Projekt Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi

Projekt Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi 2018

Sołecka Strategia Odnowy Wsi na lata 2017-2020 to projekt, dzięki któremu można pozyskać pomoc finansową ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w ramach PROW. Warunkiem uczestnictwa dla nowych sołectw jest udział w warsztatach: „Planowanie w procesie odnowy wsi”. W ramach tych warsztatów ma zostać stworzona Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.
Celem procesu odnowy wsi jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań, mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych przez zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacja przestrzeni wiejskiej.
Przy pierwszym podejściu do programu w 2017 roku – pomimo spełnienia wielu wymogów – nie udało się uzyskać wystarczającej ilości punktów.
W 2018 roku do Programu zgłosiło się 87 gmin. Do rozdysponowania było 680 tysięcy złotych .Kwota ta sprawiła, że zostało podpisane 68 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Na liście rankingowej Gmina Jarosław i Pełkinie uplasowały się na 4 miejscu. Tak dobry wynik zawdzięczamy doświadczeniu naszej gminy, a także sporym dofinansowaniu przez Gminę Jarosław naszego projektu.
Sołecka Strategia Odnowy Wsi będzie realizowana przez Gminę Jarosław i naszą miejscowość Pełkinie przez 3 lata.
W pierwszym roku zostały zrealizowane następujące zadania:
– na placu zabaw na Lechach zamontowano piłkochwyty, ławki, huśtawkę „bocianie gniazdo”, naprawiono siatkę ogrodzeniową, posadzono drzewka ozdobne
– na stadionie zamontowano siłownię zewnętrzną
– w Domu Kultury zainstalowano nowe oświetlenie sceny

W realizację projektu zaangażowało się wiele osób:

  • w pracach przy sadzeniu drzewek pomagał i użyczał sprzętu Pan Stanisław Skorupski

  • firma Sebastiana Żaka zamontowała piłkochwyty, ławki, huśtawkę oraz naprawiła siatkę

  • wolontariusze odmalowali stojące na placu zabaw huśtawki

  • siłownię zewnętrzną wykonała firma APIS.

W ramach promocji Programu, w dniu 22 lipca, odbyła się impreza integracyjna mieszkańców Pełkiń. Nie zabrakło osób zaangażowanych w jej organizację:

  • sponsorem dmuchanych zjeżdżalni byli Państwo Elżbieta i Jacek Górscy

  • watę cukrową zaoferowali Państwo Józefa i Kazimierz Żyscy

  • wielką pomoc okazali również: Państwo Dariusz Czereba, Paweł Rupar, Łukasz Paleń, Jacek Bojarski, Krystyna Pawełek, Anna Pelc, Urszula Kozło, Beata Botwina, Tomasz Botwina, Dominika Bała, Leszek Pawełek, Emilia Bała. Zaangażowały się też dzieci: Karolina Bała, Bartosz Botwina.

W następnych latach będą realizowane kolejne zadania Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi.

Projekt Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi Pełkinie 2019

W ramach Projektu Strategii Odnowy Wsi Pełkinie na lata 2017-2020 w 2019 roku zostały podjęte kolejne działania dotyczące modernizacji i integracji naszej wsi.

Tegorocznym zadaniem było uporządkowanie zaniedbanej części cmentarza w Pełkiniach. Prace rozpoczęły się już wczesną wiosną. Powodem tak wczesnego rozpoczęcia prac była podjęta decyzja o ekshumacji grobów, w których spoczywali podopieczni DPS – niegdyś DPS miał siedzibę w Pełkiniach.

W ramach Projektu został usunięty stary spróchniały drzewostan wokół ogrodzenia cmentarza. Prace te zostały wykonane przez Pana Antoniego Lecha.

Została ułożona kostka brukowa na chodnikach w „starej” i „nowej” części cmentarza. Prace prowadziła firma brukarska DARMAN z Grodziska Górnego koło Leżajska. W czasie prac ziemnych przy alejkach pracę wykonywał również koparką Pan Łukasz Paleń.

Na wojskowej części cmentarza Panie z Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet posadziły tuje, które ożywiły otoczenie mogił tych, którzy polegli na frontach wojen.

Na Pikniku Promocyjno–Historycznym zorganizowanym 2.06.2019 roku przez Szkołę Podstawową w Pełkiniach nasze dzieci prezentowały historię naszej miejscowości – przybliżając historię i tradycje związane z Pełkiniami.

Wielką pomoc w powyższych pracach okazali: Dariusz Czereba, Emilia Bała, Krystyna Pawełek, Józefa Nazar, Elżbieta Orłowska, Anna Pelc, Bogusław Sawa, Urszula Kozło, Krzysztof Pałczyński, Józef Groch.

Również dzieci z naszej szkoły włączyły się w porządkowanie i upiększanie cmentarza.

W następnych latach będą realizowane kolejne zadania Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi.

 Projekt Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi Pełki nie 2020

 W ramach Projektu Strategii Odnowy Wsi Pełkinie na lata 2017-2020 w 2020 roku zostały podjęte kolejne działania dotyczące modernizacji i integracji naszej wsi.

Zadaniem tegorocznego projektu było:

– doposażenie Domu Kultury wraz z zapleczem kuchennym

– zakup pawilonów ogrodowo- handlowych na wyposażenie stadionu.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego wynosiła 10 tys., wysokość środków własnych z Urzędu Gminy Jarosław wynosiła 19 865,50 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 29 865,50 zł.

W ramach pracy własnej miał zostać przeprowadzony turniej integracyjno-sportowy. Niestety, z powodu trwającej w naszym kraju pandemii SARS -Cov2, przeprowadzono go w mniejszej skali niż zaplanowano. Odbył się tylko mecz piłki nożnej pomiędzy młodzieżą a oldboyami.Po meczu zaprezentowano wszystkie rzeczy zakupione na doposażenie Domu Kultury i stadionu.

Na doposażenie Domu Kultury :

– krajalnica,szatkownica, maszynka do mielenia mięsa, garnki, patelnie, noże, stół bilardowy.

Na doposażenie stadionu sportowego:

– 2 namioty mniejsze

– 2 pawilony ogrodowo-handlowe.

W projekt jak zwykle czynnie zaangażowali się mieszkańcy naszej wsi:sołtys Dariusz Czereba, ks. Proboszcz Roman Cieśla, radni sołeccy Emilia Bała, Jacek Górski, Paweł Rupar, Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet, klub sportowy „Błękitni Pełkinie”.

Wszystkie działania, które zostały przeprowadzone przez wszystkie lata Strategii Odnowy Wsi przyczyniły się do większego rozwoju miejscowości oraz zintegrowania mieszkańców.