymi kremówkami. Dziękuję Paniom z Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet oraz Panom Wiesławowi i Łukaszowi Stępakom za przygotowanie i przedstawienie spektaklu oraz wykonanie pieśni. Bóg zapłać. Przykro, że tak wielu nie było na tej uroczystości. Zdjęcia z tego przedstawienia znajdują się w Galerii: Świętemu Janowi Pawłowi II. Zdjęcia ks. Roman i p. Jan Kłak. (95 zdjęć na 5 stronach)

Pełkinie, 20.04.2014                                                       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przystańcie na chwilę w gonitwie codziennych spraw. Uciszcie swoje myśli, odłóżcie kalendarze, komputery, telefony, aby wsłuchać się w głos płynący z duszy. Jeśli uda Wam się wsłuchać w ciszę swojej duszy, to na pewno usłyszycie pukanie do drzwi Waszych serc. To Chrystus przychodzi i prosi, abyście Go przyjęli. Zapalcie światło, zwołajcie bliskich, zasiądźcie przy biesiadnym stole i razem z Chrystusem Zmartwychwstałym świętujcie, świętujcie, świętujcie…

Nasze codzienne spotkania ze Zmartwychwstałym niech owocują radością, pokojem serca oraz niewzruszoną ufnością. Niech one pozwalają nam przejść przez życie z takim entuzjazmem i zapałem, z jakim szli na cały świat Apostołowie zapatrzeni w swego Pana. Niech nasze serca ogrzane miłością i promieniami łask Miłosiernego Zbawiciela rozpalą w nas żar miłowania Boga i bliźniego, aby każdy człowiek mógł stać się godnym obietnicy: Błogosławieni, którzy nie wiedzieli a uwierzyli… Jako ludzie wierzący, składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność Zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w każdym jego wymiarze – zwłaszcza społecznym i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość. Niech radość tych dni przezwycięży wszystkie smutki i zwątpienia, umniejszy trudy codzienności i umacnia na drodze chrześcijańskiego życia. Niech Chrystus Zmartwychwstały rozświetla każdy Wasz dzień, aż do pełnego spotkania z Nim. Kochani Parafianie i Wszyscy nasi Goście życzę Wam pokoju w rodzinach i na świecie.

Ks. Roman

Pełkinie, 13.04.2014                                                                        OLYMPUS DIGITAL CAMERA Po raz trzeci nasza parafia przeżywała Parafialną Drogę Krzyżową. Dniem odprawiania tej Drogi Krzyżowej jest popołudnie Niedzieli Palmowej. W tym roku nasza Parafialna Droga Krzyżowa prowadziła na najwyżej położone miejsce naszej parafii – na Jeżyk. Przy dobrej pogodzie, licznym udziale wiernych i zaangażowaniu wiernych mogliśmy zagłębiać się w ogrom Męki Chrystusowej. Bóg zapłać wszystkim obecnym za modlitwę i udział w tym nabożeństwie. Zdjęcia z tegorocznej Parafialnej Drogi Krzyżowej w Galerii. (111 zdjęć na 6 stronach)

Pełkinie, 13.04.2014                                                                           DSCN2811 Niedziela Męki Pańskiej, nazywana Niedzielą Palmową, jest też dniem poświęcenia palm. Już kolejny raz Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet przygotowuje na ten dzień dużą palmę, która do Wielkanocy ozdabia wnętrze naszej świątyni. Dziękujemy paniom za trud i zaangażowanie. Zdjęcia z tegorocznej Niedzieli Palmowej w Galerii. (25 zdjęć na 2 stronach)

Droga Krzyżowa w piątki o  17.00. Gorzkie Żale w niedziele o 15.15.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECI                                 caring hands W najbliższy wtorek (25 marca) w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego na Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie możliwość podjąć się dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy – okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Warunki przystąpienia do tego dzieła są bardzo proste. 1.  Najpierw trzeba wypełnić krótką deklarację – można ją znaleźć wyłożoną w naszym kościele. 2. Następnie odcinamy odpowiednią cześć i przynosimy ją na nabożeństwo – odbędzie się ono w naszym kościele w najbliższy wtorek na Mszy Świętej o godz. 17.00. 3. Tę krótką modlitwę należy odmawiać codziennie wraz z jedną częścią różańca. Dodatkowo dobrze jest powziąć jakieś postanowienie – przykłady również znajdują się na pozostawionej sobie części deklaracji.  to wszystko należy wykonywać przez następne 9 miesięcy! Serdecznie zachęcam do podjęcia się tego dzieła. Każdy z nas może uratować poczęte dziecko zagrożone utratą życia!

Pełkinie, Wielki Post – 2014                                             DSCN2653

Post, modlitwa, jałmużna… Podejmij post od GNIEWU i NIECHĘCI. Codziennie daj swym najbliższym dodatkową porcję miłości. Podejmij post od OSĄDZANIA INNYCH. Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie, jak Jezus odnosi się do twoich upadków. Podejmij post od NARZEKANIA. Kiedy będziesz miał ochotę narzekać, zamknij oczy i przypomnij sobie małe radości i te wielką radość, że Pan cię kocha. Podejmij post od UCZUCIA ŻALU i PRETENSJI do INNYCH. Ciągle pracuj nad przebaczeniem tym, którzy cię zranili. Podejmij post od PYCHY i ZAZDROŚCI, bo one rujnują twoje życie wewnętrzne.

Gdy tak przeżyjesz Wielki Post bardzo głośno i radośnie będziesz śpiewał „ALLELUJA” Droga Krzyżowa w piątki o  17.00. Gorzkie Żale w niedziele o 15.15. Pełkinie, 9.03.2014                                                               DSCN2821

Rekolekcje, to dobry czas aby zatrzymać się choć na chwilę w swoim życiu, aby przestać się bać, aby pozbyć się lęków… Podczas Rekolekcji budzi się w nas świadomość, że można inaczej, lepiej i doskonalej żyć… Rekolekcje to niezwykły czas: czas skupienia, wyciszenia i zasłuchania się w Słowo Boże… Dziś kończymy Rekolekcje… Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Drogi ks. Janie nasz tegoroczny rekolekcjonisto! Serdeczne Bóg zapłać za przypomnienie i przybliżenie prawdy tak oczywistej, że często o niej zapominamy – Chrystus jest obok nas, trzyma pomocną dłoń i prowadzi nas do Ojca, byśmy mogli powiedzieć jak św. Paweł: Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus”. Dziękujemy za słowa, które do nas wypowiedziałeś. Słowo ma to do siebie, że potrafi przynieść owoc w odpowiednim czasie. Może nie od razu. Ale gdzieś tam sobie powolutku kiełkuje i – gdy nadejdzie wiosna – pojawi się mały pęd, potem kwiat, a w końcu owoc… Ks. Janie! Dziękujemy za trud i poświęcenie w głoszeniu rekolekcji, za Apele Jasnogórskie i życzymy Ci obfitych łask Bożych, nieustannej opieki Maryi i radości z realizacji kapłańskiego powołania. Życzymy, by słowa, które wypowiedziałeś wydały jak największe owoce. Życzymy dużo zdrowia i wiary, że wszystko ma sens; nadziei, która obudzi serce i z nowym zapałem pozwoli spojrzeć na to, co gdzieś przygasło; miłości Boga i miłości przyjacielskiej, tak ogromnej, że nie można jej zatrzymać dla siebie; oraz czasu na marzenia. Szczęść Boże. Zapewniamy, że będziemy pamiętać w modlitwie. Podziękowania należą się również naszym parafianom za uczestnictwo i przyjęcie nauk rekolekcyjnych do swojego serce. Niech udział w tych rekolekcjach i wsłuchanie się w słowa ks. Jana, będzie nam siłą w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu i Świąt Zmartwychwstania naszego Pana.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE,  5.03. -9.03. 2014

ŚRODA (5.03.2014)

17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich na rozpoczęcie Rekolekcji.

CZWARTEK (6.03.2014)

10.00 Msza św. z nauką dla dzieci 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet 21.00 Apel Jasnogórski

PIĄTEK (7.03.2014)

10 .00 Msza św. z nauką dla dzieci 16.30 Droga Krzyżowa 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

SOBOTA (8.03.2014)

10.00 Msza św. z nauką i błogosławieństwem dla chorych i starszych 15.00-17.00   Spowiedź rekolekcyjna 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży pracującej, studiującej i szkolnej 21.00  Apel Jasnogórski

NIEDZIELA (9.03.2014)

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 10.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 15.15 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym Po Gorzkich Żalach Msza św. i uroczyste zakończenie Rekolekcji z błogosławieństwem rekolekcyjnym.

 Pełkinie, 11.02.2014  DSCN1435    DSCN1358    DSCN1485

  W Światowy Dzień Chorych, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11.02.2014 r., do naszego kościoła parafialnego licznie przybyli chorzy, starsi i niepełnosprawni. W tym dniu po Mszy św. z kazaniem odprawiliśmy nabożeństwo dla chorych. Na zakończenie nabożeństwa kapłan  Najświętszym Sakramentem udzielił każdemu obecnemu w świątyni błogosławieństwa na wzór lourdzki. Przy tej okazji dziękuję wszystkim za przybycie, wspólną modlitwę i pomoc w przybyciu chorych do naszego kościoła parafialnego. W takim dniu, jak Dzień Chorych, rodzi się refleksja: W obliczu cierpienia i choroby nie pytaj Boga: Dlaczego? Po co? Za co? Popatrz na Tę, która patronuje naszej parafii, popatrz na Maryję i jak Ona powiedz: Niech tak się stanie, jak Bóg chce. Pamiętaj, że ten krzyż, choroba, cierpienie, ból, nie dźwigasz sam – zawsze jest przy tobie Chrystus, który nieustannie pomaga i nadaje sens twojemu zmaganiu z cierpieniem. Zechciej tylko skorzystać z Bożej pomocy!

                                                                    XXXXXXXXXXXXXXXX

  W Święto Matki Bożej z Lourdes 11.02. (we wtorek) w połączeniu z obchodami Światowego Dnia Chorych, w naszej parafii – tradycyjnie już – przeżywać będziemy Dzień Chorych. Msza Święta ze specjalnym nabożeństwem dla chorych, z błogosławieństwem lourdzkim odbędzie się w naszym kościele we wtorek o 16.00. Bardzo proszę pomóc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom, osobom starszym w przybyciu do naszej świątyni.

Pełkinie, 29.01.2014                                                                                  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   Dobiegła końca wizyta duszpasterska zwana kolędą. Wizyta kolędowa była dla mnie czasem zetknięcia się z waszymi radościami i troskami, bólem związanym ze śmiercią najbliższych, ciężką chorobą, utratą pracy, problemami związanymi z wyjazdem młodych za granicę w celu poszukiwania pracy. Kolęda dla większości jest rodzinnym i religijnym wydarzeniem. Wielu z radością oczekiwało kapłana, niektórzy wzięli nawet dzień wolny od pracy. Dziękuję Drogim Parafianom za życzliwe i miłe przyjęcie. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, świadectwo chrześcijańskiego życia – bardzo wiele razy byłem zbudowany Waszym świadectwem wiary i życia. Dziękuję za serdeczne, szczere rozmowy o sprawach duchowych, rodzinnych i natury ogólnej. Dziękuję za cenne uwagi, które świadczą o zatroskaniu o kształt wspólnoty parafialnej. Dziękuję też tym rodzinom, które przygotowały posiłki a także poczęstowali kawą czy herbatą. Dziękuję za ofiary pieniężne złożone z racji kolędy. Jak to już powiedziałem przed kolędą – wszystkie ofiary z kolędy – przekazałem na budowę nowej plebanii. Jestem mile zaskoczony waszą szczodrobliwością i ofiarnością. Mimo kryzysu i różnego rodzaju braków ofiarowaliście pokaźną sumę. Bóg zapłać. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowych mieszkańców. Mamy nadzieję że szybko się u nas zadomowicie i włączycie w życie parafii. Jako duszpasterza cieszy mnie, że wielu parafian czuje więź ze wspólnotą parafialną, utożsamia się z nią, traktując świątynię jako „swój dom”, że tu są u siebie. Cieszy mnie, że wielu z was należy do różnego rodzaju wspólnot parafialnych, by jeszcze bliżej zaangażować się i być w parafii. Przy okazji zachęcam kolejnych parafian do odważnego zapisania się do wspólnot, działających przy naszej parafii. Jeszcze raz za wszelką życzliwość i sympatię, za otwarte serca i drzwi z całego serca składam serdeczne Bóg zapłać. I nie mówmy: do zobaczenia za rok, ale zechciejmy ten rok 2014 przeżyć w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny – każdego dnia zapraszając Chrystusa do swojego życia, do serca, do rodziny i domu. Otwórzmy nasze oczy, aby zauważyć Chrystusa stojącego obok nas, również w naszej świątyni parafialnej. Wyrażam swoją jedność z Wami we wszystkich problemach życia codziennego, codziennych troskach, cierpieniach i radościach, zapewniając o modlitwie w Waszej intencji. Ks. Roman

Pełkinie, 19.01.2014                    OLYMPUS DIGITAL CAMERA        OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniu 19 stycznia 2014 roku w Domu Kultury w Pełkiniach przy licznie zgromadzonej publiczności odbyło się spotkanie opłatkowe przygotowane przez Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet. Na początek kolędy śpiewali nasi najmłodsi mieszkańcy. Potem nasze Panie i dwaj Panowie dali koncert kolęd staropolskich. Po koncercie podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Spotkanie opłatkowe uświetnili uczniowie naszego gimnazjum – wystawiając jasełka. „Opłatek” zakończył się poczęstunkiem. Więcej informacji na stronie Grupy parafialne: Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet.

Pełkinie, 6.01.2014                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Uroczystość Objawienia Pańskiego już po raz czwarty zebraliśmy się w kościele po Mszy św. o 16.00 na wspólnym, parafialnym kolędowaniu. Kolędy ułożone były według wydarzeń w Betlejem sprzed 2000 lat. Pomiędzy naszym śpiewem były krótkie słowa refleksji. Oby takie radosne spotkania przy żłóbku przyciągały coraz większą liczbę parafian.

Pełkinie – Jarosław, 6.01.2014                                                             DSC00004

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli, wielu naszych parafian – w tym Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet – brało udział w Orszaku Trzech Króli w Jarosławiu. Chwała im za to. Godnie reprezentowali naszą parafię. Wkrótce galeria zdjęć z tej uroczystości.

W niedzielę 19 stycznia w Domu Kultury w Pełkiniach o 17.00 odbędzie się Spotkanie Opłatkowe organizowane przez Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet. Spotkanie będzie miało następujący przebieg: –  kolędowanie dzieci i dorosłych –  łamanie się opłatkiem –  występ młodzieży gimnazjalnej (jasełka) –  poczęstunek

W niedzielę 12 stycznia w Domu Kultury w Pełkiniach o 17.00 odbędzie się pierwszy w historii Pełkiń Koncert Noworoczny. Usłyszymy wiele pięknych utworów (m.in. kolędy) w wykonaniu znanej grupy muzycznej „Betania”. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Pełkinie, 1.01.2014                                                                             OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swa łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6,22-27)    Mamy już nowy 2014 rok. Wielu z nas czuje się tak jakby zaczynało nowe życie. Dlatego radość o północy – sztuczne ognie i wybuchy petard. Wszyscy gratulujemy sobie Nowego Roku, bo wielu nie doczekało tego dnia. Młodzi cieszą się, bo przed nimi całe życie, bo przybywa im wolności, sił, urody… Starsi cieszą się trochę mniej – bo już kolejny rok „z górki”, bo ubywa sił, bo coraz bardziej doskwierają przeżyte lata. Ale również starsi mają się czym cieszyć, bo przybywa rozwagi, doświadczenia, mądrości życiowej… Na przełomie Starego i Nowego Roku wszyscy jesteśmy trochę bezradni, dlatego uciekamy się do najlepszej z Matek – Maryi: „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!” Sylwester i Nowy Rok to czas składania sobie życzeń. Najczęściej mówimy: życzę ci zdrowia, pomyślności, szczęścia, zadowolenia w życiu. Jako ludzie wierzący życzmy sobie Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

Wszystkim Parafianom życzę czystych serc i sumień – patrzenia innym prosto w oczy, wdzięczności za każdy dar otrzymywany od Pana Boga. Niech każda wasza ręka niesie ciepło, Wasze oczy niech rozdają światło, a Wasze usta niech głoszą prawdę, która daje życie. Rozsiewajcie wokół siebie pokój i radość.

  A idąc za słowami św. Franciszka z Asyżu życzmy sobie:

Panie, uczyń nas narzędziem swego pokoju. Tam, gdzie krzywda, nieśmy przebaczenie. Tam, gdzie zwątpienie, nieśmy nadzieję. Tam, gdzie beznadzieja, nieśmy wiarę. Tam, gdzie ciemność, nieśmy światło. Tam, gdzie smutek, nieśmy radość.

Jeszcze raz: Bożego pokoju – przez Maryję, Matkę Bożą.

Ks. Roman

Pełkinie, 28.12.2013                                                                          OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniu 28.12.2013 r. w święto św. Młodzianków odbyło się błogosławieństwo dzieci. Do naszej świątyni przybyła, wraz z opiekunami, spora gromadka milusińskich. Dzieci były bardzo „żywe”. Swoim gaworzeniem skutecznie wprowadziły nas w atmosferę święta. Oby dzieci na stałe zagościły w naszej świątyni.

Pełkinie, 24.12.2013                                                                            OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. (Łk 2, 10-11) Boże Narodzenie to pamiątka narodzin Bożego Syna, który pozostał z nami w Eucharystii jako pokorny, cichy, niepozorny, pełen miłości. Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z rodzinną atmosferą, radością, ciepłem, życzliwością. To czas częstszego przebywania w gronie rodzinnym, wzajemnych odwiedzin, składania sobie życzeń. Ks. Jan Twardowski w jednym z wierszy napisał: Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, by wszystko się nam rozplatało, węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki. Niech anioł podrze każdy dramat aż do rozdziału ostatniego, i niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego. Aby się wszystko uprościło – było zwyczajne – proste sobie – by szpak pstrokaty, zagrypiony, fikał koziołki nam na grobie. Aby wątpiący się rozpłakał na cud czekając w swej kolejce, a Matka Boska – cichych, ufnych – na zawsze wzięła w swoje ręce.

 Niech nadzieja i miłość, jakie daje nam Boża Dziecina, będą udziałem wszystkich parafian i miłych Gości – szczególnie tych borykających się z różnymi problemami – brakiem zdrowia… pracy… zgody międzyludzkiej… Niech Chrystus, karmiący nas swoim Ciałem i Krwią – rozprasza wszelkie mroki codzienności i prowadzi drogą prawdziwego szczęścia… Niech Nowo Narodzony Chrystus otwiera oczy naszych serc na potrzeby drugiego człowieka – byśmy dla innych byli „dobrzy jak chleb”… Życzymy sobie, żebyśmy byli lepsi – nie tylko na święta Ks. Roman

Pełkinie, 24.12.2013                                                                              OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Wigilijny wieczór parafianie o 17.00 wyszli ze swoich domów, by przełamać się opłatkiem z sąsiadami. Intencją tej akcji jest wspólne, parafialne, przeżycie Wigilii. Jest to też okazja, może jedyna w roku, by przełamać lody i wybaczyć sobie urazy – nie tylko w rodzinie, ale i sąsiedztwie. Jeżeli ktoś nie skorzystał z tej okazji – to być może wiele stracił.

Pełkinie, 19.12.2013

Dzień 19.12. to czas spowiedzi adwentowej. Spowiedź w godzinach 14.00-17.00. Znaczna część parafian skorzystała z Sakramentu Pokuty.

Pełkinie, 6.12.2013                                                                                   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Akcja Katolicka, Pomocnicy Matki Kościoła i proboszcz przygotowali 32 chorym z parafii oraz ministrantom – skromne „mikołajkowe” prezenty.

Pełkinie, 1-4.6.12.2013                                                                          DSCN2852

W dniach od 1 do 4 grudnia przeżywaliśmy  rekolekcje przygotowujące nas na 10 rocznicę nawiedzenia naszej parafii przez kopię obrazu MB Częstochowskiej. Rekolekcje prowadził ks. dr Franciszek Rząsa. W czasie rekolekcji poprzez ofiary składne na tacę wspieraliśmy hospicjum w Jarosławiu. 6 grudnia uroczyście obchodziliśmy rocznicę nawiedzenia przez kopię obrazu MB Częstochowskiej. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Majder.

Pełkinie , 01.12.2013                                                                                OLYMPUS DIGITAL CAMERA Rozpoczął się kolejny adwent w roku liturgicznym i w naszym życiu. Adwent ma podwójny charakter. Przygotowuje nas na powtórne przyjście Syna Bożego w Dniu Ostatecznym, lub w chwili naszej śmierci. Adwent to też czas przygotowania na święta Bożego Narodzenie. Nie zatraćmy w sobie charakteru tego okresu liturgicznego. Z wiarą i ufnością oczekujmy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W dobrym przeżyciu adwentu i przygotowaniu do nadchodzących świąt Narodzenie Pańskiego pomagają między innymi roraty, które w naszym kościele odprawiane są w dni powszednie adwentu o 7.00. Zapraszam wszystkich Parafian. Adwent to początek roku liturgicznego. Tegoroczny rok liturgiczny  będzie przebiegał pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”.