Grupy parafialne

Wspólnota Kościoła, którą założył Jezus ma być środowiskiem wiary, w którym ochrzczony może się prawidłowo rozwijać do pełni człowieczeństwa, na podobieństwo Jezusa Chrystusa.
Św. Paweł powołujący do istnienia nowe wspólnoty – dziś powiedzielibyśmy parafie – zwraca uwagę na różne powołania, sposoby włączania się, różne możliwości odnalezienia się i realizacji w Jednym Mistycznym Ciele Chrystusa, jak nazywa Kościół. Chociażby tekst: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra” (1Kor 12, 4-7).
Wspólnota buduje więzi międzyludzkie. W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szanse odnalezienia własnego miejsca w życiu, odkrycia sensu życia i jego wielkiej wartości.
Dlatego też w naszej parafii istnieją i rozwijają się różne wspólnoty, a także powstają nowe, by każdy mógł znaleźć coś, co pomagałoby mu w duchowym wzrastaniu i w pełniejszym dzieleniu się doświadczeniem wiary z innymi.
Parafia powinna być wspólnotą wspólnot.

W naszej parafii działa kilka grup duszpasterskich:

34,500,q            Wspólnota Żywego Różańca

ministranci_001           Służba liturgiczna (ministranci, lektorzy)

rada_fajne     Parafialna Rada Duszpasterska

logo-ak                     Akcja Katolicka

logoPMK                Pomocnicy Matki Kościoła

Modlitwa    Pomoc Duszom Zmarłych

0     Dzień Eucharystii w Rodzinie

dsc_018611  Dzieło Pomocy Powołaniom 

LOGO DO NETU a  Bractwo ratowania dusz od potępienia wiecznego

maryja-z-rumiankamib       Dziewczęca Służba Maryjna

dzielo-misyjne2   Ognisko misyjne dla dorosłych

misje1   Ognisko misyjne dzieci SP Pełkinie