Wypominki roczne

GRUDZIEŃ 2021

+ Z rodziny Rupar: Bolesław, Michał, Aniela, Jakub; z rodziny Jarosz: Zofia, Antoni, Eugenia; z rodziny Wańczycki: Maria, Franciszek, Józef, Aniela, Stanisław; z rodziny Sprusiński: Aniela, Józef, Mirosław

+ Z rodziny Wieczorek: Franciszek, Katarzyna, Michał

+ Z rodziny Guzowski: Rozalia, Józef, Irena, Władysław, Jacek, Robert; z rodziny Kudła: Michał, Katarzyna, Maria, Michał; z rodziny Jagieła: Wojciech, Anna, Antoni; Kazimierz i Stanisława Kowal

+ Z rodziny Grzesik: Czesława, Roman, Katarzyna, Antoni, Maria; z rodziny Lech: Jan, Rozalia, Jan, Kazimiera, Tadeusz; z rodziny Matyja: Regina, Józef, Michał; Kamil Sypniewski; ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek

+ Z rodziny Makara: Stefania, Józef, Maria; z rodziny Gałuszka: Władysława, Władysław, Maria; z rodziny Szramik: Agnieszka, Jan, Józef, Nancy, Roman; Jerzy Kudła

+ Katarzyna i Stefan Podbilski; z rodziny Chomik: Matrona, Michał, Marian, Franciszek, Stanisław; z rodziny Mulawka: Czesław, Anna, Józef, Szymon; Agnieszka i Antoni Kowalski; dusze cierpiące w czyśćcu

Z rodziny Matusz: Anna, Jan, Wiktoria, Wincenty; Helena i Andrzej Całka; Piotr Dołęga; Helena Rubaszewska; Emil Stasieńko; Bronisław Białogłowski; Stanisław i Maria Hołub; Eugeniusz Siry; Ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek

+ Z rodziny Mastalerz: Maria, Katarzyna, Władysław: z rodziny Ochab: Antoni, Katarzyna, Józef

+ Z rodziny Bury: Franciszek, Anna, Zuzanna, Witold, Weronika, Stanisław, Małgorzata; ks. Jan Rzeszutek; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Ilasz: Ludwika, Andrzej, Rozalia; Genowefa, Wacław Słoma; Maria Kociuba; zmarli z rodziny; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Zmarli z rodziny Ilasz, Kociuba, Trojniak, Piśko, Prymon, Grunt, Machała, Lech; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Weronika i Andrzej Pałys i postali zmarli z rodziny Pałys, Lupa, Wota; zmarli księża pracujący w naszej parafii; zmarli z rodziny Miś; zmarłe członkinie róży różańcowej; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Wychodnik: Aniela, Franciszek, Stanisław, Honorata; z rodziny Zaworski: Maria, Antoni, Michał, Józef, Katarzyna, Jan, Angelika; z rodziny Kot: Maria, Jan, Piotr, Kazimierz, Katarzyna; z rodziny Cichoń: Katarzyna, Honorata, Władysława; zmarli księża pracujący w naszej parafii; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Adela, Józef Gwóźdź; Stanisława, Władysław Zaworski; Maria, Franciszek Machała; ks. Jan Markiewicz, ks. Tadeusz Tarnawski, ks. Jan Rzeszutek

+ Stefania i Eugeniusz Grzesik; Helena i Roman Pszon

+ Mieczysław Cholewa; Stanisława i Michał Pałys; zmarli z rodziny Cholewa, Pałys, Brodowicz; Stanisław i Maria Szczotka; Maria Mastalerz; zmarli proboszczowie

STYCZEŃ 2022

+ Emilia, Władysław, Jakub, Katarzyna, Tadeusz, Piotr, Tobiasz, Józef, Eugenia, Katarzyna, Wincenty, Józef; wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Grunt: Stanisława, Stanisław, Kazimierz, Agnieszka, Józef, Roman; z rodziny Prymon: Anna, Antoni, Józef, Andrzej, Józefa i pozostali zmarli z rodziny; z rodziny Ochab: Anna, Jan, Andrzej; Irena i Grzegorz Bereźnicki

+ Z rodziny Poprawa: Anna, Michał, Maria, Bronisław, Wiesław, Robert, Władysława, Józef, Mikołaj, Maria i pozostali zmarli z rodziny; z rodziny Grzesik: Czesława, Roman, Maria, Katarzyna, Antoni, Jan, Rozalia, Kamil i pozostali zmarli z rodziny; z rodziny Matyja: Józef, Regina, Michał; Kazimierz Jakubowski; zmarli księża pracujący w naszej parafii

+ Władysław Kulpa i zmarli z rodziny; Jan, Maria Flis i zmarli z rodziny; Piotr Liśkiewicz i zmarli z rodziny; zmarli dobroczyńcy

+ Z rodziny Orłowski: Tadeusz, Jan, Maria, Franciszek, Józef, Roman, Michał, Stanisława i pozostali zmarli z rodziny; z rodziny Szczotka: Andrzej, Maria, Władysław, Józef, Stanisław i pozostali zmarli z rodziny; Alicja Kołodziej; Bartosz Gałuszka

+ Roman Chajko i zmarli z rodziny; Józef Stec; Zofia, Aleksander, Maria Sawa; Piotr, Katarzyna Mulawka i zmarli z rodziny; Władysław Dojnik; ks. Tadeusz Tarnawski, ks. Jan Rzeszutek; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Motyka: Anna, Franciszek, Maria, Stanisław i wszyscy zmarli z tej rodziny; z rodziny Machała: Helena, Andrzej, Agnieszka, Maria i wszyscy zmarli z tej rodziny; zmarli księża z naszej parafii; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Buniowski i Bojarski: Wojciech, Marian, Józef, Aniela, Mieczysław, Edward

+ Z rodziny Dyjor: Bogusław, Józef, Antoni, Aniela, Michał, Maria, Zbigniew; Maria i Andrzej Adamkiewicz; Stanisława i Kazimierz Piśko; dyrektor Kazimierz Jakubowski; zmarli nauczyciele: Jagielik, Piróg, Przygórska, Sosnowy; dusze cierpiące w czyśćcu

Z rodziny Kotula: Katarzyna, Stanisław, Jan, Kazimierz; Genowefa Duran; z rodziny Tokarz: Maria, Józef, Andrzej; z rodziny Brzuszko: Stanisław, Dariusz, Joanna; z rodziny Piskor: Stanisława, Henryk; zmarli księża pracujący w naszej parafii

+ Z rodziny Bojarski: Zofia, Stanisław, Wanda, Józefa, Aniela, Antoni, Wojciech, Maria; z rodziny Rusinek: Stanisława, Bronisław, Zofia, Stanisław, Mieczysław

+ Z rodziny Koryl i Grzesik: Adela, Emil, Maria, Antoni, Marianna, Franciszek

+ Z rodziny Grunt: Stanisława, Stanisław, Kazimierz, Józef, Agnieszka, Roman; z rodziny Prymon: Antoni, Anna, Włodzimierz, Anna, Elżbieta, Michalina; Maria i Wojciech Szczotka; z rodziny Szałaj: Michał, Mirosław, Julia, Włodzimierz i inni zmarli z tych rodzin

+ Z rodziny Marszał: Maria, Bronisław, Bartłomiej, Julia

Aniela i Wojciech Wilk

Jan, Bronisława, Szymon Szramik

+ Z rodziny Brodowicz: Anna, Józef

Z rodziny Kudła: Stefania, Maria, Katarzyna, Anna, Stefan, Szymon,Władysław, Emil

+ Z rodziny Górski: Agnieszka, Michał, Janina, Józef, Tadeusz, Roman; z rodziny Krzeptoń: Anna, Józef, Stefania, Stanisław; Wiktor Zając; dusze cierpiące w czyśćcu

LUTY 2022

+ Z rodziny Szul: Jan, Stanisława, Marta, Teresa, Grażyna, Maria, Stanisław, Roman; z rodziny Bojarski: Jan, Józefa, Maria; Augustyn, Maria Mucha

+ Z rodziny Skupień: Stefania, Ludwik, Tadeusz, Arkadiusz, Ewa, Józef

Maria i Jan Czwałga

Z rodziny Siuśta: Maria, Janina, Józef, Jadwiga, Franciszek

+ Kazimierz Makara; Magdalena Moszkowicz; Wojciech i Maria Śmiech; Andrzej i Rozalia Makara; Michał Barczyński

+ Z rodziny Brodowicz: Edward, Stanisława, Józef

Z rodziny Wilczyński: Agnieszka, Michał, Rozalia

+ Z rodziny Sławiński: Jan, Magdalena, Józef, Katarzyna, Zofia, Kazimierz, Jan, Stanisław, Zbigniew, Franciszek, Włodzimierz, Franciszka, Kazimierz

+ Z rodziny Krzeptoń: Teresa, Antoni, Maria, Aniela, Anna, Weronika, Helena, Lidia, Kazimierz, Maria, Kacper; dusze w czyśćcu cierpiące, które potrzebują naszej modlitwy

Z rodziny Mulawka: Maria, Wojciech, Gustaw, Regina, Antoni, Eugeniusz; z rodziny Jurek: Anna, Antoni; zmarli księża pracujący w naszej parafii, którzy potrzebują naszej pomocy

+ Z rodziny Mulawka: Szymon, Czesław, Stefania, Józef, Agnieszka, Antoni, Anna, Józef, Maria, Tomasz, Aniela, Jan, Rozalia, Michał, Paulina, Stanisław, Piotr, Helena, Michał, Krzysztof; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Cieśla: Stanisława, Jan, Maria, Franciszek, Regina, Józef; z rodziny Niemiec: Jan, Katarzyna, Edward, Józef, Felicja; Anna i Kazimierz Porada; Aniela i Andrzej Kiszkowski; Zofia i Jan Warchoł; Helena i Stanisław Ball; Maria i Adam Rusin; Zofia, Tadeusz, Wacław, Franciszek, Wiesław Skała; Kazimierz Jakubowski

+ Rozalia, Jan, Salomea, Weronika i wszyscy zmarli z rodziny Dyrda i Kornak

+ Z rodziny Mach: Anna, Jakub, Wojciech, Franciszek, Aniela, Stefania, Michalina, Genowefa; Franciszek, Rozalia Środek; dusze cierpiące w czyśćcu

Z rodziny Brodowicz: Stefania, Franciszek, Weronika, August, Maria, Kazimierz, Aniela, Wiesław, Zofia, Marian, Wojciech; zmarli księża pracujący w naszej parafii

+ Z rodziny Pałys: Anna, Andrzej, Mikołaj, Jan, Michał, Andrzej; z rodziny Próchnicki: Michalina, Jan, Anna, Szymon; z rodziny Podjarkowski: Maria, Piotr, Jadwiga, Jan, Benedykt; z rodziny Gardziel: Feliksa, Bogdan, Bronisław; Katarzyna Jamińska; Jan Koba; Aniela Wołoszyn; Regina Dąbrowa; ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek; zmarli sąsiedzi; dusze w czyśćcu najbardziej potrzebujące naszej pomocy

+ Z rodziny Rupar: Salomea, Michał, Rozalia, Władysław, Bolesław; Anna, Aleksander Kudła; z rodziny Wilk: Aniela, Wojciech, Bronisława, Szymon, Jan; z rodziny Górski: Zdzisław, Stefania, Stanisław, Anna, Józef, Antoni, Piotr, Jadwiga; ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek

+ Z rodziny Tokarz: Aniela, Michał, Józef, Stanisław, Genowefa, Wiesława, Stanisław, Józef, Pelagia; z rodziny Pszon: Józef, Halina, Franciszka, Jan; zmarli z rodziny Nycz, Płocica, Wota, Górski, Wiśniowski, Mazurek; ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Julia i Franciszek Sękiewicz; z rodziny Kudła: Antoni, Karolina, Władysław, Helena, Antoni; zmarli z rodziny Piśko, Lech, Rączka; Natalia Kowal; Zofia Rydzik; Stefania Moszkowicz; zmarli sąsiedzi; dusze cierpiące w czyśćcu, najbardziej potrzebujące naszej modlitwy

Z rodziny Kozło: Eugeniusz, Maria, Józef, Józefa; Rozalia, Józef Trojniak i zmarli z rodziny; ks. Zygmunt Czepirski; Eugenia i Mieczysław; Stefania i Roman Piśko; ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek; zmarli biskupi; zmarłe siostry zakonne

+ Z rodziny Warchoł: Maria, Andrzej, Józefa; z rodziny Duliban: Stanisław, Julia, Emilia; Józef i Stanisława Kędzior

MARZEC 2022

+ Z rodziny Wota: Magdalena, Maria, Stanisław, Halina; z rodziny Pszon: Józef, Franciszka, Jan, Halina; z rodziny Tokarz: Aniela, Michał, Stanisław, Józef, Genowefa, Szczepan, Michał; Rozalia i Franciszek Płocica

+ Emilia i Władysław Kwasiżur; Janina i Franciszek Bukowski; Kazimiera i Józef Pakosz; Mieczysława i Henryk Wojtowicz; Józef Cap; Stanisław Złotowicz; Tadeusz Kruszyński; Jan i Marian Fiałek; Aniela i Jan Burat; Antoni i Marianna Fiałek; Katarzyna, Honorata i Kazimierz Misiąg; zmarli księża pracujący w naszej parafii

+ Z rodziny Kudła: Anna, Michał, Władysław, Stefania, Aniela, Antoni; z rodziny Tworek: Karolina, Jan, Anna, Szymon, Katarzyna, Franciszek, Maria, Walenty, Stanisław

Zmarli z rodziny Rączka, Próchnicki, Kozakowski, Piekalski, Nowak

+ Tadeusz Grabowski

+ Z rodziny Tokarz: Aniela, Michał, Stanisław, Józef, Genowefa, Wiesława, Stanisław; z rodziny Pszon: Józef, Halina, Franciszka, Jan; Teresa Mazurek; zmarli z rodziny Górski; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Jarosz: Stanisława, Maria, Antoni; Ludmiła Bodzioch; z rodziny Szramik: Józefa, Jan, Katarzyna, Andrzej, ; Stefania i Czesław Gwóźdź

+ Stanisław, Kazimierz Balicki; Bronisława, Józef Undziakiewicz

+ Emilia, Józef Dojnik; Stanisława Sosnowy; Katarzyna, Michał, Mieczysław Dudek; Katarzyna, Maria, Michał Dojnik; Michalda Babiarz; Stanisław Wawro; Marian Dudek

Z rodziny Kowal: Andrzej, Antoni, Michał, Józef, Anna, Katarzyna, Aniela; Maria Sienko; Stefania Sysiak; Michał, Maria, Zbigniew Dyjor

+ Z rodziny Sroka: Ewa, Michał, Bronisław, Władysław, Anna, Teresa, Aniela; z rodziny Kruk: Anna, Michał, Katarzyna, Joanna, Eugeniusz, Teresa, Edward, Adam; ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek

+ Z rodziny Studzienny: Józef, Piotr, Anna; z rodziny Botwina: Stanisława, Michał, Katarzyna, Józef; Anna i Józef Motowidło; Helena i Edward Machała

+ Zmarli z rodziny Pusztuk, Wątroba, Dyrda; ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek

+ Zmarli z rodziny Cholewa, Wawro, Rozlepiło, Dojnik, Ochab, Brodowicz, Jedynak, Mazur, Machała; zmarli dobroczyńcy; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Bojarski: Józef, Genowefa, Regina, Wojciech, Stefania, Weronika; z rodziny Rękas: Aniela, Franciszek, Henryk, Maria; z rodziny Pruchnicki: Anna, Antoni, Edward, Olga, Rozalia

+ Katarzyna, Michał, Stefan Oleniacz; Józef i Ludwik Płoszaj; Jan, Maria, Adam Nazarko; Zbigniew, Andrzej, Ryszard Hulak; Zofia i Michał Kłak; Stanisław, Grzegorz Stecko; Stanisław Nyrka; Jerzy Aab; Mariola Chudy

+ Szczepan, Jan, Maria Nowosielecki; z rodziny Szramik: Jan, Agnieszka, Józef, Nancy, Roman; Aniela Oziębło; Mikołaj, Jerzy Kudła; Stefania, Józef Makara; Bronisława, Marian Woźniacki; Aniela, Anna Nosek; z rodziny Czerwiński: Andrzej, Janina, Antoni, Regina

Z rodziny Wilk: Janina, Stanisław, Anna, Władysław, Maria, Władysław; Małgorzata Skryjomska; Andrzej Kuraś; Anna, Tadeusz Woźniak; Edward Korczyński; Stefania, Czesław Gwóźdź; Mirosław Sprusiński

+ Maria i Eugeniusz Kornak; Katarzyna i Michał Grunt

KWIECIEŃ 2022

+ Z rodziny Dyrdów i Kostków: Jan, Adela, Urszula, Stanisław, Jan, Rozalia, Salomea, Weronika, Paweł, Salomea, Katarzyna, Andrzej

+ Z rodziny Broda: Józef, Władysława, Franciszek; Katarzyna, Michał, Maria Strus

+ Maria, Andrzej Batorowicz; z rodziny Krzeptoń: Aniela, Władysław, Stanisław, Urszula, Teodor; Janina Łacna; z rodziny Szpitman: Grzegorz, Paulina, Maria, Janina, Kazimierz; z rodziny Legeżyński: Mikołaj, Stanisława, Ludwik

+ Z rodziny Surmacz i Niemczyk: Wojciech, Józefa, Stanisław, Zofia, Aniela, Paraksewia, Franciszek, Bazyli, Stanisław, Lontyna, Joanna, Ewa

+ Jan Lupa; Stanisława, Franciszek Dyrda; Roman Bojarski

+ Irena, Mieczysław, Rozalia, Józef, Zofia, Władysław, Edward, Krzysztof i wszyscy zmarli z rodziny Wojtyna i Sołek

+ Aniela i Antoni Machała; Rozalia i Michał Szramik; Wanda i Stanisław Kordjak; Anna Wołoszyn; ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Zmarli z rodziny Wiecheć, Dyrda, Kojder, Lech, Bojarski, Wojtyna, Bodzioch

+ Rozalia i Władysław Szczygieł; Witold, Stanisław Zając; Roman Górski; Stefania Krzeptoń

+ Z rodziny Słoma: Maria, Michał, Genowefa, Jan, Rozalia, Andrzej, Wacław; Stanisław Szczotka; Andrzej i Ludwika Ilasz; Helena Gałasiewicz; Maria Słoma

+ Z rodziny Mrugała: Marianna, Edward, Aniela, Andrzej, Katarzyna, Maria, Aniela; z rodziny Matyja: Rozalia, Antoni, Franciszek, Józef, Tadeusz, Stanisława; Maria, Jerzy, Franciszek Wilk

+ Z rodziny Grunt: Stanisława, Stanisław, Kazimierz, Agnieszka, Józef, Roman; z rodziny Ochab: Anna, Jan, Andrzej; z rodziny Prymon: Anna, Antoni, Włodzimierz, Anna, Elżbieta, Józef, Andrzej; Michalina Piśko; Bronisława i Józef Czerwonka; Bronisława i Marian Pawełek

+ Stefania i Franciszek Bojarski; z rodziny Kędzierski: Bronisław, Zbigniew, Michał, Anna

+ Z rodziny Grunt i Grocholski: Józef, Agnieszka, Roman, Stanisława, Stanisław, Józef, Stanisława, Józef, Edward, Bronisława, Józef, Franciszek, Anna, Eugeniusz

+ Z rodziny Cymbalista, Mróz, Kłak, Rydzik: Aniela, Michał, Jan, Stanisław, Władysław, Teresa, Roman, Władysław, Katarzyna, Maria, Józefa, Michał; zmarli księża pracujący w naszej parafii

+ Z rodziny Barczyński: Michał, Anna, Roman, Stanisława, Maria; Bronisław Solecki

MAJ 2022

+ Z rodziny Sawuła: Michał, Maria, Józef, Teodor, Waleria, Stanisław, Michał

Z rodziny Boruta: Walenty, Tekla, Janina, Edward

Anna i Michał Kolasa; Irena Kaczmar; Ewa i Nikodem Łukaszczuk; z rodziny Boruta: Stanisław, Józef, Maria, Maria, Katarzyna

Antoni i Maria Kowal; z rodziny Groch: Cecylia, Władysław, Mieczysław, Marian

+ Z rodziny Kot: Józef, Aniela, Kazimierz, Katarzyna, Danuta; z rodziny Kędzior: Walenty, Maria, Anna; z rodziny Kulpa: Józef, Agnieszka, Józefa, Jakub, Maria; Michał i Katarzyna Pawlak; Stanisława i Wincenty Pajda; pozostali zmarli z tych rodzin; zmarli sąsiedzi i znajomi

+ Z rodziny Wychodnik: Agnieszka, Ludwik, Katarzyna, Józef; Stanisław, Wanda, Władysław Czwałga; Aniela i Jan Kuszaj

+ Z rodziny Dyjor: Józef, Bogusław, Antoni, Aniela, Rozalia, Andrzej; Maria i Andrzej Adamkiewicz; z rodziny Kotula: Katarzyna, Stanisław, Jan, Genowefa; Stanisława, Irena Kudła; Józef Broda; Stanisław Brzuszko

Z rodziny Hala: Stanisława, Franciszek, Helena, Jan; z rodziny Krokos: Franciszka, Władysław, Anna, Franciszek; z rodziny Popieluch: Waleria, Jan, Szczepan; Bronisław Pietluch; Maria Krupka; Józef i Katarzyna Drzystek; zmarli księża pracujący w naszej parafii

+ Z rodziny Lech i Bazan: Józef, Stefania, Józef, Maria, Andrzej, Rozalia, Jan, Józef, Stanisław, Aniela, Bronisław Maria

+ Antonina Ratajczak; Leokadia Michalska; Eugeniusz, Józef, Ludwika Dudek; Eugenia i Władysław Sławiński

+ Z rodziny Luch: Aniela, Jan, Józef, Janina, Eugenia, Józef, Zbigniew; z rodziny Przepłata: Karol, Tatiana, Stanisław, Roman; z rodziny Kasiak: Anna, Julian, Jan, Katarzyna; z rodziny Mil: Zbigniew, Bronisława, Lesław, Eugenia; z rodziny Pietluch: Aniela, Tadeusz, Julia, Zofia, Józef; Emilia i Anna Sobala; dusze w czyśćcu oczekujące naszej pomocy

+ Z rodziny Leszaj: Grażyna, Władysława, Józef, Stanisław; z rodziny Wawro: Stanisław, Katarzyna, Bolesław, Emil, Michał; z rodziny Dudek: Maria, Michał, Maria, Jan

Z rodziny Ciurko: Anna, Emilia, Władysław, Michał, Krystyna, Katarzyna; Mieczysław i Janina Bartnik; Stanisława Hryń; Stanisława Lech; Józef Dojnik; Maria i Józef Grunt; Józef Więckowski; Marta i Daniel Nowak; wszyscy zmarli księża pracujący w naszej parafii; zmarli sąsiedzi i znajomi; wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Wołoszyn: Mikołaj, Maria, Stanisław, Katarzyna, Michał

Z rodziny Choinów: Stefania, Anna, Jan, Andrzej, Paweł

+ Zmarli z rodziny Bojarski, Karwan, Tomas

+ Z rodziny Gwóźdź: Teresa, Józef, Maria, Marianna; Maria i Józef Jakubik; Michał i Katarzyna Sobala; Janina i Halina Trojan; Zygmunt Kurus; Jacek Fleszar; Danuta Kot; Anna i Piotr Czerniecki; Bronisława Czerniecka; Józef i Aniela Kot; Rozalia i Władysław Szczygieł

+ Z rodziny Mroczka: Józef, Janina, Błażej, Anna; z rodziny Fiałek: Maria, Piotr, Władysław, Artur; z rodziny Chrapka: Maria, Katarzyna, Józef, Katarzyna; z rodziny Czereba: Aniela, Bronisław, Jan; Stanisława, Antoni Sosnowy

+ Z rodziny Kulpa: Stanisław, Adela, Walerian, Maria, Aneta, Jan; Stanisław Prasoł; z rodziny Pawełek: Bronisława, Marian, Stanisława, Władysław; z rodziny Lech: Maria, Józef, Eugeniusz, Stanisława, Władysław; Krzysztof Pałczyński; Henryk Nazar; Stanisław Kula

Aniela Kurek; Józef Wychodnik; Stefania, Aniela Józef Piśko; Kazimierz, Stanisława, Stanisław Grunt; Walerian Czereba; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Zmarli z rodziny Schmidt, Gwóźdź, Sobala, Horojdko, Drzewucki, Próchnicki; Jacek Fleszar; Maria Bidny; Maria Sambulska

+ Z rodziny Sławiński: Eugenia, Władysław, Józef, Katarzyna, Roman, Julian, Aniela, Michał

Z rodziny Makara: Rozalia, Andrzej, Kazimierz, Albina, Józef, Eugenia

+ Z rodziny Pietluch: Tadeusz, Helena, Antoni; z rodziny Ilasz: Józefa, Franciszek, Rozalia, Józef; Maria, Franciszek Walutek; Andrzej Strycharz; Teresa, Piotr Mulawka

CZERWIEC 2022

+ Z rodziny Szałaj: Włodzimierz, Julia, Mirosław, Michał; Wojciech, Maria, Stanisław Szczotka; Danuta Wilk i pozostali zmarli z tych rodzin

+ Z rodziny Machała: Jan, Tadeusz, Szymon, Maria, Ludwik, Helena, Stanisława, Józef, Stanisława, Stefania, Antoni, Aniela; z rodziny Batorowicz: Jan, Józef, Piotr, Anna, Maria, Andrzej, Bronisława, Aniela; Czesława i Roman Grzesik; Wanda i Józef Pruchnik; ks. Jan; ks. Tadeusz; ks. Jan

Zmarli rodzice Jan i Bronisława Batorowicz, Czesława i Roman Grzesik

+ Z rodziny Prymon: Karolina, Franciszek, Emilia; z rodziny Lech: Maria, Józef, Eugeniusz, Władysław, Stanisława, Maria; Marian Bała

+ Julia i Michał Prymon; Agnieszka i Michał Mulawka; Anna i Michał Sawa; Anna i Stanisław Mulawka; Anna i Michał Prymon; Rozalia i Michał Pawełek; Aniela, Józef, Bogdan, Zbigniew Strus; zmarli znajomi, sąsiedzi i przyjaciele

Helena Gielarowiec; Maria i Antoni Gielarowiec; Aniela i Robert Haran; Anna Kowal; Katarzyna Dec; Julia Zych; Aniela i Walenty Wojtyna; Stanisława Kozdroń; dusze z rodziny w czyśćcu cierpiące

+ Kazimiera Czwałga; zmarli z rodziny Czwałga, Kornak, Jędryka: Maria, Jan, Emilia, Piotr, Józefa, Danuta, Jan, Teresa, Felicja, Antoni, Aniela, Regina, Helena, Michał, Katarzyna, Salomea i pozostali zmarli z tych rodzin; zmarli znajomi; ks. Władysław; ks. Jan; ks. Tadeusz; ks. Jan; ks. Józef

+ Katarzyna, Franciszek, Ludwik Orłowski; Katarzyna i Michał Sobolewski; Jan, Darek i Jarek Sobolewski; Helena, Sewer, Andrzej Mędza; Stefania Wolańska; Leszek Sołtys; Jacek i Zbigniew Dybaś; Zofia i Sławek Sokół; Michał, Agnieszka Kuraś; Rozalia, Wawrzyniec, Stanisław, Eugeniusz i Janina Jakubiec; wszyscy zmarli z rodziny; ks. Tadeusz Tarnawski

+ Z rodziny Kowal: Stanisław, Aniela, Józef, Maria, Czesław; z rodziny Soja: Zofia, Andrzej, Kazimierz, Maria; Kazimierz Jakubowski; z rodziny Wąs: Jacek, Zofia, Eugeniusz; Bożena Kogut

+ Z rodziny Orłowski: Józefa, Franciszek, Maria, Jan, Józef, Stanisława, Michał, Genowefa, Roman, Helena, Zofia, Zbigniew, Tadeusz, Weronika; z rodziny Bojarski: Katarzyna, Kazimierz, Jan, Józef, Bronisława, Ludwika, Stanisław; Urszula Krzeptoń; Maria Kałuża; Stanisława, Józef, Roman Piśko; zmarli z rodziny Prymon i Lech; ks. Jan Markiewicz, ks. Tadeusz Tarnawski, ks. Jan Rzeszutek, ks. Edward; zmarli sąsiedzi; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Mulawka: Józefa, Stanisław, Stanisław, Regina, Antoni i ich dzieci; z rodziny Bojarski: Katarzyna, Michał, Stanisław; Kazimierz Adamiec; Olga i Stanisław Odoj; ks. Jan i Józef Markiewicz, ks. Tadeusz Tarnawski, ks. Jan Rzeszutek; Zenon Kujawa; Bogumiła Pelc; Łucja Szramik; Stanisław Kula; wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu

+ Henryk i Ludwika Prymon; Kazimierz, Maria, Roman Miś; Stanisław Prymon; Stanisław Sowa; Andrzej Miś; Piotr Sowa; Janina Kuchta

+ Kazimiera Czwałga; Jan i Maria Czwałga; zmarli z rodziny Kornak i Jędryka; Emilia i Piotr; Stefania i Michał Turek

+ Z rodziny Przytuła: Maria, Michał, Jan; z rodziny Pszon: Helena, Roman, Jan, Katarzyna

+ Anna i Stefan Ilasz; z rodziny Bojarski: Katarzyna, Jan, Kazimierz, Teofila; z rodziny Cebulak: Agnieszka, Jan, Janina, Mieczysław, Stanisława; z rodziny Szramik: Janina, Jan, Michał, Rozalia, Michał, Stefania, Aniela, Józef, Aniela, Antoni; Władysław i Ryszard Botwina; Katarzyna Cholewa; Stanisława Hryń

+ Z rodziny Sieczków: Marian, Zofia; Tadeusz Kulik; ks. Tadeusz Tarnawski, ks. Jan Rzeszutek

+ Bolesław, Michał, Teresa Słoma; Władysław, Aniela, Edward, Jolanta Kurzydło

+ Roman, Józefa, Prokop Wasurczak i zmarli z rodziny Wasurczak i Żelazko; Julia, Walenty, Zofia Chlebuś i zmarli z rodziny Chlebuś i Gwozdek; Stefania i Stanisław Zabłocki

LIPIEC 2022

+ Z rodziny Szramik: Włodzimierz, Józef, Rozalia, Lucia, Stanisław, Katarzyna; z rodziny Marszałek: Antoni, Agnieszka, Stanisław, Maria

+ Z rodziny Dudek: Mieczysław, Katarzyna, Michał, Jan, Marianna; Maria i Michał Kondratek; Franciszek, Stefania Potym; z rodziny Cideł: Józef, Katarzyna, Maria, Franciszek, Stanisław; z rodziny Cagara: Franciszek, Anna, Zbigniew, Ireneusz, Helena; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek

+ Wanda i Józef Pruchnik; z rodziny Herman: Zbigniew, Ludwika, Paweł, Franciszek, Tadeusz, Alicja; Tadeusz i Janina Marcinek

+ Józefa i Józef Grunt; Stanisław Grunt; Regina i Antoni Szczotka

+ Z rodziny Jagieła: Anna, Wojciech, Antoni; z rodziny Guzowski: Irena, Władysław, Jacek; z rodziny Kowal: Stanisława, Kazimierz, Katarzyna, Waleria, Michał, Bronisława, Teresa; Aniela i Michał Pietluch; zmarli z rodziny Kudła, Machała, Wańczycki, Nowakowski, Krzywański; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Mosur: Emilia, Stanisław, Ludwik, Bronisław, Ludwika; Katarzyna Pusztuk; Ludwika i Józef Bojarski; Regina Czerwińska

Z rodziny Bukowy: Maria, Michał, Henryk, Antoni, Eugeniusz, Katarzyna; Franciszek, Julia Filar; Edward Zbierak

+ Z rodziny Janus: Helena, Witold, Rozalia, Józef, Karola, Władysław; Tekla, Janina, Jan Jawor; Władysława Wąsowicz; z rodziny Rechton: Aniela, Jan, Antonina, Władysław, Józef; Zdzisław, Jerzy Skrzypek; Anna i Jakub Wideł

+ Z rodziny Paluch: Maria, Bronisław, Rozalia, Ludwik; z rodziny Szramik: Rozalia, Michał, Józef; z rodziny Jureczek: Aniela, Agnieszka, Anna, Katarzyna, Michał

+ Z rodziny Nazar: Henryk, Maria, Władysława, Stanisław, Anna; z rodziny Lech: Stanisław, Władysław, Maria, Józef; z rodziny Haneńko: Aniela, Jan, Maria, Józef, Władysław; Bronisława i Marian Pawełek; Ignacy Hyłek; Genowefa Słoma

+ Eugeniusz, Franciszka, Jan Siry; Piotr Dołega; Anna i Jan Matusz; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Agnieszka, Franciszek, Michał, Zofia, Stanisław, Józef, Barbara, Antoni, Robert, Erwin

+ Erwin, Maria, Andrzej, Agata, Ryszard, Wilhelm, Zygmunt, Rozalia, Ernest

+ Franciszek, Karolina, Emilia Prymon; Józef, Maria, Eugeniusz Lech; wszyscy zmarli z rodziny Prymon i Lech; Bronisława i Marian Pawełek; Józefa, Franciszek Orłowski; Katarzyna, Kazimierz Bojarski; zmarli z rodziny Orłowski i Bojarski; zmarli księża; zmarli sąsiedzi, znajomi, koledzy; wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Lepa: Tadeusz, Dorota, Daria, Maria, Jan; z rodziny Rusinek: Stanisława, Bronisław, Mieczysław, Stanisław, Henryk; Zofia i Stanisław Bojarski; Aniela i Julian Michno; Zofia i Mieczysław Lotycz

+ Z rodziny Kowalski: Agnieszka, Antoni, Katarzyna, Andrzej, Michał; z rodziny Machała i Maślanka: Józef, Edward, Agata,Władysława, Maria, Agnieszka, Józef, Jan

+ Z rodziny Grunt: Antoni, Katarzyna, Marianna, Antoni; z rodziny Brodowicz: Stefania, Antoni, Józef; z rodziny Machała: Franciszek, Michał, Weronika, Tadeusz, Patryk; z rodziny Kiełbowicz: Wojciech, Katarzyna, Stefania, Franciszek; Władysław, Łukasz Maciałek; Karolina, Michał Pruchnicki

SIERPIEŃ 2022

+ Aniela i Jan Szczygieł; Stefania i Czesław Czereba; Franciszek Czercowy

+ Andrzej i Małgorzata Węglarz; Salomea i Jan Stęchły; Piotr i Stanisław Sidorko; Julian, Bronisława Stęchły

+ Aniela Oziębło; Jerzy Kudła; Stefania Makara; Józef, Maria, Czesław Auguściak; dusze w czyśćcu oczekujące naszej pomocy

+ Maria, Stanisław i ich rodziny; Józefa, Stanisław, Emilia, Irena, Maria, Anna Maria

Rozalia i Michał i ich zmarli z rodziny; Maria i Bronisław i ich zmarli z rodziny Paluch i Jureczek

+ Edward i Tadeusz Kajder; Jan Piekuś; Władysław Osowski; Maria i Wojciech Szczotka

+ Stanisław, Paulina, Piotr Wojtyna i pozostali zmarli z rodziny; Stanisław, Wanda, Władysław Czwałga i pozostali zmarli z rodziny; Ludwik, Agnieszka, Katarzyna, Józef Wychodnik i pozostali zmarli z rodziny; Aniela i Jan Kuszaj

+ Katarzyna i Jan Pruchnicki; Bolesław Dyrda; z rodziny Stępak: Eugeniusz, Józef, Stanisław; z rodziny Rożek: Aniela, Franciszek, Stanisław, Witold, Bronisław

+ Z rodziny Orłowski: Jan, Maria, Weronika, Józef, Roman, Tadeusz, Franciszek, Zofia, Józefa, Stanisława

+ Agnieszka i Antoni Kowalski; z rodziny Mulawka: Anna, Józef, Czesław, Jan, Szymon

+ Z rodziny Bojarski: Genowefa, Kazimierz, Agnieszka, Józef, Regina, Józef, Bolesław; z rodziny Stęchły: Julia, Władysław, Agata, Józef, Teresa, Jan

+ Z rodziny Lech: Katarzyna, Michał, Józefa, Józef, Ryszard; z rodziny Sus: Zofia, Michał, Stanisław, Zdzisław; z rodziny Chudy: Maria, Michał, Teofila, Władysław, Genowefa, Stanisław, Andrzej; Emilia i Kazimierz Czereba; Jan Pelc

Elżbieta i Józef Zając; Maria i Stanisław Sroka; ojciec Albin; zmarli księża; ks. Jan Markiewicz; ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Chajko: Jan, Maria, Stanisław, Roman, Krystyna; z rodziny Piętnik: Piotr, Aniela, Zbigniew; Aniela i Józef Kuśnierz; Regina i Antoni Szczotka; Kazimierz Jakubowski

+ Z rodziny Pawełek: Stefania, Aniela, Janina, Piotr, Zofia, Rozalia, Dominik, Balbina, Jan; Alojzy, Barbara Laska; Antoni Ziętek

Józef Wychodnik; z rodziny Wychodnik: Ludwik, Agnieszka, Katarzyna, Franciszek, Leon, Aniela; z rodziny Pawełek: Stanisława, Władysław, Anna, Antoni, Olga, Józef, Jan, Stanisław, Maria

+ Zmarli z rodziny Krzywański, Jagieła, Bester, Basista, Guzowski, Kowal, Kudła, Śliwiński, Hendzel, Pietluch

+ Z rodziny Hala: Maria, Andrzej, Michał, Jan, Anna, Franciszek, Agnieszka, Anna, Rozalia, Józefa; Jan Górecki

Z rodziny Sobala: Katarzyna, Stanisław, Antoni, Maria, Stefania, Andrzej, Zdzisław, Maria, Rozalia, Józef, Franciszek

+ Michalina i Franciszek Pieniążek; Maria i Michał Pawlak; Maria i Roman Pieniążek

WRZESIEŃ 2022

+ Z rodziny Mosur: Stanisław, Emilia, Jadwiga, Maria, Ludwik, Bronisław; Katarzyna Pusztuk; Regina Czerwińska

+ Zmarli z rodziny Cymbalista, Kłak; Maria Dojnik; Julia i Henryk Pytel; Józef Pszon

+ Bogdan Strus; z rodziny Strus: Zbigniew, Józef, Aniela, Adela; Joanna i Józef Próchnicki; z rodziny Sikora: Teresa, Jerzy, Lidia, Zofia, Antoni; Julia i Michał Prymon; Michał i Agnieszka Mulawka; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Z rodziny Grunt: Stanisława, Stanisław, Kazimierz, Agnieszka, Józef, Roman; z rodziny Ochab: Anna, Jan, Andrzej; z rodziny Prymon: Anna, Antoni, Józef, Anna, Elżbieta i zmarli z rodziny; Irena i Grzegorz Bereźnicki; zmarli z rodziny Piśko; Bronisława i Józef Czerwonka

+ Z rodziny Pięknik: Józef, Prakseda, Karol, Katarzyna, Wawrzyniec; z rodziny Kozieł: Antonina, Paweł, Wiesław; Józefa Niziołek

+ Cecylia i Augustyn i zmarli z rodziny Machała i Perykasza

+ Z rodziny Pelc: Maria, Zdzisław, Aniela, Władysław, Bogusława; z rodziny Żelazko: Agnieszka, Andrzej, Czesława, Jan, Anna; z rodziny Leja: Aniela, Andrzej, Józefa, Andrzej, Józef; z rodziny Dojnik: Stanisława, Franciszek, Władysław; Genowefa i Henryk Tyszkiewicz; Bronisława, Władysław, Józefa Żak; Lech Pawlak; Mirosław Swisłodzki; Stanisław Cideł; Ewa Czerniakowska; Paulina Podkowa; Kazimiera Czwałga; Władysław Kulpa; Władysław Szramik; Bronisława, Maria, Michał Pawełek

+ Bronisława Trybulska; Jan, Maria, Tomasz Trybulski; Jan, Agnieszka, Józef, Katarzyna Prymon; Stanisława i Franciszek Kurdziel; Maria i Adam Bocheński; zmarli z rodziny Strus, Prymon, Trojnar Brzuchacz; zmarli księża pracujący w naszej parafii; dusze w czyśćcu oczekujące naszej pomocy

+ Z rodziny Wasiuta: Kazimiera, Anna, Józef, Czesław, Roman; z rodziny Hanejko: Janina, Stanisław, Antoni, Katarzyna, Józef, Edward; Marian Białoskórski

+ Z rodziny Stęchły: Józef, Maria, Julia, Władysław; z rodziny Bojarski: Kazimierz, Genowefa, Agnieszka, Józef, Regina; dusze cierpiące w czyśćcu

Z rodziny Śliwa i Lenar: Kazimiera, Tadeusz, Józef, Stefania, Antoni, Władysław, Krzysztof, Stanisław, Józefa; dusze cierpiące w czyśćcu

+ Michał, Maria Kruczek; Maria, Józef, Zenon Pałczyński; Elżbieta Warcaba; Krzysztof Pałczyński

+ Z rodziny Sławiński: Aniela, Julian, Katarzyna, Józef; z rodziny Miś: ks. Józef, Agnieszka, Tomasz, Michał; z rodziny Jurkiewicz: Edward, Józefa, Maria, Franciszek

+ Zmarli z rodziny Jamiński; Wacław Lebeda; zmarli z rodziny Telega

+ Katarzyna i Jan Wysocki; Władysława, Michalda, Krystyna Machała

+ Z rodziny Lewandowski: Zdzisław, Antoni, Aniela, Zofia; Anna i Józef Wach

+ Z rodziny Boruta: Józef, Maria, Edward, Janina, Jan; Michał Kolasa; Irena Kaczmar; Ewa i Nikodem Łukaszczuk

PAŹDZIERNIK 2022

+ Maria, Bronisław, Rozalia, Michał, Agnieszka i zmarli z rodziny Paluch i Szramik

+ Maria, Kazimierz, Jan, Aniela, Michał, Ewa, Michał, Maria, Teresa, Stanisław, Krystyna, Roman

+ Antoni, Weronika, Mieczysław, Katarzyna, Jan, Czesław, Maria

+ Z rodziny Krzeptoń: Urszula, Stanisław, Aniela, Władysław; Ludwika i Józef Bojarski; Piotr Pusztuk; Maria Kałuża; Francesco Porrazzo

+ Zmarli z rodziny Chmura, Zieliński, Zawalski, Goń; Józef i Katarzyna Zaworski

+ Z rodziny Piśko: Tadeusz, Stanisława, Franciszka, Jan, Władysław; z rodziny Kamiński: Roman, Kazimiera, Maria, Agnieszka, Włodzimierz, Łukasz; Anna i Mikołaj Sawa; Janina i Antoni Zamorek

+ Ks. Tadeusz Tarnawski; ks. Jan Rzeszutek; ks. Ludwik Synowiec; ks. Józef Półchłopek; Kazimierz Jakubowski; Kazimierz Trojan; Jacek, Weronika, Jan, Halina, Janina, Wiesław, Józef, Maria, Marianna, Józef, Michał, Katarzyna, Maria, Jan, Teresa, Antoni, Rozalia, Władysław

+ Stanisława i Michał Lech; Zofia i Eliasz Czajkowski

+ Józefa i Stanisław Długoń; Stanisława Mosur; z rodziny Bojarski: Katarzyna, Michał, Stanisław; z rodziny Kowal: Stefania, Elżbieta, Józef, Michał; Agnieszka Cholewa

+ Z rodziny Wróbel: Władysława, Jan, Maria; Jan i Maria Lepa; Anna i Wojciech Kierepka; Anastazja i Piotr Marczak oraz pozostali zmarli z tych rodzin

+ Zmarli mieszkańcy Pełkiń, których miejsce pochówku jest nieznane; zmarli spoczywający w Pełkiniach, których imię i wyznanie znane są jedynie Panu Bogu

+ Maria Bodzioch; Piotr, Anna, Katarzyna Banaś; Stefania i Mirosław Buliński; Zofia i Michał Banaś; Katarzyna i Mieczysław Szabra; Anna Ziemecka; Anastazja Wróblewicz; wszyscy zmarli przodkowie; zmarli z rodziny Banaś i Gębarowski; pomordowani na Wschodzie

+ Z rodziny Stańko: Eugenia, Władysław, Katarzyna, Antoni; Maria i Michał Odrobina; Zofia Gałasiewicz; z rodziny Karwan: Adela, Edward, Marian, Jan i pozostali zmarli z rodziny

+ Z rodziny Cholewa i Rozlepiło: Maria, Walenty, Maria, Gustaw, Franciszek, Anna, Katarzyna, Mieczysław, Zygmunt, Jan, Zofia, Katarzyna

+ Z rodziny Kudłów i Fludów: Antoni, Teresa, Piotr, Tadeusz, Katarzyna, Michał, Andrzej, Agnieszka, Józefa, Stanisław; z rodziny Kuśnierz: Józef, Maria, Antoni, Katarzyna

+ Bogusława Sławińska – Pelc; Anna Sławińska